Cikkek
(2)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(110)

Összes prémium cikk böngészése

 • Termőföld beszerzés egyösszegű elszámolása családi gazdaságban

  2016. február 10. 11:35

  Családi gazdálkodás vezetője elszámolhatja -e a termőföld bekerülési értékét egy összegben a beszerzés évében? SZja tv 3. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez III. Az értékcsökkenési leírás elszámolása 1. Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint a mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni. Ennek során a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint a mezőgazdasági őstermelő az egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza, azzal az eltéréssel, hogy a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint az adóév utolsó napján az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaság részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét - választása szerint - az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni. Más önálló tevékenységet végző magánszemély (ide nem értve az egyéni vállalkozót) a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra a 2. pont rendelkezéseit alkalmazza.
 • Levelező képzéses hallgató gyakorlati képzésének díjazása

  2016. február 9. 15:08

  Tisztelt Szakértő! Egy levelező tagozatos hallgató külső képzési helyen 7 hét egybefüggő szakmai gyakorlatot végez, tehát kötelező neki díjazást fizetni a NFtv. 44. § (3) a) szerinti mértékben. Értelmezésünk szerint, mivel nem nappali tagozatos, biztosítottnak minősül, be kell jelenteni, minden járulékot, SZJA-t vonni kell a kifizetett munkadíjból, és szociális hozzájárulási adót is kell fizetni. Az SZJA-tv és a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben egyértelmű, hogy a mentesség csak a nappali tagozatos hallgatókra vonatkozik. A Tbj. törvény nem nevesíti, hogy a biztosítás csak a nappali tagozatos hallgatókra nem terjed ki, szerintünk áttételesen itt is így kell érteni. (SZJA-tv. 1.sz. mell 4.12.1 b); Tbj. 11. § d); szocho tv. 455.§ (3) d) és 466.§ 9. pont). Jól értelmezzük-e a törvényeket? Köszönöm válaszukat.
 • Megbízható adózó

  2016. február 7. 21:41

  Cégünk bankszámlájára szemben bárminemű előzetes felszólítás vagy értesítés nélkül inkasszót nyújtott be a NAV 5 nappal az áfa és a társasági adó befizetésének esedékessége után. Kérdésem ,hogy ennek következtében társaságunk nem kerülhet bele a megbízható adózó kategóriájába? Az anyacégre ez lehet kihatással ugyanebben a tekintetben? Az egész egy banális hibának köszönhető, mivel az átutalási megbízás rögzítve lett, de nem került beküldésre, ez most is látható a rendszerben. Erre hivatkozva nem lehet kimentési kérelmet benyújtani? Egyébként felháborítónak tartom ezt az eljárást, tekintettel arra, hogy a NAV hónapokig elhúzza az ellenőrzéseket, de 5 nap után ők inkasszálnak. Önöknek is volt ilyen tapasztalata?
 • Alanyi mentes szolgáltatás nyújtása

  2016. február 7. 14:08

  Alanyi mentes egyéni vállalkozóm szerződést kötött ügynöki tevékenységre Romániai székhelyű társasággal , annak termékeihez megrendelés szerzésére Magyarország területén. A jutaléka a megrendelések százalékában lesz. Meg kell kérnie a közösségi adószámot ? Az alanyi mentes szolgáltatás nyújtó ebben az esetben is ÁFA mentes számlát állít ki ? Az Áfá-t az ügynöki bevétele után be kell vallania és meg kell fizetnie ? Van valamilyen értékhatár ameddig nem kell ÁFÁ-t fizetnie ?
 • EU-s termékbeszerzés mikrogazdálkodónál

  2016. január 18. 21:48

  2016.01.12-én Magyarországra beérkezett EU-ból áru. A számláját 2015.12.23-i dátummal állitották ki. A 15A60 bevallásban és a 1565 bevallásban a 12.hóban szerepeltettük, a számla dátumával egyezően könyveltük , T261-K4542. Azonban ténylegesen raktárra venni még nem lehetett, mivel csak januárban érkezett meg. Úgy gondoljuk, hogy az év végi leltárban a raktáron szereplőkön nem jelenik meg, igy a számla alapján mint úton lévő készletet vesszük fel a leltárivre. Igy a könyveléssel is megegyezik. Jó ez igy? Ha nem, mi a helyes megoldás?
 • Termékátadás - láncértékesítés

  2016. január 18. 11:51

  Egy olasz cég 2007-ben egy magyar kft. részére gépeket szállított be, mely gépeket térítés nélküli használatba adta a magyar cég részére. A szállítást igazoló CMR és szállító levél rendelkezésre áll. 2015. decemberében az olasz cég a gépek tulajdonjogát eladta egy román cégnek, a román cég pedig továbbértékesíti a gépeket a magyar cég felé. A gépek eközben folyamatosan Magyarország területén voltak. Kérdésem, hogy a térítés nélküli használatba adást, valamint a román és a magyar cég között létrejövő adás-vételt hogyan kell számlázni.
 • Folyamatos szolgáltatásnyújtás számlázása 2016-tól

  2016. január 17. 17:52

  Folyamatos szolgáltatásnyújtás esetén, ha a szerződésben a számlakiállitás a tárgyhó utolsó napja, a fizetés a tárgyhót követő hó 8-ig esedékes, a 2016. évi hónapokról kiállitott számlákban a teljesités milyen időpont lesz?
 • Mikrogazdálkodói beszámolót készitő cég új beruházása

  2016. január 17. 17:32

  Új beruházás esetén a tervezési dijat, az épületvillamossági, engedélyezési , műszaki leirás készitését, és a terület előkészitési munkák dijait azonnali költségként lehet elszámolni a mikrogazdálkodónál?
 • Egyéni vállalkozó tőke kivét utáni kötelezettségei

  2016. január 17. 12:03

  Vállalkozói személyi jövedelemadózást választó egyéni vállalkozó 2008. évtől felhalmozódott saját tőkét 14 millió forintot szerepeltet a 2015 december 31.-én nyilvántartásában. Kérdésem, hogy 2016 évben adófizetési kötelezettség nélkül kiveheti a korábban vállalkozásába befizetett saját tőkét adófizetési kötelezettség nélkül?
 • Ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása

  2016. január 15. 16:10

  Kérdésem a 2016.01.01-től hatályban lévő ingatlan-bérbeadással és az azokhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos. 2016.01.01-től a teljesítés időpontja a számla keltével egyezik meg, ha az elszámolási időszak utolsó napját a számla kelte és a fizetési határidő is megelőzi. Viszont a 2016. évi szabályokat csak abban az esetben kell alkalmazni, ha mind az elszámolási időszak kezdő időpontja, mind a számla kelte, mind a fizetési határidő 2016. évre esik. 2015.12.17-én megjelent egy NAV-os tájékoztató az időszakos elszámolású ügyletekkel kapcsolatosan, mely speciális szabályokat tartalmaz a fő- és mellékszolgáltatásokkal kapcsolatosan, azaz a bérleti díj és a továbbszámlázott telefonszolgáltatás tekintetében is. Véleményem szerint a 2015. decemberi közüzemi számlák tekintetében, ahol a fizetési határidő 2016. januárjára esik nem az átmeneti szabályokat kell figyelembe venni, hanem az áfatörvény 70. §-a alapján a járulékos költségekre (fő- és mellékszolgáltatás) vonatkozó szabályokat. A 70. § szabályai 2015. évről 2016. évre vonatkozóan változatlanok, tehát adott havi bérlet elszámolási időszakhoz már a korábbi években is a megelőző hónapok közüzemi számlái tartoztak, csak nem volt eddig jelentősége, mert a teljesítés időpontja minden esetben a fizetési határidő volt. Következtetésképpen a 2015. decemberi közüzemi számlák továbbszámlázása esetén, ha a fizetési határidő 2016. januárjára esik, az elszámolási időszak 2016. január, így a teljesítés időpontja a számla keltével egyezik meg, kivéve ha a fizetési határidő január 31-re esik, mert akkor a teljesítés dátuma január 31. Kérdésem az lenne, hogy a fenti következtetésem helyes-e, vagy a 2015. decemberi közüzemi számlákat még a 2015. évi szabályok alapján kell kiállítani?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok