Cikkek
(8)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(60)

Összes prémium cikk böngészése

 • Gépkocsi bérlés és áfa

  2015. június 26. 16:14

  Egy vállalkozás gazdasági tevékenységéhez nyílt végű pénzügyi lízing formában használ személyautókat, és engedi a magánhasználatot de útnyilvántartást nem kívánnak vezetni. A gépjárművek után a cégautó adó bevallása és fizetése természetesen megtörténik. A személygépkocsi bérleti díja utáni áfa a bevezetés szerint is teljes egészében levonható. Azonban a magáncélú használat miatt keletkezik fizetendő áfa kötelezettség. Ennek rendezésére jó eljárás–e ha a levont adóval megegyező fizetendő adót is előírásra kerül. Miután ezt nem kívánják kifizettetni a használókkal az előírt áfát az adó alapjának megfelelő mértékű összeggel együtt rendkívüli ráfordításként (térítés nélküli szolgáltatás) számolják el. Továbbá milyen bizonylatok alapján kell szerepeltetni ezeket a tételeket a könyvelésben, felmerülhet e egyéb adókötelezettség (esetleg szja, eho), e gazdasági esemény kapcsán?
 • Nyelvoktatás költségének részleges továbbszámlázása

  2015. június 25. 15:58

  A társaság a munkavállalók részére nyelvoktatást szervez. A költség 50%-át megtérítteti a dolgozókkal. A nyelvoktatók áfás illetve van aki áfa nélküli számlát állít ki. ÁFA-VAL VAGY ÁFA NÉLKÜL KELL TOVÁBBSZÁMLÁZNI A DOLGOZÓK FELÉ? A társaság jogosult-e 100%-ban levonni az áfát? A dolgozók által meg nem térített érték után kell-e adót és járulékot fizetnie a társaságnak illetve a munkavállalóknak? Amennyiben a munkához szükséges a nyelv, hogyan alakul az áfa és egyéb adók, járulékok kérdése.
 • Lábon álló fa értékesitése

  2015. június 24. 12:21

  Adásvételi szerződést kötött egy erdő magánszemély tulajdonosai által megbizott erdőgazdálkodó(név,cim,szhely.,idő,a.n.,szig.szám)1300 m3 akácos tarvágásra kijelölt részre. A vevő egy faipari Bt. A vevő a lábon álló fáért 16250e ft-ot fizet. A szerződés aláirásakor 1000 eft előleget fizet a vevő az eladó részére. A tulajdonos a letermelt fából 190 m3 tüzifára tart igényt, melynek ktge levonásra kerül a vételárból, 3135 eft (190m3×12500 ft+4000 ft kitermelési ktg). A termelés megkezdésekor 09.01-én fizetendő összeg 16250e ft-3125 eft-1000 eft= 12115 eft. Az 1 Mft átadásáról az eladó (a megbizott erdőgazdálkodó) nyugtát adott lábon álló faár előleg szöveggel. A szerződésben benne van, hogy az Eladó (megbizott erdőgazdálkodó) vállalja, hogy a tulajdonosokkal a Vevő részéről biztositott mezőgazdasági felvásárlási jeggyel a pénzügyi elszámolást biztositja. Kérdéseink: Ez a szerződés így helyes? Mi a jó bizonylatolási rend, a kifizetett előleget a magánszemélyek felé hogy lehet betudni, a 190 m3 tüzifát áfásan ki kell számlázni a bt-nek a magánszemélyek felé? A magánszemélyeknek hogy kell adózni, miből hány %-ot a lábon álló fa értékesitése után?
 • Pénztárgép

  2015. június 23. 12:23

  Egy Kft irodaszereket szállít cégeknek, úgy hogy nem rendelkezik üzlettel, kiskereskedelmi bolt helységgel. Rendeléseket emailben kapja meg, a megrendelt termékeket nagykereskedőktől megvásárolja, majd azt továbbszámlázva azonnal értékesíti. Több esetben az árut kiszállítja a megrendelőknek, akik átutalással esetleg készpénzzel fizetnek. Kiskereskedlemi árukészlete nincs soha a vállalkozásnak. A tevékenységei között viszont 4762 Újság és papíráru kiskereskedelem szerepel. Kérdésünk: Felmerül-e ez esetben a kötelező pénztárgép használata, vagy bármi egyéb bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség? Megjegyzés: a vállalkozás minden esteben az értékesítésről számlát készít.
 • Önellenőrzés

  2015. június 19. 12:29

  1./ Ha az adóellenőrzés megkezdése előtt beküldött szja önellenőrzésben szereplő összegeket nem tudom befizetni, vagy csak részben tudom, akkor is el kell az adóellenőrzésnek fogadnia az önellenőrzést? 2./ Ha az adóellenőrzés megkezdése előtt beküldött szja önellenőrzési bevallásra Hatóságuk kiértesít, hogy valamit ki kell javítani az önellenőrzésen, akkor is el kell az adóellenőrzésnek fogadnia az önellenőrzést?
 • Lakóingatlan bérbeadása esetén levonható-e az input (bérleti díj+rezsiköltség) áfa?

  2015. június 19. 10:49

  „A” társaság ingatlan-nyilvántartás szerinti lakást bérel „B” társaságtól (ez nem kapcsolt vállalkozása az „A” társaságnak). Mindkét társaság a bérbeadásra az Áfa hatálya (88.§ (1) b/) alá kerülést választotta. Az „A” társaság a bérbevett lakásokat a következők szerint hasznosítja: 1/ Kiadja magánszemélyeknek; 2/ kiadja gazdasági társaságnak irodaként; 3/ saját felhasználásra –tárgyalóként – használja. Kérdéseim: Az „A” társaság által fizetett lakás bérleti díj Áfája mindhárom verzióban levonható-e? Víz, gáz, fűtés, internet stb. számlák az „A” társaság nevére szólnak. Levonható-e ezen rezsiköltségek Áfája „A” társaságnál, ha az egyéb feltételek fennállnak? A tételes levonási tiltások (124. §) között nem szerepel a lakóingatlan bérleti díj áfája. Jól gondolom-e, hogy az áfa tv. 125. § (2) d/ pontja arra az esetre vonatkozik, hogy, ha a gazdasági társaság vásárol áfásan egy lakást, úgy a lakásvásárlás áfája csak abban az esetben vonható le, ha azt a lakást egészben, vagy túlnyomó részt úgy hasznosítja, hogy bérbe adja? Levonható-e az „A” társaság által fizetett bérleti díj áfája abban, az esetben is, ha a „B” társaságnak fizetett bérleti díj magasabb, mint amennyi bérleti díjat az „A” társaság betud szedni bérlőitől? Nem merülhet fel Tao. korrekció? Ha az „A” társaság a bérbevett lakásokat annak továbbhasznosítása ( tovább-bérbeadása) előtt felújítja, s a felújítás költségeit – külön megállapodás alapján – „B „ társaságra tovább számlázza, akkor levonható-e az felújítás áfája (jogalap: áfa tv.. 125. § (1) a/ és 125. § (1) d/ pontjai)?
 • ÁFA regisztráció közösségi ügyleteknél

  2015. június 18. 8:30

  Importált termék közösségen belüli értékesítésével kapcsolatban kérném szíves állásfoglalásukat, mert számunkra nem egyértelmű a helyes eljárás a rendelkezésre álló jogszabályok és kapcsolódó értelmezések, cikkek alapján. Egy Szlovákiában bejegyzett és működő cég importál különböző gépeket, berendezéseket Japánból, illetve esetenként más nem európai országokból. A gépek jellemzően Szlovéniába (Koper) lépnek be az Európai Unió területére, ott történik a vámkezelés, melyet közvetlen vámjogi képviselő végez a cég helyett. Előfordul, hogy a gépeket a szlovák cég nem Szlovákiában, hanem közvetlenül magyar vállalkozásoknak értékesíti, mely esetben azokat közvetlenül a magyar cég székhelyére, telephelyére szállítják Szlovéniából. Kérdésünk arra irányul, hogy ez esetben, azaz amikor a Szlovéniában vámkezelt árukat értékesíti egy szlovák cég egy magyar vállalkozásnak (és az árut Szlovéniából közvetlenül Magyarországra szállítják), akkor mi a helyes eljárás az általános forgalmi adó tekintetében? Véleményünk szerint a jogszabályok és kapcsolódó anyagok alapján a szlovák és magyar cég között megvalósul a közösségi értékesítés (hiszen két különböző Eu országban bejegyzett cég között történik az értékesítés és az áru Magyarországon kívülről érkezik). Nem egyértelmű azonban számunkra, hogy van-e esetlegesen bárkinek ÁFA regisztrációs kötelezettsége Szlovéniában? Ha igen akkor milyen jogszabályok alapján?
 • Műszakcsere miatti pótlék

  2015. június 11. 8:54

  Dolgozóink 4 havi munkaidőkeretben végeznek munkát. Amennyiben a dolgozók külön (írásbeli) kérésére műszakcserét engedélyez a munkáltató úgy, hogy az egyik dolgozó az előzetes beosztás szerint pihenőnapját töltötte volna, kell-e rendkívüli munkavégzést számfejteni, vagy mivel a munkavállaló kérésére történik a beosztás megváltoztatása, és nem a foglalkoztató rendelte el, így nem történik rendkívüli munkavégzés?
 • Új tárgyi eszköz ráaktiválása meglévő régi tárgyi eszközre

  2015. június 9. 13:48

  A kérdésem az lenne, hogy helyesen járok-e el abban az esetben, ha egy új, önállóan működni NEM képes tárgyi eszközt - legyen ez egy számláló gép - ráaktiválok egy olyan meglévő termelő sorra, ami önállóan működő képes, és kizárólag erre a termelő sorra lett rendelve és ezzel együtt működik, viszont a termelő sor hasznos élettertama ebben az évben, azaz 2015 novemberében lejár? A kérdés azért merült fel a részemről, mert így ennek az új eszköznek az értékcsökkenése teljesen a termelő sor még hátralévő 6 hónapjára fog osztódni, szemben az elvárt 5 év helyett. Kérdésem, hogy számvitelileg így helyesen járok-e el, hiszen a hasznos 5 év helyett, az új, önállóan nem működő képes eszköz 6 hónap alatt értékcsökken.
 • Vevői készlet kezelése három közösségi tagállam esetén - 2

  2015. június 4. 14:42

  2015.02.02-án az alábbi kérdést tettük fel Önöknek: Egy francia partnerünknek értékesítünk termékeket. Eddig a termékeket Magyarországról Franciaországba szállítottuk (leszállított áron, EU-s értékesítésre került a termékünk). A partnerünk azonban a költségei csökkentése érdekében azt kérte, hogy ezentúl a termékeket, az ő szlovákiai raktárába kell szállítani. A szállítást ő fogja végezni. A termékeket pedig heti rendszerességgel fogja onnan elszállítani Franciaországba (több mástól is hasonló módon beszerzett termékkel együtt, kvázi „gyűjtő fuvarként”). A számlát nekünk csak akkor kell kiállítani a francia cégnek (a francia partner elképzelése szerint, francia adószámra a mi magyar adószámunkról), mikor a termékeket elszállítják a francia partner szlovákiai raktárából. Az lenne a kérdés, hogy ennek az esetnek mi az adóügyi vonzata, be kell e nekünk jelentkezni Szlovákiában, vagy közösségen belüli adómentesen lehet számláznunk, vevői készlet fenntartásaként magyar adószámunkkal a francia cégnek, annak ellenére, hogy a fuvar Magyarországról Szlovákiába, majd Szlovákiából Franciaországba ment. 2015.02.03-ai válaszuk: A vázolt konstrukció nem felel meg a vevői készletből történő értékesítés esetének. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 12. § (2) bekezdés i) pontja szerint ugyanis csak akkor lehet a magyar félnek a Közösségen belüli saját vagyon mozgatás miatt adómentesen számláznia, ha a magyar adóalany szállítja el a terméket a Közösség más tagállamában fenntartott vevői készlete céljára. Jelen esetben pedig nem ez történik. Ha ragaszkodik a vevő az általa végzett szállításhoz, akkor javasolom, hogy jelentkezzen be Magyarországon adóalanynak, így levonásba helyezheti az Önök által felszámítandó áfát. Ugyanakkor Magyarországról saját vagyon mozgatás címén a szlovákiai adószámára valljon be Közösségen belüli adómentes értékesítést. Véleményem szerint a Szlovákiában fenntartott vevői készletével el kell számolnia, ezért ott is adószámot kell igényelnie. Időközben azonban megkaptuk az ÁFA-kalauz 2015/4-es számát, melyben írnak a szlovák áfa törvényről is. Az „Áfa a határokon túl” című fejezet 3. pontjában a szlovákiai raktározás témakörét vizsgálják. A cikkben azt írják, hogy Szlovákiában csak abban az esetben alkalmazható a vevői készlet, azaz az ilyen jogcím alapján történő adómentes értékesítés, amennyiben a vevő Szlovákiában regisztrált. A mi esetünkben azonban három közösségi tagállamról van szó és a vevőnknek Szlovákiában raktára van, azonban Franciaországban adóalany. Első kérdésünkre kapott válaszban azt írták, hogy azért nem alkalmazható a vevői készlet a mi esetünkben, mert a terméket a vevő szállítja és nem mi, azonban egyéb problémára nem tért ki a válaszadó. Az lenne ezek után a kérdésünk, hogy abban az esetben, ha mi szállítjuk el a terméket Szlovákiába, azonban a többi részlet ugyanaz marad, mint az eredeti kérdésünkben, akkor abban az esetben mi a teendő? Kinek kell Szlovákiában bejelentkeznie? Hogyan lehet ezt az ügyet a megfelelően lebonyolítani adóügyileg?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • jog

  Mégsem lesznek korlátlanul adómentesek a munkáltató által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások. Az Országgyűlés jóváhagyta az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényt, de az szja törvényt érintő javaslatok közül egy fideszes képviselői módosító indítványt nem fogadott el.

 • Cigaretta

  Ajánlatuk újbóli átgondolására kéri a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot az a három dohányipari vállalat, amely ajánlatot tett arra, hogy vállalná a magyarországi dohány-kiskereskedők ellátását, de a tárca ezt elutasította.

 • lakás

  Július 1-jével indul az új otthonteremtési program; a korábbi "szocpolt" felváltó állami támogatást már az egygyermekes családok is kérhetik, továbbá azok is, akik gyerekeket vállalnak, akár örökbefogadással.

 • teherfuvarozás

  Az év első öt hónapjában 7 százalékkal, 84 milliárd forinttal nőtt az áfabevétel és ebben a gazdasági növekedés, az online pénztárgépek használata mellett szerepe volt az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrzési rendszernek (ekáer) is - mondta Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős helyettes államtitkára.

 • munka

  A vállalkozások egyre inkább a komplex adózási kérdésekre is kiterjedő tanácsadást várják el a mérlegképes könyvelőjüktől, miközben a kötelező kreditpontos továbbképzési rendszer az adózási kérdéseket mereven elkülöníti a számviteli szabályok ismertetésétől. „A vállalkozásoknak naprakész, gyakorlatias, sokrétű tudású szakemberekre van szüksége, míg a rendszer egyoldalú, papírszagú képzést ad” – jelentette ki Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke.

Szaklap ajánló