Cikkek
(2)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(94)

Összes prémium cikk böngészése

 • Fizetett kötbér átvállalása - telekommunikációs cég váltás

  2015. november 30. 8:43

  Kedves Ado.hu! Cégünk telekommunikációs céget vált kedvezőbb tarifák miatt. A váltás miatt azonban felmerülne egy egyszeri jelentős kiadás: a hűségidők miatt fizetendő kötbér a jelenlegi szolgáltatónak. Az új szerződéses partnerünk hajlandó az új üzlet érdekedében ezt az összeget átvállalni tőlünk. Kérdés, hogy hogyan kell kezelni ÁFÁ-ban, számvitelben az így megkapott összeget? Az új szolgáltatóval kötendő szerződés így szól: "A hosszú távú együttműködésre való tekintettel a szolgáltató vállalja X M Ft biztosítását az előfizető részére mint kötbér fedezet. A szolgáltató vállaja X M Ft kifizetését, mely összeg 90 napon belül kerül átutalásra az előfizetőnek, miután az előfizető bemutatta a kötbér kifizetésére vonatkozó dokumentációt az új szolgáltatónak. Ha valamilyen oknál fogva a szerződést felmondja az előfizető a fix szerződéses időszak lejárata előtt, az előfizető köteles visszafizetni az X M Ft-ot a szolgáltatónak 5 naptári napon belül a szerződés felmondásától számítva." Kérdésem, hogy a megkapott összegről kell-e nekünk, mint előfizetőnek ÁFÁ-s számlát kibocsátanunk vagy a szerződés értelmében egyéb bevételként könyvelhető számla kiállítása nélkül. Ha kell ÁFÁ-s számlát kiállítani, akkor hová kell könyvelni? Köszönettel,
 • Bevétel elhatárolása

  2015. november 27. 13:32

  Egy társaság határozott idejű bérleti szerződéssel / 10 évre/ adta bérbe ingatlanát. A bérlő a bérleti szerződés lejárata előtt felmondta a szerződést és a felek a pereskedések előtt megegyeztek egyösszegű átalánykártérítésben. Az összeget 2012 évben a társaság megkapta, és ezzel a társaságoknak egymással szemben követelésük-kötelezettségük a továbbiakban nem áll fenn.A bérbeadó társaság a kapott átalánykártérítést halasztott bevételéként kezelte ,több évre elosztva növelte a társaság bevételét,eredményét. / még jelenleg is tart a halasztás/ Kérdésem, hogy ez az eljárás megfelel-e az adott számviteli és adótörvénynek,mert véleményem szerint az egész kártérítés összegét a 2012-es év bevételében kellett volna figyelembe venni, illetve ha ez lenne a helyes megoldás, akkor a 2012-13-14-ese évekre taó önellenőrzést kell-e végezni a társaságnak.
 • Reklámadó

  2015. november 26. 13:05

  Egyes dekorációs és POS anyagok költségeinek reklámadó tv. szerinti megítélésében szeretném segítségüket kérni. Cégünknek több üzlete van, mindegyik bevásárlóközponton belül. A kínálat hetente változik, így rengeteg az adott heti kínálathoz igazodó anyagot kell gyártatni, melyek egy része a kirakatban, más része a bolton belül a falon, polcon, bútorokon kerül elhelyezésre. Ezek általában nyomtatott anyagok: molinók, poszterek, polccsíkok, árjelzők stb.. A rajtuk lévő szövegek jellemzően vagy a kínálathoz illeszkedő szlogenek (pl. "Ez az én karácsonyom"), vagy ajánlatok (pl. "2+1 ajánlat"). Az ilyen anyagok költségei saját célú reklám költségének minősülnek? Van különbség a között, hogy a kirakatba, vagy a bolton belülre kerülnek? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel Kiss Attila
 • Adománygyűjtés

  2015. november 26. 10:17

  Internetes kereskedelemmel foglalkozó cég vagyunk. Adománygyűjtést szeretnénk megvalósítani a webfelületünkön keresztül úgy, hogy a honlapot látogató a vásárlástól függetlenül vagy amellett dönthet arról, hogy adományoz-e a meghirdetett közhasznú szervezetnek. Az adományozás külön linken történne, függetlenül a vásárlástól. Ennek megfelelően a vállalkozásunk csak összegyűjti az adományt, de nem mi adományozunk a bevételünkből. Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen feltételekkel történő adományozás, adománygyűjtés mellet milyen előírásoknak kell megfelelnünk? Kell-e külön VPOS-t biztosítani az adományok beszedésére, gyűjtésére, külön alszámlán kell gyűjteni, vagy kezelhetjük egy alszámlán a többi bevétel mellett, ha tételes (befizetői) listával el tudunk számolni vele? Az adományozónak kell-e valamilyen bizonylatot, dokumentumot adnunk? Számvitelileg hogyan kell elszámolnunk? Be kell-e jelentenünk valahova az adomány gyűjtését? Köszönöm válaszukat!
 • Fordított áfa

  2015. november 25. 14:39

  Cégünk még 2011-ben kivitelezési szerződést kötött építési hatóság engedély-köteles ingatlan létrehozatalára. A kivitelezési munkák közé tartozott az építési terület köré ideiglenes kerítés építése is. A kivitelező cég 2011-ben megkezdte a kivitelezési munkákat, azaz megépítette a kerítést és alapot ásott. Ezeket a munkákat ki is számlázta fordított áfásan. Ezt követően az építkezés nem folytatódott. Bár még az építési engedély nem járt le, ettől függetlenül idén a cégünk úgy döntött, hogy nem kívánja folytatni az építkezést, ezért lemondott az ezen építési engedély biztosította építési jogairól. A kivitelező céggel kötött kivitelezési szerződést is felmondtuk. A 2011-ben megépített kerítés bontására cégünk szerződést kötött egy céggel. A bontást követően a kerítés fém elemeit (horganyzott rozsdamentes trapézlemezek) értékesíteni fogjuk a bontást végző cégnek. A kerítés bontást nem kell bejelentenünk semmilyen hatóságnak. A kérdéseink az alábbiak: 1. A kerítés bontását végző cég a bontásról (a fent leírtakat figyelembe véve) egyenes áfás, vagy fordított áfás számlát kell kiállítson cégünknek? 2. Az áfa tv. 142.§ (1) bekezdés d) pontjának alkalmazása alá tartozó termék értékesítésnek minősül, ha cégünk értékesíti az elbontott kerítés fém elemeit, azaz fordított áfás számlát kell kiállítanunk a vevőnek, vagy az áfa tv. ezen rendelkezése csak a hulladékkereskedelmi tevékenységet folytató cégekre vonatkozik? Válaszukat előre is köszönjük!
 • Biztosítás

  2015. november 25. 12:48

  Társaságunknak vállalt munkája során jóteljesítési biztosítékot kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. Ennek eleget tehet bankgarancia vagy kezességvállalás nyújtásával is. Fentiek érdekében cégünk Egyszeri díjas Allianz Életprogram szerződést kötött az Allianz Biztosítóval. A kötvény szerint a biztosított személy a cég ügyvezetője. Kedvezményezett a főbiztosított halála esetén az egységszámla értékére az Allanz Hungária Zrt. Közlekedési balesetből eredő halál esetére szóló biztosítási összegre a kedvezményezett az örökös. A kötvény meghatározza a befektetési alapot, a szerződésnek van visszavásárlási értéke. A szerződés záradéka szerint a szerződés kezesi/garanciabiztosítás biztosítékának fedezetéül szolgál. Társaságunk és az Allianz Hungária Zrt. között létrejött egy zálogszerződés biztosítói kötelezvényhez kapcsolódó óvadék alapítására. Eszerint a Kötelezett a Biztosító javára pénzen alapított kézizálogjogként óvadékként nyújtja a Biztosítónál kialakított Egyszeri díjfizetésű Allianz Életprogram elnevezésű befektetési egységekhez között konstrukció keretében a biztosítási díjat tartalmazó kötvény alapján kifizetendő biztosítási (visszavásárlási) összeget a biztosítási kötvény Biztosító, mint engedményes javára kiállított Záradékának tartalma szerint (Óvadék), mely összegre szerződő felek jelen szerződéssel kézizálogjogot alapítanak. Véleményük szerint a fent részletezett esetben az szja törvény szerint keletkezik-e adófizetési kötelezettség, ha igen, mikor? Válaszukat előre is köszönöm.
 • Kockázati Tőkealap adószáma

  2015. november 25. 8:57

  Kérem segítségét arra vonatkozóan, hogy egy Kockázati Tőkealap köteles-e a NAV-tól adószámot igényelni, ha a következő tevékenységeket végzi. Tőkeszegény Cégeket pénzbeli hozzájárulással segít, melynek fejében részesedést szerez, valamint ezen cégeknek tagi kölcsönt nyújt. A Tőkealap eredménye ezen kölcsönök után kapott kamatokból, a részesedés értékesítéséből származó nyereségből ( több évvel a befektetés után értékesíti a részesedését) ill. a részesedésre elszámolt értékvesztésből, valamint a szabad pénzeszközei pénzintézeti kamatából származik. Keletkezik-e fentiek szerint a Tőkealapnak olyan jövedelme, amely társasági adó köteles? Köszönettel: Szabó Tiborné >>
 • Eur ban kapott tagi kölcsön visszafizetése készpénzben

  2015. november 21. 12:33

  Egy Kft aki a tajai a Cég l Euro számlájára utalak tagi kölcsönt Euro ban. A Cég bevétele készpénzben keletkezik, ezért a tagi kölcsönt ebből fizetik vissza.Milyen árfolyamon kell használnom a visszafizetésnél?A tagi hitel szerződésben ez megengedett.
 • Hatósági felügyeleti tevékenységért fizetendő eljárási díj

  2015. november 20. 10:52

  Ügyfelünk, a még forgalomba nem helyezett, új utánfutó értékesítéssel foglalkozó Kft., aki a Nemzeti Közlekedési Hatósággal 2015-ben megállapodást kötött. A megállapodás szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4.§-ának (3) bekezdése a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Hatóságot jelöli ki közlekedési hatóságként, és ügyfelünk Kft-jét, mint megbízottat, „Vezérképviselet”-ként. A Kft., mint Vezérképviselet a megállapodás alapján a KÖKIR rendszerben végzendő tevékenysége: a Járművek Megfelelőségi Nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezésében való részvétel a megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően, a Járművek EK és magyar típusjóváhagyása, az általános és sorozat forgalomba helyezési engedély kiadása, valamint az e tárgyú kérelmek elektronikus úton történő benyújtása a hatóság felé. A Vezérképviselet a hatósági eljárás megindítása előtt köteles a „Megfelelőségi Nyilatkozattal” forgalomba helyezendő Járművek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységért − a fizetendő eljárási díjat a Hatóságnak megfizetni. Vezérképviselet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a KÖKIR rendszerben az általa befizetett keretösszegből rendelkezésére álló összeget. A Hatóság félévenként külön egyezteti a Vezérképviselet által befizetett valamint a ténylegesen elvégzett forgalomba helyezés engedélyezési, ellenőrzési és felügyeleti tevékenysége alapján elszámolt díjakat. Az elszámolás alapján a Hatóság Befizetési bizonylatot állít ki. A KÖKIR rendszer által nyomtatott Műszaki adatlap hitelesítését a Vezérképviselet, mint a Hatóság közreműködője végzi. A Műszaki adatlapot a Vezérképviselet saját bélyegzőjével lebélyegzi, majd a kijelölt ügyintéző aláírja. A kérelem elbíráláshoz a Vezérképviselet által előre befizetett keretösszegből a KÖKIR rendszer automatikusan leemeli a hatósági eljárás díját. Kérdéseink: 1. A felügyeleti tevékenységért fizetendő eljárási díjról a közlekedési hatóság nevében kell-e kiállítani a számviteli bizonylatot vagy számlát (áfa felszámítása nélkül, mint közhatalmi tevékenység)? Ez esetben a Kft-nél nem adóköteles bevételként könyvelendő a befolyt összeg, hanem tartozásként a közlekedési hatóság felé. A közlekedési hatóságnak utalt összeg csökkentené a tartozást. Itt figyelemmel kell lenni az előre átutalt keretösszeg elszámolásra is. 2. A tevékenység árbevételeként vagy egyéb bevételeként kellene-e könyvelni a közhatalmi tevékenység áfa nélkül számlázott díját? A közlekedési hatóságnak fizetendő díj a társasági tevékenység érdekében felmerült költség-e? Ha a Kft. tevékenység bevételeként könyvelendő az áfa nélkül befolyt díj, az áfás és nem áfás bevétel arányában meg kellene bontani a beszerzések áfáját a levonható és le nem vonható részre. Ha árbevételként lenne elszámolandó a befolyt díj, figyelemmel kellene lenni arra is, hogy az árbevétel iparűzési adó alapot képez. Mi a helyes megoldás? Tájékoztatásukat előre is köszönöm. Horváth Ferencné ügyvezető
 • NYESZ adókedvezmény igénybevétele

  2015. november 18. 10:55

  Jelenleg 40 éves munkaviszony után nyugdíjas vagyok 2015 szeptember hónaptól..Az öregségi nyugdíj korhatárt 2021-ben érem el.( 64,5 év) Kérdésem, hogy a NYESZ -re befizetett összeg után maximum 100 000 vagy 130 000 Ft SZJA kedvezményt érvényesíthetek a 2015 évi bevallásomban?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • forint_pénz

  Illetékmentes lesz január elesjétől az erkölcsi bizonyítvány, a cégkivonat és az adóigazolások is. 

 • Tállai András

  Kivételes eljárásban fogadta el az Országgyűlés a NAV átalakításáról szóló törvényt, így jövőre kétszintű, minisztériumi államtitkár által irányított központi hivatal lesz a NAV. 2016-tól - a régiós szint megszűnése után – a Fellebbviteli Igazgatósághoz fordulhatunk panasszal, ha az elsőfokú adóhatósági döntés nem nyerte el tetszésünket.

 • kormányablak

  A területi közigazgatás további fejlesztésénél arra kell törekedni, hogy minél több ügy intézését el lehessen kezdeni otthonról, továbbá lehetőség legyen az adóügyeket is a kormányablakoknál intézni - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden, a békési kormányablak átadóján.

 • számla

  Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt vádat emelt a Csongrád Megyei Főügyészség cégvezetők ellen, akik 240 millió forintnyi fiktív számlát használtak föl a könyvelésükben - tájékoztatott a főügyészség szóvivője.

 • dolgozó

  Miért fontos egy vállalat életében és pontosan mit is tartalmaz a havi pénzügyi riport? Az RSM Blog írása.