Cikkek
(7)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(49)

Összes prémium cikk böngészése

 • Magánszemély által nyújtott kölcsön egyszemélyes kft.-nek

  2015. szeptember 3. 0:01

  Nyújthat-e kölcsönt az egyszemélyes kft. munkaviszonyban álló, nem tulajdonos magánszemély (ügyvezető) a likviditási gondokkal küzdő vállalkozásnak? A megállapított kamat a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege lenne. Második kérdésem, hogy a magánszemélynél a kamatból származó jövedelem, milyen jövedelemnek felel meg, milyen adókat járulékokat, esetleg egészségügyi hozzájárulást kell utána fizetni? Válaszát előre is köszönöm.
 • Bt beltag egyetemi hallgatóként, kata-s kültag és jövedelem kivét

  2015. szeptember 2. 19:24

  Az alábbi kérdésekre várom szíves válaszukat: 1./ Betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után, amennyiben nem vesz ki jövedelmet a bt-ből és egyidejűleg a második diploma megszerzését szolgáló, költségtérítéses, nappali tagozatos egyetemi hallgató, kell-e és ha igen, milyen mértékű járulékot fizetni ? 2./ Kata-s betéti társaság kültagja után, aki személyes közreműködést nem végez és heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal is rendelkezik, kell-e utána fizetni a havi 25 eFt tételes adót ? 3./ A személyesen közreműködő beltag köteles -e felvenni a járulékalapját képező nettó jövedelmet, vagy elegendő csak a kötelező járulékok megfizetése, mivel induló társaságról lévén szó, a kezdeti időszakban a bevételek nem fogják fedezni a személyes közreműködés nettó díjának kifizetését, tagi kölcsönt pedig emiatt nem szeretne befizetni.
 • Marketingköltségek

  2015. szeptember 1. 13:18

  Társaságunk egy grafikai tevékenységgel foglalkozó cégtől "arculattervezési" szolgáltatást vásárolt. Hogy kell könyvelni ezt a kiadást? Költségként vagy vagyoni értékű jogok között kell állományba venni?
 • EHO kötelzettség könyvelése az egyszeres könyvítelben

  2015. augusztus 31. 12:33

  Egyéni vállalkozási tevékenységem mellett őstermelői tevékenységet is folytattam. A NAV ellenőrzést folytatott a személyi jövedelemadó adónemben, valamint a százalékos EHO adónemben 2011,2012,2013 évekre vonatkozóan. A SZJA adónemben nem találtak eltérést, a bevallás egyezett a könyveléssel, adókülönbözetet nem állapítottak meg. A százalékos egészségügyi hozzájárulás adónemben 10.051.405.- Ft. adókülönbözetet állapítottak meg, mert az EHO csak 450.000.- Ft. figyelembevételével került kifizetésre. Az őstermelői tevékenység magas jövedelme a termőföld vásárlásából adódott. A nagy összegű EHO-t megfizettem. Kérdésem, mint jelenleg főtevékenységem mezőgazdasági vállalkozó a feni összeget költségként lekönyvelhetem?
 • Szociális Szövetkezet fordított adózása

  2015. augusztus 25. 15:04

  Társaságunk vállakozási szerződést készül aláírni egy szociális szövetkezettel. A szerződés szerint a szövetkezet szolgáltatást (anyagmozgatás) végezne nekünk a saját telephelyünkön. A szerződésben hangsúlyozzák, hogy a szerződés alapján munkaerő-kölcsönzésre irányuló kapcsolat a felek között nem áll fenn. A szerződés többi eleme viszont nagyon hasonlít egy munkaerő-kölcsönzésre irányuló szerződésre. Például az órabér meghatározása, a túlóra díjazása, stb. Ezért szerintem ez akkor is egy munkaerő-kölcsönzési szerződés, ha nem annak hívjuk. A szociális szövetkezet szerint, ők hátrányos helyzetű embereket közvetítenek ki, akiknek huzamosabb ideje nincs munkahelyük, így náluk sem állnak munkaviszonyban, így munkaerő-kölcsönzésről szó sem lehet. Ennek következtében a szociális szövetkezet ragaszkodik a 27%-os ÁFA alkalmazásához, míg az én értelmezésemben ez fordítottan adózó tétel. Jogos lenne-e az ÁFA visszaigénylésünk ebben az esetben?
 • Harmadik országból kapott számla

  2015. augusztus 25. 12:44

  Társaságunk haszonbérbe adja ingatlanát, melyből áfa mentes bevétele származik.Cégünknek harmadik országból (Panama) érkező költségszámla után keletkezik áfafizetési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy kizárólag áfa mentes bevétele van?
 • ÁFA összesítő jelentés egyéni vállakozónál

  2015. augusztus 25. 11:11

  Egyéni vállalkozó egymillió forintot meghaladó ÁFA értékű számlát állít ki. A vevő a számlát részletekben fizeti meg (nem előleg). A részlet fizetésekor a vállalkozó a részletre jutó ÁFÁ –t a havi bevallásban szerepelteti, illetve a 45 nap után a még fennmaradó ÁFÁ-t (például a következő havi bevallásában) bevallja. Így az egyes hónapokban, az erre a számlára jutó fizetendő ÁFA egyik bevallási időszakban sem éri el az egy milliós értéket. Össze kell- e vonni az összesítő jelentésben a fizetendő áfát (és mikor), vagy az ilyen esetben ezt a számlát egyáltalán nem kell szerepeltetni a 1565M-es jelentésben.
 • Lakáshitel törlesztési támogatás

  2015. augusztus 25. 10:44

  Szeretnénk felvilágosítást kérni abban, hogy lakáshitel törlesztési támogatás adható-e adó mentesen gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagjának (tulajdonosának)?
 • Kártalanítás, vagy kártérítés

  2015. augusztus 18. 20:44

  Társaságunk Flottakezelési szolgáltatásnyújtás keretében nem csak a gépjármű bérletet, hanem a gépjármű használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (szerviz/javítás, gumiabroncs, biztosítás…) is biztosít partnereinknek igényeiknek megfelelően. A havonta számlázott flottakezelési szolgáltatás 2 fő elemből áll: havi bérleti díjból, valamint havi átalány szolgáltatási díjból. A 36-60 hónapra kötött szerződéseinkben foglalt megállapodás alapján a flottakezelési (bérleti) időszak végén a (korábban) bérelt gépjármű értékesítését követően a befolyó vételár és a szerződésben rögzített időszak végén várható piaci érték, valamint a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában az időszak elején tapasztalati úton meghatározott átalánydíj, és a ténylegesen felmerült, beérkező számlákkal igazolt szolgáltatási díjak összevetése alapján a Bérlő partnerrel elszámolunk. Az elszámolás eredményeként jelentkező különbözetről, mint elszámolásból származó flottakezelési díjkülönbözet számlát állítunk ki, amely vagy +, vagy - előjelű. Úgy gondoljuk, hogy e számla az általunk biztosított szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódik, így az egyenes ÁFA szabályai szerint kerül általunk kiállításra. A partnerrel megkötött szerződésünk – természetesen – rendelkezik a szerződés lejárat (36-60 hónap) előtti megszűntetéséről is. E szerint, amennyiben a Bérbevevő az eredetileg meghatározott futamidő elteltének 30%-a előtt jogszerűen (mert megengedjük a bérlőnek) mondja fel a szerződést, akkor 4 havi, ha 50%-a előtt, akkor 3 havi, ha 70 % előtt, akkor 2 havi autópark-bérleti díjnak megfelelő összeg megfizetésére köteles (mint bánatpénz). Tehát a Bérbevevő által történő szerződés felmondása során végzett elszámolásunk annyiban különbözik a bérleti időszak végén történő elszámolástól, hogy tartalmaz 2-4 havi bérleti díjnak megfelelő bánatpénzt. Jelenleg egy jogi eljárás keretében az elsőfokú bíróság nem jogerősen az előbbiekben kifejtett, bérlő partner által lejárat előtt felmondott flottakezelési szolgáltatásunkhoz kapcsolódó elszámolásunk kapcsán az alábbiak szerint foglalt állást: A kikötött bánatpénzt kötbérnek minősítette azzal az indokkal, hogy az tartalmát tekintve a szerződés idő előtti megszűnése miatt alkalmazott szankció. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a szerződés idő előtt megszűnt, azaz a továbbiakban az ügyfél részére szolgáltatást nem nyújtottunk és így nem jutottunk hozzá a szerződés eredeti lejártáig az ügyfél által fizetendő díjakhoz, a bíróság az elszámolás alapján Társaságunknak járó összeget (a szerződés felmondásától az eredeti lejárati időpontig számított diszkontált bérleti díj + a futamidő végén várható piaci érték – a jármű értékesítéséből befolyó eladási ár) elmaradt haszon jellegű igénynek minősítette, amely effektíve kárként jelentkezik Társaságunk oldalán. Ebből eredően a bíróság álláspontja szerint az elszámolás eredményeképp fennmaradó összegek, mint kárösszegek után Áfa nem számítható fel. Helyes ez a megállapítás ?
 • Vevői készlet értékesítése

  2015. augusztus 17. 14:05

  „A” társaság által bérelt üzletbe/raktárba leszállításra került szlovák cégtől „B” áru „vevői készletként”. Vásárlók „C” a leszállított áru nagy részét megvették, melyekkel egyidejűleg „B” cég le is számlázta „A” cég felé azok eladási árát. A szlovák eladó „B” a végvevők felé „C” el nem adott (megmaradt) készletet értékesíteni szeretné az „A” magyar társaság felé. Milyen ÁFA kulccsal kell kiállítani a szlovák cégnek „B” a magyar társaság „A” felé a megmaradt készletről számlát? A termékek korábban ténylegesen Szlovákiából érkeztek be, melyeket CMR is igazol. Társaságunknak ezt a beszerzést melyik havi ÁFA bevallásban kell szerepeltetni?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • laptop

  Új elemmel bővülnek a számlázó programokra vonatkozó követelmények a számla- és nyugtaadásokkal kapcsolatban - írja az ABT Treuhand.

 • illegális mosószerüzem

  Igazolatlan eredetű, hamisított folyékony mosószert találtak Alsónémedi térségében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei egy teherautóban - közölte a NAV.

 • család

  A szerdai Magyar Közlönyben megjelent az igazságügyi miniszter rendelete a magáncsőd eljárásban az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével kapcsolatos szabályokról.

 • mkvkok_kis

  A jogszabályi változásokra tekintettel megújítja szakmai kiadványait a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja (MKVKOK), így mások mellett átdolgozásra került a Számvitel speciális kérdései című kiadvány és a Számviteli esettanulmányok című szakkönyv is. Az MKVKOK népszerű kiadványainak szerzői gárdája ezek mellett kreditpontokat érő előadásokon is összefoglalja a leglényegesebb változásokat.

 • munka

  2014-ben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapjára felkerült az igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatója. Ebből az útmutatóból kiemelve bemutatjuk a legfontosabb módszereket.

Szaklap ajánló