Meddig maradnak még adóparadicsomok?

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A FACTA és az új EU-irányelv gyakorlatilag a világ egészére kiterjeszti a kötelező automatikus információcserét. A FACTA-felkészülés határidejét ezzel együtt hat hónappal meghosszabbították, de a megfelelés előkészítését ideje elkezdeni.

Az USA 2001-ben arra a döntésre jutott, hogy új szabályozást vezet be, melyet FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) néven ismertünk meg. Ezen törvény megalkotásával az USA  2010 márciusában arra szólította fel a külföldi pénzintézeteket ( hitelintézeteket, alapkezelőket, biztosítókat), hogy információt szolgáltassanak amerikai állampolgárok náluk vezetett bankszámláiról.  Ha ezt nem teszik meg, akkor 30 százalékos forrásadót vet majd ki az amerikai forrásból származó jövedelmekre.

A FATCA-nak való megfelelés Magyarországon, ugyanúgy, mint több más országban akadályokba ütközik, ugyanis a helyi adatvédelmi, titoktartási szabályoknak megfelelően a pénzintézetek nem tudnak közvetlenül adatot szolgáltatni az amerikai adóhatóságnak, az IRS-nek, ellenben egy kormányközi megállapodás (ún. Intergovermental Agreement, IGA ) értelmében az „illetőség szerinti ország” hatóságának jelentenének az amerikai számlákról, majd az „illetékes hatóság” szolgáltatná automatikusan, bizonyos időközönként az információkat az IRS-nek. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok 70 országgal folytat tárgyalásokat a kormányközi megállapodásokra vonatkozóan. Ez a tényező több országban megoldaná a titoktartással összefüggésben felvetődő problémákat, ugyanakkor jelentősen megnövelheti a globális pénzügyi szervezetek jelentéstételi költségeit. Az automatikus információcsere rendszeren keresztül az USA is információt gyűjt majd és szolgáltat a szerződött országok rezidensei, amerikai pénzügyi intézményeknél vezetett számláiról.

Sokan nem gondolták volna, hogy a tárgyaló országok sorába belép majd Oroszország mellett Kína, és néhány alacsony adókulcsú, kedvező adózású konstrukciót alkalmazó ország is, mint például Luxembourg, Jersey, Ciprus, a Kajmán-szigetek  és a Seychelle szigetek. Kérdés, hogy vajon lesz-e olyan ország/pénzintézet, amely inkább a 30 százalékos forrásadót választja, mintsem hogy az amerikai jövedelmekről adatokat továbbítson az USA-nak.  

Magyarország is megkezdte már a tárgyalásokat az USA-val, 2012 novemberétől egy kormányközi IGA I típusú megállapodásról. A megállapodás megkötésével - amit ez év második felére várnak - a FATCA átültetésre kerül majd a helyi jogrendszerbe és megfelelésre késztetik a hazai pénzintézeteket.

Mi a helyzet az EU-ban?

Az Európai Bizottság becslése szerint évente 1 trillió euró veszteséget okoz az unió országainak az adócsalás és az adóelkerülés, és a bizottság véleménye szerint a jelenlegi nehéz gazdasági környezetben nem megengedhető, hogy a becsületes adófizetők szenvedjenek az adóemeléstől azért, hogy betömjék az adóelkerülésből adódó bevételhiányokat.

2013. június 13-án a bizottság bejelentette az „Adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló irányelv” (2011/16/EU) módosításának tervezetét, ami az adóelkerülést az Európai Unió tagállamai közötti automatikus információcsere (Automatic Exchange of Information-AEOI) megvalósításával kívánja visszaszorítani. Az irányelvet a FATCA-val párhuzamosan vezetnék be, és ha a jelenlegi formájában elfogadják, akkor 2015. január elsejével lépne életbe.

Mérlegképes Kreditkártya

Szerezze meg Ön is kötelező kreditpontjait Kiadónk minőségi képzésein! További részletekért kattintson ide!

Rodin mérlegképes kreditpontos rendezvények - további részletek itt.

A Complex Kiadó kreditpontot érő kiadványai

Az irányelv módosításának fő katalizátora a FATCA és különösen a sorra kötött kormányközi megállapodások voltak, valamint az a tény, hogy az irányelv 19 cikkely szerinti ha „valamely tagállam az ebben az irányelvben előírtnál szélesebb körű együttműködést biztosít egy harmadik országnak akkor egyetlen másik, vele ugyancsak szélesebb körű, kölcsönös együttműködést folytatni kívánó tagállamtól sem tagadhatja meg az ugyanilyen, szélesebb körű együttműködés biztosítását”.

Ennek értelmében az olyan országoknak, amelyek információt cserélnek az USA-val, információt kell cserélniük az unió tagállamaival is. Ez alapján, annak érdekében, hogy az uniós tagállamok elkerüljék a számtalan kétoldalú és többoldalú megállapodások megkötését, a bizottság kiterjesztené a Kötelező automatikus információcseréről szóló 8-as cikkelyt azzal, hogy az tartalmazza a FATCA-ban és a kormányközi megállapodásokban foglalt információkat is.

Késlekedik az új amerikai-magyar kettős adózást elkerülő egyezmény

Elgondolkodtató az is, hogy vajon a FATCA-nak van-e bármilyen hatása a jelenleg az USA és Magyarország között kötendő új kettős adózást elkerülő egyezményre. Véleményünk szerint igen, mert az egyezmény tartalmaz adóinformáció cserére vonatkozó cikkelyt, amelyre hatással lehet a FATCA kormányközi megállapodás az USA-val. Információink szerint a 2010-ben aláírt új egyezményt még nem ratifikáltak az USA-ban, illetve az USA több más országgal kötendő új egyezménye ratifikálását is felfüggesztette a tárgyalás alatt lévő kormányközi megállapodások miatt. 

Újabb határidő módosulás

A FATCA-nak való megfelelés meglehetősen nagy nyomás alá helyezi a pénzügyi szektort és az országokat világszerte, tekintve, hogy a rendelkezéseket - többször módosított határidők után - már 2014. január 1-jétől alkalmazni kellett volna. Az IRS azonban 2012. július 12-én kiadott közleménye szerint (ún. Notice 2013-43) újabb 6 hónappal meghosszabbítja a megfelelés határidejét, vagyis az 2014. június 1-től lép életbe. A határidő meghosszabbítás hátterében két dolog áll: a piaci szereplők jelezték, hogy a jelenlegi üzleti gyakorlatok, rendszerek és eljárások módosítása időigényes – becslések szerint 1 és 1,5 évet vesz igénybe – a felkészülést már sok pénzügyi intézmény elkezdte, ellenben a bizonytalan kormányközi megállapodások révén kétséges, hogy majd az amerikai FATCA törvénynek vagy a FATCA helyi jogszabályokba átültetett változatának kell-e majd megfelelniük. Az újabb 6 hónapos határidő módosítás után fellélegezhetnek a magyar pénzintézetek is, ellenben a megkezdett rendszerátállásokat, belső szabályzatok módosításait, a munkavállalók képzését folytatni kell.

Még mindig sok bizonytalanság merül fel a pénzintézetek által az IRS-nél történő regisztrációra vonatkozóan is, amelyet az IGA-t aláíró országok pénzügyi intézményeinek is meg kell tenniük a FATCA megfelelés érdekében. Az IRS részletes tájékoztatót adott ki augusztus 19-én a regisztráció menetéről. Az újabb határidő módosulás eredményeképpen a FATCA regisztrációs elektronikus portál 2013. augusztus 19-től elérhető, és 2014. április 25-ig kell regisztrálni ahhoz, hogy az első IRS által közzétett listára 2014. június 2-án felkerüljön a pénzintézet. A regisztráltak listáját az amerikai adóhatóság havonta fogja frissíteni. A regisztrációkor az IRS ún. GIIN (Global Intermediary Identification Numbers) számot ad majd ki arra vonatkozóan, hogy a pénzintézet FATCA regisztrált. A regisztrációs portálon 2013. december 31-ig az előzetes adatok feltöltésére van lehetőség, melyek ezen időpontig módosíthatóak. 2014. január 1-én tekinti az IRS véglegesnek az előző év december 31-ig feltöltött adatokat.  A regisztráció megtehető papír alapon is, a 8957-es formanyomtatványon. Azonban az IRS az elektronikus regisztrációt javasolja, amely felhasználóbarát és szinte azonnal GIIN számot generál, szemben a papír alapú regisztrációval, amelynek feldolgozása késedelmet okozhat a szám kibocsátásban. 

A regisztrációra való felkészülés sem tekinthető kis feladatnak, tervezést és korai elemzést igényel (pl. vállalat elemzés- FATCA osztály kiválasztása), hogy már az elektronikus vagy a papír alapú regisztráláshoz/nyomtatvány kitöltéséhez rendelkezésre álljanak a szükséges információk.

Új nyomtatványok

A FATCA-nak való megfelelés kulcselemének tekinthetőek a különböző formanyomtatványok, amelyeket az IRS, a pénzintézet és a kedvezményezettek közötti információáramlásra alkalmaznak, pl. a tényleges tulajdonos beazonosítására. Az IRS az elmúlt hónapokban folyamatosan tette és jelenleg is teszi közzé a már a FATCA előírásait is tartalmazó módosított formanyomtatványok tervezetét (pl. W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, 1042, 1042-S, W-8ECI, W-8IMY) a piaci szereplők általi véleményezésre. A nyomtatványok a hazai pénzintézetek számára vagy ismeretlenek, vagy részben ismertek, azonban nem igazán találkozott velük az ügyfélkör, ezek megismerése és az ügyfeleknek ezekről nyújtandó ismertető elkészítése is terhet jelent a pénzintézeteknek, megfelelő tudás szükséges ezek kitöltéséhez.  Szintén elgondolkodásra késztet, hogy a pénzintézet az eddig a pénzmosáshoz használt ún. AML (Anti-Money Laundering) nyomtatványait kiválthatják-e ezek a nyomtatványok, vagy a FATCA-nak való megfelelés az AML dokumentáción felüli további dokumentációt igényel majd. Harmonizációra számíthatunk vagy tovább bonyolódik az ügyfél azonosítás?

Jelenleg a FATCA-nak való megfelelés nagyon sok bizonytalanságot és kérdést vet fel, a piac szereplőinek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a helyi jogszabályi környezet változását, amelyre hatással lehet a magyar-USA kormányközi FATCA megállapodás, az EU irányelv módosulása, illetve az új amerikai-magyar kettős adózást elkerülő egyezmény.

A témáról a szerzők előző tanulmányát itt olvashatják.

(Koncsos Rita a PwC Magyarország adótanácsadás menedzsere, míg Dr. Kelemen János a PwC Magyarország adótanácsadás cégtársa)

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • euro

  A holdingok alig adóznak majd az ország eurózóna-csatlakozása után.

 • Cayman-szigetek

  Az adóparadicsomba költöző szlovák cégek száma 2013 első félévében tovább nőtt, a Seychelle-szigetek iránt volt a legnagyobb érdeklődés - derült ki a Bisnode Slovensko vállalati információs cég elemzéséből.

 • nyár, szabadság, pihenés

  Már nem tudnak úgy összeülni a világ vezető hatalmai, hogy ne kerüljön szóba az adócsalás elleni küzdelem. A nemzetközi közösség korán felismerte, hogy csak közösen léphet fel az adócsalók ellen, ennek eszköze pedig az egyre mélyülő adóügyi információcsere. Ennek részleteit mutatja be az Adó szaklap írása.

 • Cayman-szigetek

  Több adóparadicsomnak számító ország is csatlakozott az OECD multilaterális megállapodásához, amely a jövedelemadók mellett más adónemekre is kiterjeszti az adóhatóságok közötti együttműködést a fejlődő országok vonatkozásában is. Az aláírók között van Málta, Belize, Aruba és Szingapúr is.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • online vásárlás

  Már csak kevesebb, mint fél év felkészülési idő maradt az online számla-adatszolgáltatás bevezetésére. „A felkészülés pedig nemcsak a számlázó szoftverfejlesztő cégeket érinti” – figyelmeztet Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető adótanácsadója – „hanem minden vállalkozást. Legsúlyosabban talán azokat, melyek saját számlázási, ügyviteli rendszert használnak. Ők jellemzően nagyobb, sokszor nemzetközi hátterű vállalatcsoportok.” Ha valaki csúszik a rendszer elindításával, vagy nem megfelelően küldi át az adatokat, akár 1 millió Ft-os bírságot kockáztat, a számla befogadója pedig elvesztheti áfa-levonási jogát. A hatóság minden hibáért a kibocsátó adózót fogja felelőssé tenni, még ha a szoftverfejlesztő vagy a számlázással megbízott alvállalkozó okozta is a mulasztást.

 • pénz

  Idén hat százalék felett alakulhat a reálkeresetek emelkedése a tárca számításai szerint - mondta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfőn.

 • panellakás

  A vállalkozások 5 millió forintig adómentesen támogathatják dolgozóik lakáshitel törlesztését, lakás vásárlását, építését, bővítését, korszerűsítését vagy akadálymentesítését. Az akár havi 83 ezer forintos juttatás cafeteria elemként is választható - tájékoztatta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t. 

 • nav_logo

  Ismét számos fontos dologról tájékoztatott a NAV: feltárultak az áfacsökkentés részletei, frissült számos információs füzet, és bemutatták az ellenőrzési eljárás digitalizációjához szükséges ELLUGY nyomtatványt.

 • vonat

  Év elején többször is kapnak levelet a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Januárban kapják meg a tájékoztató levelet az előző évben folyósított ellátás összesített összegéről és az ellátás 2018. évi emelésének mértékéről és az emelt összegről. Az ellátottak utazási utalványát legkésőbb március 31-ig adják postára.