Cikkek
(1)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(46)

Összes prémium cikk böngészése

 • 3000,-Ft-os kiküldetési díj

  2016. augusztus 23. 15:17

  A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló -2016. 01.01-től hatályos- 437/2015 (XII.28.) kormányrendelet új előírása, hogy a hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj átalány 3000,- Ft. Ezen összeg az SZJA tr.3. számú mellékletének II/3. pontja alapján igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban foglalkoztatott belföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló kormányrendelet szerint. Társaságunk belföldi közúti árufuvarozási tevékenységet is végez. A szállítás specialitásából adódóan a munkavállalók osztott munkaidőben vannak foglalkoztatva. A napi munkaidő beosztásuk reggel 7 órától 11 óráig, illetve délután 13 órától 17 óráig. Kérdésünk, hogy a dolgozóink részére is adható-e adómentesen a 3000,- Ft-os napidíj átalány, mivel a napi hat órát meghaladó belföldi kiküldetést osztott munkaidőben érik el?
 • áruk bekerülési értéke

  2016. augusztus 19. 16:08

  Egy nagykereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság részére egy beszerzési csoport tagja, a csoport többi tagjának jóváhagyásával lehetővé teszi a csoporthoz való csatlakozást. A csatlakozás feltételeit a már csoporttag gazdasági társaság és a csoportba belépő gazdasági társaság szerződésben rögzítik. A beszerzői csoporthoz csatlakozó társaság a szerződés alapján az alábbi előnyhöz jut: - a szállítóktól kedvezőbb beszerzési áron tud árut beszerezni, mint a csoporton kívüliek; - jogosulttá válik a szállítói számlában meg nem jelent utólagos kondíciós elemekre, úgy mint például utólagosan kapott bónuszok, bolti marketing díjak stb.; - az áru értékesítését segítő, a csoport rendelkezésére álló információkat megkapja. A szerződés szerint a csatlakozást lehetővé tevő, a csoport többi tagjánál a belépéshez történt hozzájárulást kiküzdő csoporttag gazdasági társaság, a belépő társaság részére, a belépéssel járó, fentiekben bemutatott előnyök biztosításáért szolgáltatási jutalék számlázására jogosult. A szerződés szerint a szolgáltatási jutalék összege, a csoporttagként naptári évben beszerzett áru értékének 1 %-a. Kérdés: A fentiekben bemutatott szolgáltatási jutalék összege, mint egy komplex szolgáltatás ellenértéke, a 2000 évi C. tv. 47.-51. § előírásai szerint, a csoporttagként beszerzett áru bekerülési értékébe beszámító tétel, vagy a tárgy időszak termelési költsége, mint igénybe vett szolgáltatás? Abban az esetben, ha a szolgáltatási jutalék a bekerülési érték részét kell, hogy képezze, az egyedileg történő hozzárendelés számszerűsítése hogyan történhet? Milyen módszerrel határozható meg, hogy a szolgáltatási jutalék összegéből milyen érték kapcsolható pontosan a kedvező beszerzési árhoz, és milyen összeg az utólagos kondíciós elemekhez, továbbá az értékesítést segítő információ szolgáltatásához? Véleményem szerint az értékesítést segítő információs szolgáltatásért fizetett díjrész értékesítési költségnek kell, hogy minősüljön, mely nem lehet a bekerülési érték része.
 • Beurházás áfa

  2016. augusztus 16. 15:33

  Tisztelt Hölgyem/Uram! Egy KFt székhelye magánszemély tulajdonában lévő ingatlanon található. A Magánszemély egyben a cég tulajdonosa és ügyvezetője is. Mint magánszemély a cég által használt részt ( mint műhely, mely telephely engedéllyel rendelkezik) bérbe adja, arról számlát állít ki havonta, a cég ezután a járulékterheket bevallja, megfizeti. A Közüzemi költségek a magánszemély és cég között átszámlázással megosztásra kerül. A vállalkozás áfás tevékenységet végez. A székhelyen működő ingatlan besorolása teljes mértékben lakóingatlan, attól függetlenül, hogy az ingatlan egy részében műhely működik. A teljes ingatlanon energiatakarékos beruházást végeznek (napkollektor), melyet a cég fizet, erre esetleg 40 % állami támogatást kaphatnak. ( a támogatás összegének természetesen az áfa nem része). A beruházás végén a napkollektor használata, az egész ingatlanon "kiváltja" az áram és gáz számlát, ilyen jellegű költségei a cégnek és a magánszemélynek sem lesz. Felmerült kérdések: - jelen beruházás általános forgalmi adó része visszaigényelhető e? - a cég, mint a napkollektor tulajdonosa, a beépítést követően havi átalány (bérleti díjat) kiszámlázhat - e a magánszemély részére, mint egyéb eszköz bérbeadása, általános forgalmi adóval növelten? Ha igen, ez befolyással lehet - e a napkollektor áfa visszaigénylésének mértékére, lehetőségére? Válaszukat előre is köszönjük!
 • Bejelntési kötelezettség

  2016. augusztus 12. 17:27

  Egy egyesület elnöke több mint 15 éve alkalmazottként, 8 órás munkaviszonyban ügyvezető igazgatóként van a szervezetbe bejelentve, munkaszerződés szerinti munkabérért. Az elnök továbbiakban társadalmi munkában kívánja elnöki feladatait ellátni úgy, hogy továbbiakban egy gazdasági társaságban lesz 8 órás munkaviszony keretében biztosított. Kérdésünk arra irányul, hogy ez esetben az egyesületnél társadalmi munkában végzett tevékenységét miként kell a 16T1041 bejelentőt beadni? Be kell e adni egyáltalán azért, mert nem kap bért? Keletkezik e bármiféle adózási, adatszolgáltatási kötelezettség az egyesületnél. Válaszukat előre is köszönjük!
 • Bérbeadás

  2016. augusztus 11. 13:19

  Magánszemélyként lakóingatlant bérbeadó egyben KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó is. Megfelel-e a törvény 4 § /4/ bek. előírásainak, tekintettel arra, hogy a szakirodalomban kettő különböző álláspontot ismerek?
 • Ajándékozás

  2016. augusztus 7. 10:58

  Nyugdíjas egyéni vállalkozóként július hónapban 10 millió vállalkozói kivétet vettem ki. A nyugdíjjárulékot és a SZJA-t megfizettem. A 10 millió forintot lányomnak lakás vásárlásához ajándékozom, melyet banki átutalással teljesítek. Kérdésem: Az ajándékozási szerződés megkötéséhez ügyvéd szükséges? Az illetéktörvény 26 § (1) bekezdésében az egyenes ági rokonok pénzajándékozása után nem kell illetéket fizetni?
 • Termőföld értékesítése.

  2016. augusztus 7. 10:41

  Mint regisztrált őstermelő 2010 évben 3 ha termőföldet vásároltam. 2015. évben őstermelői tevékenységemet megszüntettem, s jelenleg mezőgazdasági egyéni vállalkozó gazdálkodom. 2016. július hóban a 3 ha termőföldet értékesítettem. A mezőgazdasági őstermelő a földterület vásárlási árát egy összegben termelési költségként nem számolhatta el, és értékcsökkenési leírást sem érvényesíthette, de a Szja-tv 3 számú melléklet I. pontjának 20 alpontja alapján akkor van lehetőség költségként elszámolni amikor a termőföldet értékesítik. Kérdésem: egyszeres könyvvitelben hogyan kerül könyvelésre a 2010 évben a termőföld vételára?- vagy mint magánszemély a 2016 évi SZJA bevallásban ingatlan értékesítésként kell szerepeltetnie?
 • Vendéglátás vagy kiskereskedelem?

  2016. augusztus 5. 13:20

  Társaságunk több telephelyen működő alapvetően élelmiszer jellegű bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalat – az üzletek Önkormányzatok által kiadott működési engedélye is „kiskereskedelmi üzlet”-re szól –, a forgalmazható termékkörében szerepelnek helyben (boltban) sütött pékáruk, árukészletéből történő felhasználással helyben készített szendvicsek, saláták, sült húsok, gyümölcslevek, kávé féleségek. A vásárló az eladótérben felállított asztal mellett állva (leülési lehetőség nincs) is elfogyaszthatja az így megvásárolt termékeket, de jellemzőbb, hogy csomagolva elviszi. A fent jelzett termékkör forgalmazását az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal külön határozatban – mint termékkör bővítést – engedélyezte az alábbiak szerint: - helyben készített pizza kész pizza lapból, - helyben fűszerezett, pácolt alapanyagokból frissen sült, grillezett húsok, - helyben készített szendvicsek hidegen és melegen, - saláták helyben tisztított alapanyagokból dresszinggel, - engedélyezett/regisztrált helyről beszerzett hidegkonyhai termékek, - frissen készített gyümölcslevek. Ezen határozat kapcsán bejelentésre kerültek az alábbi tevékenységi körök: TEÁOR 5610 - Éttermi mozgó vendéglátás, TEÁOR 5630 – Italszolgáltatás, TEÁOR 1089 – M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, TEÁOR 1039 – Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás, és TEÁOR 1032 – Gyümölcs-, zöldséglé gyártása Kérdésünk: 1) A fent megjelölt helyben készített étel és ital forgalmazás kiskereskedelmi vagy – mint gyorsétkezde – vendéglátó ipari tevékenységnek illetve árbevételnek minősül? 2) A 2016. évi LXVI. törvénnyel módosított 2007. évi CXXVII.ÁFA törvény 2017.01.01-től hatályos 3/A. számú mellékletének II/ 4. pontjában megjelölt „Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből)" besorolásba beletartozik-e, így 2017. január 1-től 18 %-os ÁFA kulcs alá fog-e tartozni vállalatunk által a fenti termékkör bővítéssel összefüggő tevékenység? Vagy a forgalmazott termékköröket külön nem is kell vizsgálni, mert a működési engedély alapján a cégünk szolgáltatása nem vendéglátás, hanem kiskereskedelem? 3) Tekintettel arra, hogy a NAV a tevékenységekhez kapcsolódóan TEÁOR kódokat használ, a törvénymódosítás pedig SZJ számot jelöl meg, így nem egyértelmű ezek kapcsolata. Megfeleltethető-e az 5610 TEÁOR besorolás az 55.30.1 vendéglátásnak (55.30.14 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatásba tartozik az ülőhely nélküli gyorsétkezdék, elvitelre készítő étkezdék stb. étel és ital kiszolgálása)? Itt van-e szerepe annak, hogy az üzletben pult mellett állva is van lehetőség a fogyasztásra? 4) A megítélésben van-e annak szerepe, hogy a pizzát, szendvicset, sült csirkét stb. tányéron vagy becsomagolva, a gyümölcslevet üvegpohárban vagy elvihető papírpohárban adjuk át a vevőnek?
 • Kis értékű tárgyi eszköz minősítése

  2016. augusztus 4. 22:54

  Tisztelettel kérem szakmai iránymutatását, a kis értékű tárgyi eszközökön a használatba vételt követően végzett, későbbi átalakítási költségek számviteli elszámolásához. Egy termelő vállalkozás a számviteli politikájában a terv szerinti értékcsökkenés számviteli elszámolásában hozott döntés szerint, a nagy értékű tárgyi eszközöket a várható használati időtartam alatt a bruttó értékből kiinduló lineáris módszerrel amortizálja, a kis értékű tárgyi eszközök esetében, az eszközök használatba vételekor az egyösszegű amortizáció elszámolása mellett döntött (Szt. 80 § (2) bekezdés előírása). A termelési folyamatban, a gyártósoron a munkadarabokat un. kalodákban gyűjtik, és ezekkel a kalodákkal kerül a munkadarab továbbításra a következő megmunkálási helyre. A kalodák egy évnél tovább szolgálják a vállalkozási tevékenységet ezért tárgyi eszköznek minősülnek. Egyedi beszerzési értékük nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot, ezért ezeknek az eszközöknek a bekerülési értéke, a számviteli politikában hozott döntés alapján a használatba vételkor az egy összegű, azonnali terv szerinti amortizációs költségként kerül elszámolásra. Vannak olyan kalodák, amelyeken a használatba vételt követően, akár több hónap múlva, átalakítást végeztek, úgy ahogy a gyártósor azt megkövetelte. Az átalakítást saját rezsis beruházásként számolták el. Kérdéseim: 1./ Az átalakítási költségeknek, mint saját rezsis beruházásnak az eredeti bekerülési értékre történő ráaktiválásával, az eszköznek a kis értékű eszközként történt minősítését, és ezzel az egyösszegű amortizációt önellenőrzéssel módosítani szükséges-e? Ebben az esetben a ráaktiválás időpontjától az átalakítás értékével növelt bruttó érték után kell a terv szerinti értékcsökkenést elszámolni? Ha ez a helyes megoldás, a ráaktiválás időpontjáig, a 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési érték után, önellenőrzéssel hogyan kell a terv szerinti értékcsökkenési leírást elszámolni? Vagy: 2./ Az eszköznek, a használatba vételkori minősítését nem kell módosítani? Az átalakítás aktiválásakor, az átalakítás költségét önállóan kell a 100.000,-Ft-os értékhatár alapján minősíteni, és értékhatár alatt egy összegben amortizálni, vagy ha meghaladja a 100.000,- Ft-ot, akkor pedig önálló eszközként az elhasználódási idő függvényében lineárisan amortizálni? Tisztelettel Fehér Andrásné
 • végtörlesztésre nyújtott kölcsön elengedés

  2016. július 29. 11:54

  1.) 2011. november 29-ét követően a 2011. évi CLVI. tv. módosítása alapján az SZJA tv. 72.§.4. bek .o pontja szerint a munkáltató közteher és kamatmentesen, nyújthatott a munkavállalónak kölcsönt, ha az igazoltan deviza hitel végtörlesztését szolgálta. 2.) Továbbá a tv. 2011. szept. 29 és 2012. febr. 28. között engedte max. 7.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás végtörlesztéshez történő folyósítását az Szja. tv. 1.sz. mellékletének 2.8 pontja és az 1996.év CXII. tv. 200/B § (1) bek. alapján adómentesen, mely a munkáltatónál a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő ráfordításnak minősült. Kérdés: Munkáltató az 1. pont szerint 4.000,000,- Ft kamatmentes kölcsönt nyújtott munkavállalónak végtörlesztéshez, mely összeget a bank folyószámlájára átutalta. A szerződés értelmében munkavállaló fizetési kötelezettségének határideje 2016. december, s a kölcsönt akár részletekben, akár egyösszegben a futamidő végéig egyenlítheti ki. Eddig törlesztés nem történt. Ha a munkáltató úgy dönt most, hogy a kölcsön összegét elengedi a munkavállalónak, akkor alkalmazhatja-e a 2.pontban meghatározottakat (adómentes vissza nem térítendő támogatás), vagy mindenképpen az elengedett követelésre vonatkozó, jelenleg hatályos szabályokat kell alkalmaznia mind a munkáltatóra, mind a munkavállalóra vonatkozólag?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • Matolcsy György MNB-elnök

  A vártnál alacsonyabb lesz az idei hiány, részben a tervezettnél több adóbevétel miatt – közölte friss prognózisában a jegybank.

 • hitel_mérleg

  A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. a közeljövőben elindítja a kis- és középvállalati hitelinformációs szolgáltatását, a bankok ennek segítségével információt kaphatnak arról, hogy a kis cégek mennyire képesek fizetni hiteltartozásukat - mondta Banai Ádám, az MNB főosztályvezetője.

 • benzin

  Emeli bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt., a benzin ára nem változik.

 • bank

  A hitelintézetek adózás előtti összes nyeresége 360,1 milliárd forint volt az első félévben, több mint duplája a tavalyinak; a belföldi hitelállomány csökken; a hazai irányítású hitelintézetek piaci részaránya 54,8 százalék. Jelentett az MNB a bankrendszerről.

 • cafeteria, ebédlő, étkezés

  A kkv-k kétharmada nem ad béren kívüli juttatást; a készpénz-cafeteria népszerűsége nő – derül ki a K&H lapunkhoz eljuttatott felméréséből.