• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  utazási költség | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. szeptember 28. 9:19

  Arra szeretnénk választ kapni, hogy köznevelési intézmény, nyertes hazai pályázatának részeként hogyan számolhat el utazási költséget "külső megbízottak" részére. Intézményünk találkozót szervez, ahol a környező országokból néhány iskolás csoport lesz jelen. Az egyes csoportok szintén oktatási intézményekből jönnek, jellemzően Erdélyből, tanár/ok néhány diákkal. Utazásuk költségeként elszámolható-e saját gépkocsi használat a NAV által megadott fogyasztási norma és a kilométerenkénti 15 Ft-os amortizációs díj számításával?
  Ha igen, milyen dokumentáció szükséges mindehhez? Pl. megbízási szerződés a tanár részére, aki egyben a sofőr is.
  Számla ellenében gondolom nem lenne akadálya az utazási költség elszámolásának, de a számlás költségként megoldott utazás valószínűleg megdrágítaná és megnehezítené utazásukat.
  Minden megoldás érdekel.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Üzletrész értékesítés adóvonzata magánszemély esetén | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. szeptember 28. 10:07

  Egy termelőcég egy család tulajdonában áll, amelynek minden tagja értékesíti üzletrészét. A termelőcég ingatlannal is rendelkezik. Az üzletrész értékesítésének adóvonzatára illetve ehhez az üzletrész beszerzési értékének meghatározására lenne szükségem.

  Jelenlegi jegyzett tőke: 44.436 eFt, tulajdonosi szerkezet:
  'A' tag üzletrésze: 52,74%
  'B' tag üzletrésze: 29,26%
  'C' és 'D' tag üzletrésze: 9-9%

  A termelőcég Kft. kiválással jött létre 2004-ben 44.436 eFt jegyzett tőkével. Egy Zrt.-ből vált ki az 'A' tag (44.436 eFt jegyzett tőkével) a teljes üzletrészével, de a kivált Kft. már az új tulajdonosi szerkezettel jött létre (1 tag vált ki és 4 tag lett az új tulajdonos).
  'B', 'C' és 'D' tagok esetén mit kell ilyenkor beszerzési értékként figyelembe venni?

  Az 'A' tag eredetileg a Zrt-ben lévő üzletrészét MRP-ben történő privatizálással szerezte meg. Az MRP-s privatizáláskor részvényenként a névérték 7%-ot fizetették be a dolgozók(készpénz +kárpótlási jegy), a többit állami hitelből a cég fizette meg. Így lett az ’A’ tagnak 44.000 eFt névértékű részvénycsomagja. A privatizálás 1993-ban kezdődött és 1998-ban járt le. 1998-tól nem az MRP, hanem a tényleges magánszemélyek lettek a tulajdonosai a Zrt-nek. 1998-ban több alkalommal vásárolt az ’A’ tag összesen 436 eFt névértékű részvényt, vételára: 200%-os névérték.
  Minden tag esetén szükségem lenne a bekerülési érték meghatározására és az értékesítés adóvonzatára.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Üzletrész adásvétele halasztott fizetéssel | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. október 10. 14:27

  Egy cég üzletrészt ad el egy magánszemélynek 5 évre szóló halasztott fizetéssel. A cég hozzájárul a tulajdonváltozáshoz, a cégbírósági bejegyzés megtörténik. A magánszemély üzletrészét eladja egy másik magánszemélynek szintén 5 évre szóló halasztott fizetéssel. Ezen ügylet esetén sincs pénzmozgás, a cégbíróság szintén bejegyzi a tulajdonos személyének megváltozását. Kérdésem az, hogy első magánszemélynél mikor és hogyan kell megállapítani adófizetési kötelezettséget?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  rokkantsági ellátásban részesülők keresetkorlátja | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. augusztus 29. 16:08

  Tisztel Szakértő!

  A rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül minden hónapban meghaladja a mindenkori minimálbér 150 %-át. A rokkantsági ellátással kapcsolatban mi számít jövedelemnek. Úgy tudom pl. az osztalékot nem kell beleszámítani. Mi a helyzet az ingatlan bérbeadással?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Elévült szja | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. augusztus 7. 13:20

  Egy kft magánszemélytől bérelte irodáját 2008-2009. években. A havi adó- és járulékbevallásába a magánszemély bérleti díját és a kapcsolódó adókat beállította a magánszemély számlája alapján, annak ellenére, hogy a számlázott bérleti díjat a mai napig nem fizette ki. A bevallás önellenőrzésére nem került sor. A kft könyveiben a kifizetetlen bérleti díjat kötelezettségként mutatja ki.
  Kérdésem az, hogy kifizethető-e ez a bérleti díj 2017-ben adómentesen?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Induló egyéni vállalkozás költségei | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 4. 0:00

  Kezdő egyéni vállalkozó, mivel még nincs bevétele leírhatja-e költségként a hirdetési díjat, a szakmai lapok árát és a vállalkozás indulásának költségeit? Vagy csak akkor írhatja le, ha van bevétele is? Az üzlet bérleti díját is elszámolhatja költségként, ha nincs még bevétele?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem felhasználása házbővítésre | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 4. 0:00

  Férjem és én építkeztünk férjem szülei ingatlanán, a telek viszont nem megosztható. Tehát egy helyrajzi számon található a szülők háza illetve az általunk épített ház is.
  Az építési terv szerint az épület két ütemben készül el: az első ütem az alsó szint elkészítése, a második ütemben pedig a felső szint készül el. Az alsó szint elkészült, a használatba vételi engedély 2004.07.hóban jogerőre emelkedett.
  Az alsó szint használatba vételi engedélyének megszerzésével nem került saját tulajdonba az új ház, mivel az egész ingatlan (telek) férjem szülei nevén volt. Erre vonatkozólag a tulajdonjog bejegyzési kérelmet a földhivatal 2006.03.hóban bejegyezte, így az ingatlanon szerzett tulajdonjogunk a két épület értékének arányában került bejegyzésre. Az új épület tulajdonjoga viszont 50-50%-ban oszlik meg férjem és én közöttem.

  Mivel a felső szint a második ütemben készül el (ez nem jelent különálló lakást, hanem a földszinten található 1,5 lakószoba mellé az emeleten három lakószoba és mellékhelyiségek kerülnek kialakításra), így az önkormányzattól megkértük az építési engedélyt, mert szeretnénk befejezni teljesen az épületet.
  Ezen munkálatokat jelenleg a tulajdonomban álló lakás értékesítéséből származó jövedelemből szeretnénk finanszírozni, mely az előzetes számítások szerint az értékesítésből származó jövedelem teljes mértékben felhasználásra kerülne.


  1. Keletkezik-e szja fizetési kötelezettségem a lakásértékesítésből származó jövedelmem után, ha a fent leírt módon és feltételekkel az új ház felső szintjének elkészítésébe fektetem?

  2. Ha keletkezett jövedelmem felhasználhatom házunk befejezésére, mivel kell igazolni, hogy a megszerzett jövedelmemből került finanszírozásra a felső szint elkészítése? Számlákkal, költségvetéssel, magánszemélytől vásárolt építőanyag adásvételi szerződéssel, stb.?

  3. Mi számít ingatlan szerzési időpontnak ebben az esetben: a felső szint használatba vételi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének időpontja, vagy ismételt tulajdonjogi bejegyzés iránti kérelem beadása a földhivatal felé? Netán esetleg egyéb olyan okmány, amivel igazolható, hogy az ingatlanértékesítésből származó jövedelmem újabb ingatlan megszerzésébe fordítottam?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakmai gyakorlat alapján fizetendő jövedelem, adók | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 9. 0:00

  Eva adóalany egyéni vállalkozó (alkalmazottat is foglalkoztat) megállapodást kötött a Fáy András szakközépiskolával 1 fő autóvillamossági szerelő tanévi szakmai gyakorlatára.
  A tanuló hetente egy alkalommal van a vállalkozó műhelyében.

  A tanuló járandósága az I. félévben a mindenkori minimálbér 15%-a. Ez adóterhet nem viselő járandóság, s mint ilyen sem munkáltatói, sem egyéni járulék (eho sem) kötelezettség nem terheli.
  Nem kell bejelenteni biztosítottként, s nem kell a 0682-sen sem jelenteni.

  Helyesen gondolom?

  A nyári szakmai gyakorlatra ugyanezt a tanulót mi illeti meg törvény szerint?

  Nagyon kérem Önöket, sürgősen válaszoljanak, mert sajnos szeptember óta sok idő eltelt. Az iskola azt mondja: semmi nem jár, csak a munkaruha és az étkezés - szerintem nincs igazuk.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Ügyvezető számára bérelt lakás elszámolása, adóvonzata | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 2. 0:00

  Egy kft. külföldi állampolgárságú, Magyarországon tartózkodási engedéllyel lévő megbízási jogviszonyos ügyvezetőjének lakást bérelne. Milyen adó és járulékvonzata van ennek mind az ügyvezetőre, mind a kft-re nézve, ha a számla:
  1. a kft. nevére szól vagy
  2. az ügyvezető nevére szól?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Német állampolgárságú ügyvezető díjazásának adóvonzata | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2006. december 1. 0:00

  Német anyavállalt magyarországi leányvállalatának két ügyvezetője van. Az egyik magyar állampolgár, aki napi 8 órában, (még munkaviszonyban) látja el a feladatait. A másik német állampolgár, Magyarországon nincs semmilyen bejelentett lakcíme, itt évi 10-15 napot tartózkodik csak, az ügyvezetést Németországból látja el, ezért a tevékenységért jövedelmet kell a jövőben adnunk neki. (Eddig az anyavállalt fizette).

  A német állampolgár részére fizetett bérből milyen adók, járulékok levonását kell megtennünk, illetve utána mely adókat járulékokat kell megfizetnünk?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Szakértőink

 • Cserteg Rita

 • Bánházi Erika

 • Győri Éva

 • Veres László

 • Lakatos Zsuzsa

  2004-ben végeztem Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdászként és mérlegképes könyvelőként. Az adóügyekben való jártasságot elengedhetetlennek tartottam, így 2007-ben megszereztem az adótanácsadói, majd az adószakértői képesítést. Közel 12 éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezem a számvitel és az adózás területén, és számos kezdő illetve működő vállalkozásnak segítettem adózási témakörökben. Szeretném, hogy a magyarországi vállalkozások számára egy olyan segítség álljon rendelkezésére, mellyel a lehető leghatékonyabban el tudjanak igazodni a jogszabályi útvesztőkben. Célom, hogy ebben alapvető részt vállaljak és ezért igyekszem jól használható, könnyen alkalmazható információkkal támogatást nyújtani.

Újdonságok

 • bíró

  Az adóhatósági eljárások jövőbeni menetét jelentősen befolyásoló ítéletet tett közzé a Kúria, amely az Art.-ben előírt határozathozatali határidő túllépéséhez fűz jogkövetkezményt. Döntése megerősíti, hogy a cégekre a jogszabályban meghatározott határidő leteltét követően nem szabható ki szankció – ellentétben az eddigi gyakorlattal, írja az RSM blogja.

 • borospince

  A bortermelők 56 százaléka választotta az egyszerűsített adminisztrációt.

 • nyugdíjas

  Hamarosan dönthet a kormány a nyugdíjasok munkavállalási lehetőségeinek további könnyítéséről- írja a Magyar Idők.

 • bankkártya

  Rendkívül sikeres a tavaly indított bankkártya-elfogadóhely telepítési program, az első lépcsőben a 2017. december 31-ig vállalt 30 200 terminálnak már több mint a felét forgalomba helyezték a programban részt vevő szolgáltatók. A most meghirdetett újabb 30 ezer terminállal a közeljövőben az online pénztárgépekhez viszonyított lefedettség megközelíti majd a 80 százalékot. Az újabb elfogadóhelyek telepítésének költségvetési forrását a kormány már korábban biztosította - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

 • Adó kódex

  A hitelezésről, a faktorálásról, a csődeljárásról és a lehetséges adókönnyítésekről tájékozódhat teljes körűen az Adó kódex legfrissebb számában, amelyet itt rendelhet meg.