Környezetvédelmi termékdíj 2018.

mkvkok_kis
 • Értesítő a rovat cikkeiről

Az ügyintézők számára kihívást jelenthet naprakészen követni, hogy a környezetvédelmi termékdíj szabályozásába éves rendszerességgel érkező apróbb „frissítések” következtében szükséges-e az adott cég gyakorlatának kiigazítása. 2018. január 1-jétől ismét több termékkategóriában változott a díjköteles termékek köre és díjtétele. Cikkünk a változások áttekintésével segíti az értelmezést.

Papír(pénz)gyűjtés

A reklámtartalmú kiadványok kibocsátóit terhelő adminisztrációs kötelezettségek 2018-tól szélesebb termékkört érintenek, mert az 50% alatti reklámtartalmú kiadványok, sajtótermékek tömegét is be kell vallani. Azonban az 50% alatti reklámtartalmú kiadvány, illetve közhasznú szervezet, állami szerv, önkormányzati szerv alapfeladata körében kiadott kiadvány esetében fizetési mentesség érvényes, tehát a bevallás 0 Ft/kg díjtétellel történik. Belföldi forgalomba hozatal esetén ez a fizetési mentesség akkor alkalmazható, ha a kötelezett megrendelője a megrendeléssel egyidejűleg írásban nyilatkozik a mentességi feltétel fennállásáról. Valótlan nyilatkozat esetén a nyilatkozatot adó vevő felel a termékdíj-kötelezettségért.

A reklámtartalomtól függetlenül nem minősül reklámhordozó papírnak az ISBN számmal ellátott könyv és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, tehát ezekről a termékekről nem kell nyilvántartást vezetni és bevallást benyújtani.

A reklámhordozó papír díjtétele változatlanul 85 Ft/kg, az őszi kormány-előterjesztésben szereplő 114 Ft/kg díjtételt az Országgyűlés nem fogadta el. Ha egy termék vámtarifaszáma és funkciója alapján a reklámhordozó papír és az irodai papír fogalmának is megfelel, akkor a termékdíj-kötelezettség a reklámhordozó papír jelleg (85 Ft/kg) alapján áll fenn.

A termékdíjköteles irodai papírok (változatlanul 19 Ft/kg díjtétel) köre bővült az alábbi vámtarifaszámú termékekkel: 4809, 4811, 4816, 4819 60 (iratgyűjtő doboz). A tárgyi hatály kiterjesztésével alapanyagként használt papírok is irodai papírnak minősülhetnek, de az alapanyagként forgalomba hozott irodai papír termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett vevője nyilatkozik arról, hogy azt ISBN számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv vagy ISSN azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel.

Műfenyő, műanyag, műsör…

A műanyag művirágokat tartalmazó termékcsoport bővült azokkal a 9505 vámtarifaszámú termékekkel (Ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató tárgy, beleértve a bűvésztárgyat és a beugratós tréfakelléket is), amelyek megfelelnek a következő megnevezésnek: „Műanyagból készült virág, fa-, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru”.

Érdemben nem módosult a csomagolt terméket behozók és a csomagolószert elsőként belföldre forgalmazók kötelezettsége. A termékdíjköteles csomagolószerek listáján egyetlen, korábban nem látott vámtarifaszám jelent meg: termékdíjköteles a 3926 vámtarifaszámú áru, amennyiben megfelel a csomagolószer fogalmának.

Változatlanul 57 Ft/kg díjtételes műanyag csomagolószernek minősül a csomagolatlanul nem forgalmazható áruk csomagolására az értékesítés helyén biztosított műanyag zacskó. A törvénymódosítás előterjesztésében az eladótéri zacskókra még – a műanyag bevásárlótáskákéval megegyező – 1900 Ft/kg díjtétel szerepelt, de a jogszabály kihirdetett változata nem tartalmazta a díjemelést. A műanyag zsákok másik speciális csoportja a hulladék gyűjtésére szolgáló zsák, amellyel kapcsolatban a törvény 2018-tól úgy rendelkezik, hogy a 0 Ft/kg díjtételes kategóriába kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében használt gyűjtőzsákok tartoznak.

Tizenhárom jórészt szerencsétlen év után búcsúzott a kereskedelmi csomagolás/csomagolószer fogalma. Ugyanakkor az italtermékekhez fémből készült csomagolószerek (pl. sörösdoboz, üdítősdoboz, energiaital fémdoboza) továbbra is külön anyagáramot alkotnak, az új elnevezés „fém ital-csomagolószer”, a termékdíj 304 Ft/kg-ról 57 Ft/kg-ra csökkent.

palack, pet palack

 

Elektromos, elektronikus ügyek

Az uniós előírásokhoz igazodva új elvek szerint kell felépíteni az elektromos, elektronikai berendezések nyilvántartását. A termékdíjköteles berendezéseket a nyilvántartásban és a bevallásban az alábbi kategóriák valamelyikébe kell besorolni (az osztályozást a termékdíjtörvény végrehajtási rendeletében található példák segítik):

 • Hőcserélő berendezések

 • Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

 • Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

 • Kisgépek (egyik külső méret sem haladja meg az 50 cm-t)

 • Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méret sem haladja meg az 50 cm-t)

A besorolás és a KT kódok változása miatt az elektromos, elektronikai berendezésekre vonatkozó átvállalási szerződéseket módosítani kell 2018. január 1-jei hatállyal. A módosítás nyilvántartásba vételéig a szerződés a 2018 előtti KT kódokkal is hatályos marad.

Az elektromos, elektronikai berendezések díjtétele egységesen 57 Ft/kg, ami a szórakoztatóelektronikai cikkek, az adagoló automaták és a rádiótelefon-készülékek esetében díjcsökkenést jelent. A termékkör bővül a 8473, a 8474, a 8711 69 90, a 9031 és a 9620 vámtarifaszámú berendezésekkel.

A gépjármű termékdíjköteles alkotórészei, tartozékai termékdíjának 70 %-át kell megfizetni, ha a gépjármű hajtómotorként elektromos motorral is működő, 50 %-át kell megfizetni, ha a gépjármű kizárólag elektromos hajtómotorral működő.

Aktuális és tarifális kérdések

A termékdíj-kötelezettséget 2018-tól nem a 2010. január 1-jén hatályos, hanem a tárgyév január 1-én hatályos áruosztályozási szabályok alkalmazásával kell megállapítani. A termékdíjtörvény 1. és 4. mellékleteinek vámtarifaszámai a módosításnak megfelelően kiigazításra kerültek.

A 2018-ban használandó nyomtatványok az évszámjelzés igazodásával megfelelnek az előző évben alkalmazott nyomtatványoknak: 18TKORNY (bejelentés), 18KTBEV (bevallás), 18KTA (csekély mennyiségű átalány bevallása), 18TRAKT (termékdíj raktár engedély kérelme), KTRAKT (termékdíj raktár adatszolgáltatás).

Az adóbürokrácia Murphy-törvénye szerint minden jogszabály-módosítás megnyugtatóan rendez valamennyit a gyakorlati alkalmazás függő kérdései közül, miközben legalább ugyanannyi új fejtörőt keletkeztet. A 2018. évi változásokkal kapcsolatban elsősorban az alábbi dilemmák foglalkoztatják a termékdíj-ügyintézőket:

 • Hogyan mentesülhetek a termékdíjteher alól, ha a vámtarifaszám szerint termékdíjköteles papírterméket/alapanyagot a gyakorlatban nem csomagolásra vagy nyomtatásra vagy reklámozásra használom?

 • Mi a helyes eljárás, ha egy termék több kategóriába is sorolható (pl. reklámtartalmú irodai papír)?

 • Mi a termékdíj alapja, ha egy művirág anyaga csak részben műanyag?

 • Hogyan vezessek nyilvántartást a külföldi gépek, berendezések elektromos, elektronikai tartozékairól, ha a tartozékok tekintetében vámtarifaszám, tömeg és külső méret sem ismert?

 • Mit és hogyan képes ellenőrizni az adóhatóság az évente szaporodó különszabályok útvesztőjében?

Egyebek mellett a fenti kérdésekre is válaszokkal szolgál a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ 2018. március 7-i „Környezetvédelmi termékdíj 2018 – Változások, átvilágítás, megtakarítás, nyilvántartás” rendezvénye.


 

A cikk szerzője Kelemen István vezető termékdíj-tanácsadó, Green Tax Consulting Kft., a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója

MKVOK embléma

 

 

 

 

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • szemet_bolygó

  Idén augusztusban beterjesztett környezetvédelmi termékdíj szabályozás módosítását célzó törvényjavaslat több olyan változtatást is tartalmazott, amely érzékenyen érintette volna a reklámhordozó papírt, valamint a műanyag táskákat gyártó és forgalmazó gazdálkodókat. A tervezett díjemelésekkel szembeni felháborodástól és tiltakozástól volt hangos a sajtó, ezek szerint nem eredménytelenül - írja az RSM blogja.

 • Jogszabályfigyelő 2017 – 40. hét

 • szemet_bolygó

  Jelentősen emelné a kormány a műanyag zacskók, reklámpapírok termékdíját - hangzott el a szerdai parlamenti vitában. A Magyar Reklámszövetség és a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség szerint az adóemelés csaknem finanszírozhatatlanná teheti a reklámújságok kiadását.

 • szemet_bolygó

  A közeljövőben törvénymódosító javaslatot terjeszt elő a szaktárca a környezetvédelmi termékdíjról, amely érdemben érinti majd a gazdálkodókat, és a kötelezettek körének bővülése is várható - írja az RSM blogja.

   

 • szemet_bolygó

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal - feltehetőleg az EKÁER-hez kapcsolódóan rendelkezésre álló adatok elemzésével - 2016-ban rengeteg olyan vállalkozást azonosított, amely elmulasztja a környezetvédelmi termékíj megfizetését. Mindeközben a termékdíj költségvetési bevételi céljai teljesülnek. Lehet, hogy van, aki a szükségesnél többet fizet? Cikkünkben a hiányt eredményező gyakori hibák mellett a megtakarítási ötletekből is szemezgetünk.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • cafeteria

  Tiltakozik a cafeteria átalakítása ellen a Liga Szakszervezetek, mivel a tervezet szerintük a csökkenti a jövedelmeket.

 • Fotó: shutterstock

  Mivel a nemzetközi nagyvállalatok egyre inkább a belső összhang és a könnyebb kezelhetőség irányába terelik a belső könyvelési eljárásaikat, az egyes országok, így Magyarország, adóhatóságai számára egyre komolyabb fejtörést okoz a cégek helyi szabályok szerinti adózását meghatározó könyvelési adatok rendelkezésre állása. Ezért valószínűleg a jövőben aktívabban alkalmazhatja a magyar adóhatóság is a már 18 éve hatályos számviteli törvényt, hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

 • Fotó: shutterstock

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 1-je után követi az étel- és italautomaták forgalmát.

 • Európai Unió

  Életbe léptek pénteken az érintett amerikai termékekre kivetett európai védővámok, amelyeket az Egyesült Államok által bevezetett importvámokra válaszul fogadott el az Európai Bizottság.

 • kieges

  Az első félév végéhez közeledve a tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is – figyelmeztet a Trenkwalder.