Cikkek
(2)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(71)

Összes prémium cikk böngészése

 • családi gazdálkodó

  2016. február 5. 11:14

  Tisztelt Szakértő! Kérdéseim családi gazdálkodóval kapcsolatosak: 1./ Létesíthet-e munkaviszonyt a családi gazdálkodó házastársa a családi gazdálkodóval, ha nem tagja a családi gazdaságnak? 2./ Kötelező-e, hogy a házastárs is a családi gazdaság tagja legyen, ha ott dolgozik? 3./ Ha a családi gazdaság tagja a házastárs akkor, lehet-e ugyanott munkaviszonyban? Válaszát előre is köszönöm.
 • Új építésű lakóingatlan értékesítés 2016

  2016. február 2. 19:56

  Ügyfelem Társasházi ingatlanok építését tervezi. Az egyes lakásokhoz kapcsolódóan a tulajdonosokat megilleti a Társasházi közös tulajdonban lévő autóbeállók használata is, amennyiben ennek a használati jognak a megszerzéséért a a beruházónak külön díjat fizet. Az egyes lakásokhoz kapcsolódó használati jog a Társasházi Alapító Okiratban feltüntetésre kerül, azonban az Illetékes Földhivatalnál nem kerül bejegyzésre. Kérem írják meg jól gondolom-e, hogy amennyiben az egyes lakások értékesítésére vonatkozóan az 5% Általános Forgalmi Adó felszámítása lehetséges, mert az ingatlan megfelel a jogszabályban foglaltaknak, az autóbeállók használati jogáért fizetett díj semmiképpen nem kerülhet a kiszámlázásra a kedvezményes 5%-os adókulccsal, tekintettel arra, hogy az autóbeálló nem minősül lakóingatlannak az ÁFA törvény fogalmai szerint! Kérem írják meg, hogy amennyiben a Társasházi autóbeállók tulajdonjogát szerezné meg a vevő, mint a közös tulajdon egy hányadát, akkor alkalmazható-e a kedvezményes, 5%-os adókulcs, vagy az általános 27%-os adókulcsot kell-e alkalmazni. Egy másik ügyfelem lakóházak építését tervezi értékesítési céllal. A lakóházak földszintjén vagy pince-szintjén gépjármű tárolására alkalmas helyiség is kialakításra kerül külön garázs-bejáróval. Kérem írják meg, hogy amennyiben a lakóház megfelel a kedvezményes, 5%-os adókulcs alkalmazási feltételeinek, akkor meg kell-e bontani az eladási árat a garázs és a lakóház többi részének eladási árára, és ha igen, akkor milyen adókulcsot kell alkalmazni a garázsra jutó eladási ár meghatározása során. A garázs külön nem kerül feltüntetésre az ingatlan tulajdoni lapján, kizárólag az engedélyeztetési eljárás során benyújtott helyszínrajzokon kerül az adott helyiség garázsként feltüntetésre, mint a helység tervezett funkciója. Mielőbbi válaszukat nagyon köszönöm.
 • Adóbevallás

  2016. február 2. 13:33

  2015.szept 14-ig heti 36 órás munkaviszony mellett voltam egyéni vállakozó. A vállalkozáshoz kapcsolódó járulékot az 58-as nyomtatványon vallottam be illetve az azt helyettesítő NY jelű nyomtatványon. 2015 szept 15-től nyugdíjas lettem(40 éves munkaviszony után korhatár előtti) Ez időponttól "kiegészítő tevékenységet folytató" vállalkozónak minősülök, és 2015.szept 17-től szintén van heti 36 órát elérő munkaviszonyom is. Kérdésem az lenne,hogy a vállalkozással kapcsolatos járulékokat-mint kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó-hanyas számú nyomtatványon kell bevallanom?
 • társasági adóbevalás önellenőrzése adóhatósági ellenőrzés megállapítása okán

  2016. február 1. 13:21

  Tisztelt Hölgyem/Uram! Társaságunknál a 2012-2013-as éveket érintő átfogó adóellenőrzésre került sor. Az Adóhatóság határozatában megállapította, hogy egy a 2014-2016-os éveket érintő költségszámlát a 2013-as évre számoltunk el (a szükséges aktív időbeli elhatárolás nem került megképezésre). Az ellenőrzés megállapításaihoz szükséges könyvelési korrekciók a 2015-ös évre kerültek lekönyvelésre. Szükséges-e önellenőriznünk a 2014-es társasági adóbevallásunkat ebben az esetben? Amennyiben igen, a társasági adóbevallás melyik sorát szükséges módosítani a 2014. évi megnövekedett költséggel. Amennyiben az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat szükséges módosítani, nem okoz-e problémát, hogy ebben az esetben a 2014. évi TAO bevallásban és beszámolóban szereplő adatok el fognak egymástól térni. Válaszukat előre is nagyon köszönöm.
 • Magánszemély telek eladás adózása

  2016. január 30. 9:10

  Tisztelt Hölgyem/Uram! Egy taksonyi belterületi ingatlan - tulajdoni lap szerint: művelési ág/kivetett megnevezés - 2002 - től osztatlan közös tulajdont képezett két magánszemély között. 2011 - ben az osztatlan közös tulajdont megszüntették úgy, hogy az ingatlant „megfelezték” azaz 52 db ½ tulajdont elosztották és így 26+26 db 1/1-es tulajdon jött létre, tehát 2011-ben nem adásvétel, nem vásárlás történt, az ingatlant HRSZ-re tételesen megbontva, egyenlő értékben, és arányban osztották meg. (Eredetileg 2002 - ben szántóként lett ½, ½ részben vásárolva az ingatlan) Kérdéseink: - az ingatlanok esetleges értékesítése esetén, jól értelmezzük - e, hogy személyi jövedelem adózás tekintetében 2002 évet lehet figyelembe venni az ingatlan megszerzésének időpontjaként? - A telkeket értékesíteni kívánják, de nem tudni, hogy az értékesítés mikor következik be, vélhetőleg több év alatt lehet értékesíteni, évente 2-3 db kerülhet eladásra. A telkek építési teleknek minősíthetők, mert az építési törvény szerinti előírások alapján a telekre azonnal lakóingatlan építhető. A telektulajdonosok önálló adószámmal rendelkeznek, áfa hatálya alá az általános szabályok szerint jelentkeztek be. A leírtak alapján sorozatos értékesítésnek kell-e minősíteni az értékesítést, és arról számlákat kell-e kiadni, attól függetlenül, hány db ingatlan adnak el egy évben? - Jól értelmezzük, hogy az értékesítés során nem kell a telkek után 27 % áfát felszámítani, áfa mentes értékesítésnek minősülnek-e? Válaszukat előre is köszönjük! Köszönettel
 • Végelszámolás során ingatlan adózása

  2016. január 28. 11:51

  A társaság rendelkezik egy ingatlannal, melynek könyv szerinti értéke 35.000 e Ft. Az ingatlan a társasághoz kiválás során került cca 8 éve. A társaság saját tőkéje 35.000 e Ft, melyből 7.000 e Ft a jegyzett tőke. Az ingatlant a végelszámolás végett felértékeltették, piaci értéke 140.000 e Ft. Az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvező a társaság ügyvezetője, aki egyben a társaság 61 %-os tulajdonosa is. A kérdés a következő: 1.) A felértékelés 105.000 e Ft növekményt eredményezett, mely értékhelyesbítéssel bekerül a saját tőke részbe 2.) A társaság vagyonfelosztásakor a 7.000 e Ft nem adózik, mert adózott jövedelemből lett betéve, a fennmaradó 28.000 e Ft Eredménytartalék, és 105.000e Ft értékhelyesbítés után hogyan kell adót fizetni? 3.) A haszonélvezeti jog értéke mennyire befolyásolja vagyonkiosztáskor az adózást? 4.) Végül a társaságnak kell-e számlát kiállítani az ingatlan értékesítéséről vagy sem? Társasági adófizetési kötelezettség keletkezik-e?
 • Fejlesztési tartalék felhasználása után megmaradt ÉCS elszámolása.

  2016. január 26. 21:13

  MG. VONTATÓT VÁSÁROLTUNK, LIZINGELJÜK 3 ÉVIG.FEJLESZTÉSI TARTALÉK 4 MFT. A GÉP NETTÓ ÉRTÉKE: 45 MFT. 2015.12.21. AZ ÜZEMBEHELYEZÉS IDŐPONTJA. VTSZ: 8701. HA MINDEN IGAZ, 20 % A LEIRÁSI KULCSA. IGY AZ INDULÓ NETTÓ 41 MFT LESZ.MENNYI IDŐ ALATT SZÁMOLHATOM EL AZ ÉCS-T? ABBAN AZ ESETBEN, HA NEM HASZNÁLOM FEL A FEJL.TARTALÉKOT, AKKOR HOGYAN SZÁMOLOM EL AZ ÉCS-T, MENNYI IDŐ ALATT. CSAK 5 ÉV LEHET? VÁROM VÁLASZÁT. KÖSZÖNÖM.
 • ÁFA 57 §

  2016. január 26. 8:31

  Társaságunk vállalkozási keretszerződést köt karbantartási munkálatokra. A feladat része eseti karbantartási munkálatok, valamint része a negyedéves karbantartási munkák elvégzése is. Minden munkálatot egy megrendelés előzi meg, így a "negyedéves karbantartási" feladatokat is csak előzetes egyeztetés alapján végzik el. A szerződés szerint a a munka elvégzését követően történik a számlázás, nem időszakonként. Az ilyen szerződést tekinthetjük ÁFA 57. § szerinti teljesítésnek?
 • Társas vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége GYED mellet

  2016. január 21. 23:03

  Bt.beltag (vezető tisztségviselő - egy másik cégnél munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon) a gyerek féléves kora után a GYED mellett dolgozna heti néhány órát a saját vállalkozásában, de csak akkor, ha nem kellene teljesítenie a minimális járulékfizetési kötelezettséget, mivel annyit egyelőre nem tudna keresni, hogy ezt kigazdálkodja. Néhány vonatkozó cikkben azt mondják, hogy a fenti esetben a társas vállalkozó a 1997. évi LXXX. törvény 29. § (4) a) pontjára hivatkozva csak a tényleges vállalkozói kivét után fizet járulékot, de én nem így értelmezem ezt a paragrafust, és tartok tőle, hogy mindenképpen ki kell fizetnie a minimális járulékokat. Kérem, segítsenek a fenti paragrafus helyes értelmezésben, illetve ha létezik egyéb törvényi hivatkozás, ami lehetővé teszi, hogy a GYED mellett dolgozó társas vállalkozó csak a tényleges kivét után fizessen járulékot, és adót, akkor írják meg, hogy azt hol találom.
 • PÓTBEFIZETÉS

  2016. január 20. 14:18

  T. Cím ! Tényleírás:Ügyfelem, X kft megvásárolta Y zrt részvényeinek 100%-át. A zrt korábbi tulajdonosai az Rt-be pótbefizetést eszközöltek, mely az akkori tulajdonosoknak nem került visszafizetésre. A Ptk az Rt esetében nem tartalmaz ugyan előírást a pótbefizetésre, de a kialakult bírói gyakorlat elismeri.A kft jelenlegi tulajdonosa az Rt könyveiben szereplő pótbefizetés összegét kivenné. A Ptk 3:183§(5)bek.-e szerint ezen összeget annak kell visszafizetni, aki a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szerepel. A Számvieti tv.37§(1) bek.-e szerint eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni a pótbefizetés visszakapott összegét. Kérdés: az Rt-nél pótbefizetésként nyilvántartott összeget kifizetéskor a Kft-nél eredménytartalék növekedésként, vagy ingyenes átadásként, s mint ilyent bevételként kell-e elszámolni. Válaszukat várva, üdvözlettel Rózsáné Szabó Mária könyvvizsgáló
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • lakás

  A takarékszövetkezetek az állam által nyújtott 10 millió forint értékű családi otthonteremtési kedvezményt (csok) önerőként elfogadják az ingatlanvásárlások során - mondta el a Takarékbank Zrt. igazgatója pénteken az M1 aktuális csatornán.  

 • Barack Obama

  Hordónkénti 10 dolláros adót vetne ki az olajra Barack Obama, amerikai elnök, amelyből a tiszta közlekedést finanszíroznák - írja az NRGreport.com. 

 • pénz

  A román adóhatóság ezentúl nyilvánosságra hozza a magán- és jogi személyek nevét, akik tartoznak az államnak - olvasható abban a határozatban, amely csütörtökön jelent meg a román közlönyben.

 • gépjárműpiac

  Leginkább a tehergépkocsik értékesítése pörgött 2015-ben. Új személyautókból 13 százalékkal adtak el többet, mint egy évvel korábban, de a 77 ezres darabszám még mindig csak fele a 2008-asnak. Az InfoTandem infografikája. 

 • Libényi

  A szabadságharc bukását követő időszak a politikai elnyomás időszaka volt. A társadalmi és gazdasági élet fejlődése nem állt meg, sőt még ilyen körülmények között is nagyszerű művészeti alkotások születtek, fejlődött a gazdaság. Az adó- és pénzügyeket viszont törvények helyett teljes mértékben az utasításokon alapuló drákói szigorú rendszer jellemezte, nem csoda, hogy komoly problémák merültek fel a működtetésben.