Adóbírságok változása az Art. tervezetben

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Jelentős változások életbe lépését vetíti előre az adóbírságok terén az art. tervezete. A jogalkotó egyfelől mérsékelni tervezi a bírság mértékét, másrészt bevezeti a feltételes adóbírság intézményét.

Az adóbírság változásai, új bírságkedvezmény

A bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggő adóbírság maximális mértékét az Art. tervezete a korábbi 200 százalékról 100 százalékra módosítja. Az adóhatóság tapasztalatai alapján a megállapított adóhiány, jogosulatlan visszaigénylés kétszeresét kiszabó határozatokat követően az adóhiány és az adóbírság végrehajtása a legritkább esetekben járt eredménnyel. Emellett az adózók további működése gyakorta ellehetetlenült, ugyanakkor a bírság magas mértéke érdemben nem motiválta az adózókat a jogkövető magatartásra.

Új jogintézményként kerül bevezetésre a feltételes adóbírság kedvezménye, amelynek lényege, hogy amennyiben az érintett adózó nem terjeszt elő fellebbezést a NAV-határozattal szemben, vagyis lemond jogorvoslati jogáról és ezáltal a határozat jogerőre emelkedik, akkor a kiszabott bírság 50 százalékát kell megfizetnie. A feltételes adóbírság egyértelműen a megalapozatlan jogorvoslati kérelmek számának csökkenését, az eljárások gyorsítását és az adóhatóság szolgáltató jellegének előmozdítását hivatott segíteni, ugyanakkor hosszú távú hatásait tekintve erősen vitatható.

Feltételes adóbírság – öröm és üröm

A módosításnak olyan hatása is lehet, hogy az adózók a – megítélésük szerint ugyan jogszabálysértő – határozattal szemben ne fellebbezzenek, annak érdekében, hogy megőrizzék „jó kapcsolatukat” az adóhatósággal, másrészt ügyük „könnyebb és gyorsabb” lezárásával elkerüljék az időben elhúzódó jogorvoslati eljárásokat. Az RSM Blog úgy véli, hogy nem szerencsés arra ösztönözni az adózókat, hogy a kiszabott szankció csökkentése reményében és az adóhatósággal való jó kapcsolatuk fenntartása érdekében mondjanak le az őket alapvető eljárási garanciaként megillető jogorvoslati jogukról, „önként” korlátozzák azt. 

Vitatható a tervezett új jogintézmény abból a szempontból is, hogy ha az adózó lemond fellebbezési jogáról a feltételes adóbírság érvényesítése érdekében, úgy a későbbiekben egy hasonló ténybeli és jogalapon meghozott adóhatósági döntéssel szembeni jogorvoslat során pozíciója gyengül.  Ezen későbbi döntést ugyan vitathatja, de az adóhatóság alappal hivatkozhat korábbi – az adózó által nem vitatott – jogerős  döntésére.  

Ehhez kapcsolódóan fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a bírságkedvezményben részesülő adózó a jövőben rendkívüli jogorvoslattal sem élhet, felügyeleti intézkedés iránti kérelmet sem terjeszthet elő. 

A feltételes adómegállapítás hazai és nemzetközi szabályozása

A könyv széleskörűen bemutatja a feltételes adómegállapításra vonatkozó eljárást. A gyakorlati szakemberek számára kiemelt jelentőséggel bírhat, hogy az eljárást nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is ismerteti a könyv. Így elérhetővé válik a „titkos elixír” a folyamatos hiánypótlási eljárások megszüntetésére.

 

Megrendelés >>

 

Mi lesz a teendő olyan esetben, ha a fellebbezés hiányában véglegessé vált feltételes adóbírságot kiszabó határozatot követően olyan új tény, körülmény merül fel, amely a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné? A jelenlegi szabályozáshoz hasonlóan az adóigazgatási rendtartás is rendelkezik az ismételt ellenőrzésről. Az adózó kérelmére a fenti esetekben az ellenőrzéssel lezárt időszak is megnyitható, feltételezve, hogy az új tény, körülmény korábban nem állt, és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott az adózó rendelkezésére, illetve arról az adózó nem tudott, és jóhiszemű eljárás esetén nem is tudhatott. Az RSM Blog szerint az ismételt ellenőrzés elméleti lehetősége adott abban az esetben is, ha az adózó a feltételes adóbírságot kiszabó határozattal szemben lemondott a fellebbezésről .

A megbízható adózóknak kedvezőbb bírságfeltételek 

A megbízható adózók esetében a feltételes adóbírság kedvezmény alkalmazása azzal jár, hogy az általános 50 százalék mértékű bírság felezésére vonatkozó kedvezmény mellett a fellebbezési jogról lemondva bírságuk tovább feleződik, esetükben akár 12,5 százalékra is csökkenhet. Különösen érdekes ez annak fényében, hogy a legutóbb publikált adatok szerint a cégek 40 százaléka került megbízható adózói státuszba. Így jelentős adózói kört érinthet a feltételes adóbírság intézménye.

Kérdéses, hogy az ily módon lecsökkentett adóbírság hogyan járul hozzá az adómorál fejlesztéséhez, az önkéntes adózói jogkövetéshez, más oldalról pedig az adózók (jog)tudatosságának fejlődéséhez.
A tervezett bizonyítási, jogorvoslati eljárásokat érintő szigorítások mellett különösen bonyolulttá válhatnak az adózók számára a feltételes adóbírság kedvezménye elfogadásának hosszú távú következményei, a döntés kockázatainak felmérése. Ezek áttekintésére érdemes az adóellenőrzések vagy a jogorvoslati fellebbezésről történő lemondás előtt szakértőt bevonni. 

Az adóbírság mérséklése kizárt, ha utóbb egy bizonylat hamisnak minősül

A törvénytervezet az adóbírság tekintetében egy kevésbé szembetűnő, ugyanakkor lényeges változást is tartogat.  A korábbi szabályozás az adóbírság mérséklését vagy mellőzését kizárta, ha a bevétel eltitkolása, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisítása történt meg. 

A tervezet a fentiek mellett kizárja az adóbírság mérséklését vagy mellőzését hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások előállítása, illetve felhasználása esetében is. Az adóbírság objektív mértéke ellenére vétkességi alapú szankció, azaz kiszabásakor az adóhatóságnak mérlegelnie kell a jogsértés körülményeit, az adózó magatartását. A hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások felhasználásának szankcionálásakor a tervezet azonban gyakorlatilag a számla befogadójának objektív felelősségét mondja ki, felróhatóságra tekintet nélkül. Ez az RSM álláspontja szerint vitatható a szükségesség/arányosság, valamint az ügyek egyedi elbírálásának elvének fényében. A gazdasági élet viszonyai között kellő körültekintéssel eljáró adózók esetében is előfordulhat, hogy olyan bizonylatot használnak fel, amelyről utóbb annak hiteltelenségére derül fény, ugyanakkor ennek tényszerűségéről a számlabefogadó nem tudhatott. 

Csak példaként említendő meg azt az eset, miszerint hiába bizonyosodik meg az építtető az építési napló bejegyzéseiről, az alvállalkozó személyéről, a helyszínen járva a munkafolyamatokról, a munkások jelenlétéről, amennyiben az ott dolgozók nincsenek bejelentve, vagy igazolatlan eredetű alapanyag kerül felhasználásra, a hatóság által hiteltelennek minősített bizonylatok felhasználása okán a bírságmérséklés kizárt lesz.

A megújuló art. a társaságokra nézve számos kisebb-nagyobb változást hoz majd, a késedelmi pótlékot érintő változásokat összegezte az RSM Blog korábbi bejegyzése.

A bejegyzés szerzője dr. Fekete Zoltán Titusz, az RSM Hungary adómenedzsere. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.

 • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • tárgyalóterem, új polgári perrendtartás

  Az esetek nagy részében a munkavállaló akkor indít pert a munkáltatójával szemben, ha a munkaviszony már véget ért. Nincs azonban akadálya, hogy a munkavállaló egy fennálló munkaviszony mellett vitassa a foglalkoztatása jogszerűségét. Ez önmagában semmilyen kötelezettségszegést nem jelent a munkavállaló részéről, noha kétségkívül kényes helyzetet eredményez.

 • Fotó: shutterstock

  Megszűnik a pénzügyi szervezetek különadója, még vonzóbb lesz a kiva, és emelkedik a cigaretta jövedéki adója – mindez az adócsomag parlamenti vitáján hangzott el.

 • parlament

  Nem kell szochót fizetni a tb-törvény szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett vállalkozásból kivont jövedelem után – derült ki a törvényjavaslat parlamenti vitáján.

 • nav_logo

  Az elmúlt két évben több mint huszonhétezer magánszemély és vállalkozás élt a lehetőséggel, és kérte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba - közölte a NAV. Az adatbázisban már 164 828 adózó szerepel.
   

 • GDPR, EU

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását, működését szabályozó törvénymódosítást fogadott el az Országgyűlés.