Munkaviszony helyreállítása

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A munkaviszony munkáltató által történt jogellenes megszüntetése esetén a munka törvénykönyve szűk körben ugyan, de lehetőséget biztosít arra, hogy a bíróság a munkavállaló kifejezett kérelmére helyreállítsa korábbi munkaviszonyát.

 

A jogellenes munkaviszony megszüntetésnek számos következménye lehet attól függően, hogy a munkaviszonyt a munkavállaló vagy a munkáltató szüntette-e meg jogellenesen. A munkaviszony helyreállítását csak munkáltatói jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén kérheti a munkavállaló, de nem általános jelleggel, hanem csak és kizárólag a következő esetekben:

1.         A munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött.

2.         A munkaviszony felmondására a várandósság, szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, katonai szolgálat vagy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő védelem időtartama alatt került sor (ezek az ún. felmondási tilalmak).

3.         A munkaviszony felmondása a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalóra irányadó felmondási korlátozásba ütközött (a munkáltató nem kérte ki a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértését).

4.         A munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt (üzemi tanács tagja, üzemi megbízott, gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője).

5.         A munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg (hiszen ebben az esetben a munkaviszony megszüntetése érvénytelen).

Kommentár a munka törvénykönyvéhez 2017

Az új kiadás feldolgozza a munka törvénykönyve időközben bekövetkezett módosításait, és a Kúria jogalkalmazási tevékenységét. Részletesen áttekinti a Ptk. munkajogban is alkalmazandó rendelkezéseit, valamint tárgyalja a régi Pp. hatályban lévő és az új Pp. 2018-tól alkalmazandó munkajoggal kapcsolatos szabályait.

Megrendelés >>

A munka törvénykönyve (Mt.) azért csak a fenti esetekben ad lehetőséget a munkavállalónak arra, hogy kérelmezze a munkaviszony helyreállítását, mert a jogalkotó ezeket a körülményeket minősítette a legsúlyosabb jogsértéseknek. Az Mt. ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy a kollektív szerződés eltérhet a fenti szabályoktól a munkavállaló javára, tehát a fenti öt esetkör bővíthető. Amennyiben a kollektív szerződés tartalmaz ilyen többletszabályt, akkor a munkavállaló a kollektív szerződésben foglaltakra hivatkozással kérheti a munkaviszony helyreállítását a bíróságtól.

A munkáltató – a korábbiaktól eltérően – már nem kérheti a bíróságtól, hogy mellőzze a munkaviszony helyreállítását, még akkor sem, ha a munkavállalónak megszűnt a munkaköre és már nincsen lehetőség a szerződésszerű (tovább)foglalkoztatására. A jogerős bírósági ítélet végrehajtása ezért problematikus is lehet a munkáltató számára, például ha a munkavállalói képviselőt – akinek e minősége miatt nem lehetett volna jogszerűen felmondani – a bíróság eltiltotta attól a foglalkozástól, melyben a munkáltató korábban foglalkoztatta. Egy ilyen helyzetben a munkáltató nem tehet mást, mint a munkavállalónak a visszahelyezés első napján felmond – így a munkaviszony helyreállítása csak formális lesz (a bírósági ítéletnek eleget tesz ugyan a munkáltató, de a gyakorlatban elmarad a továbbfoglalkoztatás). Ilyen helyzet azonban nem sűrűn fordulhat elő, hiszen a munkavállalók kevés hányada szeretne továbbdolgozni annál a munkáltatónál, mely megvált tőle és hosszas pereskedés után csak a bíróság utasítására venné vissza, majd kényszerűségből újra megválna tőle, hiszen egy foglalkozásától eltiltott munkavállalót nem lehet az eltiltás hatálya alatt abban a szakmában foglalkoztatni, melynek gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltotta.

probléma

A munkaviszony helyreállítását csak munkáltatói jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén kérheti a munkavállaló, de nem általános jelleggel, hanem csak és kizárólag néhány meghatározott esetben

Abban az esetben, ha a bíróság a munkavállaló kérésére helyreállítja a jogellenesen megszüntetett munkaviszonyt, úgy a munkaviszonyt nem megszüntetettnek kell tekinteni, hanem úgy, mintha a munkaviszony megszűnése és helyreállítása között a munkaviszony folyamatos lett volna. A munkavállalót ebből következően (mivel a munkaviszonya a munkáltatói jogellenes megszüntető nyilatkozata ellenére is fennállt) a munkaviszony megszűnése időpontjától kezdődően az ítélet jogerőre emelkedéséig tartó időszakra munkabér – közelebbről távolléti díj illeti meg. Fontos kiemelni, hogy a munkaviszony helyreállítása esetén nem érvényesül a 12 havi távolléti díjas korlátozás, így elmaradt jövedelemként 12 havi távolléti díjat meghaladó igény is érvényesíthető. Az elmaradt munkabérén túl a munkavállaló az egyéb járandóságainak megtérítését is kérheti, ez tipikusan a cafetéria-juttatás szokott lenni, de ide tartozik az utazási kedvezmény is. A munkavállaló kárenyhítési kötelezettsége itt is érvényesül, ugyanis az elmaradt munkabér és egyéb járandóság összegének megállapításakor le kell vonni azt az összeget, amit a munkavállaló megkeresett (pl. az új, átmeneti munkahelyén) vagy megkereshetett volna (de nem keresett meg, mert meg sem próbált új jövedelemszerző tevékenység után nézni – ez utóbbi bizonyítás kérdése).

 

Kártérítésként a munkavállaló ezen felül csak a jogellenes munkaviszony-megszüntetéssel összefüggésben okozott károk megtérítését követelheti a munkáltatótól a bíróságon. Ilyen kár a biztosítási jogviszony megszűnésével elvesztett társadalombiztosítási ellátás (pl. anyasági ellátás), ugyanis a megszüntetés és a helyreállítás közötti időszak nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt.

A munkaviszony helyreállítása során a munkavállalót az eredeti munkaszerződés szerinti feltételekkel, eredeti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, a munkáltató nem teheti meg, hogy munkaszerződés-módosítással olyan munkavégzési helyen kezdeményezi a továbbfoglalkoztatást, ahol később elkerülhetetlen létszámcsökkentést hajt végre (BH2005. 407.). Ugyancsak ellentétes az Mt.-vel, ha a munkáltató hónapokig nem hajtja végre az ítéletet, majd nem az eredeti munkakörében foglalkoztatja tovább a munkavállalót és pár hónappal később megszünteti ezt a munkakört (EBH1999. 135.).

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • női munkavállaló

  Tekintettel arra, hogy a munkaviszony alanyai szabadon köthetnek egymással munkaszerződést, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a munkaviszony megszüntetése is a felek akaratának megfelelően, bármikor megtörténhet. A munkaviszony fenntartását, illetve a munkaviszonynak a másik fél helyzetével történő visszaélés nélküli megszüntetését azonban a jogalkotó több rendelkezésével is biztosítani törekszik, e célt szolgálják az ún. felmondási tilalmak is.

 • kézfogás, szerződés, egyezség

  Legtöbbször egy jobb állásajánlat miatt merül fel a kérdés, hogy a munkavállaló hogyan tud a leggyorsabban szabadulni a fennálló munkaviszonyából. Mit lehet tenni, ha az új helyen pár napon belül kezdeni lehetne? Áttekintjük a lehetőségeket és az elkerülendő buktatókat.

 • Munkajogi konferencia

  A munka a személyiség kibontakoztatásának egyik eszköze - hangzott el a Wolters Kluwer Kiadó által idén immár tizennegyedik alkalommal megrendezett Magyar Munkajogi Konferencia nyitónapján október 10-én Visegrádon. A három napos rendezvény fókuszában idén a munkaviszony megszüntetésének aktuális kérdései állnak. 

 • női munkavállaló

  Mi a sérelemdíj lényege? A bevezetése mit jelent a gyakorlat számára? Jelentheti-e a sérelemdíj a jogellenes munkaviszony megszüntetések miatti igények bővülését? Írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • nő

  Közalkalmazotti jogviszonyban álló olvasónk 1954. decemberében született, így 2018. júniusában a 63. életév betöltését követő 183. napon be fogja tölteni öregségi nyugdíjkorhatárát. Személyes körülményeiben nemrég olyan változás következett be, amely feltétlenül szükségessé teszi a lehető legközelebbi időpontban történő nyugdíjba vonulást. Mivel az idő elég rövid eddig az időpontig, tanácsot kér a megoldáshoz.

 • nyakkendő és munkavédelmi sisak

  A kereskedelmi ágazatban tavaly november 10. és december 10. között lezajlott országos szintű munkavédelmi ellenőrzéseknél a vizsgált 1013 munkáltató közül 893 esetében találtak munkavédelmi, illetve munkaegészségügyi hiányosságokat - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztályának jelentésében.

 • pénz

  A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a vállalkozások versenyképességének javítását, a bérfelzárkóztatás folytatását, a munkaadói közterhek további mérséklését tartja szükségesnek - mondta Vadász György ügyvezető elnök az MTI-nek, miután az érdekképviselet elnöksége foglalkozott a kkv-k helyzetével.

 • személyszállítás

  Július elsejétől drágább lehet Budapesten taxival utazni, ugyanis a jelenlegi 450 forintos alapdíj 700 forintra emelkedhet, a kilométerdíj 20 forinttal, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal nőhet, ha a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésére benyújtott  előterjesztést megszavazzák a képviselők.

 • törzstőke

  A gazdasági társaságok tagjaiktól elkülönült, saját vagyonnal rendelkeznek, amely kiemelt jelentőséggel bír a szervezetek életében. Annak a meghatározásához, hogy a vagyon milyen szerepet tölt be a gazdasági társaságok életében, el kell határolni egymástól a jegyzett tőkét és a saját tőkét, a két fogalom és az általuk megjelölt vagyon ugyanis nem azonos, így az általuk betöltött funkciók is eltérnek egymástól. A tanulmányban bemutatjuk a gazdasági társaságok jegyzett és saját tőkéjének vélt és valós funkcióit, valamint kitérünk a gazdasági társaságok egy speciális csoportjára, a közfeladatot ellátó, állami részvétellel működő gazdasági társaságokra.