Cikkek
(10)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(70)

Összes prémium cikk böngészése

 • Termőföld beszerzés egyösszegű elszámolása családi gazdaságban

  2016. február 10. 11:35

  Családi gazdálkodás vezetője elszámolhatja -e a termőföld bekerülési értékét egy összegben a beszerzés évében? SZja tv 3. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez III. Az értékcsökkenési leírás elszámolása 1. Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint a mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni. Ennek során a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint a mezőgazdasági őstermelő az egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza, azzal az eltéréssel, hogy a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint az adóév utolsó napján az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaság részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét - választása szerint - az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni. Más önálló tevékenységet végző magánszemély (ide nem értve az egyéni vállalkozót) a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra a 2. pont rendelkezéseit alkalmazza.
 • Levelező képzéses hallgató gyakorlati képzésének díjazása

  2016. február 9. 15:08

  Tisztelt Szakértő! Egy levelező tagozatos hallgató külső képzési helyen 7 hét egybefüggő szakmai gyakorlatot végez, tehát kötelező neki díjazást fizetni a NFtv. 44. § (3) a) szerinti mértékben. Értelmezésünk szerint, mivel nem nappali tagozatos, biztosítottnak minősül, be kell jelenteni, minden járulékot, SZJA-t vonni kell a kifizetett munkadíjból, és szociális hozzájárulási adót is kell fizetni. Az SZJA-tv és a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben egyértelmű, hogy a mentesség csak a nappali tagozatos hallgatókra vonatkozik. A Tbj. törvény nem nevesíti, hogy a biztosítás csak a nappali tagozatos hallgatókra nem terjed ki, szerintünk áttételesen itt is így kell érteni. (SZJA-tv. 1.sz. mell 4.12.1 b); Tbj. 11. § d); szocho tv. 455.§ (3) d) és 466.§ 9. pont). Jól értelmezzük-e a törvényeket? Köszönöm válaszukat.
 • Megbízható adózó

  2016. február 7. 21:41

  Cégünk bankszámlájára szemben bárminemű előzetes felszólítás vagy értesítés nélkül inkasszót nyújtott be a NAV 5 nappal az áfa és a társasági adó befizetésének esedékessége után. Kérdésem ,hogy ennek következtében társaságunk nem kerülhet bele a megbízható adózó kategóriájába? Az anyacégre ez lehet kihatással ugyanebben a tekintetben? Az egész egy banális hibának köszönhető, mivel az átutalási megbízás rögzítve lett, de nem került beküldésre, ez most is látható a rendszerben. Erre hivatkozva nem lehet kimentési kérelmet benyújtani? Egyébként felháborítónak tartom ezt az eljárást, tekintettel arra, hogy a NAV hónapokig elhúzza az ellenőrzéseket, de 5 nap után ők inkasszálnak. Önöknek is volt ilyen tapasztalata?
 • Alanyi mentes szolgáltatás nyújtása

  2016. február 7. 14:08

  Alanyi mentes egyéni vállalkozóm szerződést kötött ügynöki tevékenységre Romániai székhelyű társasággal , annak termékeihez megrendelés szerzésére Magyarország területén. A jutaléka a megrendelések százalékában lesz. Meg kell kérnie a közösségi adószámot ? Az alanyi mentes szolgáltatás nyújtó ebben az esetben is ÁFA mentes számlát állít ki ? Az Áfá-t az ügynöki bevétele után be kell vallania és meg kell fizetnie ? Van valamilyen értékhatár ameddig nem kell ÁFÁ-t fizetnie ?
 • tag megbízása

  2016. február 6. 11:31

  Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft tevékenysége ingatlan bérbeadás. Van egy üdülő ingatlana, amit egyébként értékesíteni szeretne, de az ingatlan magas értéke miatt még vevőt nem talált. Addig megpróbálja bérbe adni. Nyaranta egy-két bérlő kiveszi, de nem igazán van forgalom. A cégnek külsős ügyvezetője van (egy barát) aki szívességből vállalta a feladatot, juttatást nem kap. Az egyszemélyes tulajdonos néha lemegy, lenyírja a füvet, meglocsolja a kertet, a bérlőknek oda adja a kulcsot, stb. Tehát nem folyamatosan végez tevékenységet. Abban az esetben, ha megbízási szerződéssel a cég évi 50.000 Ft-ot fizet ki neki e feladatok ellátására, akkor kell e utána bármi más járulék terhet fizetni. ( nincs semmilyen biztosítási jogviszonya, 2 éve van a nyugdíjig, addig fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot). A társas vállalkozó meghatározása : „tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony), ” Tehát jól értelmezzük e, ha megbízási szerződéssel csinál valami, akkor a megbízás szabályai szerint kell eljárni ( min. bér 30%-a alatt nem biztosított)? Ha mégis társas vállalkozónak minősül, akkor hogy lehet azt megoldani, hogy ne kelljen egész évben fizetni a magas járulékokat, csak akkor, amikor ténylegesen csinál valami? Arra az időre (ez lehet egy-két nap) be kell jelenteni?
 • Egyéni vállalkozó csekély összegű (DE MINIMIS) támogatásának elszámolása.

  2016. február 6. 11:19

  Mezőgazdasági Vállalkozó Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt vesz fel 2013,2014,2015. években. Az MVH minden év novemberében értesítést küld a támogatástartalomról, melyet megbont kamattámogatás támogatástartalomra, valamint kezesség díjtámogatás támogatástartalomra. Az MVH a támogatás okiratban hivatkozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18.-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (H.L.352.1.)hatálya alá való tartozására. A 2015. évi SZJA-Bevallás 1553-13-08 nyomtatványán az adórendszeren kívüli csekély összegű (de minimis) támogatást is bevallási kötelezettség terheli. Kérdésem, hogy az MVH által kiadott támogatástartalmat a SZJA bevallásban szerepeltetni kell? A három adóévben 15000 eurónak Ft. összegnél figyelembe kell venni a folyószámlahitel támogatástartalmát is?
 • lizing áfa elszámolása

  2016. február 6. 11:05

  Tisztelt Szakértő Nyílt végű pénzügyi lizing áfa-elszámolásával kapcsolatos a kérdésem Kft nyílt végű pü lizingbe vesz szgk-t. Az első részlet a teljes összeg 30%-a, erre a számlára nincs időszak írva. Az átvétel október 28. 10.28-10.31. között egy út magán, egy céges, a km arány 20-80%. Az első számla teljesítési ideje okt.28., az átvétel napja. Ennek áfáját 20-80% arányban (okt.havi teljesített km) megosztva levonásba helyeztük. A 2. számla: időszak 10.28-12.15. A 11.01-12.15. között megtett km-ek arányában kell az áfát megosztani, vagy újra a 10.28-10.31. közötti km-eket is figyelembe kell venni? Ha igen.,akkor az első lizingdíj milyen időszakra vonatkozik? Csak az átvétel napján megtett km-eket lehet figyelembe venni? Annak a megosztását utólag kell módosítani? A 3.számla 12.16-01.15. Az ebben az időszakban megtett km. alapján kerül felosztásra az áfa. Mivel ez szolgáltatás, nem tárgyieszköz beszerzés, az első díjrészlet módosítását, ha kell mikor, meddig és mi alapján kell megcsinálni? Kérem a fenti konkrét pl-n szíveskedjenek bemutatni a helyes elszámolás menetét.
 • Törzstőkeemelés a jövőbeni eredmény terhére

  2016. február 4. 21:22

  Tisztelt Szakértő! Lehet-e úgy rendelkezni a társasági szerződés módosításakor, hogy a kötelező törzstőke minimumot a jövőbeni szabad eredménytartalék terhére, esetleg részletekben teljesíti a társaság? Milyen adózási következményekkel kell számolni? Hogyan kell ebben az esetben könyvelni a jegyzett tőke emelését? Üdvözlettel várom szíves válaszát.
 • Új építésű lakóingatlan értékesítés 2016

  2016. február 2. 19:56

  Ügyfelem Társasházi ingatlanok építését tervezi. Az egyes lakásokhoz kapcsolódóan a tulajdonosokat megilleti a Társasházi közös tulajdonban lévő autóbeállók használata is, amennyiben ennek a használati jognak a megszerzéséért a a beruházónak külön díjat fizet. Az egyes lakásokhoz kapcsolódó használati jog a Társasházi Alapító Okiratban feltüntetésre kerül, azonban az Illetékes Földhivatalnál nem kerül bejegyzésre. Kérem írják meg jól gondolom-e, hogy amennyiben az egyes lakások értékesítésére vonatkozóan az 5% Általános Forgalmi Adó felszámítása lehetséges, mert az ingatlan megfelel a jogszabályban foglaltaknak, az autóbeállók használati jogáért fizetett díj semmiképpen nem kerülhet a kiszámlázásra a kedvezményes 5%-os adókulccsal, tekintettel arra, hogy az autóbeálló nem minősül lakóingatlannak az ÁFA törvény fogalmai szerint! Kérem írják meg, hogy amennyiben a Társasházi autóbeállók tulajdonjogát szerezné meg a vevő, mint a közös tulajdon egy hányadát, akkor alkalmazható-e a kedvezményes, 5%-os adókulcs, vagy az általános 27%-os adókulcsot kell-e alkalmazni. Egy másik ügyfelem lakóházak építését tervezi értékesítési céllal. A lakóházak földszintjén vagy pince-szintjén gépjármű tárolására alkalmas helyiség is kialakításra kerül külön garázs-bejáróval. Kérem írják meg, hogy amennyiben a lakóház megfelel a kedvezményes, 5%-os adókulcs alkalmazási feltételeinek, akkor meg kell-e bontani az eladási árat a garázs és a lakóház többi részének eladási árára, és ha igen, akkor milyen adókulcsot kell alkalmazni a garázsra jutó eladási ár meghatározása során. A garázs külön nem kerül feltüntetésre az ingatlan tulajdoni lapján, kizárólag az engedélyeztetési eljárás során benyújtott helyszínrajzokon kerül az adott helyiség garázsként feltüntetésre, mint a helység tervezett funkciója. Mielőbbi válaszukat nagyon köszönöm.
 • Adóbevallás

  2016. február 2. 13:33

  2015.szept 14-ig heti 36 órás munkaviszony mellett voltam egyéni vállakozó. A vállalkozáshoz kapcsolódó járulékot az 58-as nyomtatványon vallottam be illetve az azt helyettesítő NY jelű nyomtatványon. 2015 szept 15-től nyugdíjas lettem(40 éves munkaviszony után korhatár előtti) Ez időponttól "kiegészítő tevékenységet folytató" vállalkozónak minősülök, és 2015.szept 17-től szintén van heti 36 órát elérő munkaviszonyom is. Kérdésem az lenne,hogy a vállalkozással kapcsolatos járulékokat-mint kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó-hanyas számú nyomtatványon kell bevallanom?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok