• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénz vagyonnal beolvadó kft- a megválaszolt kérdés kiegészítése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 21. 15:44

  Köszönettel Vettük Veres László szakértő Úr válaszát a fenti kérdésünkre.
  A válaszban a törvényi hívatkozások szakasza után, a válasz első két bekezdésében egyértelműen arról van szó, hogy a befogadó társaságnál sem illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, sem "társasági adóalapot módosító és, így fizetési kötelezettség sem."
  A válasz további bekezdéseiben azonban arról van szó, hogy amennyiben tejesülnek az Itv. ajándékozásra vonatkozó feltételei, akkor ajándékozási illetéket is kell fizetnie a befogadó társaságnak, és a Tao. tv, értelmében térítés nélküli eszközátadásnak minősül.
  Kérem a Tisztelt szakértő Urat, hogy a fenti -az én olvasatomban egyelőre ellentmondásos- válaszát szíveskedjen pontosítani. Továbbra is arra keresem a választ, hogy a beolvadás során a befogadó társaságnak keletkezik-e illetékfizetési és adóalapot növelő kötelezettsége a beolvadó társaság készpénzvagyonát illetően?
  Szíves válaszát ezúton is köszönöm!
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénz vagyonnal beolvadó kft | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 14. 15:00

  Egy belföldi zrt-be beolvad egy másik belföldi kft nem kedvezményezett átalakulással. A beolvadó kft végleges vagyonmérlegében, vagyonleltárában kizárólag készpénzvagyon van. A beolvadás napjával a befogadó zrt vagyonába bekerül a beolvadó kft-nek a készpénzvagyona és a beolvadó kft ezzel a nappal megszűnik, az előírt adó- és egyéb bevallások megtétele után. Egyik társaságban sincs ingatlanvagyon.
  Kérdés: a belföldi befogadó zrt-nek lesz-e valamilyen fizetési kötelezettsége a beolvadó kft-től átvett készpénzvagyon miatt (pl. illeték, esetleg Tao, vagy más fizetési kötelezettség)?
  További kérdés, hogy a befogadó zrt által átvett készpénzvagyon minek minősül (ajándék, térítés nélküli átadás, vagy egyéb)?
  Köszönjük a választ.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénz vagyonnal beolvadó kft- a megválaszolt kérdés 2. kiegészítése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 24. 18:15

  Ismételten köszönettel vettük Veres László szakértő Úr kiegészítő kérdésre adott válaszát.
  Tisztelt szakértő Úr azt a választ adta az első kérdés kiegészítésre,hogy az ingó (készpénz) vonatkozásában ez térítés nélküli átadás, és az Illetéktörvény értelmében ajándékozásnak minősül. Így a befogadó társaságnak készpénz térítés nélküli átvétele miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Ugyanakkor az Illetéktörvény 17.§.(1) bek. n) pontja szerint "a 18.§.(2) bek. alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmenetes eszközátruházás keretében történő gazdálkodó szervezet általi megszerzése..." mentes az ajándékozási illeték alól. Ebből úgy gondoljuk, hogy esetünkben ha a beolvadásnál a beolvadó társaság által átadott pénzeszköz a befogadó társaságnak térítés nélküli eszközátadásnak minősül, akkor az egyúttal ajándékozási illetékmentesnek is minősül.
  Ismételten kérjük a szakértő Úr szíves válaszát, hogy jól értelmezzük-e a fentieket?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénzvagyonnal beolvadó kft című kérdésre adott válasz 2. kérdés kiegészí | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 27. 10:09

  Köszönettel vettük Veres László szakértő Úr fenti kérdésünk első kiegészítésére adott válaszát.
  A válaszban az szerepel, hogy a készpénvagyonnal beolvadó kft vagyonát befogadó társaságnál az átvett készpénvagyon miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettség keletkezik. Ugyanakkor az Illetéktörvény 17.§. (1) bek. n) pontja szerint illetékmentes a térítésmentes eszköuzátruházás gazdálkodó szerevezet általi megszerzése.
  2. kiegészítő kérdésünk tehát az, hogy az esetünkben a beolvadás miatt a befogadó társaságnak térítés nélküli eszközátvétel miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége a fent említett Illetéktörvény 17.§. (1) bek. n) pont figyelembevételével keletkezik-e ténylegesen?

  További megjegyzésünk egyébként a fenti kérdésen felül az, hogy beolvadásnál a befogadó társaság a beolvadó társaságnak a végleges vagyonmérleg forrásoldalán szereplő esetleges kötelezettségeit, saját tőkéjét is át kell, hogy vegye, ezért itt megítélésünk szerint nem térítés nélküli átvételről van szó figyelemmel arra, hogy a befogadó társaság a beolvadó kötelezettségeit is átveszi, amelynek nagyságrendileg meg kell egyezni a végeleges vagyonmérleg eszökoldalán szereplő készpénz összegével.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Magyar ingatlannal rendelkező zrt. részvényesének bejelentési kötelme | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 8. 14:42

  Ha egy ingatlannal rendelkező zrt.-ben két 50 százalékos részvényes van több mint 5 éve, akkor az illetéktörvény 19. § (5) bekezdés a) pontja kimondja, hogy az 50 százalékos tulajdonrészen felüli tulajdonszerzés esetén csak az 50 százalék feletti új részesedés után kell illetéket fizetni a tulajdont megszerző részvényesnek, és bejelenteni a 91. § rendelkezése szerint a NAV-nak, ha a részesedés 75% vagy több lett. Ha a fenti zrt. egyik tulajdonosa beolvad a másik tulajdonosba, akkor a befogadó 100 százalékos tulajdonos lesz. Illetéket viszont a fentiek miatt nem kell fizetnie, mivel az Art. 6. § (3) bekezdése szerint mint jogutód örökli a beolvadó részvényes 50 százalékos illetékcsökkentési jogát. Mivel esetünkben nem visszterhes vagyonszerzésről, és nem is illetékmentes szerzésről van szó – mivel az illetékmentességek között az illetéktörvény nem említi –, így a 91. § szerinti bejelentési kötelezettsége nincs a részesedést szerző befogadó tulajdonosnak. A befogadónak a tulajdonszerzést a cégbíróságnak be kell jelentenie, így a NAV is tudomást szerez a tulajdonszerzésről. Jól értjük a jogesetet és a megoldását?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Illetékfizetési kötelezettség véglegesen átadott pénzeszköz esetén | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. november 26. 0:00

  Társaságok között a véglegesen átadott pénzeszköz után keletkezhet-e az 1990. évi XCIII. törvény alapján illetékfizetési kötelezettség, és ha igen mikortól?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Illetékköteles ügylet bejelentése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2007. március 22. 0:00

  2007. 01. 01-jétől az Illetéktörvény változásának köszönhetően: ˝(4) Ha az ingyenes eszközátadásra irányuló ügyletben részt vevő, számviteli törvény szerinti gazdálkodók egyike a másik 100%-os tulajdonában áll vagy a gazdálkodók egyazon személy 100%-os tulajdonában állnak, akkor a gazdálkodó vagyonszerzésére a 12. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti táblázat I. csoportjára vonatkozó illetékmértékeket kell alkalmazni. Akkor is ezeket az illetékmértékeket kell alkalmazni, ha a gazdálkodó gazdálkodónak nem minősülő ajándékozó 100%-os tulajdonában áll.˝

  Hova és milyen módon kell bejelenteni az illetékköteles ügyletet?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Lakásra vonatkozó haszonélvezeti jog ajándékozása egyenesági rokonnak | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2016. december 19. 17:15

  Lehet-e lakásra vonatkozó haszonélvezet jogot - illtékmentesen - egyenesági rokonnak ajándékozni / lány ajándékozná vérszerinti édesanyjának / ?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  40 e Ft illetékkedvezmény érvényesítése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2008. október 4. 0:00

  Az első lakást vásárlók hogy érvényesíthetik a 40 EFt illetékkedvezményt? Mikor kell benyújtani az erre vonatkozó nyomtatványt?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  üzletrész ajándékozás illetéke | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2016. február 25. 15:12

  T. Szakértő!

  "A" kft-nek üzletrésze van "B" kft-ben. ("B" kft jegyzett tőkéjének 78%-át birtokolja "A" kft). "A" kft ha elajándékozza üzletrészét "B" kft magánszemély tulajdonosának (magánszemély 22%-át birtokolja a "B" kft jegyzettőkéjének), akkor milyen mértékű illetéket kell fizetnie?
  (B kft jegyzett tőkéje összesen: 40 millió. Ebből "A" kft része 31e millió, amit 34 millió forintért szerzett meg.)
  Köszönettel
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Újdonságok

 • Európai Parlament

  Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők elfogadták a parlament pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás feltárására és megelőzésére létrejött úgynevezett PANA-bizottságának 211 ajánlását.

 • AFA-kalauz11_borito

  A holdingok és az áfa szerteágazó kapcsolatát tárja fel részleteiben az Áfa-kalauz. A szaklap 2017/11-es számát itt rendelheti meg.

 • billentyű, vásárlás, kosár, webshop

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-én kezdődő kötelező alkalmazása jó lehetőség arra, hogy az adatkezelők felmérjék a webshop-ok kapcsán jelentkező adatvédelmi jogi szempontokat, és ha szükséges, felülvizsgálják az eddigiekben követett gyakorlatukat. Ugyanakkor látni kell, hogy a terület több olyan nehézséget és potenciális buktatót tartogat, amelyek első ránézésre nem magától értetődők.

 • adó, adózás, adótörvény

  Az új adózás rendjéről szóló törvény (ART.) és adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (AIR.) alapelveit vizsgáljuk meg, és hasonlítjuk össze a korábbi ART. alapelveivel. Cikksorozatunk második részében az AIR. alapelveit tekintjük át.

 • forint_pénz

  Még karácsony előtt megkapják a jogosultak a januárban esedékes családtámogatásokat, azaz a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (gyes) és a gyermeknevelési támogatást (gyet) - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.