Cikkek
(1)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(108)

Összes prémium cikk böngészése

 • Kiválás számvitele

  2015. május 3. 12:10

  Tényállás: egy Kft. 2 különböző terméket előállító üzemcsarnokkal rendelkezik. Szeretné azonban, ha a két üzemcsarnok, a külön-külön Kft keretében működne ezután, ezért az ügyvezetés kiválásról határozott. A kiválás tervezett napja 2015.06.30. Mindkét üzemcsarnokra – még 2012-ben – tartós (10 éves) határozott idejű bérleti szerződést kötöttek. A bérleti díjak évente esedékesek szeptember 30. napján. Kérdésem a következő: szerepeltetnem kell-e a végleges vagyonmérlegben, és ha igen akkor milyen módon a 2015.09.30-án esedékes bérleti díjat (azon túl, hogy az első félévre jutó összeget passzív időbeli elhatárolásként bekönyvelem), illetve a fennmaradó időszakra (2016..2022-ig bezárólag) esedékes bérleti díjakat a végleges vagyonmérlegben, kapcsolódik e hozzá bármiféle elszámolás. A határozott idejű bérleti szerződést ugyan bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja, de a felek – az üzemcsarnok számos specialitására tekintettel – 6 hónap kötbért kötöttek ki arra az esetre, ha a bérlő rendes felmondással felmondja a szerződést. Kell-e ezzel foglalkoznom a végleges vagyonmérlegben?
 • Bérmunka kiszállítással

  2015. május 2. 10:05

  Egy magyar társaság EU-s partnere részére bérmunka szolgáltatást nyújt. Az EU-s partner saját országában adóköteles tevékenységet végez, adószámmal rendelkezik, a szolgáltatást adóalanyként veszi igénybe, magyar telephellyel, adószámmal nem rendelkezik. A szolgáltatás keretében a magyar társaság a külföldi partner által átadott alapanyagokból virágcsokrokat állít össze. A szállítást a külföldi partner végzi. A magyar fél az elkészült termékekhez kartondobozt biztosít (saját maga vásárolja), melynek az ellenértéke a bérmunka szolgáltatás részét képezi. A kartondoboz az ellenérték kb. 10-12 %-át teszi ki. Az elkészült csokrokat a magyar fél saját teherautóján a megbízó kérésére az EU egy harmadik országába, harmadik félnek szállítja el, mely ország nem azonos a megbízó államával. A Megbízó e harmadik EU-s országban nem rendelkezik sem telephellyel, sem adóregisztrációval. Az elkészült termékeket (melyek végig a megbízó tulajdonában maradnak) a magyar fél nem raktározza, a termék összeállítását követően azonnal elszállításra kerülnek. A szállítás magyar fél költsége, külön térítést nem kap érte (nem is számláz ilyen jogcímen). Kérdéseim: 1. Az elvégzett munka (csokor összeállítása) számlázható-e bérmunka szolgáltatásként, az ÁFA-tv. 37. § (1) bekezdése alapján? (A forgalmi adót a megbízó fizeti meg és vallja be saját országában.) 2. A magyar fél által megvásárolt kartondoboz képezheti-e a bérmunka díj részét (arányait tekintve nem ez a meghatározó), vagy közösségi termékértékesítésként kell kezelni? 3. Kell-e külön tételben számlázni a külföldre szállítás díját vagy része lehet a bérmunka szolgáltatásnak? Esetleg ingyenes szolgáltatás nyújtásként kell kezelni a szállítást? Ebben az esetben kell-e számlát kibocsátani a magyar félnek a megbízó felé, ha igen kezelhető-e forgalmi adó szempontjából a 37. § (1) bekezdés szerint a teljesítés helye? (a megbízó fizeti az ÁFA-t) Ha nem történik számlázás a szállításról (mert a bérmunka szolgáltatás részét képezi) az üzemanyag, autópályadíj forgalmi adója levonható-e? 4. Szükséges-e külön igazolás a külföldre szállításkor? A fuvarokról menetlevél és CMR is készül, tehát a külföldön történő átvételről rendelkezik a magyar fél igazolással. Ez elegendő-e? 5. A megbízónak be kell-e jelentkeznie Magyarországon (adóregisztráció), tekintettel arra, hogy az elkészült termékeket nem a megbízó országába szállítják vissza, hanem egy harmadik EU-s országba, szintén adóalanyok részére?
 • Klubkártya elszámolása

  2015. április 30. 9:45

  Egy Rt. szeretne klubkártyát kiosztani kiemelt ügyfeleinek. A kártya 5 évig lenne érvényes. A kártya tulajdonos megvásárolja a kártyát, ami különböző szolgáltatásokra jogosítja fel és vásárlásai során kedvezményekre. Példa: Utazási iroda ajánlataiból plusz százalékos kedvezményeket kap, az iroda vállalja továbbá az utazás szervezésén kívül az ügyfél egyedi igényeinek leszervezését plusz díj felszámítása nélkül. Kérdésem az lenne, hogy a kátya díjat hogyan kell számlázni és elszámoni az Rt. könyveiben. Kell-e elhatárolni bármit az 5 éves érvényesség miat.
 • Cégautó magáncélú használat Áfa korrekció

  2015. április 29. 15:00

  Cégünk bérel egy személygépkocsit. A bérleti díj számlán lévő áfa-t visszaigényeljük.Hónap végén útnyilvántartás alapján megnézzük mennyi volt ebből a magáncélú használat. Ennek az Áfa korrekciónak mi a helyes vegyes könyvelése?
 • Kivitelezői tevékenység - fordított adózás

  2015. április 28. 15:03

  Társaságunk ingatlan üzemeltetéssel, bérbeadással foglalkozik, tevékenysége tekintetében bejelentkezett az adókötelezettség alá. Tulajdonában van két egymással szomszédos, de külön helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan. Az egyiken egy épület található, a másik jelenleg üres. A társaság a meglévő épületet fel kívánja újítani, az üres telekre egy új épületet fog felépíttetni, melyet egy átjáróval összeköt a másik ingatlanon meglévő épülettel. A két építési-szerelési munkával ugyanazt a kivitelezőt bízza meg. Az új épületre vonatkozóan rendelkezik építési hatósági engedéllyel, a felújítandó épület tekintetében a jelenleg nincs szükség építési hatósági engedélyre, ehhez elképzelhető, hogy a meglévő tűzvédelmi rendszer kis mértékű átalakítása miatt a tűzoltóság jóváhagyása szükséges. Kérdésünk, a két szolgáltatás ÁFA kötelezettségére vonatkozik, a fordított és az egyenes adózás alkalmazása nem egyértelmű számunkra. Ha ugyanazt a fővállalkozót bízzuk meg egy szerződésben a két különálló, különböző ingatlanon végzett, egyrészt engedélyköteles, másrészt nem engedélyköteles munkával akkor lehet e az egyik munka fordított ÁFA-s, a másik egyenes ÁFÁ-s? Ha két külön szerződést kötünk a fővállalkozóval a különböző munkára, a különböző ingatlanokra akkor alkalmazható e különböző ÁFA kezelése az ügyleteknek, attól függetlenül is, hogy összekötjük egy folyosóval a két ingatlant? Amennyiben a régi épület felújítása nem engedélyköteles és egyenesen adózik, azonban egy váratlan előre nem látható körülmény miatt a munka folyamatában előfordul egy olyan átalakítás ami miatt mégis hatósági építési engedély szükséges, az hogy befolyásolja az ÁFA kezelését? Visszamenőlegesen fordított adózás alá esik majd a korábban már egyenes adózás alá eső, leszámlázott munka, azaz önellenőrzést kell végezni, számlát módisítani e miatt, vagy ennek kezelése nem változik, hanem az engedély alá eső munka lesz külön kezelendő és fordított ÁFÁ-s?
 • HIPA és innovációs adó alapja

  2015. április 26. 14:00

  Vállalatcsoportunk 1 db Zrt és 3 db Kft-ből áll. A Kft-k üzlethelyiséget bérelnek és adnak bérbe a Zrt-nek, aki kiskereskedelmi tevékenységet végez bennük. A tulajdonos mind a 4 cégben egy magánszemély. Adatok Zrt Nettó árbevétel 2 301 145 990 Nettó árbevétel belföld 2 298 991 317 Nettó árbevétel export 2 154 673 ELÁBÉ 956 856 796 Belföldi ELÁBÉ 955 863 696 Export ELÁBÉ 993 100 Közvetített szolg 0 Belföldi Közv. Szolg Export Közv. Szolg Belföldre jutó ELÁBÉ és Közv. Szolg 955 863 696 Exportra jutó ELÁBÉ és Közv. Szolg 993 100 Anyagköltség 32 062 000 alválakozói ktsg K+F közvetlen ktsg Adatok Kft 1 Nettó árbevétel 137 978 222 Nettó árbevétel belföld 137 978 222 Nettó árbevétel export 0 ELÁBÉ 0 Belföldi ELÁBÉ 0 Export ELÁBÉ 0 Közvetített szolg 119 065 060 Belföldi Közv. Szolg 119 065 060 Export Közv. Szolg 0 Belföldre jutó ELÁBÉ és Közv. Szolg 119 065 060 Exportra jutó ELÁBÉ és Közv. Szolg 0 Anyagköltség 0 alválakozói ktsg 0 K+F közvetlen ktsg 0 Adatok Kft 2 Nettó árbevétel 158 079 210 Nettó árbevétel belföld 158 079 210 Nettó árbevétel export 0 ELÁBÉ 0 Belföldi ELÁBÉ 0 Export ELÁBÉ 0 Közvetített szolg 152 891 346 Belföldi Közv. Szolg 152 891 346 Export Közv. Szolg 0 Belföldre jutó ELÁBÉ és Közv. Szolg 152 891 346 Exportra jutó ELÁBÉ és Közv. Szolg 0 Anyagköltség 0 alválakozói ktsg 0 K+F közvetlen ktsg 0 Adatok Kft 3 Nettó árbevétel 15 096 238 Nettó árbevétel belföld 15 096 238 Nettó árbevétel export 0 ELÁBÉ 0 Belföldi ELÁBÉ 0 Export ELÁBÉ 0 Közvetített szolg 14 523 683 Belföldi Közv. Szolg 14 523 683 Export Közv. Szolg 0 Belföldre jutó ELÁBÉ és Közv. Szolg 14 523 683 Exportra jutó ELÁBÉ és Közv. Szolg 0 Anyagköltség 0 alválakozói ktsg 0 K+F közvetlen ktsg 0 Jól gondolom, hogy a Zrt-nek a HIPA alapját csak az önálló számai alapján kell megállapítania, a 3 Kft-nek konszern szerűen kell megállapítania? Jól gondolom, hogy innovációs járulékot a Zrt-nek kell fizetnie, a saját HIPA alapja után, a 3 Kft-nek nem? Köszönettel: Vendég György
 • Zálogházi elszámolás saját finanszírozás esetén

  2015. április 24. 14:28

  Cégemnél a zálogházi hitelezést saját finanszírozásban végezzük, tehát mi magunk vagyunk a záloghitel jogosultjai. Ebben a "felállásban" a következő kérdéseim volnának: Melyik az az időpont, amikor a záloghitel ki nem egyenlítése után a kényszer-értékesített ékszerek a hitelnyújtó társaság tulajdonába kerülnek? Ebben az időpontban akkor készletre kell vennem a ki nem váltott zálogtárgyakat? ÁFA tv. szerint beáll-e termékértékesítés ebben a helyzetben ? Ha igen tekinthetem-e úgy, hogy ki nem váltott zálogtárgyat magánszemélytől vásárolta a cég? Továbbértékesítés esetén, ha a cég bejelentkezik, válhat -e ez különbözeti adós termékértékesítéssé?
 • Külföldi személyek megbízási díjának szja és járulék vonzata.

  2015. április 24. 10:05

  Cégünk nemzetközi (EU-s) konzorcium tagjaként társadalomtudományi kutatásokban vesz részt. E tevékenység keretében kapcsolatba kerül mind uniós tagállami illetőséggel mind pedig a közösségen kívüli (pl.:ukrán,moldáv) illetőségű személyekkel. Milyen szja előleg levonási és járulék fizetési vonzata van ha ezen személyeket megbízási szerződés keretében szeretnénk megbízni tanulmányok elkészítésére? Ugyanezen személyeket több esetben vendégül látjuk belföldön esetenként külföldön. Nyilván a belföldön történt üzleti vendéglátás adó és járulékköteles mind az uniós mind az unión kívüli személyek esetében. Hogyan járjunk el helyesen külföldi vendéglátás esetében?
 • Mikrogazdálkodói Kft értékvesztés és eredeti devizaárfolyam elszámolása

  2015. április 23. 15:20

  Egy Kft 2014.évtől mikrogazdálkodói beszámolóra tért át. Most a mérlegkészitésnél a 180 napon túli követelések 100 eft-nál kisebb összegben behajthatatlannak minősitendő, hitelezési veszteségként leirásra kerülnek, de úgy gondoljuk, az adóalapot nem kell megnövelni (belföldi vevőkről van szó). Viszont egy szerb társaság 2012.05.hó óta nem egyenlitette ki a számláját, most azt a választ kaptuk, hogy meg is szünt a cég, de semmi papirt nem tudtunk kicsikarni belőlük. A számlát ki szeretnénk vezetni, mert nem fogunk belőle látni egy fillért sem, de az adóalapot meg kell növelni ezzel az összeggel? Év elején az áttéréskor a 2008.08.04-én felvett CHF alapú forgóe.hitel eredeti banki árfolyama 134,34 ft volt, az MNB 142,46. Mi az MNB árfolyamot vettük alapul (áfa tv.80§(1)bek. c MNB-t emlit. Jó az értékelésünk?
 • Közüzemi díjak továbbszámlázása

  2015. április 22. 21:00

  Az Áfa tv. 2016.01.01-től hatályos szabálya szerint hogyan alakulnak a bérbeadó cég által a bérlőknek továbbszámlázott közüzemi költségek számlájának a teljesítési időpontja. Az ingatlan bérbeadó cég a közüzemi díjakat úgy számlázza tovább, hogy egy részét mérőállás alapján (a villanyra van külön mérőóra), de a gázt azt légköbméter alapján a tényleges bejövő gáz számlát továbbszámlázva a bérlők felé. A villanyt és a gázt is, akkor számlázzuk tovább, ha megérkezett a közüzemi szolgáltatótól a számla, mert ugyanazon az áron történik a tovább számlázás. Ezért előfordul, hogy a 2016.02.havi villany például csak 2016.04.01-én kerül továbbszámlázásra. A bérlőknek kiállított rezsi számlában van egyszer villany, ami a hó végével van leolvasva, de a gáz az a bejövő számla alapján van és az nem a hó végével van, mivel a gázművek úgy küldi a számlát, hogy hó 20-tól következő hó 15-ig. Ha megérkezett a gáz számla, akkor az előző havi villany fogyasztással együtt egy számlában továbbszámlázva, tehát a számlában több tétel van, amelyek különböző időszakra vonatkoznak és a gáz számlában még alapdíj is van, ami a következő hónapra vonatkozik. Ilyen esetben melyik dátumot kell a teljesítés dátumának tekinteni, mert többféle a villany és a gáz is másik időszakra vonatkozik és a gázban még van következő havi alapdíj is, mert a gázművek úgy állítja ki a számlát? Itt az alábbiak szerint történik a számla kiállítása: 1. számla a bérleti díj pl. 2016.04.hónapra Számla kelte: 2016.04.01. Fizetési határidő: 2016.04.15. Áfa teljesítés időpontja: 2016.04.01. (mert megelőzi a számla kelte és a fizetési határidő is a 2016.04.30-at). 2. számla a továbbszámlázott rezsiről (2016.02.havi villany és gáz 2016.02.15-2016.03.10-ig és gáz alapdíj 2016.04.hó) Számla kelte: 2016.04.01. Fizetési határidő: 2016.04.15. Áfa teljesítés dátuma: ?????????? Mi van ebben az esetben, ha bár időszakra történő elszámolás van, mert a rezsik időszakra vonatkoznak, de nem pont ugyanarra vonatkozik az összes szolgáltatás egy számlában, mert 2016.04.hónapban a 2016.03.hónapban beérkezett rezsi kerül továbbszámlázásra, de mivel nem mindegyik közmű szolgáltató ugyanarra az időszakra állítja ki a számlát, de mi a bérlők felé havonta csak egy rezsi számlát állítunk ki, amelyben benne van az összes (víz, villany, gáz) mindegyiknek feltüntetve, hogy melyik időszakra vonatkozik. Mi a rezsit nem fajtánént külön számlán állítjuk ki, hanem egy számlán az összes addig hozzánk beérkezett rezsit függetlenül attól, hogy azok nem pontosan ugyanarra az elszámolási időszakra vonatkoznak.
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • bank

  Új irányok, összetett jogi, számviteli és adómódosítások alakítják a hazai pénzügyi ágazat életét, a hatékony működéshez pedig szükségessé válik a szabályozók részletes ismerete. A Deloitte legutóbbi iparági szemináriumán a pénzintézeti szektort érintő aktualitásokat, lényeges változásokat, valamint lehetőségeket foglalták össze a tanácsadó cég szakértői.

 • nyíl

  A Magyar Nemzeti Bank (MNB) növekedési hitelprogramjának (nhp) második szakaszában 693,6 milliárd forint értékben kötöttek szerződést a bankok a kis- és középvállalkozásokkal, amiből 537,6 milliárd forint hitelt folyósítottak május elejéig - közölte a frissen összesített adatokat a jegybank kedden honlapján.

 • autópiac

  A Magyar Nemzeti Bank egy új, a devizaalaú autóhitelek forintosítására vonatkozó törvényt fontolgat - írja keddi számában a Napi Gazdaság.

 • reklámadó

  A 100 millió forintot meg nem haladó adóalaprész után nulla százalék marad a reklámadó mértéke, az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után pedig 5,3 százalék lesz valamennyi adóalany esetén a kormany.hu-n közzétett módosító javaslat szerint.

Szaklap ajánló