Buktatók a látvány-csapatsport támogatásban

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Hibás adminisztráció komoly bírsághoz vezethet a látvány-csapatsport támogatás nyomán adókedvezményt igénybe vevő cégeknél. Az adókedvezmény feltétele a támogatási igazolásban szereplő támogatás kifizetése. A jogosultság attól függ, hogy a teljesített összeget számviteli szempontból melyik évben számolják el költségként.

A társasági adó alanya a jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező amatőr vagy hivatásos sportszervezet, közhasznú alapítvány, köztestület, vagy a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség részére – a támogatási igazolás kézhezvételét követően – teljesített támogatás után jogosult a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao. tv.) értelmében adókedvezményre. A kedvezmény igénybevételének feltételeiről, időzítési lehetőségeiről nemrégiben részletes tájékoztatót közölt az adóhatóság.

Az adókedvezmény feltétele a támogatás teljesítése

Az adókedvezmény feltétele a támogatási igazolásban szereplő támogatás kifizetése. A kedvezmény igénybevételére való jogosultság attól függ, hogy a teljesített összeget számviteli szempontból melyik évben számolják el költségként.

Ha a támogató bankszámláját 2011. december 31-ig hagyta el a támogatásra fordított összeg, akkor az 2011. évi költség, ezen összeg nem növeli a 2011. évi adózás előtti eredményt, és 2011. évre illeti meg adókedvezmény. Több részletben történő utalás esetén az adókedvezmény igénybevételénél szintén az a meghatározó szempont, hogy az egyes átutalásokat melyik évben teljesítették – írja a NAV.

A támogatás átutalására legkorábban a támogatási igazolás keltének napján lehetséges.

A támogatást a támogatási igazolásban rögzített, elkülönített pénzforgalmi számlaszám(ok)ra kell kifizetni; előfinanszírozás esetén a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére, utófinanszírozás esetén a sportigazgatási szervnél, illetve országos sportági szakszövetségnél megnyitott elkülönített pénzforgalmi számlára.

Mikor érvényesíthető a kedvezmény?

Az adókedvezményt felhasználni a támogatási igazolás birtokában, az abban szereplő adatoknak megfelelő teljesítés esetén lehet; ettől való eltérés esetén az adókedvezmény nem jár.

A támogatási időszak keresztféléves jellegéből adódóan egy adóévben maximum két támogatási időszakban adott támogatás után jár adókedvezmény. Ha pl. a támogató támogatási szerződést köt a 2011/2012., illetve a 2012/2013-as időszakra is, a 2012. adóévben mindkét támogatási időszakra vonatkozó juttatás után adókedvezményre jogosult; dönthet azonban a cég úgy is, hogy az adókedvezményt egy későbbi évben használja fel (az adókedvezmény a juttatás adóéve és az azt követő három adóév adójából vehető igénybe).

Értesíteni kell a NAV-ot

A támogatási igazolásban szereplő összeg átutalását követően a támogató 8 napon belül köteles értesíteni az adóhatóságot. Emellett az adózónak a támogatási igazolás másolatát és az átutalás(oka)t igazoló banki bizonylat(ok)at is meg kell küldenie. Az értesítési kötelezettség formanyomtatványa itt tölthető le.

Az a cég, amely késve értesíti a NAV-ot, 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Csak kérelemre számít adóelőleg-fizetésnél

A látvány-csapatsport támogatása jogcímén kifizetett összeg csökkenti a társasági adót, ugyanakkor az előlegfizetésre közvetlen kihatása nincs; az adózó az előleg-mérséklését kezdeményezheti az adóhatóságnál.

A mérséklési kérelem kapcsán lényeges, hogy az adózó 20 százalékig terjedő mértékű bírságot fizet, ha az előző időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőlegét mérsékelték, és ezért kevesebb adóelőleget fizetett, mint amennyit tényleges eredménye alapján kellett volna. A bírság alapja az előző időszak adatai alapján előírt adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg különbözete.

Köztartozás-mentesség, 1 százalék, közvetlen támogatás

A cég támogatási igazolás kiállítása iránti kérelmét akkor kötelesek teljesíteni, ha a kérelem benyújtásával együtt 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást is benyújt, vagy nyilatkozattal igazolja köztartozás-mentességét azzal, hogy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása jogcímén nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének 1 százalékát a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet által közzétett előirányzat felhasználási keretszámlájára fizesse be.

A NAV arra is felhívja a cégek figyelmét, hogy eddig a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet versenyeztetéssel összefüggő költségtámogatást kizárólag a szakszövetségen keresztül kaphatott. Az új szabályozás szerint viszont erre már a 2012-2013-as támogatási időszaktól kezdődően saját jogán is jogosult. Szintén a 2012-2013-as támogatási időszaktól kezdődően az amatőr klubok mellett a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok is támogathatók ugyanígy.

További részleteket itt talál.

A nagy lehetőség

Az öt látványsportot (kosárlabda, vízilabda, kézilabda, jégkorong és foci) tavaly július elseje óta támogathatják cégek társasági adókedvezményért cserébe – írja blogbejegyzésében az Adó Online szakmai partnere, az RTSM DTM. A kedvezmény mértéke a támogatási összeg 110 százaléka lehet – az adott évi számított adó 70 százalékáig. A tavalyi évre összesen közel 100 milliárd forint összegű támogatási igényt nyújtottak be cégek.

A támogatás összegének meghatározásánál a támogatónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a sportegyesület jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő alábbi értékeket:
 • az utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadások 90 százaléka,
 • a versenyeztetéssel összefüggő költségek 90 százaléka,
 • a tárgyévi személyi jellegű ráfordítások 50 százaléka,
 • a tárgyévi képzési feladatokkal összefüggő kiadások
általános képzés esetén 60 százaléka
szakképzés esetén 25 százaléka, illetve
 • a tárgyévi beruházási, felújítási érték 70 százaléka – emlékeztet a tan ácsadó cég.

Számoljon látvány-csapatsport támogatás kalkulátorunkkal!

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • Videoton

  Az Országgyűlés keddi döntése értelmében az állam a jövőben már nem csak az adókedvezményesen támogatható látvány-csapatsportágak - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong - társaságaitól, hanem a támogató cégektől is elvárja, hogy ne legyen lejárt köztartozásuk.

 • Látvány-csapatsport támogatás adókedvezménye

  Az Országgyűlés 2011. június 27-én fogadta el a látvány-csapatsport támogatásának új szabályait, melyeket a 2011. évi LXXXII. számú törvény tartalmaz. Az Adó szaklap 2011/12. számában megjelent cikk összefoglalja a támogatás és az társaságiadó-kedvezmény feltételeit.
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • nyakkendő és munkavédelmi sisak

  A kereskedelmi ágazatban tavaly november 10. és december 10. között lezajlott országos szintű munkavédelmi ellenőrzéseknél a vizsgált 1013 munkáltató közül 893 esetében találtak munkavédelmi, illetve munkaegészségügyi hiányosságokat - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztályának jelentésében.

 • pénz

  A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a vállalkozások versenyképességének javítását, a bérfelzárkóztatás folytatását, a munkaadói közterhek további mérséklését tartja szükségesnek - mondta Vadász György ügyvezető elnök az MTI-nek, miután az érdekképviselet elnöksége foglalkozott a kkv-k helyzetével.

 • személyszállítás

  Július elsejétől drágább lehet Budapesten taxival utazni, ugyanis a jelenlegi 450 forintos alapdíj 700 forintra emelkedhet, a kilométerdíj 20 forinttal, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal nőhet, ha a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésére benyújtott  előterjesztést megszavazzák a képviselők.

 • törzstőke

  A gazdasági társaságok tagjaiktól elkülönült, saját vagyonnal rendelkeznek, amely kiemelt jelentőséggel bír a szervezetek életében. Annak a meghatározásához, hogy a vagyon milyen szerepet tölt be a gazdasági társaságok életében, el kell határolni egymástól a jegyzett tőkét és a saját tőkét, a két fogalom és az általuk megjelölt vagyon ugyanis nem azonos, így az általuk betöltött funkciók is eltérnek egymástól. A tanulmányban bemutatjuk a gazdasági társaságok jegyzett és saját tőkéjének vélt és valós funkcióit, valamint kitérünk a gazdasági társaságok egy speciális csoportjára, a közfeladatot ellátó, állami részvétellel működő gazdasági társaságokra.

 • Varga Mihály

   Az új kabinet további adócsökkentéseket és nem adóemeléseket szeretne elérni, és ezzel párhuzamosan a fekete gazdaság további szűkítését kívánja megvalósítani – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar Bankszövetség éves testületi ülésén