Cikkek
(7)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(81)

Összes prémium cikk böngészése

 • KATA-s bt.beltag osztaléka

  2015. október 9. 10:14

  KATA hatálya alá tartozó bt. beltag - mivel csak ő vesz részt a tevékenységben - megfizeti a 50 EFt-t. A 2015.01.01.-től érvényes szja tv. módosítás szerint - 66 § 1/af pont - "a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem vevő) tagja részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg." osztalék jövedelemnek számít. Sohasem fizet a bt. egyetlen egy forintot sem fizet a kültagnak, aki semmilyen tevékenységet nem végez. Azért az 1.000 Ft hozzájárulásért fizetne, amit alapításkor befizetett esetleg több millió forintot? Hogyan lehet, lehet-e egyáltalán értelmezni a bevételi nyilvántartást vezető bt.-re a törvény ezen előírását? A gt. összhangban van egyáltalán a Kata törvénnyel, illetve az Szja tv. ezen előírásával?
 • Vámfelügyelet melletti feldolgozás

  2015. október 9. 10:04

  Ügyfelünk német illetőségű társaság („A” GmbH), aki bútorok gyártásával foglalkozik. A bútorgyártás egyik alapanyaga a nyersbőr, melynek forrása Dél-Amerika. A bőr a gyártási folyamat egésze alatt „A” GmbH tulajdonában marad. A bőrt Magyarországra szállítják „B” belföldi illetőségű társasághoz („B” Kft.), aki azon előkészítő munkát (szabás) végez. A megmunkálási szolgáltatást azonban nem „A” GmbH részére végzi, hanem „C”, szintén belföldi illetőségű társaság („C” Kft.) részére. „C” Kft. A már megmunkált bőrt felhasználja bútorok gyártásához. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy a hozzáadott érték (faanyag, elektronika, vasalatok, gyártási költség) a késztermék esetében jóval magasabb, mint a bőr alapanyag értéke. ) A kész bútorokat „C” Kft. értékesíti - a rendelkezésre bocsátott nyersbőr értékét nem tartalmazó áron - „A” GmbH részére és az elszállításra kerül Németországba. Az uniós Vámkódexben szereplő lehetőség miatt a német társaság változtatni kíván gyakorlatán, a tervezett folyamat a következő: „A” GmbH az Áfa törvény szerinti harmadik országból beszerzett alapanyagot nem helyezi szabad forgalomba Németországban – mivel annak vámterhe magasabb a készárunál – hanem úgynevezett vámfelügyelet melletti feldolgozást indít. A bőr szabad forgalomba helyezése Magyarországon történik a fenti késztermék Németországba szállításakor, a vámfelügyelet melletti feldolgozás adminisztratív lezárására pedig az indítás szerinti tagállamban, Németországban kerül sor. A magyarországi szabadforgalomba helyezéshez, illetve az importot érintő általános forgalmi adó ügyintézéshez „A” GmbH közvetett vámjogi képviselőt vesz igénybe, aki ezt saját adószámán végzi. A fentiekkel kapcsolatban a következő adójogi kérdésekben kérnénk szíves állásfoglalásukat: 1. Helyesen értelmezzük-e, hogy az a szolgáltatásnyújtás, melyet „B” Kft. végez „C” Kft. részére „A” GmbH termékén, megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 111.§ (1) bekezdés c.) pontjában, illetve ugyanezen paragrafus (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, azaz a szolgáltatásnyújtásra adómentesség vonatkozik, mert a termék (az előkészített bőr) továbbra is vámfelügyelet melletti feldolgozás hatálya alatt áll. 2. Kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan is, hogy a fenti folyamat ismeretében „C” Kft. által „A” részére történő értékesítés a törvény 89. §-a szerinti közösségen belüli értékesítésnek minősül. 3. Helyesen értelmezzük-e, hogy – mivel „A” GmbH a termékimport kivételével belföldön más adóköteles tevékenységet nem végez - egyrészt az áfa törvény 22.§ (2) bekezdése és 12.§ (2) f. pontja miatt, másrészt a 156. és 157.§ alapján elegendő a fenti folyamatok ismeretében „A” GmbH számára kizárólag közvetett vámjogi képviselő alkalmazása és Magyarországon az adóalanyként való bejelentkezés mellőzése?
 • Ellenőrzéssel lezárt időszak önrevíziója

  2015. október 8. 16:13

  Társaságunk 2010-2014 között vásárolt fel őstermelőtől kompenzációs felárat tartalmazó felvásárlási jegyen kukoricát,és napraforgót.A termelő most jelezte hogy a kompenzációs felárak áthárítása nem volt jogszerű ezért elévülési időn belül fordított ÁFÁ-s számlát bocsájtott, így szerinte a számla megküldésével a jogtalanul áthárított kompenzációs felár módosításra került.Felajánlotta, hogy a kompenzációs felárat és az önrevíziós pótlékot megfizeti részünkre. A problémánk az hogy önrevíziózni nem tudunk mivel átfogó ellenőrzéssel lezárt időszakot érint.Kérdésünk az hogy tujuk e a problémát kezelni,és milyen módon?
 • Reklám közzététel fogalma

  2015. október 7. 16:26

  Társaságunk megrendelésre 1. Hirdetés céljára a felületek tulajdonosával, illetőleg használójával kötött külön szerződés alapján hirdetési (reklám) felületet bérbe ad A reklámfelület bérleti díja tartalmazza - a reklámfelület bérbevevő díját (közvetített szolgáltatásként) - az építési állvány bérleti díját (közvetített szolgáltatásként) - a közterület használat díját (közvetített szolgáltatásként) - a világítását (közvetített szolgáltatásként). 2. az 1. pontban leírt helyszínekre kerülő építési reklámhálókat gyártat le, amelyet értékesít a megrendelő felé A produkciós díj tartalmazza - a háló gyártását, - Budapesti címre szállítását, - felhelyezését, - leszedését, - tisztítását. Kérdésem a fenti tevékenységek mindegyike a reklám közzététel fogalmába tartozik? 3. Társaságunk átháríthatja e (esetleg néhány vevőre, a vele történt megállapodás szerint a reklámadó fizetési kötelezettséget?
 • Közvetítői díj áfá-ja

  2015. október 7. 12:45

  „A” és „B” magyarországi székhelyű, döntően építőipari tevékenységgel (fémszerkezet-gyártás, csőszerelés) foglalkozó gazdasági társaságok. Mindketten rendelkeznek németországi telephellyel. „A” gazdasági társaság pillanatnyilag nem dolgozik építkezésen Németországban, de németországi telephelyét nem szüntette meg, a telephely rendelkezik német közösségi adószámmal. Az „A” magyarországi székhely tapasztalatai révén segíti a „B” gazdasági társaságot németországi építési munkákhoz jutni. Szerződést kötöttek, hogy az általa közvetített munkák után közvetítői jutalék illeti meg. A szerződés „A” székhelye és „B” németországi telephelye, mint teljesítéssel legközvetlenebbül érintett adóalanyok között jött létre. A szerződés aláírásának napján még „A” németországi telephelyén voltak kiküldetésben magyarországi dolgozók, de a szerződés tényleges teljesítésekor, tehát akkor, amely időszakra a közvetítői jutalék vonatkozik, már „A” németországi telephelye nem rendelkezik személyzettel. Hogyan kell számlázni az „A” magyarországi székhely és „B” németországi telephely közötti közvetítői díjat? Hol van a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye? Számlázható-e az ügylet „A” magyarországi adóalany székhelyéről magyar közösségi adószámmal a „B” németországi telephely német közösségi adószámú adóalany felé a magyar Áfa tv. 37. §-a szerinti ügyletként?
 • családi adókedvezmény 2015. év

  2015. október 6. 12:16

  Élettársi kapcsolatban élő férfi és nő ugyanazon a lakcímen laknak. A férfinak van egy fiúgyermeke az előző házasságából Ö is ezen a lakcímen lakik. Az élettársi kapcsolatból születik 2014.02.hó-ban 1 lánygyermek,2015-04.hó ban pedig 1 fiúgyermek. A családi pótlék megállapításánál a Magyar Államkincstár a férfinek az elöző házasságából a fiúgyermekét (aki egyetemre jár) a családi pótlék számításánál figyelembe veszi. A kérdésem :2015.évben mennyi a maximálisan igénybevehető családi kedvezmény a férfinél és a nönél?Megosztás lehetséges?
 • 3. országbeli bérmunka regisztrált adóalany esetében

  2015. október 6. 8:15

  Egy Német adóalany Magyarországon bérel egy raktárat abból a célból, hogy a főként Magyarországon de az EU más tagállamaiból is beszerzett alapanyagait itt raktározza.A beszerzett anyagokat 3. országba kívánja kivinni, és azokból bérmunka keretében ruházati terméket előállíttatni. A késztermékeket ezután Németországba szállíttatná ki. A Német adóalany Magyarországon ÁFA regisztrációt kért. Az alapanyagot nem értékesítik a 3. országbeli adóalanynak, az a Német adóalany tulajdonában marad. Kérdéseim a fenti ügylettel kapcsolatban: 1. Keletkezik-e vagyonáthelyezés miatt adókötelezettség a Német adóalanynál, mivelhogy az alapanyag - még ha más formában is - a Közösség más tagállamába kikerül? Mi az időpontja a vagyonáthelyezésnek, a 3. orszába történő kivitel, vagy a késztermék elkészülte? 2. Lehetséges-e ideiglenes kivitelben vámkezelést kérni a Német adóalany adószáma alatt úgy, hogy a termék Magyarországról kerül ki 3. országba, és az összeállítás után nem Magyarországra szállítják a készterméket. 3. Keletkeztet-e telephelyet a raktár bérlése és ehhez kapcsolódóan egy vállalkozó megbízása a termékek ki- és betárolása, fuvarozása kapcsán? 4. Kell-e valami másra is figyelnünk a fentieken túl ÁFA szempontból?
 • Szünetelő kata-s ev

  2015. október 5. 19:54

  Kata hatálya alatt szünetelő egyéni vállalkozás megszüntetésre került anélkül, hogy ujra müködött volna. Milyen bevallási kötelezettsége keletkezik a szünetelő Kata-s egyéni vállalkozónak.
 • Számlázás

  2015. október 5. 9:58

  1. Társaságunknál eszközök értékesítése zajlik. Jelen eszközértékesítés esetében a szerződés szerint a vevő a teljes vételárat, 15 napot belül megfizeti az eladó részére kiállított számla alapján. Az eszközt a teljes vételár megfizetése után szállíthatja el a vevő és a tulajdonjog is a teljes vételár kifizetésével száll a vevőre. Mivel a teljes vételár megfizetésre kerül, ezért egy számlát szeretnénk az ügylet során kiállítani. Számlát állítottunk ki a szerződés kelétével (2015.10.01), fizetési határidő a számla keltétől számított 15. nap (2015.10.16), a számla teljesítése a hónap utolsó napja (2015.10.31), mivel a megállapodás szerint legkésőbb október végéig el kell szállítania a vevőnek az eszközt. A számla megjegyzés rovatában feltüntettük, hogy az eszköz szállítása 2015.10.01-2015.10.31 között történik. Ezzel a számlázást szeretnénk egyszerűsíteni, hogy ne kelljen egy előlegbekérő, egy előlegszámla, és egy végszámla kiállítását is elvégeznünk. Az adótörvényeknek megfelelő az ilyen típusú számlázás? Ha igen, akkor hónapok közötti elcsúszás esetén, tehát az eszközt e példánál maradva november végéig kell elszállítania a vevőnek, a számla teljesítés dátuma mire tehető? 2. Vagy helyes-e a számlázási módszer, hogy a vevő a szerződés szerint előre megfizeti a teljes vételárat, ezt a szerződésben rögzítjük. A kifizetés dátumával kiállítjuk a számlát. Például a vevő kifizeti a vételárat 10.15-én. A számla kelte, teljesítés napja, fizetési határidő ugyan az 10.15-e. A megjegyzés rovatba, mivel konkrét teljesítési napot nem tudunk, azt írjuk az elszállítás 2015.10.01-2015.10.31 között történik, és az ügylet további pénzügyi teljesítést nem igényel. Tehát ebben az esetben sem állítanánk ki előleg és végszámlát, hanem egy számlát állítanánk ki az ügyletről. Ebben az esetben is kérdeznénk, hogy ha novemberben szállítanák el az eszközt, akkor is alkalmazható lenne ez a módszer?
 • Nyugdíj melletti munkavégzés

  2015. október 2. 14:04

  40 éves munkaviszony után 2015. szeptember 15.-én mentem nyugdíjba. Szeptember 17.-től ismét dolgozom. 2015.09.17.-2015.12.31.-ig a várható jövedelmem 1.800.000,- Ft lesz. Kérdésem az, hogy erre az évre, illetve a jelzett időszakra teljes mértékben igényt tarthatok-e a nyugdíjra és a munkabérre is?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • fém

  Több mint egymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést egy budapesti és zalaegerszegi lakosokból álló bűnszervezet fémkereskedelmen keresztül - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője pénteken.

 • számla

  2016. január 1-től hozzáférést kell biztosítani a NAV számára a számlázóprogramok adatbázisához.

 • pénz_fizetés

  A NAV október 7-ei iránymutatása szerint mégsem kell harminc napon belül bejelenteni, ha céges partnereink elengedik a behajtási költségátalányból származó követelésüket – hívja fel a hazai cégek figyelmét MAZARS. A vezető könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat rámutat: a korábbi értelmezéssel szemben a követelés elengedéséből származó rendkívüli bevétel nem ajándékozás, és ezért nem is bejelentés köteles. A MAZARS szerint ezzel az állásfoglalással a hazai cégek tízezreit érintő, kezelhetetlen bejelentési hullámot előzött meg az adóhatóság.

 • benzin

  Emelte bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt.

 • cégvezető

  A közbeszerzési eljárásokban résztvevő gazdasági szereplőket érintő fontos változások lépnek életbe 2015. november 1. napjával. Sok tekintetben könnyebbé válik a közbeszerzési eljárásokban való ajánlattétel, illetve részvételre jelentkezés, így várhatóan jelentősen bővül a közbeszerzési eljárásokban résztvevő gazdasági szereplők köre, és ennek következtében a verseny is.

Szaklap ajánló