Cikkek
(2)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(94)

Összes prémium cikk böngészése

 • pénz_fizetés

  2012. július 19. 7:55

  A készpénzforgalom rengeteg adminisztrációval jár a vállalkozásoknak. Míg cikkünk első részében a pénzkezelési szabályzat és a házipénztár előírásait boncolgattuk, most megnézzük, mikor kell bevételi és kiadási pénztárbizonylatot használni, és arról is elmélkedünk, hogy vajon a tranzakciós illeték és a készpénzforgalom törvényi korlátozása ténylegesen át tud-e terelni a bankszámlaforgalomra.

  bookmark
 • pénz_fizetés

  2012. július 10. 7:00

  Nem vitatható, hogy adózási szempontból megnyugtatóbbak a modern fizetési módszerek, amelyek megjelennek a bankértesítőn. Ebben a helyzetben most pénzforgalmi tranzakciós illetéket fognak bevezetni. Ez a lépés tovább fogja tolni a pénzforgalmat a készpénzmozgás irányába. Jelenleg azonban a készpénzforgalomnak - különösen a kisvállalkozásoknál - riasztó mennyiségű adminisztrációja van, véli az adószakértő.

  bookmark
 • Nem a vállalkozás érdekében felmerülő költség

  2015. január 29. 11:16

  Szeretném megkérdezni, hogy mi a helyes könyvelése azoknak a költségeknek, amelyek nem a vállalkozás érdekében merültek fel, tehát nem elszámolhatók, viszont a pénztárból, bankból kifizetésre kerültek. Helyesen járok-e el, ha 86. Egyéb ráfordítások között nyitok egy főkönyvi számot, amire ezeket a tételeket könyvelem és év végén társasági adóalap növelő tételként szerepeltetem.
 • 0-ra leírt tárgyi eszközök

  2015. január 29. 11:13

  Szeretném megkérdezni, hogy a 0 értékkel rendelkező, de még használatban lévő tárgyi eszközöket át kell-e illetve át lehet-e vezetni 0. Nyilvántartási számlaosztályba?
 • Egyéni vállalkozó támogatás miatti écs elszámolás pontositása

  2015. január 25. 10:04

  E.v. 2013.11.27-én beszerzett egy új kotró-rakodógépet 17066967 ft-ért. Üzembehelyezés 2013.12.02. Écs 14.5%. 2013 évre écs elszámolva 203401 ft. MVH határozat 2013.11.07-i dátumú, mely szerint a vissza nem téritendő támogatás mértéke 10101654 ft (de minimis), melyet 2014.02.13-án utaltak. 2013.évben écsként elszámoltunk 203401 ft-ot, a 1353-as bevallásban a határozati dátum miatt beállitottuk a "de minimis"-t, az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentettük 6761912 ft-tal. Jó ez igy, vagy önellenőrizni kell? Ha igen, mit és hogy? 2014.évben a kapott támogatást bevételnek vettük, 10101654 ft-ot, ugyanakkor écs-ként kivezettünk 10101654 ftot, és ezen felül évi écs-ként elszámoltunk 2474710 ft-ot. Ez az elszámolás jó 2014 évre? A 1453-as bevallást is pontosan szeretnénk beadni.
 • Vállatiirányitási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó bérköltség elszámolása

  2015. január 28. 10:16

  Vállaltunk egy új vállalatirányítási rendszer bevezetésén dolgozik. A vezetőség célprémumot tűzött ki a bevezetésben részt vevő dolgozok részére, amit sikeres bevezetés esetén kaphatnak. Tehát ez a célprémium közveztlenül az új szoftver bevezetéséhez kapcsolódik. A köveztkező kérdések merültek fel: Ezzel az új vállaltirányítási rendszerrel alapvetően megváltoznak a céges folyamatok. Ezt lehet számolni alapítás átszervezés aktívált értékeként, illeve a célprémiumot aktíválni kell a bekerülési értékbe vagy bérköltségként kell elszámolni?
 • Törzsvásárlói kedvezmények

  2015. január 28. 13:47

  Társaságunk élelmiszeripari termékek gyártásával, forgalmazásával foglalkozik. Termékeinket saját mintaboltban is szeretnénk értékesíteni. Vásárlóinkat törzsvásárlói program keretén belül szeretnénk ösztönözni további vásárlásokra. A törzsvásárlói kedvezmény mértékét (5-10-20%) a vásárolt mennyiséghez kötnénk. Véleményünk szerint, mivel ez széles körben mindenki részére elérhető és üzletpolitikai célú, így adómentesnek minősül. Azonban saját dolgozóink automatikusan megkapnák a törzsvásárlói kártyát és 30% kedvezménnyel tudnának a boltban vásárolni. Ez a kedvezmény egyes meghatározott juttatásnak minősül és adóköteles a kedvezményben adott összeg (nettó ár 30%-a)? Vagy üzletpolitikai célúnak minősül, mivel törzsvásárlói program keretében kapja a kedvezményt, csak a feltétel nem a mennyiség, hanem hogy saját dolgozónk, és ezt is a bolt forgalmának növelése érdekében adjuk? Mennyiben változik az adózás, ha a mintaboltot nem a Társaság, hanem az egyik leányvállalat üzemelteti? A fent felvázolt kedvezményeket változatlanul megmaradnának, és így a 30%-os automatikus kedvezményt nem, mint saját dolgozók kapják?
 • Kezezelőszemélyzet nélküli berendezések bejentési díja

  2015. január 27. 13:38

  Társaságunk 10 telephelyen működtet 1-1 kezelőszemélyzet nélküli, kávé-tea italautomatát. Szeretnénk bejelenteni a NAV-nak, erre a célra rendszeresített AUTOMATA nyomtatványon az Art. előírásainak megfelelően . A bejelentés igazgatási szolgáltatási díjköteles. Kérdésem erre vonatkozik. Az igazgatási szolgáltatási díjat (30.000 Ft-ot) ugye csak egyszer kell megfizetni? Nem gépenként kell érteni az igazgatási szolgáltatási díjat? Még akkor sem, ha a NAV a gépet a bejelentésünk alapján nyilvántartásba veszi és regisztrációs számot állapít meg gépenként.
 • Áthúzódó tétel könyvelése

  2015. január 27. 19:59

  Az alábbi könyvelési problémám merült fel, melyben a segítséget szeretnék kérni: 2014-ben a megrendelőtől anyagot kaptunk javításra, amit külső céggel, ugyancsak 2014-ben megjavíttattunk. Majd 2015-ben ennek díját kiszámláztuk, átadva a megjavított anyagot. Gondolom az anyagot, mint idegen, nálunk tárolt készletet a 2014.évi leltárba nulla forint értéken fel kell vennünk. Viszont nem tudom, hogy a javítási költséget és a kiszámlázott árbevételt melyik években hogyan könyveljem?
 • Véglegesen átadott pénzeszköz

  2015. január 26. 8:06

  A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet A) rész 13. pontjában foglaltakkal kapcsolatban kérjük az álláspontjukat a megfelelő jogszabály alkalmazás érdekében. A hivatkozott jogszabályhely szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő ráfordítás az adózó által az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, amennyiben az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol. Ügyfelünk fejlesztési célra véglegesen adott át pénzeszközt (75 millió forintot) kapcsolt vállalkozásának. A kapcsolt vállalkozás a fejlesztési célra kapott támogatást ingatlan beszerzésére fordította, így a rendkívüli bevételt halasztott bevételként könyvelte le a passzív időbeli elhatárolások között, melyet az ingatlanra elszámolt értékcsökkenés összegének megfelelő összegben old fel. A kapcsolt vállalkozás üzemi eredménye 2014. évben 30 millió forint, a fejlesztési célra kapott támogatás összege az elhatárolásra tekintettel nem jelenik meg a rendkívüli eredményben, így az adózás előtti eredményben sem. Kérdéseink: 1.) A hivatkozott szakasz így szól: „…a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív…” Jól gondoljuk-e, hogy eredmény alatt ebben az összefüggésben az eredménykimutatásban kimutatott, a számviteli törvény szerinti adózás előtti eredményt kell érteni? 2.) A vállalkozás (amennyiben nyilatkozatot kíván kiadni a juttatás miatt) „az eredmény a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva” fordulatot hogyan értelmezze? A számviteli törvény szerint a jóváírás napján rendkívüli bevételt számol el, amelyet a következő könyvviteli lépéssel halasztott bevételként át is vezet, és majd csak a felmerült értékcsökkenési leírás arányában oldja fel – több éven keresztül - ekkor lesz végleges (rendkívüli) bevétel a számviteli beszámolóban is. Helyes –e az az értelmezés tehát, hogy a a Tao tv. 3. sz. melléklete A) 13. pont alapján a „bevétel nélkül” fordulatot úgy értelmezik, hogy nem a teljes juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz összegét vonják le az eredményből, s így vizsgálják, hogy nem lesz-e negatív, hanem csak a tárgyidőszakban ezen juttatás alapján kimutatott rendkívüli bevételt vonják le az eredményből Amennyiben nem helyezik üzembe a juttatás évében a fejlesztés eredményeképpen beszerzett eszközt, akkor nem is kell semmit levonni az eredményből, hiszen a teljes összeg a juttatás évében halasztott bevétel lesz, és a feloldás évében „adózza le”, mivel e tekintetben a Tao nem ír elő adóalap csökkentő összegeket
tovább

Újdonságok

 • út

  Elektronikusan, személyesen és postán is visszaválthatók a feleslegesnek bizonyult matricák. Akiknek eddig nem volt megfelelő matricájuk, február végéig pótolhatják büntetés nélkül.

 • teherfuvarozás

  A végrehajtási eljárás a szabályozás szerint bármilyen végrehajtási cselekménnyel megindul. Tehát elviekben, ha az adózó határidőre nem fizette meg az adókötelezettséget, és a közúti fuvarozással érintett jármű ellenőrzéséről a NAV tudomást szerez, akkor azonnal végrehajtási eljárást indíthat és már kérheti is a hatósági zár alkalmazását.

 • Hagia Sophia

  A Római Birodalom számos képzőművészeti alkotást, első sorban szobrokat, épületeket, mozaikokat hagyott az utókorra. Ezek egyik legszebb példája a konstantinápolyi (ma Isztambul) Hagia Sophia (ejtsd aja szófia, magyarul szent bölcsesség) székesegyház. Létrejöttét annak köszönheti, hogy egy óriási lázadás tört ki Justinianus császár erőteljes adóztatása miatt. Ezt a lázadást nevezzük Nika-felkelésnek.

 • Orbán Viktor

  Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban elképzelhetőnek nevezte a bankadó fokozatos csökkentését a következő években.

 • lakat

  A magyar tulajdonú és központú navigációs tartalomszolgáltató, a NPMobileComm-NaviPro csoport húszezer magyarországi kereskedelmi és idegenforgalmi partnere bevonásával elindította a VasarnapiNyitvatartas.hu vásárlói adatszolgáltató rendszert - tájékoztatott a társaság csütörtökön.

Szaklap ajánló

Bejelentkezés

bejelentkezés
Elfelejtett jelszó