Cikkek
(44)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(77)

Összes prémium cikk böngészése

 • Termőföld beszerzés egyösszegű elszámolása családi gazdaságban

  2016. február 10. 11:35

  Családi gazdálkodás vezetője elszámolhatja -e a termőföld bekerülési értékét egy összegben a beszerzés évében? SZja tv 3. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez III. Az értékcsökkenési leírás elszámolása 1. Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint a mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni. Ennek során a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint a mezőgazdasági őstermelő az egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza, azzal az eltéréssel, hogy a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint az adóév utolsó napján az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaság részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét - választása szerint - az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni. Más önálló tevékenységet végző magánszemély (ide nem értve az egyéni vállalkozót) a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra a 2. pont rendelkezéseit alkalmazza.
 • Levelező képzéses hallgató gyakorlati képzésének díjazása

  2016. február 9. 15:08

  Tisztelt Szakértő! Egy levelező tagozatos hallgató külső képzési helyen 7 hét egybefüggő szakmai gyakorlatot végez, tehát kötelező neki díjazást fizetni a NFtv. 44. § (3) a) szerinti mértékben. Értelmezésünk szerint, mivel nem nappali tagozatos, biztosítottnak minősül, be kell jelenteni, minden járulékot, SZJA-t vonni kell a kifizetett munkadíjból, és szociális hozzájárulási adót is kell fizetni. Az SZJA-tv és a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben egyértelmű, hogy a mentesség csak a nappali tagozatos hallgatókra vonatkozik. A Tbj. törvény nem nevesíti, hogy a biztosítás csak a nappali tagozatos hallgatókra nem terjed ki, szerintünk áttételesen itt is így kell érteni. (SZJA-tv. 1.sz. mell 4.12.1 b); Tbj. 11. § d); szocho tv. 455.§ (3) d) és 466.§ 9. pont). Jól értelmezzük-e a törvényeket? Köszönöm válaszukat.
 • Megbízható adózó

  2016. február 7. 21:41

  Cégünk bankszámlájára szemben bárminemű előzetes felszólítás vagy értesítés nélkül inkasszót nyújtott be a NAV 5 nappal az áfa és a társasági adó befizetésének esedékessége után. Kérdésem ,hogy ennek következtében társaságunk nem kerülhet bele a megbízható adózó kategóriájába? Az anyacégre ez lehet kihatással ugyanebben a tekintetben? Az egész egy banális hibának köszönhető, mivel az átutalási megbízás rögzítve lett, de nem került beküldésre, ez most is látható a rendszerben. Erre hivatkozva nem lehet kimentési kérelmet benyújtani? Egyébként felháborítónak tartom ezt az eljárást, tekintettel arra, hogy a NAV hónapokig elhúzza az ellenőrzéseket, de 5 nap után ők inkasszálnak. Önöknek is volt ilyen tapasztalata?
 • Alanyi mentes szolgáltatás nyújtása

  2016. február 7. 14:08

  Alanyi mentes egyéni vállalkozóm szerződést kötött ügynöki tevékenységre Romániai székhelyű társasággal , annak termékeihez megrendelés szerzésére Magyarország területén. A jutaléka a megrendelések százalékában lesz. Meg kell kérnie a közösségi adószámot ? Az alanyi mentes szolgáltatás nyújtó ebben az esetben is ÁFA mentes számlát állít ki ? Az Áfá-t az ügynöki bevétele után be kell vallania és meg kell fizetnie ? Van valamilyen értékhatár ameddig nem kell ÁFÁ-t fizetnie ?
 • tag megbízása

  2016. február 6. 11:31

  Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft tevékenysége ingatlan bérbeadás. Van egy üdülő ingatlana, amit egyébként értékesíteni szeretne, de az ingatlan magas értéke miatt még vevőt nem talált. Addig megpróbálja bérbe adni. Nyaranta egy-két bérlő kiveszi, de nem igazán van forgalom. A cégnek külsős ügyvezetője van (egy barát) aki szívességből vállalta a feladatot, juttatást nem kap. Az egyszemélyes tulajdonos néha lemegy, lenyírja a füvet, meglocsolja a kertet, a bérlőknek oda adja a kulcsot, stb. Tehát nem folyamatosan végez tevékenységet. Abban az esetben, ha megbízási szerződéssel a cég évi 50.000 Ft-ot fizet ki neki e feladatok ellátására, akkor kell e utána bármi más járulék terhet fizetni. ( nincs semmilyen biztosítási jogviszonya, 2 éve van a nyugdíjig, addig fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot). A társas vállalkozó meghatározása : „tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony), ” Tehát jól értelmezzük e, ha megbízási szerződéssel csinál valami, akkor a megbízás szabályai szerint kell eljárni ( min. bér 30%-a alatt nem biztosított)? Ha mégis társas vállalkozónak minősül, akkor hogy lehet azt megoldani, hogy ne kelljen egész évben fizetni a magas járulékokat, csak akkor, amikor ténylegesen csinál valami? Arra az időre (ez lehet egy-két nap) be kell jelenteni?
 • Egyéni vállalkozó csekély összegű (DE MINIMIS) támogatásának elszámolása.

  2016. február 6. 11:19

  Mezőgazdasági Vállalkozó Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt vesz fel 2013,2014,2015. években. Az MVH minden év novemberében értesítést küld a támogatástartalomról, melyet megbont kamattámogatás támogatástartalomra, valamint kezesség díjtámogatás támogatástartalomra. Az MVH a támogatás okiratban hivatkozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18.-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (H.L.352.1.)hatálya alá való tartozására. A 2015. évi SZJA-Bevallás 1553-13-08 nyomtatványán az adórendszeren kívüli csekély összegű (de minimis) támogatást is bevallási kötelezettség terheli. Kérdésem, hogy az MVH által kiadott támogatástartalmat a SZJA bevallásban szerepeltetni kell? A három adóévben 15000 eurónak Ft. összegnél figyelembe kell venni a folyószámlahitel támogatástartalmát is?
 • lizing áfa elszámolása

  2016. február 6. 11:05

  Tisztelt Szakértő Nyílt végű pénzügyi lizing áfa-elszámolásával kapcsolatos a kérdésem Kft nyílt végű pü lizingbe vesz szgk-t. Az első részlet a teljes összeg 30%-a, erre a számlára nincs időszak írva. Az átvétel október 28. 10.28-10.31. között egy út magán, egy céges, a km arány 20-80%. Az első számla teljesítési ideje okt.28., az átvétel napja. Ennek áfáját 20-80% arányban (okt.havi teljesített km) megosztva levonásba helyeztük. A 2. számla: időszak 10.28-12.15. A 11.01-12.15. között megtett km-ek arányában kell az áfát megosztani, vagy újra a 10.28-10.31. közötti km-eket is figyelembe kell venni? Ha igen.,akkor az első lizingdíj milyen időszakra vonatkozik? Csak az átvétel napján megtett km-eket lehet figyelembe venni? Annak a megosztását utólag kell módosítani? A 3.számla 12.16-01.15. Az ebben az időszakban megtett km. alapján kerül felosztásra az áfa. Mivel ez szolgáltatás, nem tárgyieszköz beszerzés, az első díjrészlet módosítását, ha kell mikor, meddig és mi alapján kell megcsinálni? Kérem a fenti konkrét pl-n szíveskedjenek bemutatni a helyes elszámolás menetét.
 • saját vásárlási utalvány

  2016. február 5. 13:21

  Egy szerződésben kiadóként nyújtott szolgáltatás: megyei napi lapban reklám szolgáltatás nyújtása. A Partner társaság, saját kereskedelmi egységében beváltható vásárlási utalványt biztosít a Kiadó részére, a kiadó által nyújtott reklám szolgáltatással azonos értékben. A szerződésben a felek egymás felé történt értékesítés értékét ÁFA-val növelt összegben határozták meg, és az elszámolást a csere szerződés szabályai szerint rögzítették. Kérdések: 1./ A Partner által kibocsátott, saját kereskedelmi egységeiben beváltható vásárlási utalvány értékesítése a szerződésben megjelenhet-e mint termék/szolgáltatás értékesítése, számlázható-e a Kiadó felé ÁFA-val növelt összegben? 2./ Nem válasz esetén helyes-e az a jogértelmezés, hogy a Partner Társaság a Kiadó által nyújtott szolgáltatás ÁFA-val növelt ellenértékét utalvánnyal fizeti ki, az utalvány fizető eszköz funkciót tölt be? A Partner Társaságnál árbevétel és fizetendő ÁFA elszámolására az utalvány átadásakor nem kerül sor. A Partner Társaság árbevételt és fizetendő ÁFA összeget az utalványok beváltásakor számol el. Az utalványokról a kibocsátó az Szt. előírása alapján sorszám szerint szigorú számadású nyilvántartás vezetésére kötelezett? Tisztelettel köszönöm a segítő szakmai iránymutatást.
 • családi gazdálkodó

  2016. február 5. 11:14

  Tisztelt Szakértő! Kérdéseim családi gazdálkodóval kapcsolatosak: 1./ Létesíthet-e munkaviszonyt a családi gazdálkodó házastársa a családi gazdálkodóval, ha nem tagja a családi gazdaságnak? 2./ Kötelező-e, hogy a házastárs is a családi gazdaság tagja legyen, ha ott dolgozik? 3./ Ha a családi gazdaság tagja a házastárs akkor, lehet-e ugyanott munkaviszonyban? Válaszát előre is köszönöm.
 • Törzstőkeemelés a jövőbeni eredmény terhére

  2016. február 4. 21:22

  Tisztelt Szakértő! Lehet-e úgy rendelkezni a társasági szerződés módosításakor, hogy a kötelező törzstőke minimumot a jövőbeni szabad eredménytartalék terhére, esetleg részletekben teljesíti a társaság? Milyen adózási következményekkel kell számolni? Hogyan kell ebben az esetben könyvelni a jegyzett tőke emelését? Üdvözlettel várom szíves válaszát.
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • sertés

  Az inflációs adatok alapján a kereskedők nem nyelték le a sertés tőkehúsok áfacsökkentésének hatását, a vásárlók olcsóbban jutottak a termékhez - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

 • NAV

  A Buda-Cash Brókerház Zrt., Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. és a Hungária Értékpapír Zrt. által vezetett NYESZ-R és TBSZ számlákkal kapcsolatban mutat utat a NAV a honlapján olvasható tájékoztatójában.

 • unió

  Brüsszel bírálja a tervet, a lengyelek úgy védekeznek: "úgy építették fel az adót, hogy eltérjen a magyarországitól".

 • bank

  A felnőtt lakosság negyede nem bízik a bankokban, és ötből ketten inkább otthon tartják a pénzüket - derül ki a GfK felméréséből. 

 • építkezés

  Sok homályos pontot tisztáz az új rendelet. A lakásépítéshez adókedvezmény is jár.