A kisvállalati adó (KIVA) előnyei - 2. rész

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A KIVA előnyeit megvilágító cikksorozatunk második részében áttekintjük, hogyan kell az adót és az adóelőleget bevallani, illetve megfizetni. Emellett három példával számszakilag is szemléltetjük a hagyományos adózás és a kisvállalati adózás lehetséges előnyeit.

Cikksorozatunk első részében áttekintettük a következőket:

- kik választhatják a KIVA szerinti adózást,

- milyen indulási időponttal lehet választani a KIVA szerinti adózást,

- mik a bemeneti feltételek a KIVA választásához,

- hogyan szűnhet meg a KIVA szerinti adózás,

- mi a kisvállalati adó alapja,

- hogyan befolyásolja az adóalapot, ha kapcsolt vállalkozással nem piaci áron működik együtt az adózó,

- hogyan kezelendő az elhatárolt veszteség a KIVA alatt, és

- mennyi a KIVA mértéke.

A kisvállalati adó bevallása

Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként megállapítja és az adóévet követő év május 31-ig bevallja, az adóév a naptári év.

Ha az adóalanyiság év közben szűnt meg - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a bevallást az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani.

Ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére az adóévről készítendő bevallás határidejéig nem kötelezett, a fizetendő adót az adóév utolsó napjára készített könyvviteli zárlat alapján állapítja meg. A külföldi vállalkozó a kisvállalati adó alapját valamennyi belföldi telephelyére együttesen (kivéve a fióktelepet), míg belföldi fióktelepére fióktelepenként külön-külön állapítja meg.

Az adóelőleg és az adó megfizetése

Az adózó az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig tesz eleget.

Az adóelőleg összege

a) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő személyi jellegű kifizetések összege, és

b) az adóelőleg-megállapítási időszakban jóváhagyott fizetendő osztalék (ide nem értve a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság időszakában jóváhagyásra kerülő osztalékot), csökkentve az adóelőleg-megállapítási időszakban bevételként elszámolt osztalék összegével

együttes összegének a 14 százaléka.

Az adóalany az adóévre a törvény szerint megállapított adót - az adóévben már megfizetett adóelőlegek beszámításával - a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti. Ha az adóévre már megfizetett adóelőlegek összege meghaladja az adóévre megállapított adó összegét, a különbözetet az adóalany bevallásában, a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására előírt határidő napjától (esedékességtől) jogosult visszaigényelni.

 

Kettős adóztatás elkerülése

A kisvállalati adó alanya a kisvállalati adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza az e törvény szerint meghatározott külföldön adóztatható adóalapot.

A 2012. évi CXLVII. törvény további részletszabályokat is tartalmaz az egyes adónemekhez kapcsolódóan (áttérés, stb.).

 

Példák

A következőkben néhány egyszerű példán keresztül vizsgáljuk meg a KIVA előnyeit a hagyományos (társasági) adózással szemben. A kalkulációhoz az NGM által közzétett kalkulátort használtuk.

1. példa: 15 főt foglalkoztató vállalkozás (garantált bérminimummal: 161.000 Ft), adózás előtti eredmény 5.000.000 Ft

Várható adózás előtti eredmény

5.000.000 Ft

Létszám

15 fő

Személyi jellegű ráfordítások

28.980.000 Ft (15 fő * 161.000 Ft * 12 hó)

Kisvállalati adó alapja

28.980.000 Ft

Kisvállalati adó (14%)

4.057.200 Ft

Társasági adó alapja

5.000.000 Ft

Társasági adó (9%)

450.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájárulás alapja

28.980.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájárulás (23,5%)

6.810.300 Ft

Hagyományos adóteher

7.260.300 Ft

KIVA ELŐNYE éves szinten

3.203.100 Ft

2. példa: 35 főt foglalkoztató vállalkozás (ebből 10 főnél minimálbérrel: 127.500 Ft, és 25 főnél garantált bérminimummal: 161.000 Ft), adózás előtti eredmény: 9.000.000 Ft

Várható adózás előtti eredmény

9.000.000 Ft

Létszám

35 fő

Személyi jellegű ráfordítások

63.600.000 Ft

Kisvállalati adó alapja

63.600.000 Ft

Kisvállalati adó (14%)

8.904.000 Ft

Társasági adó alapja

9.000.000 Ft

Társasági adó (9%)

810.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájárulás alapja

63.600.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájárulás (23,5%)

14.946.000 Ft

Hagyományos adóteher

15.756.000 Ft

KIVA ELŐNYE éves szinten

6.852.000 Ft

Transzferár iránytű

A könyv segítségével megismerheti a kapcsolt vállalkozásokat érintő adózási feladatokat és teendőket, emellett gyakorlati útmutatást kap a jogszabályi előírások betartásához. A könyvhöz kapcsolódó munkafüzet számos példát és több mint 30 gyakorlati feladatot tartalmaz.

Megrendelés >>

 

3. példa: 48 főt foglalkoztató vállalkozás (garantált bérminimummal: 161.000 Ft), adózás előtti eredmény: 4.000.000 Ft

Várható adózás előtti eredmény

4.000.000 Ft

Létszám

48 fő

Személyi jellegű ráfordítások

92.736.000 Ft

Kisvállalati adó alapja

92.736.000 Ft

Kisvállalati adó (14%)

12.983.040 Ft

Társasági adó alapja

4.000.000 Ft

Társasági adó (9%)

360.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájárulás alapja

92.736.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájárulás (23,5%)

21.792.960 Ft

Hagyományos adóteher

22.152.960 Ft

KIVA ELŐNYE éves szinten

9.169.920 Ft

A kalkulátor egyszerűsítő feltételezésekkel él, a tényleges adókötelezettség ezért a számítottól eltérő lehet. Ezek az eltérések főként:

- a vállalkozás alapvető működéséhez nem kapcsolódó, különös eredménytételek (nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás, bírság, pótlék, elengedett követelés elszámolása),

- a házipénztár összegének túlzott növekedése,

- a szokásos piaci ártól eltérő ár alkalmazása, és

- a külföldön adóztatható jövedelem esetén merülnek fel.

A tőkebevonás, tőkekivonás, kapott és fizetendő osztalék, és egyéb (előző cikkünkben felsorolt) tételek hatással lehetnek a KIVA alapjára, és befolyásolhatják a számításokat, úgy mint a hagyományos adózás esetében a különféle szocho kedvezmények.

Érdemes tehát a kalkulátort használni, a feltételeket megvizsgálni és adott esetben élni is a kisvállalati adó nyújtotta előnyökkel.

A kisvállalati adó kulcsa várhatóan 2018-tól tovább csökken, 13%-ra.

 

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft.

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • Krisztus_címlap

  A vikingek terjeszkedése robbanásszerű volt. Az első rabló hadjáratokat követően rövidesen már területeket foglaltak, sőt megalakultak a Skandinávián kívüli viking államok is. Normandia, Írország, Izland, Grönland, Amerika, Anglia és Szicília voltak a legfontosabb hódítási területek.

 • vagyonosodási vizsgálat

  A hűtlen kezelés még mindig a leggyakrabban elkövetett visszaélési forma Magyarországon - derül ki a PwC kutatásából.

 • Unió

  Uniós jogot sért, ezért Hollandiának meg kell szüntetnie a nagyvállalatokat adókedvezménnyel segítő, sok vitát kiváltó társaságiadó-szabályozását - jelentette ki az Európai Unió Bírósága csütörtökön.

 • nő

  A valós idejű számlaadatküldés világos szabályokkal rögzíti, hogy mi a teendő az alapparamétereknek megfelelő számlákkal. A jogszabály arra is iránymutatást ad, hogy mi a teendő azon esetekben, amikor az eredeti számla ugyan nem tartozik a jelentendő adatkörbe, de „utóélete miatt” mégis jelentési kötelezettséget keletkeztet - írja az RSM blogja.

   

 • boltos, élelmiszerlánc

  Decemberben 5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a nyers adat szerint, naptárhatástól megtisztítva 6,1 százalékos az emelkedés. 2017-ben a forgalom volumene - szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint - 4,9 százalékkal haladta meg az előző évit, míg a nyers adat 4,7 százalékos növekedést mutat - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslésében