• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Többes ügynök által, megbízási szerződéssel alkalmazott közvetítői alvállalkozó jutalé | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2018. április 24. 11:25

  Ügyfelem, többes ügynökként közvetítői tevékenységet folytat, melyhez igénybe vesz "alvállalkozókat", jutalékos rendszerben.

  Szerződések:
  1. Ügyfelem és megbízója között

  a. Megbízási szerződés pénzügyi szolgáltatás közvetítésére, többes ügynöki tevékenység ellátására (Lakás-takarékpénztári szerződések, és MNB engedély birtokában áthidaló és azonnali áthidaló kölcsönök/ hitelek közvetítése tárgyában)

  2. Ügyfelem és ügynökei között

  a. Megbízási szerződés pénzügyi közvetítők részére

  A fentiekkel kapcsolatban kérdezem, hogy a fenti "alvállalkozóknak" fizetett díjjal, csökkenthető-e az iparűzési adó alapja.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Bevallások székhely,telephely megszűnés, változás esetén | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 1. 0:00

  Évközben székhelyet más településre áthelyező vagy telephelyet közigazgatási területünkön megszüntető, de más településen vállalkozói tevékenységet tovább folytató vállalkozónak mikor kell a záró bevallást beadnia?

  Kérem, szíveskedjenek a vonatkozó jogszabályt közölni.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Iparűzési adó csökkentése | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2005. augusztus 7. 0:00

  Egy társasházat építő kft. bizonyos munkafolyamatok elvégzésére (liftszerelés, nyílászárók beszerelése) külső céget bízott meg. Velük alvállalkozói szerződést kötött. A társasház elkészültével kétféle elszámolási módot is alkalmazott az évek folyamán:

  1. A vevők felé 70.11.11 szolgáltatást, mint lakásépítést számlázott ki, de adásvételi szerződést kötött velük.

  A helyi adóbevallásnál, mint alvállalkozói teljesítést, adóalapot csökkentő tételként vette figyelembe ezeket a beszámlázott szolgáltatásokat.

  2. Saját termelésű készletként vette figyelembe az elkészült lakásokat. Az építkezéshez felhasznált anyagot anyagköltségként, a vállalkozók által számlázott építőipari szolgáltatásokat, pedig igénybe vett anyagjellegű szolgáltatásként könyvelte.
  A helyi adóbevallásnál, mint bérmunkát vette figyelembe adóalapot csökkentő tételként. Értelmezése szerint az „alvállalkozói teljesítést beépítette a saját teljesítményébe”.

  Az iparűzési adónál érvényesíthető-e adóalapot csökkentő tételként valamelyik megoldás?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Lakatos Zsuzsa

  2004-ben végeztem Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdászként és mérlegképes könyvelőként. Az adóügyekben való jártasságot elengedhetetlennek tartottam, így 2007-ben megszereztem az adótanácsadói, majd az adószakértői képesítést. Közel 12 éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezem a számvitel és az adózás területén, és számos kezdő illetve működő vállalkozásnak segítettem adózási témakörökben. Szeretném, hogy a magyarországi vállalkozások számára egy olyan segítség álljon rendelkezésére, mellyel a lehető leghatékonyabban el tudjanak igazodni a jogszabályi útvesztőkben. Célom, hogy ebben alapvető részt vállaljak és ezért igyekszem jól használható, könnyen alkalmazható információkkal támogatást nyújtani.

  Közvetített szolgáltatás dokumentálása az iparűzési adó alap csökkentése miatt | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2014. október 9. 9:15

  Ügyfelünk, egy autósiskola vállalkozás gépjárművezető oktatást, vizsgára való felkészítés tevékenységet végez. Az iparűzési adó kötelezettség megállapításánál közvetített szolgáltatás címén adóalap csökkentő tételként kívánja elszámolni a megbízott gépjármű oktatók számlája szerinti díjat és a tanulók vizsgadíját.

  A közlekedési hatóságnak képző szerv útján befizetendő vizsgadíjat a tanulók fizetik be a hatósághoz, a hatóság a vállalkozás részére állítja ki a vizsgadíjról szóló számlát. A vállalkozás értelmezése szerint a képző szerv a tanulók helyett jár el (84/2009.KHEM r.), ezért a hatóságnak a számlát nem a vállalkozás nevére kellene kiállítani.
  A vállalkozás a tanulók által befizetett tandíjról pénztár bevételi bizonylatot állít ki.

  A vállalkozás szerint az autósiskolák a fentiek szerint járnak el az iparűzési adó alap csökkentése során, ezért megkérdőjelezi a könyvelőiroda alábbi álláspontját.

  Közvetített szolgáltatásnak három feltétele van az iparűzési adó alap csökkentésnél:
  - a szolgáltatás változatlan formában kerül továbbértékesítésre,
  - a továbbértékesítés lehetőségét a megrendelővel (tanulóval) kötött szerződés tartalmazza,
  - a közvetítés tényét a tanulónak kiállított számla tartalmazza.

  Az áfa törvény szerint a vállalkozás mentesülne a számlakibocsátási kötelezettség alól, mert az oktatás mentes az áfa alól.

  A közvetített szolgáltatás összegét akkor lehet levonni az iparűzési adó alap számításnál:
  Ha a tanuló csak az oktató díjáról kapja a számlát és ezt a számlán feltüntetik.
  Ha a tanuló az oktató díját és egyéb jogcímen fizetett díjat elkülönítetten tartalmazza és a közvetítés tényét a számlán feltüntetik.
  Ha a számla nem csak a vizsgadíjat tartalmazza, hanem más tevékenységet csak abban az esetben lehet közvetített szolgáltatás, ha a tanuló részére készült számla elkülönítetten tartalmazza a vizsgadíjat.
  Ha a tanuló részére kibocsátott számla nem részletezi a fizetendő összeget, akkor nem közvetített szolgáltatás.
  Ha az oktató több tanuló oktatását számlázza, akkor az is feltétele a közvetített szolgáltatásnak, hogy az oktatói díj, illetve annak arányos része a tanulóhoz összegszerűen is dokumentáltan hozzárendelhető legyen.
  A közvetített szolgáltatásnál feltétel a változatlan formában történő értékesítés, de nem feltétel a változatlan ár.

  Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a vállalkozás álláspontja szerint csökkenthető-e az iparűzési adó alapja, illetve mi a helyes eljárás?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Építményadó elszámolása egyéni vállalkozó esetén | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2008. szeptember 29. 0:00

  Egyéni vállalkozó asztalosműhelye a székhelyén (lakóhelyén) van. Megfizeti az építményadót. Elszámolhatja a vállalkozó teljes mértékben a vállalkozás költségeként?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Iparűzési adóra vonatkozó bevallás társasági időszakkal egybevont előtársasági időszak e | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2008. szeptember 19. 0:00

  2008-ban alakult egy kft. Az előtársaság időszakában a cégnek nem volt bevétele, csak ügyvédi költség, közzétételi díj, és illeték. Így a cégnek nem kellett készíteni beszámolót. Iparűzési adóra vonatkozó bevallást sem kell kitölteni az előtársasági időszakra?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  termékdíj kötelezettség levonása | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. március 20. 12:54

  Tisztelt Adószakértő!

  Csomagolóanyagot gyártó válallkozás a számlában felszámított termékdíjat levonhatja e valamilyen szabály alapján az iparűzési adóból, mert így olyan összeg után kell az adót megfizetni, amit befizet a költségvetésbe.

  Válaszukat köszönöm.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Építményadó kötelezettség megállapítása | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2012. július 25. 18:49

  Egy önkormányzat illetékességi területén vásároltam egy telket rajta egy felépítménnyel (épülettel) 2006. évben. Az épületet nem tudtam használatba venni, mivel egy régi, rossz állapotban lévő nádfedeles istálló épület volt. Ahhoz, hogy az épületet használni tudjam át kellett alakítanom, felújítanom. Ehhez a terv dokumentációt beadtam az építésügyi hatósághoz, aki már 5 éve nem adott ki építési engedélyt és fennmaradási engedélyt sem az épületre annak ellenére, hogy minden szakhatósági jóváhagyást becsatoltam. Az építéshatóság döntéseit a Kormányhivatal már háromszor adta vissza új eljárás lefolytatására az I. fokú építéshatóságnak. A nádfedeles épület teteje egy vihar során megrongálódott és leszakadt. Ezt követően, mivel az építéshatóság engedélyezése elhúzódott a benyújtott kérelemben foglaltaknak megfelelően az építmény átalakítottam, rendes tetőt építettem rá. A munkálatokkal 2009. évben készültem el és lakatos üzemként ekkor vettem használatba.
  Az önkormányzati adóhatóság 2011. évben felszólított, hogy az épületről nyújtsak be építményadó bevallást az adókivetéshez. Ezt a könyvelőm meg tette. Sajnos elkövetett egy kis hibát, ugyanis a bevallásban a használatbavétel időpontjaként a 2006. évet jelölte meg és adómentesként (növénytermesztés céljára szolgáló épület) tüntette fel az épületet.
  Az adókivetést megfellebbeztem, mert nem ismertem el a megállapított hasznos alapterület nagyságát és a vizsgált éveket sem. A Kormányhivatal új eljárás lefolytatására utasította az I. fokú adóhatóságot. Jelenleg az adóhatóság építményadó ellenőrzést folytat, amiben a tényállást próbálja tisztázni és az adókötelezettséget megállapítani.

  A fentiek alapján mikortól áll fenn az építményadó kötelezettségem? Én úgy gondolom, hogy a tényleges használatbavétel időpontjától, tehát 2009. évet követő január 1-től áll fenn az építményadó kötelezettségem. Az adóhatóság jogszerűen 2010-2012. évekre állapíthat meg építményadót az épület valós adóköteles hasznos alapterülete után. Jól gondolom?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Iparűzési adó megosztása telephelyek között | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2008. július 4. 0:00

  Társaságunk több településen rendelkezik telephellyel. Két önkormányzat nem vezette be a helyi iparűzési adót.
  Ezen települések adóalapja utáni adóval mit tegyünk?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Elévülés az iparűzési adóban | Helyi adók

  Kérdésfeltevés időpontja: 2011. november 22. 0:00

  A Főpolgármesteri Hivatal minden év nyarán kiküldi az adózóknak a folyószámla kivonatukat. Egy 2011.évtől könyvelt vállalkozás folyószámláján azt látom, hogy 2004. és 2005. adóév vonatkozásában hiányzó illetve hibás a bevallás.
  Ennek a jelzésnek (ami már a korábbi folyószámlákon is szerepelt) az elévülésre van-e valamilyen hatása? (Egyébként nagy valószínűséggel arról van szó, hogy az említett két év bevallása nem lett beadva /és nem arról, hogy hibásak lennének). Szerintem a vállalkozást külön levélben kellett volna felszólítania a Hivatalnak, csak akkor szakadna meg az elévülés. Mi erről az Önök véleménye?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Újdonságok

 • parlament

  Jövőre csak a SZÉP kártya marad meg béren kívüli juttatásként, vonzóbb lesz a kiva, elhal az eva, többet adóznak az alkoholos italok, megszűnik a baleseti adó, és bevezetik a bevándorlási különadót. Az Országgyűlés pénteken fogadja el a vaskos és komplex 2019-es adócsomagot.

 • adatforgalom, mappák

  A magyar kis- és középvállalkozások (kkv) fele szerint nem fontos a digitalizáció, 72 százaléka nem hajtott végre informatikai fejlesztést az elmúlt két évben - összegzi a T-Systems Magyarország csütörtökön Budapesten bemutatott reprezentatív kkv-kutatása, amely szerint ugyanakkor a digitális fejlesztés versenyelőnyt jelent.

 • diákmunka

  Varga Mihály szerint a részt vevől száma augusztus végére meghaladhatja a 30 ezret is.

 • internet

  2018. július 1-jétől hatályon kívül helyezték a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendeletet (GKM rendelet). A módosítás már régóta váratott magára, hiszen a GKM rendelet nem kezelte a háttérjogszabályként alkalmazott elektronikus aláírásról szóló törvény 2016-os változását sem, így – többek között – azt a bizonytalanságot is magában hordozta, hogy az elektronikus dokumentum megőrzésével megbízható archiválási szolgáltató alatt a bizalmi szolgáltatót kell-e érteni vagy sem.

 • Fotó: shutterstock

  A kapcsolt vállalkozások között megvalósult ügyletek árazásánál és az alkalmazott ár tesztelésénél kiemelt jelentőséggel bír az összehasonlító elemzés elvégzése, melyre már az új transzferár rendelet is utal.