• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénz vagyonnal beolvadó kft- a megválaszolt kérdés kiegészítése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 21. 15:44

  Köszönettel Vettük Veres László szakértő Úr válaszát a fenti kérdésünkre.
  A válaszban a törvényi hívatkozások szakasza után, a válasz első két bekezdésében egyértelműen arról van szó, hogy a befogadó társaságnál sem illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, sem "társasági adóalapot módosító és, így fizetési kötelezettség sem."
  A válasz további bekezdéseiben azonban arról van szó, hogy amennyiben tejesülnek az Itv. ajándékozásra vonatkozó feltételei, akkor ajándékozási illetéket is kell fizetnie a befogadó társaságnak, és a Tao. tv, értelmében térítés nélküli eszközátadásnak minősül.
  Kérem a Tisztelt szakértő Urat, hogy a fenti -az én olvasatomban egyelőre ellentmondásos- válaszát szíveskedjen pontosítani. Továbbra is arra keresem a választ, hogy a beolvadás során a befogadó társaságnak keletkezik-e illetékfizetési és adóalapot növelő kötelezettsége a beolvadó társaság készpénzvagyonát illetően?
  Szíves válaszát ezúton is köszönöm!
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénz vagyonnal beolvadó kft- a megválaszolt kérdés 2. kiegészítése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 24. 18:15

  Ismételten köszönettel vettük Veres László szakértő Úr kiegészítő kérdésre adott válaszát.
  Tisztelt szakértő Úr azt a választ adta az első kérdés kiegészítésre,hogy az ingó (készpénz) vonatkozásában ez térítés nélküli átadás, és az Illetéktörvény értelmében ajándékozásnak minősül. Így a befogadó társaságnak készpénz térítés nélküli átvétele miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Ugyanakkor az Illetéktörvény 17.§.(1) bek. n) pontja szerint "a 18.§.(2) bek. alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmenetes eszközátruházás keretében történő gazdálkodó szervezet általi megszerzése..." mentes az ajándékozási illeték alól. Ebből úgy gondoljuk, hogy esetünkben ha a beolvadásnál a beolvadó társaság által átadott pénzeszköz a befogadó társaságnak térítés nélküli eszközátadásnak minősül, akkor az egyúttal ajándékozási illetékmentesnek is minősül.
  Ismételten kérjük a szakértő Úr szíves válaszát, hogy jól értelmezzük-e a fentieket?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénzvagyonnal beolvadó kft című kérdésre adott válasz 2. kérdés kiegészí | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 27. 10:09

  Köszönettel vettük Veres László szakértő Úr fenti kérdésünk első kiegészítésére adott válaszát.
  A válaszban az szerepel, hogy a készpénvagyonnal beolvadó kft vagyonát befogadó társaságnál az átvett készpénvagyon miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettség keletkezik. Ugyanakkor az Illetéktörvény 17.§. (1) bek. n) pontja szerint illetékmentes a térítésmentes eszköuzátruházás gazdálkodó szerevezet általi megszerzése.
  2. kiegészítő kérdésünk tehát az, hogy az esetünkben a beolvadás miatt a befogadó társaságnak térítés nélküli eszközátvétel miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége a fent említett Illetéktörvény 17.§. (1) bek. n) pont figyelembevételével keletkezik-e ténylegesen?

  További megjegyzésünk egyébként a fenti kérdésen felül az, hogy beolvadásnál a befogadó társaság a beolvadó társaságnak a végleges vagyonmérleg forrásoldalán szereplő esetleges kötelezettségeit, saját tőkéjét is át kell, hogy vegye, ezért itt megítélésünk szerint nem térítés nélküli átvételről van szó figyelemmel arra, hogy a befogadó társaság a beolvadó kötelezettségeit is átveszi, amelynek nagyságrendileg meg kell egyezni a végeleges vagyonmérleg eszökoldalán szereplő készpénz összegével.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kapcsolt társaságok illetékmentessége | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. december 13. 15:41

  Két belföldi zrt 50-50%-ban tulajdonosa egy belföldi ingatlannal rendelkező zrt-nek. Az egyik tulajdonos zrt beolvad a másik tulajdonos zrt-be, ezzel a beolvadó tulajdonos társaság megszűnik, és a vagyona a befogadó tulajdonos társaságra, mint jogutódra száll át a beolvadás napjával. Így a befogadó tulajdonos társaság 100% tulajdonosa lesz az ingatlannal rendelkező társaságnak. Az Illetékörvény 26.§. (1) bek. t) pontja azt mondja, hogy a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a Tao. tv. 4.§. 23.pont a-e-pontja szerinti kapcsolt vállalkozások közötti részesedés átruházása illetékmentes. Esetünkben az ingatlannal rendelkező társaságnak a beolvadás után egy tulajdonosa lesz, 100% részvénytulajdonnal, azaz 50% részvénytulajdont (részesedést) szerez a beolvadó társaság vagyonából.
  Első kérdésünk, hogy ebben az esetben a befogadó tulajdonos zrt beolvadás által szerzett 50% új részvény tulajdon szerzése illetékmentes-e az előbbiekben említett Illtéktörvény 26.§. (1) bek. t) pontja alapján?
  Második kérdésünk, hogy a befogadó tulajdonos társaság által a beolvadás során a beolvadó cégtől szerzett 50% részvénytulajdon megszerzése átruházásnak minősül-e, ha igen akkor miért, ha nem akkor miért nem átruházás?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Illetékfizetési kötelezettség véglegesen átadott pénzeszköz esetén | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. november 26. 0:00

  Társaságok között a véglegesen átadott pénzeszköz után keletkezhet-e az 1990. évi XCIII. törvény alapján illetékfizetési kötelezettség, és ha igen mikortól?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Illetékköteles ügylet bejelentése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2007. március 22. 0:00

  2007. 01. 01-jétől az Illetéktörvény változásának köszönhetően: ˝(4) Ha az ingyenes eszközátadásra irányuló ügyletben részt vevő, számviteli törvény szerinti gazdálkodók egyike a másik 100%-os tulajdonában áll vagy a gazdálkodók egyazon személy 100%-os tulajdonában állnak, akkor a gazdálkodó vagyonszerzésére a 12. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti táblázat I. csoportjára vonatkozó illetékmértékeket kell alkalmazni. Akkor is ezeket az illetékmértékeket kell alkalmazni, ha a gazdálkodó gazdálkodónak nem minősülő ajándékozó 100%-os tulajdonában áll.˝

  Hova és milyen módon kell bejelenteni az illetékköteles ügyletet?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Lakásra vonatkozó haszonélvezeti jog ajándékozása egyenesági rokonnak | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2016. december 19. 17:15

  Lehet-e lakásra vonatkozó haszonélvezet jogot - illtékmentesen - egyenesági rokonnak ajándékozni / lány ajándékozná vérszerinti édesanyjának / ?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  40 e Ft illetékkedvezmény érvényesítése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2008. október 4. 0:00

  Az első lakást vásárlók hogy érvényesíthetik a 40 EFt illetékkedvezményt? Mikor kell benyújtani az erre vonatkozó nyomtatványt?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  üzletrész ajándékozás illetéke | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2016. február 25. 15:12

  T. Szakértő!

  "A" kft-nek üzletrésze van "B" kft-ben. ("B" kft jegyzett tőkéjének 78%-át birtokolja "A" kft). "A" kft ha elajándékozza üzletrészét "B" kft magánszemély tulajdonosának (magánszemély 22%-át birtokolja a "B" kft jegyzettőkéjének), akkor milyen mértékű illetéket kell fizetnie?
  (B kft jegyzett tőkéje összesen: 40 millió. Ebből "A" kft része 31e millió, amit 34 millió forintért szerzett meg.)
  Köszönettel
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Részben kölcsönből vásárolt ingatlan illetéke | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2008. augusztus 30. 0:00

  Ügyfelem lakást vásárolt gyermekének, részben készpénzben, részben hitel ellenében. Mivel sürgős volt az ügylet lebonyolítása (és készpénzzel nem rendelkezett) a készpénzt kölcsönszerződés alapján kapta. A kölcsönt visszafizetni életbiztosításból illetve korábban vásárolt lakás értékesítéséből fogja.
  Milyen illetékfizetési kötelezettséggel jár ez az ügylet, van-e illetékfizetési kötelezettség a vagyonszerzési illetéken kívül?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Újdonságok

 • GDPR, EU

  Nyilvános a GDPR alapján kiszabható közigazgatási bírságról szóló iránymutatás – írja az adatvedelmirendelet.hu.

 • Facebook

  Történtek előrelépések, a vizsgált közösségi médiavállalatok közül kettő, a Facebook és a Twitter működése azonban továbbra sem felel meg teljes mértékben az uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak - közölte az Európai Bizottság.

 • sztrájk

  A szakszervezet 19 százalékos béremelést követel – írja az Index.

 • számítógép_klaviatura

  A valós idejű számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai dokumentáció elérhetővé vált az adóhatóság oldalán. Ha eddig nem is, a leírásból egyértelműen kiderül, hogy a cégek új feladatának megoldásához pénzügyi, adós és IT kompetenciákra is szükség van, mindvégig a folyamat során.

 • fired2

  A jogviszony létesítését megelőzően tanúsított magatartások nem értelmezhetőek kötelezettségszegésként, mert kötelezettségszegés csak az adott jogviszonnyal összefüggésben és annak fennállása alatt értelmezhető - a Kúria eseti döntése.