Cikkek
(9)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(48)

Összes prémium cikk böngészése

 • Sportbérlet adózása

  2015. augusztus 26. 13:40

  Társaságunk éves VIP székbérletet vásárolt a Puskás Akadémia sportrendezvényeire (2015. július 1-2016.június 30 közötti időszakra) , melynek értéke több, mint 50.000 Ft. Kérdésként merült fel, hogy az 1995/CXVII. tv. 1.sz. melléklet 8.28 pontja alapján ingyenes juttatásként elszámolható-e a bérleti díj, amennyiben több munkatárs ( 8 fő) felváltva vesz részt a sportrendezvényeken?
 • Munkáltatói juttatás elemi kár esetén

  2015. augusztus 26. 11:17

  Az eset leírása: a munkavállaló családi házát villámcsapás érte, a tető leégett. A munkáltató juttatást ad a tető helyreállítására. Kérdés: Az előző eset megfelel-e az Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.1./a) pont szerinti adómentes juttatásnak? Terheli-e a juttatás után a munkáltatót bármilyen adó/járulék/illeték fizetési vagy bejelentési kötelezettség? Milyen dokumentumokat érdemes begyűjteni az esettel kapcsolatban a juttatás adómentessége érdekében?
 • Harmadik országból kapott számla

  2015. augusztus 25. 12:44

  Társaságunk haszonbérbe adja ingatlanát, melyből áfa mentes bevétele származik.Cégünknek harmadik országból (Panama) érkező költségszámla után keletkezik áfafizetési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy kizárólag áfa mentes bevétele van?
 • Kártalanítás, vagy kártérítés

  2015. augusztus 18. 20:44

  Társaságunk Flottakezelési szolgáltatásnyújtás keretében nem csak a gépjármű bérletet, hanem a gépjármű használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (szerviz/javítás, gumiabroncs, biztosítás…) is biztosít partnereinknek igényeiknek megfelelően. A havonta számlázott flottakezelési szolgáltatás 2 fő elemből áll: havi bérleti díjból, valamint havi átalány szolgáltatási díjból. A 36-60 hónapra kötött szerződéseinkben foglalt megállapodás alapján a flottakezelési (bérleti) időszak végén a (korábban) bérelt gépjármű értékesítését követően a befolyó vételár és a szerződésben rögzített időszak végén várható piaci érték, valamint a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában az időszak elején tapasztalati úton meghatározott átalánydíj, és a ténylegesen felmerült, beérkező számlákkal igazolt szolgáltatási díjak összevetése alapján a Bérlő partnerrel elszámolunk. Az elszámolás eredményeként jelentkező különbözetről, mint elszámolásból származó flottakezelési díjkülönbözet számlát állítunk ki, amely vagy +, vagy - előjelű. Úgy gondoljuk, hogy e számla az általunk biztosított szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódik, így az egyenes ÁFA szabályai szerint kerül általunk kiállításra. A partnerrel megkötött szerződésünk – természetesen – rendelkezik a szerződés lejárat (36-60 hónap) előtti megszűntetéséről is. E szerint, amennyiben a Bérbevevő az eredetileg meghatározott futamidő elteltének 30%-a előtt jogszerűen (mert megengedjük a bérlőnek) mondja fel a szerződést, akkor 4 havi, ha 50%-a előtt, akkor 3 havi, ha 70 % előtt, akkor 2 havi autópark-bérleti díjnak megfelelő összeg megfizetésére köteles (mint bánatpénz). Tehát a Bérbevevő által történő szerződés felmondása során végzett elszámolásunk annyiban különbözik a bérleti időszak végén történő elszámolástól, hogy tartalmaz 2-4 havi bérleti díjnak megfelelő bánatpénzt. Jelenleg egy jogi eljárás keretében az elsőfokú bíróság nem jogerősen az előbbiekben kifejtett, bérlő partner által lejárat előtt felmondott flottakezelési szolgáltatásunkhoz kapcsolódó elszámolásunk kapcsán az alábbiak szerint foglalt állást: A kikötött bánatpénzt kötbérnek minősítette azzal az indokkal, hogy az tartalmát tekintve a szerződés idő előtti megszűnése miatt alkalmazott szankció. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a szerződés idő előtt megszűnt, azaz a továbbiakban az ügyfél részére szolgáltatást nem nyújtottunk és így nem jutottunk hozzá a szerződés eredeti lejártáig az ügyfél által fizetendő díjakhoz, a bíróság az elszámolás alapján Társaságunknak járó összeget (a szerződés felmondásától az eredeti lejárati időpontig számított diszkontált bérleti díj + a futamidő végén várható piaci érték – a jármű értékesítéséből befolyó eladási ár) elmaradt haszon jellegű igénynek minősítette, amely effektíve kárként jelentkezik Társaságunk oldalán. Ebből eredően a bíróság álláspontja szerint az elszámolás eredményeképp fennmaradó összegek, mint kárösszegek után Áfa nem számítható fel. Helyes ez a megállapítás ?
 • Vevői készlet értékesítése

  2015. augusztus 17. 14:05

  „A” társaság által bérelt üzletbe/raktárba leszállításra került szlovák cégtől „B” áru „vevői készletként”. Vásárlók „C” a leszállított áru nagy részét megvették, melyekkel egyidejűleg „B” cég le is számlázta „A” cég felé azok eladási árát. A szlovák eladó „B” a végvevők felé „C” el nem adott (megmaradt) készletet értékesíteni szeretné az „A” magyar társaság felé. Milyen ÁFA kulccsal kell kiállítani a szlovák cégnek „B” a magyar társaság „A” felé a megmaradt készletről számlát? A termékek korábban ténylegesen Szlovákiából érkeztek be, melyeket CMR is igazol. Társaságunknak ezt a beszerzést melyik havi ÁFA bevallásban kell szerepeltetni?
 • szállásdíj adóvonzata

  2015. augusztus 17. 8:35

  Társaság ügyvezető igazgatója, aki egyben kisebbségi tulajdonos,saját részre alkalmanként szobát szeretne kivenni egy panzióban, abban a városban, ahol a kft. telephelye is van és rendszeresen ott tartózkodik. A panziót egyéni vállalkozó üzemelteti. Az igazgató lakhelye Budapest, távol esik mind a cég székhelyétől, mind telephelyétől. Az ügyvezető munkaszerződése szerint „a munkavállaló munkavégzésének a helye a Munkáltató mindenkori székhelye és telephelye”. Az ügyvezetőn kívül más alkalmazott nincsen, esetleg alkalmanként helybéli egyszerűsített foglalkoztatott (részükre nem szükséges szoba bérlése). Kell majd adót fizetni az ügyvezető szállásdíja után? Amennyiben igen, milyen és mennyi adóteherrel? Az adót/adókat kinek kell fizetni a társaságnak vagy az ügyvezetőnek? Amennyiben a társaság ügyvezetését a munkaviszonyban álló igazgató mellett egy másik vezető is elvállalná, aki viszont nem munkaviszonyban látná el (díjazás nélkül) a tisztségét, ebben az esetben hogyan alakulna a szállás adózása? (ez még csak tervezet). Ez az igazgató előreláthatóan nem bérelne szobát, pedig Ő sem helybéli lakos. Csak azért jeleztem a problémát, ha esetleg szabályzat írása szükséges a szállás megfelelő módszerű adóztatatásához, kérem ezt is jelezzék, ha szükséges! Így hogyan alakul a szállásdíj adóvonzata, kinek (cég vagy magánszemély) és mennyi adót kell fizetni, ha egyáltalán kell fizetni? Kérem mindkét variációban a válaszukat (1 illetve 2 ügyvezető esetén is)?
 • bt beltag nélkül

  2015. augusztus 16. 11:53

  Egy BT-ben márciusban kilépett a beltag, így csak egy kültagja maradt. A társaság a jogvesztő határidőn belül a cégbíróságnál nem kíván új tagot bejelenteni. A 6 hónap letelte után nem tudom, hogy milyen teendőink vannak a céggel kapcsolatosan? (A céggel szemben peres eljárás van folyamatban, amelynek kimenetele és ideje előre nem látható).
 • Ellentételezés nélküli tartozás átvállalás

  2015. augusztus 13. 8:06

  Az " A" kft." B" kft 100 egységnyi bankkal szemben fenálló hitelét ellentételezés nélkül átvállalta. Az átvállalt összegget az aktív időbeli elhatárolások közé halasztott ráfordításként átvezette. A 100 egységből 10 egység pénzügyi rendezésre került ezzel a 10 egység a rendkívüli ráfordítások közé visszavezetésre került. A maradék 90 egységnyi hitelt egy "C" kft.ellentételezés nélkül átvállalta "A" kft.-től, ezzel az "A".kft kötelezettsége megszünt a bank felé. Mikor lehet és hogyan kell kivezetni az "A" kft.-nél a számviteli tv.33.§.(1). szerint a még pénzügyileg nem rendezett, de már átvállalt 90egységnyi hitelt.
 • Az előleg áfa szabályai a 2015.évi változás után II rész

  2015. augusztus 12. 16:00

  Folytatnám az első részben feltett kérdéseimet: Segítségét kérem a 2015.01.01 naptól hatályos Áfa tv 59§(1) – előleg - témában általánosságban, és konkrét példán is bemutatva a változásokat. A felek, mint a fentiekben olvasható, a teljesítések előtt kötött szerződésben utaltak a kompenzálás lehetőségére. 2. Hogy ne kelljen a Termelőnek előlegszámlát kiállítania, megoldás-e, hogy az első bérmunka számla teljesítési dátumát megelőzően a szerződést módosítják és abban a kompenzálás lehetőségét kizárják? Ha 2 Társaság között már megtörtént egy–egy jogügylet s ezek számviteli teljesítési dátumát követően készül megállapodás a kompenzálásról, az nem tartozik az ÁFA tv 59§-a alá, s ott nem jelenik meg a vagyoni előny? Ha egy jogügylet az egyik fél részéről megvalósult, számla készült (pl 2. hóban), majd a másik fél nem tud fizetni, ezért 5. hóban megállapodnak, hogy 7.hóban teljesít a másik fél az első felé egy termékértékesítést, mely árát bekompenzálnák az első fél által kiállított számlába, akkor a vagyoni előnyhöz jutás dátuma, azaz az előlegszámla teljesítési dátuma 7. havi lesz? Előlegről csak abban az esetben beszélünk, ha a beszerző/igénybe vevő adóalanynak szerződésen vagy jogszabályon alapuló kötelezettség van. Tudna példát mondani a jogszabályon alapuló kötelezettségre?
 • Az előleg áfa szabályai a 2015.évi változás után I rész

  2015. augusztus 12. 15:59

  Segítségét kérem a 2015.01.01 naptól hatályos Áfa tv 59§(1) – előleg - témában általánosságban, és konkrét példán is bemutatva a változásokat. Társaságunk Termeltetési szerződést köt borsó termesztésére, ennek keretében rögzítik, hogy a Termelő csak a Társaság által átadott vetőmagot használja. A vetőmag átadása után a Társaság kiállítja ennek értékesítésről a számlát Termelő felé. A szerződés rögzíti, hogy a Termelő által behozott nyersanyag számlája kompenzálva lesz a vetőmag számlával. Nincs meghatározva, hogy az első vagy a harmadik beszállításból. 1. 2015.01.01 az ÁFA tv 59 § változása miatt a korábbi kompenzálási gyakorlatunkban lényeges változás következett be. Kérném ennek bemutatását általánosságban, valamint ha a Termelő őstermelő, akinek behozott terményéről a Társaság állít ki felvásárlási jegyet, milyen bizonylatolási kötelezettsége van a vetőmag átvételekor, majd később a nyersanyag beszállításakor. Társaságunk Bérgyártási szerződést köt Termelővel az általa behozott borsó feldolgozására (konzerv). A bérgyártás munkadíjáról szerződésben előre meghatározottan 10 naponta számolnak el. Az elszámolást követően, ha szükséges a Társaságnak, vásárol a Termelőtől a konzerv késztermékből. Mindkét fél számlát állít ki a tranzakcióról, e számlák kompenzálásra kerülnek (a bérgyártási szerződés rögzíti a kompenzálás lehetőségét). 1. 2015.01.01 az ÁFA tv 59§-nak változása miatt kérném bemutatását, milyen számlaadási kötelezettsége van a Társaságnak és a Termelőnek, ha a szolgáltatás teljesítési napja és a késztermék visszavásárlási napja nem esik egybe? 2. Mi a helyes eljárási mód akkor, ha Termelő írásban nyilatkozik, hogy konkrétan meghatározott számla esetében mégsem hajlandó kompenzálni, s inkább az átutalást választja? A Termelőnek ilyenkor is ki kell állítania előlegszámlát? Mit tehet a Társaság, ha Termelő nem hajlandó előlegszámlát kibocsájtani? 3. Mi történik akkor, ha a 2 pontban kifejtett partner nyilatkozik 4. hóban, hogy pl a 4. havi szolgáltatás számlát nem hajlandó kompenzálni, ám valami ok miatt 7. hóban mégis úgy dönt, hogy korábbi nyilatkozatát megváltoztatja, s mégis kompenzálna. A Termelőnek visszamenőlegesen 04.hóra kellene egy előleg számlát kiállítania és önellenőríznie az áfa bevallását, vagy a legújabb megállapodás 07.havi dátumával kellene az előleg számlát kiállítania? Mi a helyes eljárás ezen esetben? A felek, mint a fentiekben olvasható, a teljesítések előtt kötött szerződésben utaltak a kompenzálás lehetőségére. 1. Hogy ne kelljen a Termelőnek előlegszámlát kiállítania, megoldás-e, hogy az első bérmunka számla teljesítési dátumát megelőzően a szerződést módosítják és abban a kompenzálás lehetőségét kizárják?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • emberek

  A munka törvénykönyve szerint a munkavállaló a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Mit jelent a bizalom a munkaviszonyban és milyen következményei lehetnek, ha a munkavállaló elveszíti a munkáltató bizalmát? A bírói gyakorlat alapján ezekre a kérdésekre keressük a választ.

 • tábla

  A jogalkotó a munkavállalók egyes csoportjainál többlet védelmi rendelkezéseket fogalmazott meg a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozóan, ezeket tekintjük át cikkünkben.

 • persely

  Háromezer forintot spórolhat az a CSOK-ra pályázó, aki a nyilvános adatbázisba kéri felvételét - derül ki a NAV tájékoztatásából.

 • lakás

  ECJ: egységes termékértékesítésnek tekinthető-e az ingatlan bérbeadás és annak takarítási szolgáltatása? - teszi fel a kérdést egy jogeset kapcsán az RSM DTM blogja.

 • internet

  Karbantartás miatt hétfő estétől kedd reggelig nem lehet használni a Kormányzati Portált és az Ügyfélkaput.

Szaklap ajánló