NAV-figyelő: 52.hét – így számoljuk el a kiküldetést

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A kiküldetés, munkába járás, a cafeteria és a kata szabályait tisztázta többek között 2016. utolsó hetében a NAV. Kiderült az is, mekkora áfakulccsal adózik a szilveszteri vacsora.

1. Kiküldetés, munkába járás elszámolása – NAV tájékoztató

Rövid összefoglalóban hívja fel a NAV a figyelmet a kiküldetéssel és munkába járással kapcsolatos 2016. és 2017. évi változásokra. Visszamenőleges hatállyal, 2016. augusztus 1-jével újabb pontosítást eszközölt a jogalkotó az üzleti utazás és kiküldetés fogalmaiban, aminek eredményeképpen végre nem hivatkozik a két meghatározás egymásra (erről korábban itt írtunk); a pontosítás más jogértelmezési kérdésekre is orvosságot jelent.

Fontos továbbá, hogy a nyári csomagból még kimaradt, de az őszi salátatörvény már tartalmazza a hivatali utazáshoz használt saját személygépkocsi általános normaköltségének felemelését 9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re.

Figyelem! A 2016. évre tekintettel még 2017. január 10-ig kifizetett bevételt még 2016. utolsó napján megszerezett bevételnek kell tekintetni, így arra még a 9 Ft/km alkalmazható csak.

2. Tájékoztató a külföldi színészek, előadóművészek adózásáról

Az SZJA törvény 1/B. §-a 2014. évtől különös rendelkezéseket tartalmaz a külföldi előadóművészek számára, melyet a célzott kör döntése alapján választhat. A rendelkezés több ponton módosult, melynek következtében a 30% átalány költség elszámolás megszűnt, ezzel egy időben azonban a feladat ellátáshoz a magánszemély által (akár természetben) kapott utazás- és szállástérítés nem része az adóalapnak. Szintén változás, hogy a kedvezményezetti kört kiszélesíti a törvény, így már nem csak a színész, zenész, énekes, táncos, stb.. tartozik ide, hanem a filmes stábtagok is.

A rendelkezés választás alapján alkalmazható, de csak akkor, ha nem kifizetőtől származik a bevétel, illetve a magyarországi jelenlét – a film forgatáson való részvétel kivételével – nem haladja meg a 183 napot 12 egymást követő hónap alatt.

Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy az adózás tekintetében elsődlegesen a nemzetközi jogszabályokat kell követni, így ha a művész illetősége szerinti állammal van hatályos egyezménye Magyarországnak az adóztatás terén, akkor elsődlegesen annak rendelkezéseit kell betartani, és ha az alapján az adóztatás joga Magyarországot illeti, akkor lehet szó a fenti egyszerűsített adózási mód választásáról.

3. Megváltozott „cafeteria” szabályok

A NAV tájékoztató röviden összegzi a 2017. évtől alkalmazandó adózási szabályokat a cafeteria-elemek tekintetében. Tekintettel arra, hogy a nevezett béren kívüli juttatások szabályrendszere a végletekig leegyszerűsödött, az összefoglaló sem kerekedett hosszúra. A juttatásokat 2017-től már természetbeni juttatásnak sem lehet nevezni, mivel egy kakukktojás elem is becsatlakozott, nevezetesen a legfeljebb évi 100 ezer forint értékben adott pénzösszeg. Ezen túlmenően csak SZÉP kártyára való utalás teljesíthető a már megszokott mértékekben, melyek értéke az adott pénzeszközzel együtt nem lehet több évi 450 000 Ft-nál, annak érdekében, hogy a kedvezményes 34,22%-os adóteher alatt maradjon. Ezen a két tételen túlmenően minden korábbi béren kívüli juttatás elem (pl. üdülési szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, iskolakezdési támogatás, utazási bérlet, stb..) is adható, de egységesen átkerültek az egyes meghatározott juttatások közé, 43,66% adóteher alá.

4. Frissített KATA-tájékoztató

Újra publikálta 61. számú információs füzetét a NAV a KATA szabályairól a 2017. évre tekintettel. A tájékoztató kevéssé tér el a korábbiaktól. Továbbra is csak egyéni vállalkozók, egyéni cégek és magánszemély tagokkal rendelkező bt-k és kkt-k választhatják. Legjelentősebb változás azonban, hogy az éves határ 12 000 000 Ft-ra változott. Ne feledjük, hogy a kiállított számlán fel kell tüntetni a „Kisadózó” megjegyzést és a számlabefogadónak követő év március 31-ig adatot kell szolgáltatnia a NAV-nak azon KATA-s cégekről, akik részére 1 millió forintot meghaladóan juttatott bevételt az adott évben.

Továbbá legyünk óvatosak az esetleges összefonódásokkal, mivel a katással való alvállalkozói viszony vörös posztó a NAV számára, ahogyan a szép emlékű EVA-alanyok voltak 10 évvel ezelőtt.

 

5. Fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő adóalanyok közzététele

A fejlesztési adókedvezmény igénybevételének szabályait a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII.17.) Kormányrendelet tartalmazza. A Tao tv. 22/B §-a értelmében fejlesztési adókedvezményt különböző beruházásokra vehetnek igénybe az adózók. Az adókedvezmény mértékét az adózó maga állapítja meg, azonban a beruházás megkezdése előtt be kell jelentenie a kormányrendeletben meghatározott valamennyi adatot az adópolitikáért felelős miniszternek, valamint a Tao tv-ben meghatározott bizonyos esetekben külön kérelem benyújtására is szükség van, mely esetben a kedvezmény az Európai Bizottság engedélyén alapuló határozat alapján vehető igénybe. Az adókedvezmény a beruházás üzembe helyezését követő évben, és az azt követő tizenkét adóévben (legkésőbb a kérelem benyújtásának adóévét követő tizenhatodik adóévben) vehető igénybe.

A kormányrendelet 9. § -a értelmében a fejlesztési adókedvezmény igénybevétele esetén az állami adóhatóság közzéteszi a kormányrendeletben meghatározott adatokat a társasági adóbevallás esedékessége időpontját követő egy naptári éven belül azon adózókra vonatkozóan, akik 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékű fejlesztési adókedvezményt vettek igénybe.

Az adatok bárki számára, korlátozás nélkül hozzáférhetőek az adóhatóság internetes oldalán.

A fentieknek megfelelően felkerült a NAV oldalára azon adózók listája, melyek a 2015. üzleti évben 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékű fejlesztési adókedvezményt vettek igénybe.

6. 2017-ben is 15% az szja mértéke

2016. január 1-től 15%-ra csökkent a személyi jövedelemadó mértéke. 2017-től nem történt változás az adómértékét illetően, így idén is 15%-kal adózunk. Ezt erősíti meg a NAV által közzétett adótábla is.

7. Szilveszteri vacsora – de mennyi az áfa?

Amint azt korábbi összefoglalónkban ismertettük itt és itt, 2017. január 1–től 18% áfa-kulcs alá tartozik az éttermi szolgáltatás keretében értékesített étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú ital. Az új szabályt először azokra az ügyletekre kell alkalmazni, melyek esetében a teljesítés 2017. január 1, vagy azt követő időpontra esik. De mi a helyzet a szilveszteri vacsorával?

Abban az esetben, ha a vendég éjfél után rendelt, akkor már alkalmazható a 18%-os adómérték, azonban a NAV álláspontja alapján nem kifogásolható, ha a szilveszteri éttermi szolgáltatásról 2017. január 1-jén történő fizetés esetén is 27%-os adómértéket alkalmaz a szolgáltató.

 

8. Tájékoztatás FATCA Megállapodásból eredő adatszolgáltatási kötelezettség 2017. évi változásáról

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya megállapodást kötöttek a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása céljából az automatikus információcsere hatékony infrastruktúrájára épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtásra vonatkozóan. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya információkat gyűjt bizonyos, az Egyesült Államok-beli pénzügyi intézmények által kezelt, magyar illetőségű személyek által birtokolt számlákról. Ezen információk tekintetében Magyarország Kormányával információcserére jogosult a megfelelő infrastruktúra megléte esetén. A fentiek értelmében Magyarország vállalta, hogy 2017. január 1-re megteremti 2017, valamint az azt követő évek jelentéseivel összefüggésben a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézményekre vonatkozóan azokat a szabályokat, melyek előírják minden Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy adóazonosító számának beszerzését és annak továbbítását. 2017. előtt mentesültek ezen intézmények az egyesült államokbeli adóazonosító beszerzésének és feltüntetésének kötelezettsége alól, amennyiben azok nem voltak a nyilvántartásukban. Ebben az esetben a szóban forgó személy születési dátumát kellett szerepeltetni az adatszolgáltatásban. 2017-től azonban a Jelentő Pénzügyi Intézménynek valamennyi Jelentendő Számla esetén be kell szereznie és adatszolgáltatásában szerepeltetnie kell minden Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy egyesült államokbeli adóazonosító számát.

9. Megjelent nyilatkozatok

Az év utolsó hetében az alábbi nyilatkozatok kerültek fel az adóhatóság honlapjára:

 • 16NY63 jelű nyilatkozat a mezőgazdasági kistermelő, családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok részére, a 2016. évi 4 000 000 forintot meg nem haladó bevételről és a 2016. évi egészségügyi hozzájárulás munkáltató (társas vállalkozás) által történő megállapításához

 • 16NY29-30 jelű nyilatkozatok a 2016. évi személyi jövedelemadó munkáltató (társas vállalkozás) által történő megállapítás kérésére, vagy arról, hogy a magánszemély nem kér megállapítást

 • 16NY29CSK nyilatkozat a 2016. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához az első házasok kedvezményének és a családi kedvezmény érvényesítéséhez

 • 2017. évi adóelőleg nyilatkozatok

10. Módosult a regisztrációs adó törvény

A NAV a 7021/2016. felhívásában értesíti az adózókat a Regisztrációs Adó Adatlap és Betétlap (RAA 4.0) verzióváltásáról. A verzióváltásnak azért van jelentősége, mert 2017. január 1-től hatályát veszti a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 22. §-a, mely alapján már nem szükséges megigényelni a csekély összegű támogatás nyilatkozatot az 5E, 5N 5P, 5Z környezetvédelmi osztálykód alá tartozó járművek regisztrációs adóigazgatási eljárása során.

A részletekről itt olvashat.

11. Mi történt vám-fronton?

A NAV közzétette a vámjogszabályok alapján biztosítékként elfogadható kötelezettségvállalási okmányok formanyomtatványait.

Felkerültek a vámhatósági nyilvántartásba vételhez szükséges bejelentők, valamint a Jövedéki tevékenység engedélyezése iránti kérelmek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője kiadta a 7020/2016. számú felhívást, mely az illetékes vámhivataltól eltérő hely vám elé állítás céljából történő jóváhagyására és/vagy átmeneti megőrzési létesítménytől eltérő hely jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására alkalmazható formanyomtatvány mintáját tartalmazza.

Amint azt a felhívás is tartalmazza, a hatályos uniós vámjogszabály nem ír elő kötelező formátumot a kérelmet illetően, azonban a kérelmek feldolgozásának gyorsítása érdekében érdemes a felhívásban szereplő egységes nyomtatványt alkalmazni az illetékes vámhivataltól eltérő helynek áruk vám elé állítása és/vagy nem uniós áruk átmeneti megőrzése céljából történő jóváhagyása érdekében.

A felhívás és azzal együtt a nyomtatvány innen tölthető le.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • nav_logo

  Számos fontos közleményt jelentetett meg honlapján az adóhatóság. Kiderült többek között, hogy ajándék Erzsébet-utalvány után nem kell adózni.

 • nav_logo

  Igen termékeny volt az elmúlt hét, rengetek új információ került fel a NAV honlapjára. A vendéglátás áfakulcsával, az alanyi adómentességgel és a baromfitermékek áfakulcsával kapcsolatban is számos fontos dolgot tisztázott az adóhatóság. Lássuk, mit tartalmaz a múlt heti információ-áradat!

 • nav_logo

  Evázóknak – a közelgő jogvesztő határidő miatt - kötelező olvasmány e heti NAV-figyelőnk. Ezen túl az adóhatóság tájékoztatott számos EKAER-rel kapcsolatos tudnivalóról. NAV-figyelő, magyarázatokkal az ACCACE-től.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • e-keresekedelem

  A félrevezető online kereskedelmi gyakorlat kiszűrésére a szaktárca a társhatóságokkal közösen rendszeresen ellenőrzi a webáruházakat az erre a célra kidolgozott akcióterv alapján - közölte Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

 • parlament

  Az Országgyűlés ötnapos üléssel folytatja munkáját a jövő héten. A képviselők szerdától péntekig - a tervek szerint 30 órás időkeretben - véleményezhetik a kormány jövő évi költségvetési javaslatát, emellett öt órában vitathatják meg a 2019-es adóváltoztatási terveket. 

 • Gulyás Gergely

  További adócsökkentéseket ígért a Miniszterelnökséget vezető miniszter a következő években.

 • cafeteria

  Elutasítja a cafeteria-rendszer módosítását a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és egyeztetést sürget a tervezetről a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának összehívásával.  

 • adó, adózás, adótörvény

  A kormány 2018. június 19.-én beterjesztette az idei első adómódosító csomagot, majd pár órával később a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényt is.