Cikkek
(1)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(110)

Összes prémium cikk böngészése

 • bevásárlókosár

  2012. október 26. 7:00

  A társaságok év végi promóciós, akciós időszakának tervezésékor fontos tisztában lenni az árengedmények, ajándékok, marketing eszközök (áruminta, ajándékcsomag) általános forgalmi adózásával – nem mindegy, ugyanis mi fog majd szerepelni a számlán vagy a könyvelésben. Ebben a cikkünkben a skontóval foglakozunk részletesen.

  bookmark
 • Harmadik országban végzett szolgáltatáűs Áfája

  2014. április 24. 15:06

  Egy magyarországi székhelyű cég egy élelmiszeripari gépsort szállit ki és szerel fel Dagesztánban. A gépsor beüzemelését ezen cég szintén magyarországi székhelyű alvállalkozója végzi el a helyszinen Dagesztánban. Az alvállalkozó a munkát a fővállalkozó felé számlázza. Kell-e Áfát felszámitania a fővállalkozó felé?
 • Civil szervezetek befektetésekből származó egyes bevételeinek minősítése

  2014. április 18. 11:37

  Egyes, a civil szervezetek befektetési tevékenységéből származó bevétel minősítéséhez, illetve a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó 350/2011 (XII.30.) 4.§, (3) pontjában foglaltak értelmezéséhez kérném az állásfoglalásukat. Kérdés: Alapcél szerinti, gazdálkodási-vállalkozási, vagy megosztandó bevételnek minősülnek-e az alábbiak: • Osztalék-jövedelem • Részesedés értékesítésén keletkezett árfolyamnyereség • Befektetési jegy értékesítésén keletkezett árfolyamnyereség Kérem, a feleletükben térjenek ki arra is, hogy van-e eltérés az osztalékjövedelem, ill. az árfolyamkülönbség besorolása között annak függvényében, hogy az éven túli befektetésekből vagy a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokból származik. Jogszabályi helyek: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2. §, 3. befektetési tevékenység: a civil szervezet eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység; 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 4. §, (3) A civil szervezet gazdasági-vállalkozási bevételének minősül különösen a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.
 • Iskolarendszeren kívüli képzés

  2014. április 23. 11:20

  Milyen adófizetési kötelezettséggel kell számolni a munkáltatónak abban az esetben, ha a munkavállalónak a munkaköre ellátásához szükséges ismeretek megszerzése érdekében egy nem iskolarendszerű OKJ-s tanfolyamon való részvétel lehetőségét biztosítja? Illetve keletkeztet-e bevételt a munkavállalónál a tanfolyam értéke?
 • SZJA mentes-e a gyógyszerkutatásban résztvevő beteg számára juttatott étkezési utalvány?

  2014. április 7. 1:28

  Gyógyszer (szer) kutatását, vizsgálatát végző cég szeretne hozzájárulni a vizsgálatban részt vevő magánszemély (beteg) étkezési költségeihez. (Ennek indoka, hogy bizonyos betegségek esetén (pl. cukorbetegség) a betegnek meghatározott rendszerességgel kell étkeznie és nyilvánvalóan vonatkozik ez az új gyógyszerek (szerek) kipróbálásával kapcsolatos vizsgálatok időtartamára is.) Az adminisztráció egyszerűbbé tétele érdekében vizsgálatonként/személyenként fix összegű étkezési utalvány juttatását tervezik. Az SZJA tv. 1. sz. melléklet 7.7. pontja alapján mentes „…a gyógyszernek emberen való kipróbálása, illetve a gyógyszerré nyilvánítási eljárás során azon magánszemély részére juttatott vagyoni érték, akin a gyógyszert (a szert) kipróbálták”. Ehhez kapcsolódóan kérdésem, hogy adómentesnek minősül-e a vizsgálatban résztvevő magánszemély (beteg) részére ily módon étkezési utalvány formájában juttatott vagyoni érték és milyen dokumentáció szükséges az adómentességéhez?
 • Hűségjutalom áfa kezelése

  2014. április 8. 20:40

  Gyártó vállalkozásunk termékeit a magánszemély vásárlók, a termékeinket forgalmazó kereskedőktől kiskereskedelmi forgalomban vásárolják meg. A megvásárolt termékek után termékenként pontgyűjtő akció keretében különböző pontokat írhatnak jóvá a vásárlók online pont regisztrációval vállalkozásunk honlapján. A pontokat különböző pontértékű tárgyakra válhatják be. A pont akcióban kizárólag erre a célra vásárolt termékek vesznek részt. A pontokért kapott termékek eljuttatását vállalkozásunk szervezi, ennek költségét viseli. Kérném szíves tájékoztatásukat, hogy (1) a pontakcióban megszerezhető termékek beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonásba helyezhető-e, (2) a pontakció keretében megvalósuló termék átadáshoz kapcsolódik-e számlázási kötelezettség, ehhez kapcsolódik-e áfa fizetési kötelezettség, áfa szempontjából hogyan minősíthető az ügylet, (3) az (1) és (2) sorszámú kérdést befolyásolja-e ha az áfa tv. szerinti kisértékű termékről van szó, (4) a kiválasztott termék eljuttatásához kapcsolódó költség áfa tartalma levonásba helyezhető-e?
 • Termékdíj nyilatkozat

  2014. április 7. 13:45

  Társaságunk vásárol termékdíj-köteles terméket (szivacs) egyik belföldi beszállítójától. A partnerünk kéri, hogy nyilatkozzunk felé 2014. évre vonatkozóan, hogy az adott terméket, termékeket Ktd. 3§ 6 bekezdés c pontja alapján: ca) mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására, vagy cb) más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel. Társaságunk bútorgyártással foglalkozik. Az adott termékeket társaságunk többnyire méretre vágva szerzi be az adott beszállítótól, így hulladék keletkezése nélkül tudjuk hasznosítani az általunk gyártott termékekbe történő beépítés mellett. Természetesen ettől függetlenül keletkezhet hulladék, például: társaságunk technológiai területére többször vásárolunk tömbösítve (nem méretre vágva) az adott termékből melyet a próbagyártások (prototípus, nullszéria) során cégünk szab le a megfelelő formátumba. A technológiai folyamat során keletkezhet esetleg egy nem értékesíthető termék (még nem megfelelő minőség miatt), melybe beépítésre kerül az adott alapanyag. Előfordulhat az is, hogy néhány termék esetében a szivacs ugyan méretre szabva érkezik ide társaságunkhoz, de mi például saját méret miatt, több rövidebb darabot vágunk le belőle, így minimális hulladék előfordulhat belőle, de ez a gyártás csak egészen kicsi részét érintheti. Az adott termékdíj-köteles termék hulladéka után társaságunk mindig megfizeti a termékdíjat, mivel annak mennyiségét ismerjük, mivel az átadásra kerül egy másik cég részére, ez a kft. még hasznosítani tudja a termék hulladékát értékesítései során. A nyilatkozatot kérő partnerünk szerint társaságunk számára a ca) bekezdés választása biztosabb, tágabb lehetőséget biztosít a számunkra, mivel a nem csomagolás előállításának lehetősége, bármilyen felhasználási célt magába foglalhat, akár alapanyagként, segédanyagként, hulladékként, termékfejlesztés során stb. történő hasznosítását is a terméknek, természetesen, ezek tényleg nem csomagolási céloknak minősülnek. Ezzel ellentétben véleménye szerint, amennyiben a cb) pontot választjuk, tévesen nyilatkozunk, mert ebben az esetben egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során megkifogásolhatják a nyilatkozatunkat, azaz „részünkről is termékdíj-mentességként” is csak az alapanyagként történő hasznosítást fogják elismerni és más egyéb felhasználást nem, azok termékdíj-kötelessé fognak válni részünkről. Véleményük szerint az is elképzelhető, hogy az alapanyagként történő hasznosítás nem feltétlen egyezik meg a Számviteli törvény szerinti alapanyag felhasználás fogalmával, és azt nem lehet értelmezni egy bútorgyártás során beépítésre kerülő termékbe. Segítségüket szeretném kérni, hogy 2014. évtől társaságunknak a beszállítója felé melyik nyilatkozatot kell megtennie a 3.§ 6 bekezdés c pontján belül, a ca)-t vagy a cb)-t? A választott bekezdéssel a fent megnevezett felhasználások illetve hulladékkeletkezési lehetőségekekkel melyiket tudjuk kivédeni, mely után nem kell termékdíjat fizetni? Választható esetleg önmagában csak a c/ bekezdés, ezzel lefedve mindkét lehetőséget?
 • Ügyvezetés és tevékenységben részvétel munkaviszonyban

  2014. április 8. 17:56

  Egy Kft. magánszemély tagja ügyvezető a Kft-ben és a társaság tevékenységében is részt vesz. Végezhető-e mindkét tevékenység munkaviszonyban, ha a Kft taggyűlése így dönt? Ha igen, akkor értelmezésem szerint ez két munkaviszonynak minősül, két külön FEOR-számmal (és így is kell bejelenteni, illetve bevallani). Köthető-e egy munkaszerződés a két jogviszonyra, ami kitér mindkét munkaviszony sajátosságaira? Fordított esetben: elláthatja-e ugyanaz a személy az ügyvezetést és a társaság tevékenységében való részvételt is személyes közreműködésként, mint társas vállalkozó? Ez esetben a társasági szerződés tartalmazná ezt a tényt, és hogy a tevékenységben való részvétel tagi jogviszonyban történik, mellékszolgáltatásként.
 • Hazautazás, munkába járás adókötelezettsége

  2014. április 14. 10:45

  A 39/2010 ( II. 26. ) Korm. rendelet alalpján a munkáltató megtéríti a dolgozónak a hazautazás és munkábajárás számlával igazolt költségének a 86%-át. Ebben az esetben a munkáltató a költségtérítésként fizetett összeget adómentesen elszámolhatja vagy keletkezik a költségtérítés után szja és eho fizetési kötelezettsége?
 • Rendezvény

  2014. április 9. 11:54

  Társaságunk alapkőletételi rendezvényének adózásával kapcsolatban kérném az Önök segítségét: Társaságunk a rendezvény keretében bérelt eszközöket (sátor, asztalok stb.) és kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat vett igénybe a rendezvényszervező cégtől, mint a sátorhoz kapcsolódó fűtés, szállítás, áram, fény -és hangtechnika, technikusok díja, szállítás és szállás a sátort építő személyzet részére, valamint koordinátor költsége (utazás, szállás), ezek díját társaságunk ismeri. A rendezvény véleményünk szerint reprezentációs alkalomként kezelendő, ezért a rendezvényen felszolgált étel és ital mindenképpen adóztatandó reprezentációs juttatásként. A rendezvényen „moderátorként (műsorvezető-ként)” tevékenykedő egyéni vállalkozó (nem EVA-s) előadó művészeti tevékenységről számlát nyújtott be felénk. Kérdésem: A fenti tételek után társaságunknak szükséges-e valamilyen adó és közterhet fizetnie, keletkezik-e esetleg bejelentési kötelezettsége? Külön kérném segítségüket a moderátor számlájának esetleges adózásával kapcsolatban, akinek emellett a tevékenysége mellett van egy főállása. Egyáltalán jól gondoljuk, hogy ez reprezentációs rendezvénynek minősül? Kérnénk segítségüket a következő adóbevallási határidőig (2014. április 14).
tovább

Szaklap ajánló

Újdonságok

 • Jonathan Swift

  Az adóztatásnak vannak határai. A közgazdaságtan ezeket a határokat politikai, gazdasági, fiskális, jogi és pszichológiai jelzőkkel illeti, kategorizálja. A határok túllépése, különösen igaz ez a pszichológiai határok túllépésére, ellenállást vált ki az adózókból, ennek legsúlyosabb fokozatai birodalmak válságához vezethetnek (például a Kelet-római Birodalom a VI. század elején, Nagy Britannia a XVIII. század második felében), sok ezer, tízezer ember halálát okozhatják, de az ilyen határok túllépésének köszönheti megszületését az Egyesült Államok is. Az alábbi írásban két nevezetes elméletet mutatunk be az adóztatás határaihoz kapcsolódóan.

 • nyakkendő és munkavédelmi sisak

  A munkaügyi vizsgálatok 70-80, a munkavédelmi vizsgálatok több mint fele végződik szabálytalanság megállapításával – adta hírül a feketelista.hu.

 • usa

  Több szakember és hivatalos forrás sincs tisztában azzal, hogy – az amerikai szenátus jóváhagyásának hiányában – máig nem lépett hatályba a 2010-ben megkötött amerikai–magyar kettős adóztatási egyezmény, ezért továbbra is a korábbi, az 1979-es adóegyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni – hívja fel a figyelmet a MAZARS.

 • dolgozó

  Óriási érdeklődés mellett, közel 750 regisztrált versenyzővel április 15-én elindult a bajnokság első, online fordulója. A feladatok megoldására egy hónap áll rendelkezésre, még érdemes jelentkezni!

Bejelentkezés

bejelentkezés