Cikkek
(2)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(46)

Összes prémium cikk böngészése

 • Külföldi céggel konzorciumban belföldi építés - bérek, munkajogi feltételek, letelepedés, adók és járulékok fzetése

  2016. szeptember 29. 9:43

  Magyar cég egy másik EU tagállamban székhellyel rendelkező külföldi céggel konzorciumban épít (építési engedély köteles tevékenység keretében) Magyarországon. A külföldi cégnek Magyarországon nincs telephelye, sem leányvállalata, sem fióktelepe, magyar adószáma sincs, nincs gazdaságilag letelepedve Magyarországon. Saját külföldi munkavállalóit ő maga fizeti, és csak velük végezteti a munkát. - van-e valami szempont külföldi cégek magyarországi munkavégzése esetén amire oda kell figyelni? Szükséges a külföldi cégnek gazdaságilag bármely módón letelepedni Magyarországon, adószámot kiváltania? - Mi vonatkozik a külföldi cég külföldi munkavállalójának magyarországi munkavégzésre, járulékok és adók vonatkozásában, ki és hol fizeti meg? - vonatkozik-e a külföldi cégre a minimális rezsióradíj, ha a saját munkavállalóját alkalmazza? - milyen munkajogi követelményekre kell figyelnünk?
 • Szövetkezeti tag személygépkocsi használata

  2016. szeptember 28. 17:21

  Tisztelt Hölgyem/Uram! Egy szövetkezeti tag saját tulajdonú (a tag tulajdonában lévő) személygépkocsit használ szövetkezeti feladatok, tevékenység végzése érdekében. Ennek kapcsán az alábbi kérdések merültek fel: - megfelelő – e, ha szabályosan vezetett kiküldetési rendelvény alapján számolja el utazási költségeit, s ez alapján fizetik ki számára az gépkocsi használati díjat, mely alapján a 9 Ft / km költségtérítést is megkapja? Jól értelmezzük, hogy ez nem képez a magánszemély számára adófizetési kötelezettséget (pl.: szja,) illetve nem jelenik meg a szövetkezet részére a cégautó adó költsége? - mi van akkor, ha nem a szövetkezeti tag tulajdonában áll a gépjármű, hanem az a tag valamely rokonáé? ( Pl.: szülő, nagyszülő) - helyes e akkor is az eljárás, ha a magánszemély, hivatalosan bérel autót (pl.: autó szalontól)? Válaszukat előre köszönjük!
 • járművek értékcsökkenés

  2016. szeptember 28. 14:51

  Tisztelt Szakértő! közuti áruffuvarozást végző vállalkozásnál a megvásárolt vontatót (kamiont), valamint a hozzá tartozó pótkocsit egy leltárfelvételi egységként, járműszerelvényként kezeljük, tekintettel arra, hogy önállóan egyik sem tudja ellátni a fuvarozási funkciót. Azonos kilométert tesz meg mindkettő, mivel csak egymáshoz kapcsolva tudja ellátni a fuvarfeladatot. Számviteli törvény szerint 20 % amortizációt számolunk el. A társasági adó törvény értékcsökkenés melléklete szerinti VTSZ számokat követve a vontató leirási kulcsa 20 %, a pótkocsi leirási kulcsa 14,5 %. Van-e lehetőség arra, hogy társasági adó törvény szerinti értékcsökkenést is járműszerelvényként (leltárfelvételi egységként) állapitsuk meg, amortizációs kulcsként a többségi elv alapján (vontató értéke 3-4-szerese a pótkocsi értékének) a vontató amortizációs kulcsát alkalmazva. válaszát köszönjük tisztelettel Standard Kft
 • Uniós értékesítés bizonylatolás

  2016. szeptember 28. 11:05

  A társaság ajándék tárgyak nagykereskedelmével foglalkozik. Uniós adószámmal rendelkező külföldi kiskereskedők rendszeresen vásárolnak 50-2000 EUR közötti értékben, és az árut gépkocsival szállítják el. A társaság áfamentes számlát állít ki, a vevő uniós adószámának feltüntetésével. Az árú kiszállítását Magyarországról a vevők külföldi székhelyükről küldött nyilatkozattal igazolják. Értesüléseink szerint a NAV ezeket a nyilatkozatokat nem fogadja el annak igazolására, hogy az árut elszállították Magyarországról. Ha ez így van, milyen egyéb lehetőség van annak igazolására, hogy az ügylet ténylegesen uniós értékesítést valósit meg, és ennek következtében az értékesítő jogosult áfamentes számla kiállítására.
 • Külföldi munkavégzés járulékolása

  2016. szeptember 28. 9:40

  Tisztelt Cím! Az alábbi kérdésben kérnénk tájékoztatást nyújtani. Ügyfelünk egy németországi telephellyel rendelkező magyarországi Kft., amely belföldi lakóhellyel rendelkező munkavállalókat alkalmaz kizárólag Németországban történő (183 napot meghaladóan) villanyszerelési munkavégzésre. Munkaszerződései alapján munkavégzés helyének Németország, munkabérként pedig fix összegű Ft-ban megállapított bér, valamint EUR-ban megállapított - szerződésekben változó megnevezéssel (költségtérítés, órabér) szerepeltett - jövedelem került meghatározásra. A munkavállalók Magyarországon biztosítottak (rendelkeznek A1-es igazolással).A Kft. a magyar Ft-ban megállapított bérből Magyarországon hatályos törvények szerinti járulékokat számfejtette és meg is fizette (személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó). A Magyarországon kifizetett nettó bér EUR-ra történő átszámítását követően Németországban a bérszámfejtésben bruttó adóalapot növelő tételként szerepeltetett, amely összeg után a Németországban hatályos törvények szerinti jövedelemadó került levonásra. 1.Személyi jövedelemadó: Helyesen értelmezzük-e, hogy a munkavállaló ugyan belföldi illetőségű személy, de a munkaviszonyból származó jövedelemre az adóztatás helye külföld. A belföldön kapott jövedelem összegéből nem kell belföldön a munkáltatónak személyi jövedelemadót levonnia, de a munkáltatónak ebben az esetben is be kell vallania a magánszemély részére fizetett jövedelmet, mint Magyarországon „mentesített” (adómentes) címen kifizetett összeget. A magánszemély az éves adóbevallásában – amennyiben más jövedelemmel is rendelkezik – ezt a jövedelmet „mentesített” jövedelemként szerepelteti. A Kft-nek erről a Magyarországon „mentesített” bruttó összegről adatot kell szolgáltatnia Németországban történő adóztatáshoz, mivel a magánszemély teljes jövedelme a német adózási szabályok hatálya alá kerül. 2.Társadalombiztosítás járulékok és Szociális hozzájárulási adó: A biztosítási kötelezettség kérdése tekintetében jól értelmezzük-e, hogy amennyiben adott magánszemély egy munkáltató javára végez munkát más tagállamban, és a lakóhelye szerinti tagállamban végzett tevékenysége nem jelentős, a biztosítási kötelezettség a munkáltató székhelye szerinti államban áll fenn. Biztosítás tekintetében így a munkavállalók esetünkben is a magyar szabályok alá tartoznak, a számukra kifizetett jövedelem egészére(attól függetlenül, hogy melyik ország szabályai szerint került adóztatásra) a magyar jogszabályok vonatkoznak. A nem önálló tevékenységből származó bevétel része a Magyarországon kapott bér és az EUR-ban kapott jövedelem is, mely teljes összeg után a Kft-nek a magyar szabályok szerinti járulékokat kell számfejteni és befizetni. Kérjük, tájékoztatásukkal nyújtsanak segítséget a fent bemutatott bizonytalanság tisztázása érdekében, illetve hogy a Kft. a vonatkozó törvényekben előírtaknak megfelelően eljárva tudjon eleget tenni adófizetési kötelezettségének. Tisztelettel:
 • Fordított áfa

  2016. szeptember 26. 19:15

  Tisztelt Szakértő! Kérem segítségét abban,hogy -a vízjogi létesítési engedélyes és -a 2016.évben bejelentési kötelezettség mellett létesített kerítés kivitelezése fordítottan adózik-e? Az építési engedélyes épületbe készített beépített bútorok egyenes adózásúak. Helyesen jártunk -e el ha a magánszemély megrendelő részere kivitelezett kút alvállalkozója fordított adózási számlát,mi pedig a megrendelő felé egyenes adózásút állítottunk ki. Az engedélyköteles épület vállalkozói részére az anyagot néhány eset kivételével / nyílászárót készítő be is szereli azt/a megrendelő biztosítja .Az áfa tv.szempontjából ez így saját rezsis beruházásnak minősül?Ha igen úgy hogyan kell az aktiváláskor ezt megjeleníteni az áfa analitikában ill.a bevallásban? Mielőbbi válaszukat várva segítségüket előre is megköszönöm.Tisztelettel:
 • adószámos magánszemély adózása

  2016. szeptember 26. 10:54

  Tisztelt Szakértő! Adószámos magánszemély adózása, bevallása ügyében kérném segítségét az adószámos magánszemély vonatkozásában. Kérem tájékoztatását (az adószámos magánszemélyre vonatkozó nyomtatványok számának és a beadási határidő megjelölésével) abban az esetben ha: - biztosítási jogviszonyt keletkeztet a szerződés szerinti összeg, a) a vevő adószámmal rendelkezik (társaság, egyéni vállalkozó..) b) a vevő magánszemély - biztosítási jogviszonyt nem keletkeztet a szerződés szerinti összeg. Köszönettel:
 • Osztrák adóügyi illetőségű magánszemély vagyonkivonást érintő EHO kötelezettsége

  2016. szeptember 24. 12:09

  Tisztelt Szakértő! Egy osztrák adóügyi illetőségű magánszemély magyarországi BT-ben beltag. A társaságot végelszámolással megszüntetik. A vagyonkivonásnál a magánszemélynek adóköteles jövedelme keletkezik. Kérdésem, hogy az osztrák illetőségű beltag jövedelmét terheli -e EHO fizetési kötelezettség Magyarországon. Tisztelettel:
 • Kártalanitás

  2016. szeptember 23. 9:04

  Tisztelt Szakértő! 2016. évi XCI. törvény a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról 13. paragrafus (8) bekezdésének a) pontja szerint kártalanítás illeti a) az e törvény hatálybalépését követően hatályba lépő földhasználati szerződéssel rendelkező jogosultat 150 000 forint/hektár mértékben, a c) pont szerint pedig a „Földet a gazdáknak!” Program során földárverésen az (1) bekezdés szerinti érintett földrészletek vonatkozásában nyertes licitálót az árverésen történő részvétel, valamint a kapcsolódóan felmerült költségek vonatkozásában, ingatlanonként 150.000 forint erejéig. Kérdésem az, hogy van-e szja-vonzata a fentiek alapján kifizetett kártalanítási összegeknek, vagy az szja-törvény 1. számú melléklet 6. c. pontjában meghatározottak szerint adómentes juttatásnak minősül-e? Vagy jövedelempótló kártalanításnak számít, mely adókötelezettséggel jár? Válaszát előre is köszönöm.
 • Magánszemélytől vásárolt lakás továbbértékesítése

  2016. szeptember 20. 14:25

  Társaságunk értékesítés céljára épít(ett) többlakásos lakóingatlant. E többlakásos lakóingatlanból 2013-ban szerkezetkészen értékesítettünk egy lakást (27 % Áfával) magánszemélynek. A lakóingatlan használatbavételi engedélye 2014. december 15-én lett jogerős. (Tehát a lakások az ÁFA törvény szerint ÚJ-nak minősül.) A 2013-ban szerkezetkészen értékesített lakást 2016. nyarán visszavásároltuk (a magánszemélytől adásvételi-szerződéssel) továbbértékesítési céllal. Kérdésem: Hogyan kell értékesítenünk a lakóingatlant ? 1. ÁFÁ-san? mivel a használatbavételtől a 2 év még nem telt el? Ha ÁFÁ-san akkor az 5 % ÁFA felszámításával (mivel a lakás a 109 négyzetméteres)? Előfordulhat, hogy ugyanazon ingatlan értékesítését kétszeresen (két alkalommal is) terheli az ÁFA? 2. ÁFA-mentesen? mivel a jogerős használatbavételi engedélyt követően nem az első értékesítés történik? 3. Felvetődhet a különbözeti ÁFA használata? (Úgy gondoljuk nem, hiszen az „csak” ingóságokra vonatkozik), vagy bármilyen különleges eljárási mód?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • versenyképesség

  Miközben a legtöbb uniós tagország javította versenyképességét, Magyarország mutatója tovább romlott, így már csak a 25. hely a miénk az EU-ban. Így persze a régiós versenyben is nagy hátrányból indulunk. Az InfoTandem infografikája.

 • Választás

  A közelgő népszavazáson közreműködő választási bizottsági tagok mentesülnek a szavazást követő napon a munkavégzés alól. Az ABT Treuhand cikkéből azt is megtudhatja, kapnak-e fizetést a kimaradt napra. 

 • munka, két monitor

  A mai korszerű LCD képernyők használata mellett akár idejét múltnak is tűnhet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit meghatározó rendelet.

 • benzin

  Emelkedik bruttó 6,35 forinttal a 95-ös benzin, és 12,70 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára szombattól a jövedékiadó-szabályozás változása miatt.

 • Forrás: shutterstock

  Lassan évtizedes vita végére kerülhet pont, ha végre lehetőség lesz az ügyleteket az üzleti cél szerint minősíteni áfa tekintetében a beruházások nyomán kiépített közművek ingyenes és kötelező átadásakor. A Nemzeti Adókonzultáción erre halvány ígéret fogalmazódott meg.