Cikkek
(44)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(64)

Összes prémium cikk böngészése

 • illeték

  2016. december 1. 9:07

  Tisztelt Szakértő! Egy beti társaság nem tud végelszámolással megszünni a bennragadt tagi kölcsön miatt, mivel nincs pénze az illeték fizetésére, így majd a cégbíróság szünteti meg. Ebben az esetben is fennáll-e az illetékfizetése a tagi kölcsön után. Úgy értelmeztem, hogy ha felszámolással szűnik meg, akkor nincs illetékkötelezettség a tagi kölcsön után. Van különbség a felszámolás és a kényszertörlés között ebben az esetben? Köszönettel:
 • Társaságtól jogtalanul levont forrásadó közösségi adóalanytól származó osztalékbevételből

  2016. november 30. 10:13

  Társaságunknak külföldön befektetési számlája van, melyre részvényeinkre vonatkozóan osztalékot is jóváírnak. A befektetési szolgáltató több esetben jogtalanul forrásadót vont le az osztalékból származó bevételből. Részvényeink többsége közösségi (EUs) befeketetések. Társaságok között nincsen osztalékadó. Kérdésünk, hogyan tudja Társaságunk visszaigényelni a jogtalanul levont osztalékadót? Amennyiben lehetséges ezt a magyar adóhatóságtól visszaigényelni, akkor ezt milyen nyomtatványon lehetséges megtenni?
 • apport

  2016. november 29. 9:08

  Tisztelt Szakértő, a következő összetett kérdésben szeretném a segítségét kérni: "Alapító" társaság létrehozna egy új céget, melybe apportálna két egyéb ingatlant. Az ingatlanok értékét ingatlanszakértői értékbecslés támasztja alá. A piaci érték (100.000 eur) jóval magasabb, mint a könyv szerinti érték (5.000 eur). A vásárlás fordított adózás szabályai szerint történt, és az Alapító cég be van jelentkezve egyéb ingatlan tekintetében az áfa kötelezettség alá. 1. a.)Az apportálás vonz-e magával áfafizetési kötelezettséget? Vagy amennyiben az új cég vállalja a jogutódlást az ingatlan tekintetében, nem kell áfát fizetni? b) Illetve illetéket kell-e fizetni? Vagy ha kapcsoltak közti az átadás és az új cég fő tevékenysége az ingatlanhasznosítás, akkor nincs illeték? 2. Az Alapító cégnél hogyan történik ennek az ügyletnek a nyilvántartása? (magasabb az apport, mint az eszköz). Az egyéb bevételek közt el kell számolni a különbözetet az átadáskor, és nem kapcsolódik hozzá elhatárolás vagy adóalap módosító tétel? Segítségét előre is köszönöm. Tisztelt Bálint József, Cserteg Rita szakértőnk félig már megválaszolta a kérdést, levelét alább bemásolom. Minden jót: Bardócz Iván Tisztelt Szerkesztő! Ebben a kérdésben a számviteli törvényt és az illeték törvényt érintő kérdések is szerepelnek. E két kérdés megválaszolását kérem szíveskedjék másik szakértőre bízni. Az áfát érintő válaszom az alábbi: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 17. § (1) bekezdése szerint nem kell áfát fizetni, ha az adóalany a terméket apportként bocsátja rendelkezésre, feltéve, hogy az apportálás az Áfa törvény 18. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint történik. Ezek a jogszabályhelyek úgy rendelkeznek, hogy az apport tekintetében az apportot szerzőnek a következő feltételeknek kell egyidejűleg megfelelnie: a) a szerzéskor vagy annak közvetlen következményeként belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen; b) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az e törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik; c) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, az Áfa törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a b) pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas. Azt is tudni kell, hogy az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli a) az apportálót, b) a jogelődöt a jogutódlással történő megszűnés azon esetében, amelyben a jogelőd nem szűnik meg, Amennyiben az ismertetett feltételek nem teljesülnek, az apport esetén beáll az áfa fizetési kötelezettség.
 • Telephely bejelentés

  2016. november 29. 9:02

  Kérdésem az, hogy a növénytermeléssel foglalkozó mezőgazdasági őstermelőnek be kell e jelenteni az adóhatósághoz is a földterületeit helyrajzi számonként ahol gazdálkodik?
 • Számlahelyesbítés esetén a levonásba helyezhető áfa meghatározása

  2016. november 25. 17:03

  Tisztelt Szerkesztőség! Egy műanyag alapanyag gyártással foglalkozó cég könyvvezetése euroban történik. A belföldi vevőnek történő értékesítés esetén a számlázás euroban történik. Kérdésünk egy termékreklamáció lekezeléséhez kapcsolódik. A termékértékesítés adatai a következők voltak: termékértékesítés napja: 08.24. (MNB árfolyam: 309,83) 1000 kg 1,05 egységár (eur) 1050 eur nettó érték 283,50 eur áfa érték (áthárított adó: 87.837,- Ft). 1333,50 eur (bruttó érték, fizetendő) A vevő a leszállított mennyiségből megreklamált 600 kg-ot, amely reklamációt társaságunk a kivizsgálást követően elfogadott. A termék visszaszállítása és raktárba történő bevételezése november 16-án megtörtént. Kérdésünk a számviteli és az áfa törvény szerinti teljesítési időpont meghatározására irányul. Mi lesz a jóváírást tartalmazó számlánk teljesítési dátuma? Mekkora összegű lesz az áthárított áfa, vagyis melyik napi MNB árfolyamot kell alkalmazni az áfa forintösszegének meghatározásához? Havi bevalló esetén melyik időszaki áfa bevallásban kell szerepeltetni a jóváíró számlát? jóváírás összege: 600 kg 1,05 egységár (EUR) 630 eur nettó érték 170,10 eur áfa érték 800,10 eur (bruttó érték, visszafizetendő) Válaszukat előre is köszönjük!
 • adómentes munkáltatói támogatás

  2016. november 24. 10:51

  Adhat-e adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást ugyanarra a lakásvásárlásra a kft a férjnek (A), a feleségnek (B) , a fiuknak (X) és a lányuknak (Z) egyidejűleg 5 M-5 M Ft összegben, azaz 4*5= összesen 20 M Ft összegben az alábbi feltételek esetén? 1) A kft 2 tagja, (A), és (B) ill. a (X) 8 órás munkaviszonyban áll a kft-vel, (Z) egy másik cégnél 40 órás munkaviszonyban áll és a kft a „főállású munkaviszony mellett” havi 4 órás munkaviszonyban alkalmazza. 2) (A), (B), (X) és (Z) sem kapott több munkáltatótól egymást követően 5 év alatt 5 M Ft-nál több támogatást, 3) A felhasználás lakáscélú: új lakás vásárlás, vételár: 32 M Ft, ennek 30%-a 9,6 M Ft, (A), (B), (X) és (Z) is kap 5 M Ft támogatást, össz. a 4 személy 20 M Ft-ot, 4) A lakás 85,4 nm, a lakóhelyiségek alapterülete nm-ben: nappali: 27, szoba1.:10, szoba2.:13, szoba3.:7, ez össz. 50nm, egyéb:előtér, konyha, wc, fürdő össz.:35,4 nm. A méltányolható lakásigény szerint: 3 lakószoba. 5) Az együttköltöző családtagok: az adómentességhez feltétel, hogy az igénylő beköltözzön a lakásba? Megfelel-e az adómentesség feltételeinek, ha (A) és (B) nem költözik az új lakásba, csak a 2 gyermekük: így az együttköltöző családtagok a fiuk és a lányuk, így (A) , (B) , (X) és (Z) esetében a 2 gyermek, azaz 2 fő. 6) A méltányolható lakásigény mértéke az együttköltöző családtagok száma alapján: 1-2 fő max. 3 lakószoba. Az új lakás 3 lakószobás, így (A), (B) , (X) és (Z) esetén is megfelelnek a szobaszámnak, 7) (A) és (B) tulajdonában van már egy másik lakás, (X) és (Z) tulajdonában nincs, az új lakás tulajdonosai: (A), (B), (X) és (Z): így az új lakás (A), (B) és (X) esetében is saját lakásnak minősül, 8) A támogatást a kft bankon keresztül adja, a bank 5-5 M Ft-ot utal (A), (B) , (X) és Z) számlájára.
 • TESZT KÉRDÉS

  2016. november 23. 11:34

  TESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉSTESZT KÉRDÉS
 • Munkáltató a mobiltelefon vásárlási keret feletti összeg munkavállaló béréből történő levonásának könyvelése

  2016. november 18. 15:07

  Tisztelt Szerkesztőség! Általam könyvelt cégnél meghatároztak egy limitet (50.000 Ft nettó érték), hogy milyen értékű mobiltelefont adnak a dolgozóknak, mely a munkavégzésükhöz elengedhetetlen. Ha 50.000 Ft-nál nagyobb értékű telefont szeretne a munkavállaló, akkor a cég csak abban az esetben veszi meg, ha a munkavállaló a különbözetet befizeti. Példa: telefon értéke: 150.000 Ft + 27% áfa limit: 50.000 Ft Munkavállaló (írásos nyilatkozat) hozzájárul, hogy a béréből levonásra kerüljön a különbözet - azaz 100.000 Ft. Kérdésem: 1. Szállítói számlát hogyan könyvelem? 2. Milyen értéket könyveljek beruházásra és milyen értéken aktiválom a telefont? 3. Mennyi áfát igényelhetek vissza? 4. Munkabérből történő levonást hogyan könyvelem? 5. Elég az írásos nyilatkozat a munkabérből történő levonáshoz? Válaszukat előre is köszönöm!
 • Részesedés értékesítés könyvelése

  2016. november 18. 13:41

  2016. évben társaságunk egyik részesedését értékesítette 10.000 Ft-ért. A részesedés nyilvántartási értéke (beszerzési értéke): 20.000 Ft, az előző években elszámolt értékvesztés: 15.000 Ft. Így a tényleges nyereség 5.000 Ft. Kérem, az egyes tételek könyvelési levezetésében a segítségüket, beleértve az értékvesztés visszavétet is. Az értékesítés előtt 1 hónappal (év közben) jegyzett tőke csökkentésre került sor előző évi veszteségek miatt. Erre év közben, az értékesítés előtt már nem kell elszámolnunk további értékvesztést.
 • Taxi számlák elszámolása

  2016. november 17. 20:13

  Egy konferencia és rendezvényszervező cég ahhoz, hogy dolgozói gyorsan eljussanak a különböző helyszínekre a rendezvények alatt , ill. az ügyfelekhez a megbeszélések esetén , engedélyezi a taxi használatát a városon belül, és a taxiszámlákat elszámolja. ( helyközi bérletet a dolgozóknak nem térít ) Kérdésem : milyen dukumentáció szükséges ahhoz, hgy a taxiszámlák elszámolhatóak legyenek . Téríthető -e adómentesen a dolgozónak a taxiszámla, ha azt munkaidőben ill. a rendezvények alatt A pontból B -be való eljutás miatt használták, munkavégzés céljából. Mi a helyzet abban az esetben, ha azért utazott taxival, mert a rendezvény későn ért véget és mással már nem tudott hazajutni.
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • gyár

  Több mint 2 százalékkal csökkent az ipari termelés októberben éves összevetésben. Az elemzőket meglepte a visszaesés. 

 • számol

  A következő összefoglaló segítségével a december 20-i hatállyal kötelező feltöltésekhez kapcsolódó könyvelési feladatok áttekintésében nyújtunk segítséget.

 • grafikon

  Új statisztikai törvényt fogadott el kedden az Országgyűlés kormányzati javaslatra.

 • napszám

  A harmadik negyedévben a GDP a korábban közölt 2 helyett 2,2 százalékkal nőtt – közölte a KSH.

 • színesfém

  Illegális fémlerakatot számoltak fel a pénzügyőrök Hódmezővásárhelyen, egy ingatlan udvarán és garázsában több mint nyolc tonna fémhulladékot találtak - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.