Cikkek
(12)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(40)

Összes prémium cikk böngészése

 • adószámos magánszemély adózása

  2016. szeptember 26. 10:54

  Tisztelt Szakértő! Adószámos magánszemély adózása, bevallása ügyében kérném segítségét az adószámos magánszemély vonatkozásában. Kérem tájékoztatását (az adószámos magánszemélyre vonatkozó nyomtatványok számának és a beadási határidő megjelölésével) abban az esetben ha: - biztosítási jogviszonyt keletkeztet a szerződés szerinti összeg, a) a vevő adószámmal rendelkezik (társaság, egyéni vállalkozó..) b) a vevő magánszemély - biztosítási jogviszonyt nem keletkeztet a szerződés szerinti összeg. Köszönettel:
 • Osztrák adóügyi illetőségű magánszemély vagyonkivonást érintő EHO kötelezettsége

  2016. szeptember 24. 12:09

  Tisztelt Szakértő! Egy osztrák adóügyi illetőségű magánszemély magyarországi BT-ben beltag. A társaságot végelszámolással megszüntetik. A vagyonkivonásnál a magánszemélynek adóköteles jövedelme keletkezik. Kérdésem, hogy az osztrák illetőségű beltag jövedelmét terheli -e EHO fizetési kötelezettség Magyarországon. Tisztelettel:
 • Kártalanitás

  2016. szeptember 23. 9:04

  Tisztelt Szakértő! 2016. évi XCI. törvény a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról 13. paragrafus (8) bekezdésének a) pontja szerint kártalanítás illeti a) az e törvény hatálybalépését követően hatályba lépő földhasználati szerződéssel rendelkező jogosultat 150 000 forint/hektár mértékben, a c) pont szerint pedig a „Földet a gazdáknak!” Program során földárverésen az (1) bekezdés szerinti érintett földrészletek vonatkozásában nyertes licitálót az árverésen történő részvétel, valamint a kapcsolódóan felmerült költségek vonatkozásában, ingatlanonként 150.000 forint erejéig. Kérdésem az, hogy van-e szja-vonzata a fentiek alapján kifizetett kártalanítási összegeknek, vagy az szja-törvény 1. számú melléklet 6. c. pontjában meghatározottak szerint adómentes juttatásnak minősül-e? Vagy jövedelempótló kártalanításnak számít, mely adókötelezettséggel jár? Válaszát előre is köszönöm.
 • Magánszemélytől vásárolt lakás továbbértékesítése

  2016. szeptember 20. 14:25

  Társaságunk értékesítés céljára épít(ett) többlakásos lakóingatlant. E többlakásos lakóingatlanból 2013-ban szerkezetkészen értékesítettünk egy lakást (27 % Áfával) magánszemélynek. A lakóingatlan használatbavételi engedélye 2014. december 15-én lett jogerős. (Tehát a lakások az ÁFA törvény szerint ÚJ-nak minősül.) A 2013-ban szerkezetkészen értékesített lakást 2016. nyarán visszavásároltuk (a magánszemélytől adásvételi-szerződéssel) továbbértékesítési céllal. Kérdésem: Hogyan kell értékesítenünk a lakóingatlant ? 1. ÁFÁ-san? mivel a használatbavételtől a 2 év még nem telt el? Ha ÁFÁ-san akkor az 5 % ÁFA felszámításával (mivel a lakás a 109 négyzetméteres)? Előfordulhat, hogy ugyanazon ingatlan értékesítését kétszeresen (két alkalommal is) terheli az ÁFA? 2. ÁFA-mentesen? mivel a jogerős használatbavételi engedélyt követően nem az első értékesítés történik? 3. Felvetődhet a különbözeti ÁFA használata? (Úgy gondoljuk nem, hiszen az „csak” ingóságokra vonatkozik), vagy bármilyen különleges eljárási mód?
 • Konténer

  2016. szeptember 16. 13:04

  Tisztelt Szakértők! Egy épületvillamossági kivitelezést végző társaság időnként sitt elszállítása végett konténereket rendel meg, amiben a keletkező sittet elszállíttatja. Az irodaház, amelyikben a munkát végzik, a belvárosban van, ezért az irodaház elé nem állíthatják a konténert, mert ahhoz külön területfoglalási engedély kellene, illetve az irodai dolgozók másnapi munkakezdéséig nem tudják elszállíttatni, ezért a szomszédos szabad területen, ahol egyébként parkoló üzemel, tárolják a konténert, amelyért a parkolót üzemeltető cégnek napidíjat fizetnek. A parkoló tulajdonosa a taxisokhoz hasonló kisalakú előnyomott készpénzes számlát alkalmaz, amelyen a nyomda által rányomtatva konkrétan "Parkolási szolgáltatás" és az "SZJ 63.21.24.0" szám szerepel, a "Gk.rendszáma" mezőbe pedig tollal beírják, hogy "KONTÉNER", továbbá a szintén előnyomott, megfelelő érték mezőket töltik ki ("nap": 1; az egységár és érték pedig minden esetben kereken 10eFt). A számlán semmi egyéb információ nincs feltüntetve. Önök szerint az így kiállított számla előzetes ÁFA tartalma levonható ÁFA-ként elszámolható? (A szolgáltatás természetesen a kivitelező cég ÁFA-köteles tevékenységhez kapcsolódik). Véleményem szerint ebben az esetben nem parkolási szolgáltatásról, hanem valójában területfoglalásról van szó, ezért az ÁFA levonható, bár a leírtak szerinti számlainformációkat kissé zavarosnak tartom. Előre is köszönöm a segítségüket! Tisztelettel: KSI
 • Bevétel időpontja

  2016. szeptember 10. 20:27

  Tisztelt Adószakértő! Kérdéssel fordulok Önökhöz szakmai állásfoglalás ügyében. A szolgáltató „A” Kft egy többéves munka elvégzésére szerződést kötött a megbízó „B” Kft-vel. A munka folyamatos teljesítésű, ennélfogva az időszakos elszámolás szabályai alkalmazandók a számlázásban, féléves időszakok kerülnek számlázásra. A szóban forgó teljesítési időszak 2014. II. féléve, azaz július 01-től december 31-ig terjedő időszak. Az „A” Kft EVA-alanyként működik egészen 2014. december 31-ig, de 2014. december 20. előtt bejelenti a következő adóévtől az EVA-alanyiság alóli kilépést, tehát 2015. január 01-től már nem EVA alany, hanem a társasági adó, illetve az ÁFA alanya. A „B” Kft az „A” Kft által 2014. második félévében elvégzett munkáért 2015. február 4-i keltezéssel állítja ki a teljesítési igazolást, melyet postán megküld az „A” Kft részére. A teljesítési igazolás egyértelműen megjelöli a gazdasági teljesítés időszakát, 2014. II. félévében. Az „A” Kft a kézhezvétellel egyidejűleg, 2015. február 13-án kiállítja a „B” Kft részére a 27%-os ÁFA tartalmú számlát és elküldi neki. Az akkori időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó szabályok szerint a fizetési határidőt és a teljesítési határidőt egyaránt 2015. március 13-ában jelöli meg. Amikor a kifizetésre, azaz pénzügyi teljesítésre sor került, az „A” Kft már nem volt EVÁ-s, de a szóban forgó számlán feltüntetett összeget a 2014. évi EVA bevallásában szerepeltette, mint EVA-alapot növelő tételt. A kérdés: helyesen tette-e ezt az „A” Kft, vagy a bevételt 2015.ös évre kellett volna tenni és társasági adót, illetve ÁFÁ-t fizetni helyette? Tehát a fő kérdés, hogy a szóban forgó bevétel a 2014-es vagy a 2015-ös év bevételéhez tartozik-e, de a két év adózása eltérő? Az „A” Kft a számviteli törvény hatálya alatt működik. Az EVA törvény, 2002. évi XLIII. tv 7. §. (1) szerint „A számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany a bevétel megszerzésének időpontját a (2)-(7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, más adóalany a számvitelről szóló törvény szerint meghatározott időpontban állapítja meg.” Tehát ebből az következik, hogy az „A” Kft esetében a számviteli törvény a mérvadó a bevétel időpontját illetően. A számviteli törvény, azaz a 2000. évi C tv. 15.§. (7) bekezdése szerint: „Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve).” A fenti gondolatmeneten végigszaladva úgy tűnik, a szóban forgó bevétel a 2014-es EVA alapot növeli, még akkor is, ha a pénzügyi teljesítésre csak 2015 márciusában került sor. Helyes-e ez a vélemény? Tisztelettel:
 • Késve kiállított határozott idejű elszámolásos számla.

  2016. szeptember 8. 19:40

  Mi lesz a teljesítés időpontja bérleti díj utólagos számlázása esetén ? Az eredeti fizetési határidő (minden hónap 5-én lett volna esedékes 2014-ben) vagy mivel 2016.szeptemberében fogjuk pótolni az elmaradt 12 db bérleti díj számlázását és a számla keltétől számított 30 napos fizetési határidőben állapodunk meg ( csak szóban !) a bérlővel ez az új esedékességi időpont lesz a teljesítés időpontja ? Azt jól gondolom, hogy a 2014-ben hatályos ÁFA tv. rendelkezéseit kell alkalmaznunk mivel az eredeti ügylet akkor valósult meg tényszerűen ?
 • Építési-szerelési munka

  2016. szeptember 8. 0:50

  Az ÁFA tv. 142.§ b. pontja szerinti építési-szerelési jellegű szolgáltatásnak tekinthető-e az építési engedély köteles ingatlan létrehozásához szükséges betonszivattyúzás ? A betont más cég szállítja, csak szolgáltatást számlázunk a megrendelő felé. Válaszukat köszönöm
 • Kötvény lejárata a 67/A § szerinti elszámolása

  2016. szeptember 7. 14:26

  Tisztelt Cím! 2009-ben befektetési szolgáltatótól magánszemélyként vásároltam magyar vállalat által devizában kibocsátott kötvényt devizáért. A kötvény 2016 októberében lejár, kifizetik a tőkét és az utolsó évi kamatot is (mindkettőt devizában). Érdeklődöm, hogy kérhettem-e, hogy az ügyletet a 67/A § szerint Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem-ként kerüljön elszámolásra. Az ügylet keretében a devizában keletkezett árfolyamnyereséget devizában kell-e elszámolni (a beváltáskori devizában kapott összege és beszerzéskori devizában fizetett összegének különbsége ) és a kifizetéskori MNB deviza árfolyammal elszámolni vagy a beváltáskor devizában kapott összege szorozva kifizetés napján érvényes MNB deviza árfolyammal csökkentve a beszerzéskori devizában fizetett összeg szorozva a beszerzés napján 2009-ben érvényes MNB deviza árfolyammal lesz az árfolyamnyereség alapja? Az utolsó éves kamatot a kifizetés napján érvényes MNB deviza árfolyammal kell elszámolni? A teljes árfolyamnyereség és a kamat után 15% szja-t és 6 % EHO-t kell fizetni, vagy mivel az ügylet 2009-ben kezdődött csak egy része után? Amennyiben a lejárat előtt értékesítésre kerül a befektetési szolgáltatónak vagy egy „sima” nem befektetési szolgáltatónak minősülő cégnek akkor változik-e valami az elszámolásban illetve az adózásban? Üdvözlettel Zednik József
 • ÁFA fizetési kötelezettség

  2016. szeptember 7. 14:00

  Tisztelt Szakértő! Társaságunk üzemeltetési feladatok elvégzésére keretszerződést kötött partnerével. A szerződés nevesíti azokat a feladatokat, melyek elvégzéséért havi átalány díjat fizetünk.A szerződésben meghatározásra kerüknek azok a tevékenységek, melyekre minden esetben megbízást, megrendelést adunk le, hivatkozással a keretszerződésben meghatározottakra. A számlák befogadásához minden esetben teljesítés igazolást kell csatolni. Kérdésem, hogy a megrendelés alapján elvégzett ügyletek az ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése szempontjából időszakos vagy eseti ügyleteknek minősülnek? Köszönöm válaszát!
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • parlament

  Ellenszavazat nélkül fogadta el az Országgyűlés a Magyarország és Türkmenisztán közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt - közölte az NGM.

 • kártya

  Az illegális online szerencsejáték-szervezőket magasabb bírsággal sújtaná a kormány.

 • számla

  Az uniós szabályozás miatt maradnak a számlatömbök, és a számlákon a vevő adószáma nem szerepel, ami nehezíti a csalók kiszűrését – véli Zara László.

 • számol

  Az áttérést tervezőknek érdemes dupla könyvvezetést készíteniük – tanácsolja a szakértő.

 • búza

  Termőföldön fennállt haszonélvezet illeték visszatérítésével való megszűnésének módjáról és uniós feketelistáról tájékoztatott a NAV.