• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  A termőföld értékesítéséből származó jövedelem adója | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. december 11. 8:57

  2017. április hóban, mint magánszemély termőföldet értékesítettem agrárkamarai regisztrációs számmal rendelkező mezőgazdasági vállalkozónak. A szerződésben rögzítésre került, hogy a Vevő a termőföldet saját maga használja, eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, és a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem használja. Az értékesített termőföldet 2011. év júniusában vásároltam, mint őstermelő.
  Őstermelői tevékenységemet közben megszüntettem.

  Kérdésem, hogy az értékesítésből származó jövedelem után SZJA fizetési kötelezettség terhel?
  A termőföld értékesítéséből származó jövedelem összegéből csak a 200 000 forintot meg nem haladó rész adómentes?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Erdőgazdálkodó elszámolása adómentes? | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. december 10. 18:00

  Az erdőgazdálkodó (kft) megbízási szerződés alapján végzi az erdőgazdálkodói tevékenységét. A fakitermelés eredményének (bevétel-költségek) elszámolását kifizetné a terület tulajdonosainak. Megteheti ezt az szja tv 1 mellékletének 9.8.1 és 9.8.2 pontja alapján adómentesen?
  Amennyiben nem, akkor milyen adózás mellett teheti ezt meg?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Egyéni vállalkozó év végi záráskor keletkezett adófizetési kötelezettség | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. december 13. 8:44 Még nincs megválaszolva!Válasz legkésőbb: 2017. december 20. 23:59

  Személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó 16 millió forint vállalkozói jövedelemmel zárja a 2017. évet. A 16 millió forint után a 9 % SZJA-t megfizeti.

  Kérdésem, hogy a vállalkozó a 16 millió forinttal szabadon rendelkezhet, egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nélkül, a kivételnek nincs semmi akadálya?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Szőlő bérbeadás | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 16. 11:34

  Szőlő tulajdonnal rendelkező magánszemély legalább 5 éves határozott idejű bérleti szerződéssel bérbe adhatja a szőlőjét úgy, hogy ahhoz sem adószámot nem kell kiváltania, sem adót fizetni utána?
  A szőlő besorolású ingatlant bérbe veheti bármilyen jogi személy is, vagy van a szőlő bérbeadással történő hasznosításával kapcsolatban a bérbevevő személyére vonatkozó korlátozás?
  Kérem legyen szíves jogszabályi hivatkozásokat is megosztani.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Tartós befektetési számla 1. rész | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 22. 12:32

  Megtakarításom egy részét EUR devizában tartottam. Miután bevezették a kamatadót, 2012. január 01-től az SzJA törvény lehetővé tette, hogy a 67/B.§ előírása alapján „Tartós befektetési szerződés” köthető egy pénzintézettel, és a megtakarítást EUR devizanemben is elhelyezhető a tartós befektetési szerződés alapján, megtakarítási számlán.

  A 67/B.§ (3) b) pontja szerint a megtakarításomat megtakarítási számlán kamatozó bankbetétben helyeztem el. A betétben elhelyezett összeget különböző időszakokra lekötöttem, mivel így magasabb volt az elérhető kamat. 2016-ban azonban a pénzintézet által adható legmagasabb kamat csupán 0,2%-volt, ezért úgy gondoltam, hogy mivel a 2012. gyűjtő évet már három évvel meghaladta a megtakarítás ideje, lehetőségem van a kedvezményes 10%-os adó megfizetésével felmondani a számlát, és az ugyanannál a pénzintézetnél vezetett devizaszámlára jóváírt összeget az államkincstárnál helyezem el tartós befektetési számlára, „Prémium Euro Államkötvény” formájában.

  Az eddig leírtakra egy számszaki példával szeretnék rámutatni:

  2012. gyűjtőévben elhelyezett összeg 80.000 EUR
  2016. (gyűjtőév + 3év leteltével) jóváírt összeg 85.000 EUR
  Kapott kamat, azaz JÖVEDELEM 5.000 EUR

  Úgy számoltam, hogy a jövedelem a bankbetétben elhelyezett összeg, és a jóváírt összeg különbözete (azaz 5.000 EUR) a jóváírás napján érvényes MNB árfolyamon számított összege lesz, és az így számított összeg az adó alapja, és ennek 10%-a az adó.

  Adó alapja (310 HUF/EUR jóváírási árfolyam) 1.550.000 HUF
  Fizetendő adó (10%) 155.000 HUF

  A meglepetés 2017 év elején ért, amikor megkaptam a pénzintézet által kiállított jövedelemről szóló igazolást.

  Pénzintézet által kiadott jövedelemigazolás 3.550.000 HUF
  Fizetendő adó 355.000 HUF

  A pénzintézet a miértre a következő magyarázatot adta:

  Az SzJA tv. 5.§ (1) A jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni. Újabb levélváltásra még kiegészítette az 5.§ (7), valamint a 6.§ (1) a) és b) pont előírásaival.
  A pénzintézet ez alapján a következő számszaki levezetést mutatta be:

  Befizetett összeg (a bank szerint költség) a befizetés napján érvényes MNB árfolyammal számolva (285HUF/EUR) 80.000x285=22.800.000 HUF

  Felmondáskor jóváírt összeg (a bank szerint jövedelem) a jóváírás napján érvényes MNB árfolyammal számolva 85.000x310=26.350.000 HUF

  Számított jövedelemadó alapja 3.550.000 HUF

  Fizetendő adó (10 %) 355.000 HUF

  Ezt továbbra is vitattam és levélben kerestem meg a NAV ügyfélszolgálatát.

  (folytatás a következő kérdésben)
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Tartós befektetési számla 2. rész | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 22. 12:33

  (folyt.)

  A NAV a feltett kérdésre a következő egyértelmű választ adta:

  „A tartós befektetésből származó jövedelmet a kifizetőnek az Szja tv.67/B. § (1) bekezdése szerint kell megállapítania. Ennek alapján tartós befektetésből származó jövedelemnek a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén, a magánszemélyt a lekötés megszűnésekor, megszakításakor megillető bevételnek a lekötött pénzösszeget meghaladó része minősül.
  E jogszabályhely alapján a TBSZ számla felbontásából keletkező jövedelmet a kifizetőnek úgy kell megállapítania, hogy a számla megszüntetésekor keletkezett bevételből le kell vonnia a lekötött pénzösszeget. és, az így megállapított összeget vagy a TBSZ számla megszüntetésének napján vagy a megszüntetés napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani forintra.”

  Ezt a NAV által írott levelet elküldtem a pénzintézethez, de az továbbra is kötötte magát a korábbi válaszához.

  Véleményem szerint a pénzintézet tévedése ott van, hogy a pénzmozgást bevételnek, illetve költségnek tekinti. Szerintem azonban a pénzmozgás az nem költség. Az nem költség, hogy a saját pénzemet egy hitelintézetnek kölcsön adom, hiszen az továbbra is az enyém. Az nem bevétel, ha az általam kölcsönadott pénzemet visszakapom. Bevétel a kettő közötti különbség, jelen esetben a kapott kamat.
  A pénzmozgás nem bevétel, és nem költség. A pénzintézet erre azt felelte, hogy ilyet Ő soha sem állított, pedig három levelében is a Szja tv. 5.§ (1) re hivatkozott.

  Ezután már csak a Szja tv 67/B. § (2) bekezdés előírására hivatkozott, hogy ott szerepel az árfolyamnyereség kifejezés. Ez igaz, de a törvényben a felsorolásban csak zárójelben szerepel, ráadásul a felsorolásnál nincs mellérendelve, hogy mi-mire vonatkozik. (pl.: a kamat az a betétekre, árfolyamnyereség az értékpapírokra, ügyleti nyereség a csereügyletekre vonatkozik). A pénzintézet pedig mindet mindenre érti.
  A pénzintézet soha egyetlen tartós befektetési számlához kapcsolódó pénzügyi bizonylaton nem tüntette fel a számlán lévő EUR forint értékét.

  Találtam ugyan egy nagyon jó összeállítást az Adókódex 2016/9. számában a tartós befektetési számlákkal kapcsolatban, de erre az esetre sajnos abban sem találtam magyarázatot, ezért kérdésem a következő:
  Jól gondolom-e, (a NAV-tól kapott tájékoztatóval összhangban), hogy a számlára 2012. évben, mint gyűjtőévben EUR devizanemben átutalt összeg, valamint a megszakításkor a deviza folyószámlámra visszautalt EUR összeg különbözetének a megszakítás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított összege az adó alapja, és ennek 10%-a a megfizetendő adó?

  Szakmai érveléssel és esetleg jogszabályi hivatkozással alátámasztott válaszukat előre is köszönöm.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Foglaló adózása | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 29. 16:37

  Tisztelt Szakértő!
  Amennyiben egy Kft. foglalót fizet egy magánszemély ingatlanára, majd az adásvételi szerződéstől eláll, akkor:
  a., a Kft. a foglalót kártérítésként vagy milyen ráfordításként számolhatja el?
  b., a magánszemélynél maradt foglaló adómentes bevétel, vagy milyen módon kell utána az adót megfizetni?
  Köszönettel,
  Laczkó Mónika
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Munkáltatói adómentes lakástámogatás | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 28. 10:08

  A munkáltató adhat a munkavállalójának házépítéshez adómentesen munkáltatói támogatást 5 millió forintot. A kérdésem az lenne, hogy ezt csak hitel és kölcsön törlesztéshez vagy kiváltásához adhatja, vagy egy hitelintézeten keresztül a munkavállalónak a saját bankszámlájára is utalhatja-e, ha a munkavállalónak nincs hitele vagy kölcsöne. Természetesen a hitelintézet ad igazolást a NAV-nak, a munkavállaló bemutatja a számlákat, költségvetést és nyilatkozik a méltányolható lakásméretről is.
  A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a szobaszám megállapításnál az alábbiakat hogy kell értelmezni:
  " A 8 négyzetméternél nagyobb, de 12 négyzetmétert meg nem haladó lakóhelyiségek esetében ugyanakkor két ilyen lakóhelyiséget egy lakószobaként kell figyelembe venni, és ha az így kapott szobaszám nem egész szám, akkor a szobaszámot lefelé kerekítve kell megállapítani. "


  Segítségüket köszönöm


  Gál Zsoltné
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Egyéni vállalkozó csekély összegű (DE MINIMIS) támogatásának elszámolása | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 29. 13:22

  Mezőgazdasági Vállalkozó Agrár Széchenyi Kártya keretében folyószámlahitelt vesz fel 2015,2016,2017. években.
  Az MVH a támogatás okiratban hivatkozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107, és 108. cikkének
  a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18.-i 1407/2013/EU, 1408/2013/EU Bizottsági rendeletekre.A vállalkozó 2015 évben igénybe vett kisvállalkozó kedvezményt is a SZJA tv 49/B §.(6) d. pontja alapján mezőgazdasági de minimis támogatást.

  Kérdésem, hogy mindkét de minimis támogatást figyelembe kell v enni a 15 000 euronak megfelelő forint-
  összegnél? Mi a teendő abban az esetben, ha a minimis támogatás összege a 2017. évi MVH támogatás okirata alapján több lesz 15 000 euronál?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Karácsonyi parti | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. december 6. 9:28

  A cég által szervezett karácsonyi partit eddig üzleti rendezvényként vettük figyelembe adózás szempontjából, mivel kizárólag a cég dolgozóinak szerveztük. A rendezvényen szakmai jellegű előadásokat is tartottak közel egy órában, a fennmaradó 6 óra szórakozás volt. A vendéglátás, szórakoztatás szolgáltatásai után reprezentációként fizettünk adót (szja, eho), a terembérlet, dekoráció, technikai berendezések, világítás és hostess szolgáltatás után nem. Helyes ez az eljárás? Mi a jogszabályi háttere az ilyen jellegű rendezvényeknek?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Újdonságok

 • Tállai

  A múlt év azonos időszakához képest eddig 547 milliárd forinttal több bevétel folyt be az államkasszába annak ellenére, hogy az adócsökkentések a lakosságnál és a vállalkozásoknál mintegy 860 milliárd forintot hagytak - mondta Tállai András a NAV vezetői értekezletén a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint.

 • zara

  Az állam bevétele a feltöltési kötelezettségtől nem lesz több, ellenben a becslés kockázattal jár - állítja Zara László.

 • Fotó: shutterstock

  A 2012-2018 közötti minimálbér és bérminimum összegeket közölte táblázatokban a NAV.

 • gyros

  Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők nem szavazták meg a kebab előállításához használt húshoz adott foszfáttartalmú adalékanyagok engedélyezését ellenző határozati javaslatot.

 • Európai Parlament

  Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők elfogadták a parlament pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás feltárására és megelőzésére létrejött úgynevezett PANA-bizottságának 211 ajánlását.