• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Családi gazdaság | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. április 12. 13:15

  Kérdésem az lenne, hogy a családi gazdaság tagjai a mellékelt cikk szerint az egyenlő elosztástól eltérhetnek-e ( bevétel és költség /fő ), mert a közös őstermelői tevékenységre vonatkozó szabályokból nem ez következik, tehát félre érthetőnek tartom a cikk ezen részét.
  "A tagok a termőföld művelése során keletkezett javak elosztásának módjáról szerződésben döntenek."
  http://adozona.hu/helyi_ado/Reszletesen_a_csaladi_gazdasag_tagjairol_ad_10VFOV
  Szerintem csak az egyenlő elosztás megengedett, ez nem.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kártalanítás adókötelezettsége | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. március 29. 18:52

  Egy mezőgazdasági őstermelő a 211/2015. (VII. 23.) Korm. rend. 6. §-a szerint egyösszegű kártalanítást kapott a gazdálkodásában lévő földterületre a rendeletben meghatározott feltételek szerint.
  Kérdéseim :
  1. van-e szja-vonzata a fentiek alapján kifizetett kártalanítási összegeknek, vagy az szja-törvény 1. számú melléklet 6. c. pontjában meghatározottak szerint adómentes juttatásnak minősül-e?
  2. az őstermelői bevételébe be kell-e számítani?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Családi adókedvezmény | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. március 8. 14:21

  Adott egy család 3 gyermekkel:
  -egy 12 éves kedvezményezett eltartott,
  - egy külföldön nappali tagozatos egyetemista, aki 2017.07.hóban lesz 20 éves
  - egy levelező tagozatos egyetemista jövedelem nélkül, aki 22 éves
  Kérdésem: a kedvezményezett eltartott gyermek után milyen összegű családi kedvezményt lehet igénybe venni?
  Be lehet-e mindkét egyetemista testvért számítani az eltartottak közé?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Sportegyesület által fizetett ügynöki díj | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. március 7. 9:44

  Magyar sportegyesület ügynöki díjat fizet ki magánszemélynek, a külföldi sportoló magyarországi leigazolásával kapcsolatban. Milyen adózási és bejelentési kötelezettség terheli a magyar sportegyesületet ezen kifizetéssel kapcsolatban abban az esetben, ha az ügynöki díjat
  1. magyarországi letelepedettségű magánszemély kapja
  2. uniós országban letelepedettségű magánszemély kapja
  3. harmadik országban letelepedettségű magánszemély kapja.

  Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen adózási, és bejelentési kötelezettsége? Milyen adatokat, nyilatkozatot kell beszerezni a kifizetés alapjául?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Egyéni vállalkozó számlázása a vállalkozás törlését követően | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. március 23. 15:48

  Könyvelünk egy cégnek, valamint a cég több alvállalkozójának is.
  Az egyik egyéni vállalkozó alvállalkozónak az okmányiroda 2016. októberében törölte a vállalkozását.
  Az egyéni vállalkozó azonban ezt követően is folyamatosan dolgozott és bocsátott ki számlákat a fővállalkozó felé, egészen 2017 január közepéig. (Ekkor tudatosult benne, hogy a vállalkozása törlésre került.)

  Tanácstalanok vagyunk annak tekintetében, hogy az egyéni vállalkozó szempontjából hogyan kellene adót fizetni arra az időszakra, amikor már nem volt élő az egyéni vállalkozása, azonban dolgozott és számlázott fővállalkozó felé.

  Továbbá abban is kérnénk segítséget, hogy számlát befogadó cégnek milyen esetleges adókötelezettségei keletkeznek így utólag a befogadott számlákkal kapcsolatban.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Szerzői jogdíj kifizetése külföldi illetőségű magánszemély részére | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. február 28. 9:45

  Társaságunk szerzői jogdíjat (vagyoni értékű jog) szeretne kifizetni romániai és szlovákiai illetőségű, illetve nem EU-s illetőségű magánszemélyeknek.

  Kérdésünk: A gazdasági társaságunknak keletkezik-e bevallási és adatszolgáltatási kötelezettsége Magyarországon, a kifizetésből kell-e személyi jövedelemadót levonni, a 1708 bevalláson meg kell-e jeleníteni?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Üzemanyag megtakarítás kifizetése | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. március 12. 11:22

  Anyagbeszerzőként foglalkoztatott munkavállaló részére lehet-e kifizetni
  üzemanyag megtakarítást?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Családi adókedvezmény | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. március 10. 7:30

  Adott egy három gyermekes család:
  1. 12 éves kedvezményezett eltartott gyermek
  2. egy külföldi egyetemen nappali tagozatos hallgató aki, 2017-ben lesz 20 éves
  3. egy 23 éves levelező tagozatos egyetemista / Magyarországon/, akinek nincs jövedelme

  Kérdésem: a két egyetemista hallgató figyelembevehető-e eltartottként? Milyen összegű családi SZJA kedvezmény jár a 12 éves gyermek után?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Belföldi kiküldetés gépkocsivezetők esetében | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. február 15. 17:26

  2016.01.01-től hatályos 437/2015. ( XII.28. ) Korm. rendelet 5. §-a szerint a hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer forint.

  A kiküldetés értelmezésével kapcsolatban kérném a segítségüket.
  A kiküldetés fogalmát az SZJA tv.3. § 11.pontja az alábbiak szerint definiálja:
  "Kiküldetés: a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, így különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés; ide nem értve a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazást. Kiküldetésnek minősül a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése, átrendelése, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése is. E rendelkezés alkalmazásában munkahelynek minősül a munkáltatónak az a telephelye, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi, ilyen telephely hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató székhelye minősül munkahelynek."

  A fenti definícióból kiindulva a belföldi közúti árufuvarozásban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglakoztatott munkavállaló esetében értelmezhető-e a kiküldetés? Naponta a társaság telephelyéről kiindulva végzi az árufuvarozást, a munkaidő eltelte után a társaság telephelyén fejezi be az aznapi tevékenységét. Ez minősülhet kiküldetésnek? Fuvarozók esetében hogyan kell a munkahelyet meghatározni? Logikusan a munkáltató székhelye vagy telephelye, attól függően hogy hol veszi fel a munkát, illetve hol kell megjelennie munkavégzés céljából. Ha elfogadjuk hogy a munkaszerződés szerinti munkahely az a cím ahol a munka elvégzéséhez szükséges utasításokat megadják, feladatokat kijelölik, akkor az új Munka Törvénykönyve (2012.évi I.tv) 53. §-ban előírt korlátozásokat (naptári évenként 44 munkanapot vagy 352 órát meghaladóan a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni nem lehet) hogyan lehet betartani a gépkocsivezetők és árukísérők esetében?
  Mivel az SZJA tv 3. sz. melléklete szerint igazolás nélkül elszámolható tételek (kvázi adómentes) között nevesíti a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott belföldi kiküldetés címén bevételt szerző magánszemélynél a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeget (3.000 Ft/nap), fontos a kiküldetés értelmezése. Amennyiben valamilyen értelmezés alapján nem tekinthető kiküldetésnek a fuvarozók napi munkavégzése akkor milyen esetre értelmezhető egyáltalán a fenti szabály ?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Cafeteria | SZJA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. január 27. 12:31

  Egy cég béren kívüli juttatásként havi 8000 Ft Erzsébet utalványt ad dolgozóinak szabályzat alapján, utólagos kiosztással, tehát az adott hónapra járó Erzsébet utalványt a következő hónap elején kapják meg a dolgozók (a bevallásban is az átvétel hónapjában szerepelteti, adóvonzatát ekkor fizeti meg). A 2016. decemberre járó Erzsébet utalványt 2017. januárban kapnák meg a dolgozók, de ekkor már nem lehet kedvezményes adózás mellett Erzsébet utalványt juttatni, ezért a 2017. január 1-től érvényben lévő készpénz cafeteriat kapják meg. Az új szabályok szerint a készpénz cafeteriat arányosítani kell kilépő dolgozó esetén, és az arányos részen felül kapott összeget bérjövedelemként kell elszámolni. Azonban mi a teendő, ha az egyik dolgozó 2017. januárjában (hónap közepén) kilép, de 2017. januárban a 2016.decemberre járó béren kívüli juttatást kapta meg, kell-e arányosítani az összeget?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Szakértőink

Újdonságok

 • kapcsolat

  Új törvényjavaslat került benyújtásra a multinacionális vállalatcsoportok magyar illetőségű tagjaira vonatkozóan, mely egy ún. országonkénti jelentéstételi kötelezettséget ír elő. Cikksorozatunkban megvizsgáljuk, kiket érint az új előírás és milyen formában kell teljesíteni az előírások szerinti jelentést.

 • offshore, adóparadicsom, adóelkerülés

  Magyarország azon országok közöttt van, amelyek profitálnak a globális adóelkerülésből, áll az UNU-Wider (az ENSZ egyik kutatóintézménye) tanulmányában, hívja fel a figyelmet cikkében az Index.

 • gyerek

  Az Európai Bizottság szerdán bemutatta első javaslatait, amelyek Jean-Claude Juncker elnök korábbi bejelentésének megfelelően azt a célt szolgálják, hogy az Európai Unióban létrejöjjön egy erős szociálpolitikai pillér, amely figyelembe veszi az európai társadalmak és a munka világának változó jellemzőit annak érdekében, hogy méltányos és valóban páneurópai munkaerőpiac alakulhasson ki.

 • beföttesüveg

  A Kúria szerdai döntése értelmében nyilvánosságra kell hozni a kormánnyal stratégiai megállapodást kötött nagyvállalatoknak nyújtott adókedvezményeket - erről a jogi eljárás kezdeményezője, az LMP társelnöke tájékoztatta az MTI-t. 

 • benzin

  Folytatódik az üzemanyagok árcsökkenése: pénteken újra csökkennek az árak.