Így támogatják a vállalkozóvá válást

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 30 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését, amely azt jelenti, hogy Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiataloknak vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Kik és mennyit igényelhetnek?

A GINOP-5.2.3.16. pályázat keretében a támogatást igényelheti a GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve 25-30 év közötti álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás. A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.

A Felhívás meghirdetésekor a pályázat forrása (keretösszege) összesen 2,9 milliárd Ft, ami az alábbi régiók szerint oszlik meg:

Közép-Dunántúl – 390 674 000 Ft 
Nyugat-Dunántúl – 345 596 000 Ft
Dél-Dunántúl – 270 466 000 Ft
Észak-Magyarország – 510 881 000 Ft
Észak-Alföld – 811 399 000 Ft
Dél-Alföld – 570 984 000 Ft


Fontos, hogy a pályázók az adott régióban szereplő lakcímmel rendelkezzenek.

A fenti összegből – amennyiben a pályázó a feltételeknek megfelel – egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektje minimum 2 000 000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3 000 000, azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. Ebből az összegből támogatási előleg igénylésére is lehetőség van, ennél fogva amennyiben az ezzel kapcsolatos feltételeknek megfelel a vállalkozás, abban az esetben a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű támogatási előleget kaphat.

Azonban fontos feltétel, hogy a támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek vállalniuk kell, hogy a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A pályázat kétlépcsős

A teljes pályázati program két lépcsőben valósul meg. Az első részben képzési programokon vehetnek részt a fiatalok, amelynek segítségével a vállalkozás elindításához szükséges kompetenciákat szerezhetik meg jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezési területeken. Ezáltal betekintést nyernek a vállalkozási típusokba és képessé válnak önállóan megtenni az első lépéseket vállalkozóvá válásuk útján. Segítséget kapnak továbbá üzleti tervük elkészítéséhez és külön mentor is foglalkozik velük annak érdekében, hogy jogszerűen és adótudatos állampolgárként tudjanak működni valamennyi területen.

Ezt követi a pályázati program második lépcsőfoka, amelynek keretében már elfogadott üzleti tervvel és megalapított vállalkozással kell rendelkeznie a fiatalnak ahhoz, hogy a vissza nem térítendő támogatási összeget elnyerhesse. Ehhez további feltétel, hogy 10% önrésszel kell rendelkeznie, valamint a támogatás kizárólag az üzleti tervben szereplő költségei támogatására folyósítható.

Kommentár a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez

MEGJELENT!

Igazodjon el könnyedén a magyar munkajog legösszetettebb területén! 

 • A kötet a Kjt. és az alkalmazandó Mt. szabályokat együtt, komplexen tárgyalja.
 • Ismerteti a kapcsolódó bírói gyakorlatot, és kitekintést ad az egyes szabályok uniós jogi hátterére is.
 • A közoktatás, a felsőoktatás és az egészségügy speciális szabályait külön függelékben tárgyalja.

Megrendelés >>

 

A fentieken túl a GINOP-5.1.9.17. számú pályázat a 30 év felettiekre is koncentrál. Ennek feltételei alább olvashatóak.

Ezt a pályázatot azon képzést-mentorálást szervező támogatott cégek számára hirdették meg, akiknek a képzésein első lépésként részt kell vennie a fiataloknak, amennyiben vissza nem térítendő támogatásra pályáznak.

A pályázat célcsoportja két részből áll:

a) Fiatalok: 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy 25-30 év közötti fiatalok, aki a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők; A programba bevont fiatalok legalább 30%-át a 18-25 év közötti fiatalok alkotják. A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.

b) Álláskeresők: 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők

A fenti pályázók a programba vonáskor más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezhetnek.

Hasonlóan az előző pályázathoz, a résztvevőknek ebben az esetben is különböző képzési programok állnak rendelkezésére a vállalkozás megalapításához és fenntartásához szükséges tudás megszerzése céljából. Ebben a körben azonban már a visszatérítendő támogatások igénybevétele is szóba jöhet, így a szolgáltató abban is segít a vállalkozásnak, hogy felkutassák, a program keretein belül és azon felül milyen piaci eszközökkel lehetséges az induló vállalkozást támogatni önfoglalkoztatás és a vállalkozás önfenntartása érdekében (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-vállalkozások fejlesztését célzó programok). A konstrukció szakmai tartalma továbbá kiegészül a visszatérítendő és vissza nem térítendő források kombinált felhasználásával kapcsolatos pénzügyi tanácsadással is.

Változásfigyeltetés

Ne maradjon le!

Használja Változásfigyeltetés szolgáltatásunkat az Önt érdeklő jogszabályok, jogterületek és tárgyszavak figyeltetésére! Változáskor a Jogtár felületén vagy egyéni beállítás esetén e-mail útján értesítést kap.

További információ >>

 

A rendelkezésre álló forrás jelen esetben 6 milliárd forint, amely szintén régiós bontásban elérhető, az alábbiak szerint.

Régió

Fiatalokra allokált forrás (Ft)

Álláskeresőkre allokált forrás (Ft)

Összesen (Ft)

Közép-Dunántúl

406 803 461

220 908 941

627 712 402

Nyugat-Dunántúl

470 036 071

189 093 428

659 129 499

Dél-Dunántúl

663 451 842

365 269 422

1 028 721 264

Észak-Magyarország

733 692 811

385 459 579

1 119 152 390

Észak-Alföld

930 515 923

472 422 018

1 402 937 941

Dél-Alföld

795 499 892

366 846 612

1 162 346 504

Ezen kívül elérhető még a GINOP-5.2.7.17. számú pályázat, szintén 18-30 év közötti fiatalokra vonatkozóan, továbbá a GINOP-5.1.10.17. számú program, amely pedig a 30 év feletti álláskeresőkre koncentrál, az eddigiektől annyi különbséggel, hogy amíg ott a megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a lehetett, addig ezeknél már 100%- os a támogatási intenzitás. Azonban fontos tudni, hogy ez utóbbiak kizárólag a fejletlen régiókra kerültek kiírásra, így ez a program (előzőekhez hasonló tartalommal) csak Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon, Nyugat Dunántúlon és Közép-Dunántúlon érhető el.

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • nyakkendő és munkavédelmi sisak

  A kereskedelmi ágazatban tavaly november 10. és december 10. között lezajlott országos szintű munkavédelmi ellenőrzéseknél a vizsgált 1013 munkáltató közül 893 esetében találtak munkavédelmi, illetve munkaegészségügyi hiányosságokat - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztályának jelentésében.

 • pénz

  A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a vállalkozások versenyképességének javítását, a bérfelzárkóztatás folytatását, a munkaadói közterhek további mérséklését tartja szükségesnek - mondta Vadász György ügyvezető elnök az MTI-nek, miután az érdekképviselet elnöksége foglalkozott a kkv-k helyzetével.

 • személyszállítás

  Július elsejétől drágább lehet Budapesten taxival utazni, ugyanis a jelenlegi 450 forintos alapdíj 700 forintra emelkedhet, a kilométerdíj 20 forinttal, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal nőhet, ha a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésére benyújtott  előterjesztést megszavazzák a képviselők.

 • törzstőke

  A gazdasági társaságok tagjaiktól elkülönült, saját vagyonnal rendelkeznek, amely kiemelt jelentőséggel bír a szervezetek életében. Annak a meghatározásához, hogy a vagyon milyen szerepet tölt be a gazdasági társaságok életében, el kell határolni egymástól a jegyzett tőkét és a saját tőkét, a két fogalom és az általuk megjelölt vagyon ugyanis nem azonos, így az általuk betöltött funkciók is eltérnek egymástól. A tanulmányban bemutatjuk a gazdasági társaságok jegyzett és saját tőkéjének vélt és valós funkcióit, valamint kitérünk a gazdasági társaságok egy speciális csoportjára, a közfeladatot ellátó, állami részvétellel működő gazdasági társaságokra.

 • Varga Mihály

   Az új kabinet további adócsökkentéseket és nem adóemeléseket szeretne elérni, és ezzel párhuzamosan a fekete gazdaság további szűkítését kívánja megvalósítani – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar Bankszövetség éves testületi ülésén