Cikkek
(1)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(75)

Összes prémium cikk böngészése

 • Hitelezési veszteség, behajthatatlan követelés és ennek adóvonzata

  2012. április 6. 16:30

  Társaságunknak követelései vannak volt munkavállalóival, illetve ügyfeleivel szemben. Van olyan követelés, amely elévült, így bírósági eljárás nem jöhet szóba, illetve vannak olyan követelések, amelyek esetében a behajtás költségei (ügyvédi költség, illeték stb.) nincsenek arányban a követelés összegével. Ezeket a követeléseket leírjuk és a könyveinkből kivezetjük. Magánszemélyekről van szó! 1. Az így leírt követelés az Szja törvény szerinti elengedett követelésnek minősül-e? 2. Ha igen, akkor a magánszemélynek jövedelme keletkezik, kiszámítjuk a fizetendő szja-előleget, befizetjük a 11% eho-t. Az szja előlegről kiállítjuk számára az igazolást és postázzuk Neki, hogy befizesse azt az APEH-nak. Sima küldeményként elküldhető az igazolás, vagy tértivevénnyel kell elküldeni? Mi a teendő abban az esetben, ha a levél visszaérkezik (nem kereste, elköltözött, utánküldést nem kért stb.) valamelyik szokásos postai megjegyzéssel? Ilyen esetben fel kell-e kutatnunk a magánszemélyt (lakcímnyilvántartóból), hogy biztosan elérjen hozzá az szja előlegről szóló igazolás? A felkutatás nem kevés költséget jelent! Megjegyzem jó lakcím esetében is előfordul, hogy nem hajlandó átvenni a küldeményt a címzett. 3. Van-e olyan összeghatár, aminél még nem kell ezt a procedúrát elvégezni? Tehát a magánszemélynek nem szükséges igazolást kiállítanunk és az ehot sem kell befizetnünk. 4. Tekinthetem-e ezeket a leírt követeléseket hitelezési veszteségnek? Ebben az esetben a könyveinkből kivezetjük, de a nullás számlaosztályban nyilvántartjuk, hátha befolyik belőle valami. 5. Meddig lehet egy hitelezési veszteséget a nullás számlaosztályban nyilvántartani? 6. Amennyiben a nullás számlaosztályból kivezetésre kerül, akkor az elengedett követelésre vonatkozó eljárást kell követni?
 • Jóvá nem írt kártérítési követelések leírása

  2012. április 6. 16:31

  Cégünk könyveiben kártérítés követelései vannak, melyek befolyására szinte semmi esély sincs, további költségeket nem kívánunk finanszírozni (költség-haszon elve) ezért úgy döntöttünk, hogy kivezetjük könyveinkből. Ha jól gondolom, elengedett követelésként kell kivezetni? Milyen további adó vonzata illetve kötelezettség vonzata van adóügyileg, illetve kell-e hivatalosan értesítenem a másik felet?
 • Tagi kölcsön elengedésének adóvonzata

  2012. április 6. 16:31

  1. Kft. tulajdonosa év közben a készpénzes számlák fedezetére a pénztárba befizetést eszközölt. A beszámoló elkészítése után a saját tőke összege nem felelt meg a törvényben előírtaknak (GT. 51. §). A Cég a társasági formára kötelezően előirt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével nem rendelkezett. (Ez volt a 2. év) A befizetett összegekkel (év közbeni) kívánja a tulajdonos a saját tőkét a törvényben előirt 500.00 Ft-ra felemelni. Ennek a gazdasági eseménynek milyen adóvonzata van a Társaságra és a Tulajdonosra vonatkoztatva? 2. Megszűnő Bt-vel kapcsolatosan szeretnék kapni információt. A Bt. veszteséges, és a saját tőkéje is negatív. Működési időszakában a készpénzes számlák fedezetére a tulajdonos készpénz befizetést eszközölt több alkalommal. A végelszámoláskor, a vagyon felosztásnál a társaság vagyonát felosztani nem lehetséges. A Bt. a tulajdonos felé az előirt kötelezettségét teljesíteni nem tudja. Lehet-e pótbefizetésként kezelni a működési időszakban befizetett összegeket, vagyis a saját tőkébe felkerülhet-e a pénztárba befizetett összegek? Ilyen esetben van-e adófizetési kötelezettség? Ha nem kezelhető ilyen formában, a helyes megoldás milyen adófizetési kötelezettséget von maga után mind a Társaság, mind pedig a tulajdonos tekintetében?
 • bevásárlókosár

  2012. október 26. 7:00

  A társaságok év végi promóciós, akciós időszakának tervezésékor fontos tisztában lenni az árengedmények, ajándékok, marketing eszközök (áruminta, ajándékcsomag) általános forgalmi adózásával – nem mindegy, ugyanis mi fog majd szerepelni a számlán vagy a könyvelésben. Ebben a cikkünkben a skontóval foglakozunk részletesen.

  bookmark
 • Elengedett kölcsön

  2012. május 3. 12:44

  Egy Kft. olasz partnerének adott kölcsönt 2009. évben A kölcsönt 2011. évben elengedte. A magyar társaságnak milyen adózási kötelezettsége keletkezik. Keletkezik-e az olasz partnernek adó-, illetékfizetési kötelezettsége?
 • Tagi kölcsön elengedés illetéke

  2013. március 11. 10:43

  Végelszámolás alatt álló társaságban levő tagi kölcsön tartozást a magánszemély tag elengedi 55.000 Ft értékben. Ebben az esetben illetékfizetési kötelezettség van-e, mivel az összeg 150.000 Ft alatt van?
 • Befejezetlen termelés vagy költségek aktív elhatárolása

  2014. szeptember 30. 12:12

  Filmgyártó cég bérmunkában készít el egy filmet. A munka várhatóan „X” év októberében kezdődik, és következő („X+1”) év áprilisában végződik. Mérleg készítés időpontja április 15. A harmadik országbeli megrendelő előleget fizet számlák szerint 3 alkalommal. Az elszámolás a film elkészültekor esedékes. Hogyan járok el helyesen? 1/ „X” év mérleg forduló napon a felmerült költségeket befejezetlen termelésként aktiválom, könyv szerinti értéken. Adózás előtti eredmény a STKÁV és a költségekből áll elő, iparűzési adó alap nincs. „X+1” évben kiszámlázza a teljes bevételt, adózás előtti eredmény : Árbevétel –STKÁV- „X+1” évi költségek. Iparűzési adó alapja a teljes árbevétel, csökkentve az „X+1”évi alvállalkozói költségekkel. Következmény= az „X” évi alvállalkozói költségek kvázi elvesztek az iparűzési adónál. 2/ „X” év filmkészítéssel kapcsolatos költségeit időbelileg elhatárolom. A teljes elszámolás „X+1” évben történik. Melyik módszert kell választanom, a befejezetlen termelés aktiválását vagy megfelelő a költségek passzív időbeli elhatárolása?
 • Strandfürdő értékesítésének áfa megítélése

  2014. szeptember 30. 17:41

  Egy Alapítvány értékesíteni kíván egy ingatlant, melynek földhivatali besorolása: Kivett strandfürdő. Az Alapítvány áfa alany, általános szabályok szerint adózik, nem tette az ingatlan értékesítést áfa körbe tartozóvá. Az ingatlanon gyerekmedence, úszómedence és egy mosdó találhatö. A vásárló önkormányzat lenne. Kérdés: - jól értelmezzük-e a jogszabályt, hogy az ingatlan értékesítést -amely tartalmazza a fent felsoroltakat és természetesen a telket is, amelyen azok találhatók- áfa mentesen kell kiszámlázni az áfa tv 87 §-a szerint? Az ingatlan korábban áfakörös tevékenységhez tartozó volt, megszerzése kb 8 éve történt.
 • Paypal

  2014. október 1. 12:27

  Egy belföldi kft internetes szolgáltatást nyújt külföldre, a befolyó bevételek egy része a társaság PayPal számlájára érkezik, amelyből egyből szeretnénk a PayPal számláról elutalni a felmerülő költségeket. Kérdésem, hogy ez így szabályszerű-e vagy minden egyes befolyt bevételt kötelező-e a Paypal-ról átutalni a belföldi "normál" bankszámlára, majd onnan vissza a Paypal-ra, hogy a vásárlásokat abból tudjuk finanszírozni? Ez így egyrészt eléggé időigényes lenne, mivel rendszeresen ismétlődő több, de kisebb árbevételi összegekről lenne szó, másrészt nem kevés bankköltség vonzata lenne, hogy ide-oda utaztatom és konvertáltatom az összegeket. Egyáltalán milyen időközönként kell a Paypal-ra befolyt összegeket a belföldi normál bankszámlára utalni?
 • Iparűzési adó előleg

  2014. szeptember 28. 0:51

  2013.03.15-i előleg 231.250 Ft melyet a cég befizetett. Be lett adva a 2012. évi bevallás, amelyben összesen 49.800 Ft adóval számoltunk el, mivel a márciusban befizetett előleg ennél jóval több volt, így 2013.09.15-én nem írtak elő előleget. 2013.12.20-án be lett adva egy feltöltési "bevallás" 100.000 Ft-ról. 2013. évi bevallás beadásakor 173.500 Ft volt az adott önkormányzatnál az iparűzési adó fizetési kötelezettség. De ezzel szemben az iparűzési adó program csak 50.000 Ft-ot(előző évi adóalapra jutó adó, ami 49.800 Ft volt ezt a program felkerekítette 50.000 Ft-ra és a március 15-vel előírt és befizetett 231.250 Ft előleg helyett csak ennyit vett figyelembe) és a 100.000 Ft feltöltést számolta el, azaz kihoztak még 23.500 Ft adófizetési kötelezettséget! Egyeztettem más önkormányzat adósával, aki megerősítette hogy a bevallás feldolgozásakor valóban így számol a program, hogy az előző évi adóalapra jutó adót számolja el csak csökkentő tételként, ha ez így van, akkor véleményem szerint az előírt előleget helyesbíteni kellett, azaz törölni kellett volna a 231.250 Ft -50.000 Ft= 181.250 Ft adóelőleg előírást. De hiába vezettem le nekik többször, többféle képpen, hogy miért nem értek egyet az általuk közölt egyenleggel, mindig az a válasz, hogy a program jól számol, és ha nem értek egyet nyújtsak be felügyeleti intézkedés iránti kérelmet. Az előleget azért fizetjük, mert az beszámításra kerül a tényleges adófizetési kötelezettségbe, de ez esetünkben nem történt meg, mivel az előírt és befizetett 231.250 Ft-ból csak 50.000 Ft-ot vettek figyelembe. Ön hogy látja? Nincs igazam abban, hogy akkor az előírt előleget kellett volna módosítani(231.250 Ft-ról 50.000 Ft-ra) és így a különbözet (181.250 Ft) megjelent volna túlfizetésként a folyószámlánkon?
tovább

Újdonságok

 • számol

  A számviteli törvény nem ad egyértelmű választ arra, hogy az ellenérték nélkül engedményezett követeléseket hogyan kell a számviteli elszámolásban szerepeltetni.

 • pénz

  Kiknek kell figyelniük a transzferár szabályokra? Kinek a feladata ismerni és betartani az adózási előírásokat? Milyen határidővel kell transzferár nyilvántartást készíteni és hogyan épül fel egy transzferár dokumentáció? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe transzferárazással foglalkozó cikksorozatunk ötödik részében.

 • nyugdij

  Akik Magyarországon és Romániában is dolgoztak alkalmazottként vagy vállalkozóként, személyre szóló tájékoztatást kaphatnak.

 • Orbán Viktor

  A miniszterelnök szerint érdemes lenne tárgyalni a jövőben arról, hogyan legyen végigvezetve a magyar jogrendszerben, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek gondoskodni rászoruló szüleikről.
   

 • vág

  Tartható a hiánycél a Nemzetgazdasági Minisztérium előrejelzése szerint.

Szaklap ajánló

Bejelentkezés

bejelentkezés
Elfelejtett jelszó