Adóváltozások 2017-2018. - 3. rész

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A nyár közepi adóváltozások a KATA, KIVA és ÁFA adónemeket is érintették. A változásokat bemutató sorozatunkban a leglényegesebb pontokat tekintjük át, hatályba lépési időpontokkal együtt.

KATA változás

 

Adóalanyiság megszűnése

 

Az év végén fennálló adótartozás miatt még nem feltétlenül szűnik meg az adóalanyiság: az adózónak lehetősége van utólag, de a megfelelő határidőben még megfizetnie a tartozását. A változásokat kiemeltük.

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot, azzal, hogy az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha a kisadózó vállalkozás az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti és a tartozás megfizetését igazolja. [2012. évi CXLVII. tv. 5.§. (1) bek. j. pont – hatályos 2017.VII.19-től]

 

KIVA változások

 

KIVA áttérés előtti időszakról szóló beszámoló

 

A jogszabály pontosítja, hogy a kisvállalati adó szerinti adózásra áttérés esetén az előző üzleti évről beszámolót kell készíteni és azt letétbe kell helyezni, illetve közzé kell tenni. A változásokat kiemeltük.

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. Az üzleti év kezdetét megelőző nappal mint mérlegfordulónappal üzleti év zárul, mely üzleti évről az adóalanynak az Szt. általános szabályai szerint beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie. [2012. évi CXLVII. tv. 19.§. (1) bek. – hatályos 2017.VI.20-tól]

 

KIVA megszűnésekor záró beszámoló

 

Pontosításra került a kisvállalati adóalanyiság megszűnésekor a záró beszámoló készítése, annak közzétételi és letétbe helyezési kötelezettsége is. A változásokat kiemeltük.

Az adóalanyiság (5) bekezdésben meghatározott megszűnése napjával mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év végződik. Az üzleti évről az Szt. általános szabályai szerint beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyezni, közzé kell tenni. [2012. évi CXLVII. tv. 19.§. (7) bek. – hatályos 2017.VI.20-tól]

Változásfigyeltetés

Ne maradjon le!

Használja Változásfigyeltetés szolgáltatásunkat az Önt érdeklő jogszabályok, jogterületek és tárgyszavak figyeltetésére! Változáskor a Jogtár felületén vagy egyéni beállítás esetén e-mail útján értesítést kap.

További információ >>

 

Osztalék utáni adót kiváltó adó alapja

 

A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég esetében az osztalék utáni adót kiváltó adó alapja változik: csökkentő tétel a mérlegben kimutatott, a társasági adóalanyiság időszakában keletkezett eredménytartaléka terhére felvett osztalékelőleg követelés könyv szerinti értéke, feltéve, hogy az előleget a beszámoló elfogadásakor osztalékként jóváhagyták. [2012. évi CXLVII. tv. 26.§. (2) bek. – hatályos 2017.VI.20-tól]

 

Osztalék utáni adót kiváltó adó megfizetése

 

A adó megfizetéséhez kötött határidők változtak, a változásokat kiemeltük.

Az osztalék utáni adót kiváltó adót három egyenlő részletben, az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallás, egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallás vagy kisvállalatiadó-bevallás benyújtására előírt határidőig és az üzleti évet követő két adóévre - de legkésőbb a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága megszűnése adóévére - vonatkozó társaságiadó-bevallás, egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallás vagy kisvállalatiadó-bevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg az adózó. [2012. évi CXLVII. tv. 26.§. (3) bek. – hatályos 2017.VI.20-tól]

 

ÁFA változások

 

Internet-hozzáférési szolgáltatás

 

Változott a fogalmi meghatározás, a változásokat kiemeltük.

Internet-hozzáférési szolgáltatás: csomagkapcsolt módon felépülő, a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015/2120/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti internet-hozzáférési szolgáltatás. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti hálózati szolgáltatás nem minősül e törvény alkalmazásában internet-hozzáférési szolgáltatásnak. [ÁFA tv. 259.§. 7/B. pont – hatályos 2017.VI.20-tól]

A kiemelés szerinti definíció így szól:

Hálózati szolgáltatás: hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató vagy vállalkozás számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások. [2003. évi C. tv. 188.§. 36. pont]

 

ÁFA kulcsok változása 2018.01.01-től

 

5%-os mértékű áfa kulcs lesz érvényes a következő termékekre [ÁFA tv. 3. számú melléklet I. része]:

- Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével 0301-ből

- Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és egyéb belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével 0302-ből, 0303-ból

- Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével 0304-ből

- Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva 0206 30-ból, 0206 41-ből, 0206 49-ből

5%-os mértékű áfa kulcs lesz érvényes az internet-hozzáférési szolgáltatásra. [ÁFA tv. 3. számú melléklet II. része]

 

Cikksorozatunkat folytatjuk.

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa transzferár- és adószakértő, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője.

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • Fotó: shutterstock

  A 2017. június 19-én közzétett adóváltozásokat bemutató cikksorozatunk második részében a társasági adót érintő legfontosabb változásokat vesszük sorra, bemutatva a részleteket is.

 • adó, adózás, adótörvény

  A Magyar Közlöny 2017. június 19-én megjelent, 93. számában került kihirdetésre az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény. Cikksorozatunkban a legfontosabb változásokat mutatjuk be, az első részben a személyi jövedelemadó változásokról lesz szó.

 • Fotó: shutterstock

  Cikkünkben áttekintjük, mikor, milyen feltételek esetén szűnik meg a vállalkozó kisadózói státusza.

 • ügyvéd

  A május elején a parlament elé benyújtott adócsomag változásai javarészt ismertek voltak előzetesen, számos területet köztük az EKHO, KATA, KIVA, HIPA és az áfa szabályokat és az adózás rendjéről szóló törvényt is érintik.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • nő

  Közalkalmazotti jogviszonyban álló olvasónk 1954. decemberében született, így 2018. júniusában a 63. életév betöltését követő 183. napon be fogja tölteni öregségi nyugdíjkorhatárát. Személyes körülményeiben nemrég olyan változás következett be, amely feltétlenül szükségessé teszi a lehető legközelebbi időpontban történő nyugdíjba vonulást. Mivel az idő elég rövid eddig az időpontig, tanácsot kér a megoldáshoz.

 • nyakkendő és munkavédelmi sisak

  A kereskedelmi ágazatban tavaly november 10. és december 10. között lezajlott országos szintű munkavédelmi ellenőrzéseknél a vizsgált 1013 munkáltató közül 893 esetében találtak munkavédelmi, illetve munkaegészségügyi hiányosságokat - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztályának jelentésében.

 • pénz

  A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a vállalkozások versenyképességének javítását, a bérfelzárkóztatás folytatását, a munkaadói közterhek további mérséklését tartja szükségesnek - mondta Vadász György ügyvezető elnök az MTI-nek, miután az érdekképviselet elnöksége foglalkozott a kkv-k helyzetével.

 • személyszállítás

  Július elsejétől drágább lehet Budapesten taxival utazni, ugyanis a jelenlegi 450 forintos alapdíj 700 forintra emelkedhet, a kilométerdíj 20 forinttal, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal nőhet, ha a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésére benyújtott  előterjesztést megszavazzák a képviselők.

 • törzstőke

  A gazdasági társaságok tagjaiktól elkülönült, saját vagyonnal rendelkeznek, amely kiemelt jelentőséggel bír a szervezetek életében. Annak a meghatározásához, hogy a vagyon milyen szerepet tölt be a gazdasági társaságok életében, el kell határolni egymástól a jegyzett tőkét és a saját tőkét, a két fogalom és az általuk megjelölt vagyon ugyanis nem azonos, így az általuk betöltött funkciók is eltérnek egymástól. A tanulmányban bemutatjuk a gazdasági társaságok jegyzett és saját tőkéjének vélt és valós funkcióit, valamint kitérünk a gazdasági társaságok egy speciális csoportjára, a közfeladatot ellátó, állami részvétellel működő gazdasági társaságokra.