Cikkek
(1)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(101)

Összes prémium cikk böngészése

 • könyve, számla

  2013. április 30. 7:00

  Nem lehet a mindennapi logikának megfelelően megítélni a költségek elszámolási szabályait. Cikkünkben konkrét példákat ismertetünk, melyek során a vállalkozó az szja-törvény nem megfelelő ismerete miatt bűnhődött.

  bookmark
 • Robogó vásárlása

  2012. április 6. 16:30

  Pénztárkönyvet vezető, villanyszerelő egyéni vállalkozó vagyok. Robogó vásárlása esetén elszámolhatom-e a beszerzést és a fenntartásra jutó költségeket. Ha igen, hogyan?
 • Kishaszongépjármű költségei

  2012. április 6. 16:29

  Egy egyéni vállakozó, aki alanyi mentességet választott és vállalkozása megkezdése előtt, de 3 éven belül egy diesel üzemű platós kishaszongépjárművet vásárolt, azt hogyan viheti be a vállalkozásába? Milyen költségeket számolhat el rá? (Ha nem rendelkezik üzemanyag-számlákkal, de pontos menetlevele van, hogyan számolhatja el a költségeket? Ha nem viheti vagy nem viszi be a vállalkozásba, milyen költségeket számolhat el rá?
 • Lakótelek vásárlása

  2012. április 6. 16:30

  Pénztárkönyvet vezető, villanyszerelő egyéni vállalkozó vagyok. A telephelyem a lakásomon van. Vásárolhatok-e magánszemélytől lakótelket más településen, esetleg új telephely kialakítására? Ha igen milyen áfa és szja vonzata van? Hogyan számolhatnám el?
 • Tevékenységét Németországban végző magyar egyéni vállalkozó

  2012. április 6. 16:30

  Magyar egyéni vállalkozó 2005. április 1-től Németországban dolgozik, gipszkartonszerelést és villanyszerelést végez. Telephelye lesz kint (ez úgy keletkezik, hogy több magyar egyéni vállalkozó (valamilyen) társulási formát hoz létre, de egyénenként fognak számlázni a német fél felé), valószínűleg egy évig ott dolgozik, de ez az időtartam hosszabb (esetleg rövidebb is) lehet, ma még nem határozható meg pontosan. Tevékenysége az áfa területi hatályán kívül esik, ezért áfa fizetési kötelezettsége várhatóan nem lesz? A társadalombiztosítás szempontjából „kiküldetésben” lesz egy évig (ami esetleg meghosszabbítható), ezért a minimálbér után fennáll belföldön a járulékfizetési kötelezettség? Személyi jövedelemadózás szempontjából a vállalkozói adóalapját csökkenteni kell a külföldi telephelyen keletkezett adóalappal (bevétel - költség)? Ennek meghatározása a következő kérdéseket veti föl: Az egyéni vállalkozó valamennyi kül- és belföldről származó bevételét, ráfordítását be kell vezetni a magyar pénztárkönyvébe, majd az adóbevallásában le kell vonni a külföldről származó adóalapját? Árbevétele csak külföldről lesz, bevétele viszont Magyarországról is, mert vállalkozóvá válási támogatást is kap. Ráfordításai is elsősorban külföldön jelentkeznek, kiutazási(utazási) és szállásköltség formájában. Magyarországon a tb-nek fizetendő járulékok jelentenek fizetési kötelezettséget. A vállalkozóvá válási támogatás és a tb. járulékok beszámítanak-e a külföldi adóalapba? Kell-e helyi iparűzési adót fizetnie itthon? Ha a külföldi telephely a fentiek szerint nem jön létre, és ebben az évben már nem „tud” 12 hónapot dolgozni, mennyiben változnak meg az szja szerinti elszámolási szabályok?
 • Mezőgazdasági egyéni vállalkozó költségei, tárgyi eszközök leírási kulcsa

  2012. április 6. 16:30

  Regisztrációs számmal rendelkező mezőgazdasági egyéni vállalkozó vagyok. Értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatosan kérdeznék. 1. Egy 60 t hídmérleget készíttettem. A hídmérleg kőműves munkája 1.500 EFt. A hídmérleg 4.300 EFt (VTSZ 8423891000). Külön-külön vagy együtt kell értékelnem, milyen écs leírás érvényesíthető? 2. Szárító-tisztító berendezés esetén, mi a teendőm? Tartozik hozzá egy 800 m2-es térbetofelület. Erre kerül a szárító-tisztító berendezés(VTSZ 8419, 8428, 8337, 7309). Együtt vagy külön-külön kell az écs-t elszámolnom? 3. Terménytároló csarnok esetében (800 m2) hány %-os écs-vel számolhatok? A használatbavételi engedély kézhezvétele után még bővítettem. Ezt karbantartási költségként elszámolható egyösszegben? 4. A szárító -tisztítóberendezés működéséhez szükséges bővíteni az elektromos hálózatot (1.000 EFt), a telepen belül földkábelen kell elvezetni az áramot, ezeknek költségei elszámolhatók-e egyösszegben költségként? 5. Szükséges tartályos gázt is telepíteni. Ennek költsége hogyan számolható el? 6. Vásároltam egy faházat (500 EFt) iratok stb. tárolására, milyen écs alkalmazható? 7. A telepen belül az utak egyelőre kohósalak felhasználásával készülnek. Ez egyösszegben elszámolható? Az Szja tv. 3. számú melléklet III. 1. pontja szerint a mezőgazdasági termelő „a tárgyi eszköznek nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egyösszegben elszámolni”. Ez vonatkozik a fent leírt esetekre is, és rám mint egyéni vállalkozóra is?
 • Vállalkozói járulék egyéni vállalkozónál

  2012. április 6. 16:30

  A 2005. évtől hatályos Szja törvény 11. sz. melléklete, a jellemzően előforduló költségek között a vállalkozói járulékot nem tartalmazza. A jellemzően előforduló költségek között nem nevesített, elszámolt kiadás vállalkozói kivétnek minősül, amennyiben, akár csak részben is a magánszemély személyes szükségletének a kielégítését szolgálja. A 2005. évi XXVI. törvény nem utal arra, hogy az egyéni vállalkozó a vállalkozói járulékot elszámolhatja-e. Az előző rendelkezések alapján csupán azt lehet tudni, hogy a gazdasági társaság esetében a vállalkozói járulék nem költség. Az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói járulék elszámolására milyen törvényi rendelkezés vonatkozik?
 • Személygépkocsi-használat

  2012. április 6. 16:29

  Egyéni vállalkozó vagyok. 2003-ban vásároltam egy személygépkocsit magánszemélytől személyes használatra. Úgy alakult, hogy elég sokszor kellett a vállalkozás céljaira igénybe venni a személygépkocsit. A cégautóadó megfizetését választottam, így elszámoltam a költségeket az autó után és év végén az amortizációt is. 2004-ben kevés alkalommal kell a vállalkozásnak az autó, ezért már nem fizetem a cégautóadót, így nem számolok el amortizációt sem, a költségeket az útnyilvántartás alapján számolom el arányosan. Azzal, hogy 2003-ban számoltam el az autóra értékcsökkenést, az "bekerült" a vállalkozásba? Sajnos anyagi okok miatt el kell adnom a személygépkocsit. Kell-e ilyen esetben áfás számlát kiállítanom, vagy elegendő az adásvételi szerződés?
 • Felújítás és kazán vásárlása

  2012. április 6. 16:29

  Egy egyéni vállalkozó egy ipari parkban ingatlanokat vásárolt kis-, és nagykorú gyermekei részére, úgy, hogy a tulajdonjog a gyerekeké, a haszonélvezetet saját magának tartotta fenn. A vállalkozó az ingatlanok egy részét a vállalkozásában használja (üzlet, raktár, műhely). A kérdésem az lenne, hogy a felújítás költségeit hogyan számolhatja el (csak azokról az ingatlanokról van szó, amit a vállalkozásban is használ), valamint azt is szeretném megkérdezni, hogy a fűtéshez beszerzett 200.000 Ft-os kazánt hogyan számolhatja el?
 • Tehergépkocsi-üzemeltetés költségei

  2012. április 6. 16:29

  Egyéni vállalkozó (mezőgazdasági tevékenységet folytató családi vállalkozás) tehergépkocsijának üzemeltetésével kapcsolatos a kérdésünk. Nevezett budapesti lakcímmel rendelkezik, mezőgazdasági termőföldjei Heves megyében vannak. A vidékre járáshoz, a vidéken történő közlekedéshez (személygépkocsi hiányában) tehergépjárművét használja. Ebben az esetben nem teherszállításról, sokkal inkább személyszállításról van szó, amelyhez menetlevelet nem kell kiállítani. A megtett km-hez felhasznált gázolaj mennyisége tetemes költséget jelent, amelyet nem számoltunk és számolunk el, mivel a tehergépkocsit ez esetben nem rendeltetésszerűen használják. Van-e valamilyen jogszabályi rendelkezés, amely ilyen esetekben a költségek elszámolását lehetővé teszi?
tovább

Újdonságok

Szaklap ajánló

Bejelentkezés

bejelentkezés
Elfelejtett jelszó