Ezek a bérszámfejtőket érintő adóváltozások

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Átalakul a béren kívüli juttatások rendszere, nő a munkába járás költségtérítése, bevezetik a mobilitási célú lakhatási támogatást, pontosításra kerül a kiküldetés (kirendelés) fogalma. Többek között ezek a rendelkezések is szerepelnek az Országgyűlés által június 7-én elfogadott 2017. évi adócsomagban. Jelen cikkünkben a bérszámfejtő szakmát érintő fontosabb változásokat foglaljuk össze.

Béren kívüli juttatások

Jóváhagyásra került  - az adótörvény csomag zárószavazása előtti  pár napban  benyújtott -, a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások adózási feltételeiről szóló  javaslat. A béren kívüli juttatások körébe bekerült az évi legfeljebb nettó 100.000,-Ft készpénz kifizetési lehetőség, azonban ezzel szemben jónéhány, eddig ismert és népszerű juttatási elem kikerült ebből a körből és a jövőben int egyéb meghatározott juttatás adható csak a jelenlegi 14 % egészségügyi hozzájárulási adó helyett a lényegesen magasabb, 27 % eho megfizetése mellett. Különösen kedvezőtlen ez a változás az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulások tekintetében, hiszen egy jövőbeni öngondoskodást segítő juttatás adóterhe került megemelésre. 

2017-ben a kedvezményes, összesen 34,51 % adó mellett adható béren kívüli juttatások  keretösszege költségvetési munkáltató esetén évi 200.000,-Ft, a versenyszférában pedig évi 450.000,-Ft, ha a munkavállaló munkaviszonya az adott munkáltatónál egész évben fennáll.  

2017-től már nem csak a kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgatók, hanem a duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatók részére is adható béren kívüli, illetve egyes meghatározott juttatás.

ren kívüli juttatások 34,51 % adó megfizetése mellett:

Készpénzkifizetés:

 • évente 100.000-Ft-ig (a SZÉP-kártyával együtt összesen legfeljebb az fentebb említett éves  keretösszegig)

SZÉP-kártya:

- éves szinten több juttatótól származóan együttvéve összesen legfeljebb a  fentebb említett keretösszegig, ezen belül:

 • szállás alszámla: évente legfeljebb 225.000,-Ft 
 • vendéglátás alszámla: évente legfeljebb 150.000,-Ft
 • szabadidő alszámla: évente legfeljebb 75.000,-Ft

- A munkáltatói tag vagy a munkáltató, mint támogató által az önkéntes biztosító pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett összegből évente a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát meg nem haladó rész. Ez az összeget az éves  keretösszeg számításakor nem kell figyelembe venni.

- A szakszervezet által meghatározott feltételek mellett üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész.

Három Navigátor adózási, számviteli témában,

15% kedvezménnyel

A csomag tartalmazza az Art. Navigátort, az Áfa Navigátort, és a Számviteli Navigátort, amelyek a csomagkedvezménytől függetlenül külön is rendelhetőek!

Megrendelés >>

- A szövetkezet közösségi alapjából a magánszemély tag részére az adóévben nem pénzben juttatott – egyébként adóköteles – jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének az 50 százalékát meg nem haladó rész. 

Egyes meghatározott juttatások 49,98 % adó megfizetése mellett:

A szja törvény új, 89. § (6) bekezdése alapján azokat a juttatásokat, amelyeket a jelenleg hatályban lévő törvény a 71. §-ban béren kívüli juttatásként említ, és amelyeket a módosított törvény 2017-ben már nem nevesít béren kívüli juttatásként, a munkáltató 2017-től egyes meghatározott juttatásként nyújthatja.

Egyes meghatározott juttatások lehetnek:

 • Ajándékutalvány (felső összeghatár nélkül)
 • Munkahelyi étkezés (felső összeghatár nélkül)
 • Erzsébet-utalvány (felső összeghatár nélkül)
 • Helyi bérlet (felső összeghatár nélkül)
 • Iskolakezdései utalvány (felső összeghatár nélkül)
 • Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás (havonta a minimálbér 50 %-áig)
 • Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás (havonta a minimálbér 30 %-áig)

Adómentes juttatásként adható:

 • Sportrendezvényre szóló belépő (felső összeghatár nélkül)
 • Kulturális belépő (kultúra utalvány) kifizetőnként évente legfeljebb 50.000,-Ft-ig
 • A bölcsődei költségek megtérítése mellett új elemként az óvodai költségek megtérítése
 • Lakáscélú támogatás 5 év alatt legfeljebb 5 millió Ft (a jogosultsági feltételek teljesülése esetén)
 • Kockázati biztosítás havonta a minimálbér 30 %-áig

Új elem a mobilitás célú lakhatási támogatás. A feltételek teljesülése esetén adómentes:

 • a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 %-át,
 • a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 %-át,
 • az azt követő 12 hónapban a minimálbér 15 %-át meg nem haladó összeg

Új elem: a munkáltató által biztosított egészségügyi ellátás

További módosítások

Munkába járás költségtérítése

2017-től a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a munkáltató által fizetett költségtérítésből kilométerenként 15 Ft adómentes (a jelenlegi 9 Ft/km helyett).

Duális képzés alapján kapott díjazás adókötelezettsége

Amennyiben a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgató duális képzésben vesz részt, 2017-től az elméleti és a gyakorlati képzés idejére részére kifizetett juttatás, díjazás értékéből adómentes havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész.

Eltartott 

Kibővítették a törvény 29/A. § (5) bekezdés b) pontját azzal, hogy nem csak az minősül eltartottnak, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető, hanem az is, aki figyelembe vehető lenne akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg, vagy családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja. 

Új szolgáltatásokkal bővült az Adó Online:
 • díjmentes cikk és szaklap értesítő
 • kérdés-válasz szolgáltatásunk kényelmesebb használata
 • egyedi szaklap ajánlatok

Emlékeztetőül:  A kétgyermekes családok részére járó családi kedvezmény 2016-ban eltartottanként 83.330,- Ft (adótartalma: 12.500,-Ft), 2017-ben 100.000,-Ft (adótartalma: 15.000,-Ft), 2018-ban 116.670,-Ft (adótartalma: 17.500,-Ft), 2019-től pedig 133.330,-Ft (adótartalma: 20.000,-Ft).

Adóelőleg nyilatkozat

A 48. § (1) bekezdés kiegészítésével lehetővé válik, hogy amennyiben a magánszemély magzatra tekintettel már megigényelte a családi kedvezményt, úgy a gyermek megszületése után nem szükséges újabb nyilatkozatot tennie a kifizető felé.

Kiküldetés (kirendelés) fogalma

Eddig a kiküldetés (kirendelés) fogalmába a munkáltató által elrendelt, munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés tartozott. 2017-től a kiküldetés (kirendelés) a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti célú utazás, ide nem értve a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet szerinti munkába járást, a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkáltató székhelyére, telephelyére történő oda-vissza utazást (Szja tv. 3. § 11. pont).

Sportrendezvény fogalma

A 3. § kiegészül egy 60. ponttal, mely a sportrendezvény fogalmát definiálja. Eszerint sportrendezvény a sportszervezet, vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. 

Nyugdíjbiztosítás

Az Szja. törvény 44/C. §-a bizonyos pontjai kerültek módosításra, illetve kiegészítésre. Kedvező változás, hogy az adóhatóság a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott összeg átutalását akkor is teljesíti, ha legfeljebb ezer forint nyilvántartott tartozása van a magánszemélynek az állami adóhatóságnál. Eddig csak akkor utalt az adóhatóság, ha a magánszemélynek nem volt nyilvántartott tartozása. Ezen kívül pontosítások találhatók a módosításban, például az, hogy a magánszemély arra az összegre is adhat nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot, melyet ő, mint szerződő az adóévben befizetett, de esetleg a nyugdíjbiztosítási szerződésen a naptári évet követően kerül jóváírásra.

Ingó vagyontárgy megszerzésére fordított összeg

A törvény 58. § (4) bekezdésének kiegészítésével bekerült a jogszabályba az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség ajándékozással történő megszerzése esetén a megszerzésre fordított összeg számításának módja. Ha az adóhatóság nem szab ki illetéket, a magánszemély döntése alapján vagy az átruházásból származó bevétel 75 %-a, vagy az az igazolt összeg tekinthető megszerzésre fordított összegnek, amelyet az ajándékozó magánszemély megszerzésre fordított összegnek tekinthetne.

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelem

A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató az adóévet követő február 15-ig ügyletenként részletezett igazolást köteles kiállítani a magánszemély részére az adóévben elszámolt ügyeletek eredményének összegéről, bevételéről, a figyelembe vett ráfordításokról és a figyelembe nem vett járulékos költségek összegéről is. Ugyanezen időpontig az állami adóhatóság felé is köteles ezekről az összegekről adatot szolgáltatni. Ezen adatszolgáltatás alapján az adóhatóság a magánszemély részére a bevallási tervezetben feltűnteti az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelmét (67/A. §).

A cikk szerzője Perjési Judit szakmai vezető, az ABRILL-HUMÁN Kft. ügyvezetője. 

Abrill Humán

 

 

 • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • BKV

  A bérfejlesztés átlagos mértéke 15 százalék. Ebből 10 százalék alapbérfejlesztés, és 5 százalék bérfelzárkóztatás. 

 • csempészdohány

  Több mint 160 millió forint értékű csempészárut, borostyánkövet és cigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy ukrán rendszámú autóbuszban a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen - közölte az adóhatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferense pénteken.

 • munkanélküliség

  Az idei első negyedévben 4,5 százalék volt a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma pedig 106 ezerrel nőtt - közölte a KSH.

 • Fotó: shutterstock

  Az Európai Bizottság tagállami kezdeményezés alapján meglepő javaslatot terjesztett elő az áfacsalások elleni hatékonyabb fellépés érdekében az elmúlt év végén. Pozitív fogadtatás esetén az Áfairányelv egy újabb derogációs lehetőséggel bővülne, így a tagállamok ideiglenesen – 5 évre, azaz 2022. június 30-ig terjedő hatállyal – általános fordított adózást vezethetnének be önkéntes alapon.

 • pénztárgép

  Az 50 ezer forintos állami támogatáshoz keddig üzembe kell helyezni az online pénztárgépet a kötelezetteknek.