Cikkek
(4)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(90)

Összes prémium cikk böngészése

 • K+F PROJEKT ELSZÁMOLÁSA

  2015. október 13. 15:07

  Társaságunk a GOP keretén belül Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása jogcímen /sertéskaraj minőségi javítása/ vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt összköltsége 320 millió Ft volt, a támogatás összege 204 millió Ft K+F projekttámogatás. A támogatás összegét gépbeszerzésre, bérköltségre és járulékaira, takarmányköltségre, igénybe vett szolgáltatásokra lehetett elszámolni.A felmerült költségeket és a kapott támogatást a cég az adott években /2012-2015/ elszámolta költségként illetve bevételként. A kísérlet során az lett bizonyítva, hogy az egyes adalékanyagok takarmányhoz való hozzáadásával a sertéshús tápértéke, biológiai hasznosulása réven emberi fogyasztásra jobban alkalmas. A kísérletnek fizikailag kimutatható eredménye /termék nem keletkezett (lejárt a szavatossága)/ a tudományos kísérletet végző kutató intézet írásbeli tanulmányban rögzítette a tanulmányokat. Ipari kutatási és kísérleti tevékenység valósult meg. Felmerült az igény, hogy ezen kísérleti eredményt szabadalmi oltalom alá kellene vonni, és a számviteli nyilvántartásokban, mint immateriális javakat kimutatni. Kérésünk, hogy milyen eljárást alkalmazzunk, mi lesz a bekerülési értékünk, milyen könyvelési tételeket alkalmazzunk. Az aktiválás másik lába bevétel lesz, esetleg áfa fizetési kötelezettséget is keletkeztet? Tervezik, hogy ezen kísérlet tanúságait ingyenes használatra átadják különböző egyetemek kutató csoportjainak. Hogyan lehet ezt megvalósítani akkor, ha létrehozunk immateriális jószágot, illetve, ha nem? Keletkezik-e utána társasági adó, illetve áfa fizetési kötelezettségünk? Válaszukat várva és előre is köszönve, Kissné Sólyom Éva K-Kontír Kft 06-30-3383190
 • önkormányzati út beruházás

  2015. október 13. 14:25

  100%-os önkormányzati tulajdonú költségvetési szerv az önkormányzat megbízása alapján utat épít, melyhez a forrást önkormányzati finanszírozás formájában biztosítja. Az út a beruházás befejeződésével az önkormányzat tulajdonába kerül. Hogy fog az út az önkormányzat tulajdonába kerülni? Milyen alternatívák lehetségesek? (térítésmentes átadás, átadás-átvétel) Hol kell az úttal közvetlenül kapcsolatos költségeket a költségvetési szervnek kimutatnia pl beton, kohósalak stb.? (5-ös vagy 1-es számlaosztály) A homok a költségvetési szerv üzemeltetésében lévő homokbányából kerül az útba. Ennek költségét önköltségszámítás alapján kell megállapítani? Ez a költség milyen könyvelési tétettel kerül be a könyvekbe, ha homokot készleten nem tart nyilván? Köszönöm
 • ÁFA láncügylet vagy szolgáltatás?

  2015. október 13. 13:36

  A következő témában szeretném a segítségét kérni: Van egy német vállalkozás, aki rendelkezik német, magyar és osztrák ÁFA adószámmal. Ettől a német vállalkozástól megrendel egy osztrák vállalat egy félkész kemencét. A német vállalat megrendeli a kemence- palástot egy magyar vállalattól. Ez a magyar vállalat a legyártott kemencepalástot leszállítja egy másik magyar vállalathoz, akitől a német vállalat megrendeli a kemence szigetelését. Ezek vagyunk mi. Legyártjuk a szigetelő anyagot majd alvállalkozó bevonásával beépítjük a kemencébe. Ezután a német vállalat osztrák vevője elszállítja a kemencét Ausztriába, ahol befejezi, beépíti és tovább értékesíti azt. Kérdésem, hogy ebben az esetben a német vállalatnak melyik adó számát kell használnia az értékesítéshez? Nekünk milyen adószámra kell kiállítanunk a számlánkat? Áfás számlát kell-e kiállítanunk?
 • Cég nevének megváltozása

  2015. október 11. 10:50

  A társaság megváltoztatta nevét. Az erről szóló cégbírósági végzést megkapta, mely szerint a cégbíróság a változást bejegyezte. A változás milyen esetleges adózási és számviteli feladatokat keletkeztet?
 • KATA-s bt.beltag osztaléka

  2015. október 9. 10:14

  KATA hatálya alá tartozó bt. beltag - mivel csak ő vesz részt a tevékenységben - megfizeti a 50 EFt-t. A 2015.01.01.-től érvényes szja tv. módosítás szerint - 66 § 1/af pont - "a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem vevő) tagja részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg." osztalék jövedelemnek számít. Sohasem fizet a bt. egyetlen egy forintot sem fizet a kültagnak, aki semmilyen tevékenységet nem végez. Azért az 1.000 Ft hozzájárulásért fizetne, amit alapításkor befizetett esetleg több millió forintot? Hogyan lehet, lehet-e egyáltalán értelmezni a bevételi nyilvántartást vezető bt.-re a törvény ezen előírását? A gt. összhangban van egyáltalán a Kata törvénnyel, illetve az Szja tv. ezen előírásával?
 • Vámfelügyelet melletti feldolgozás

  2015. október 9. 10:04

  Ügyfelünk német illetőségű társaság („A” GmbH), aki bútorok gyártásával foglalkozik. A bútorgyártás egyik alapanyaga a nyersbőr, melynek forrása Dél-Amerika. A bőr a gyártási folyamat egésze alatt „A” GmbH tulajdonában marad. A bőrt Magyarországra szállítják „B” belföldi illetőségű társasághoz („B” Kft.), aki azon előkészítő munkát (szabás) végez. A megmunkálási szolgáltatást azonban nem „A” GmbH részére végzi, hanem „C”, szintén belföldi illetőségű társaság („C” Kft.) részére. „C” Kft. A már megmunkált bőrt felhasználja bútorok gyártásához. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy a hozzáadott érték (faanyag, elektronika, vasalatok, gyártási költség) a késztermék esetében jóval magasabb, mint a bőr alapanyag értéke. ) A kész bútorokat „C” Kft. értékesíti - a rendelkezésre bocsátott nyersbőr értékét nem tartalmazó áron - „A” GmbH részére és az elszállításra kerül Németországba. Az uniós Vámkódexben szereplő lehetőség miatt a német társaság változtatni kíván gyakorlatán, a tervezett folyamat a következő: „A” GmbH az Áfa törvény szerinti harmadik országból beszerzett alapanyagot nem helyezi szabad forgalomba Németországban – mivel annak vámterhe magasabb a készárunál – hanem úgynevezett vámfelügyelet melletti feldolgozást indít. A bőr szabad forgalomba helyezése Magyarországon történik a fenti késztermék Németországba szállításakor, a vámfelügyelet melletti feldolgozás adminisztratív lezárására pedig az indítás szerinti tagállamban, Németországban kerül sor. A magyarországi szabadforgalomba helyezéshez, illetve az importot érintő általános forgalmi adó ügyintézéshez „A” GmbH közvetett vámjogi képviselőt vesz igénybe, aki ezt saját adószámán végzi. A fentiekkel kapcsolatban a következő adójogi kérdésekben kérnénk szíves állásfoglalásukat: 1. Helyesen értelmezzük-e, hogy az a szolgáltatásnyújtás, melyet „B” Kft. végez „C” Kft. részére „A” GmbH termékén, megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 111.§ (1) bekezdés c.) pontjában, illetve ugyanezen paragrafus (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, azaz a szolgáltatásnyújtásra adómentesség vonatkozik, mert a termék (az előkészített bőr) továbbra is vámfelügyelet melletti feldolgozás hatálya alatt áll. 2. Kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan is, hogy a fenti folyamat ismeretében „C” Kft. által „A” részére történő értékesítés a törvény 89. §-a szerinti közösségen belüli értékesítésnek minősül. 3. Helyesen értelmezzük-e, hogy – mivel „A” GmbH a termékimport kivételével belföldön más adóköteles tevékenységet nem végez - egyrészt az áfa törvény 22.§ (2) bekezdése és 12.§ (2) f. pontja miatt, másrészt a 156. és 157.§ alapján elegendő a fenti folyamatok ismeretében „A” GmbH számára kizárólag közvetett vámjogi képviselő alkalmazása és Magyarországon az adóalanyként való bejelentkezés mellőzése?
 • Ellenőrzéssel lezárt időszak önrevíziója

  2015. október 8. 16:13

  Társaságunk 2010-2014 között vásárolt fel őstermelőtől kompenzációs felárat tartalmazó felvásárlási jegyen kukoricát,és napraforgót.A termelő most jelezte hogy a kompenzációs felárak áthárítása nem volt jogszerű ezért elévülési időn belül fordított ÁFÁ-s számlát bocsájtott, így szerinte a számla megküldésével a jogtalanul áthárított kompenzációs felár módosításra került.Felajánlotta, hogy a kompenzációs felárat és az önrevíziós pótlékot megfizeti részünkre. A problémánk az hogy önrevíziózni nem tudunk mivel átfogó ellenőrzéssel lezárt időszakot érint.Kérdésünk az hogy tujuk e a problémát kezelni,és milyen módon?
 • Reklám közzététel fogalma

  2015. október 7. 16:26

  Társaságunk megrendelésre 1. Hirdetés céljára a felületek tulajdonosával, illetőleg használójával kötött külön szerződés alapján hirdetési (reklám) felületet bérbe ad A reklámfelület bérleti díja tartalmazza - a reklámfelület bérbevevő díját (közvetített szolgáltatásként) - az építési állvány bérleti díját (közvetített szolgáltatásként) - a közterület használat díját (közvetített szolgáltatásként) - a világítását (közvetített szolgáltatásként). 2. az 1. pontban leírt helyszínekre kerülő építési reklámhálókat gyártat le, amelyet értékesít a megrendelő felé A produkciós díj tartalmazza - a háló gyártását, - Budapesti címre szállítását, - felhelyezését, - leszedését, - tisztítását. Kérdésem a fenti tevékenységek mindegyike a reklám közzététel fogalmába tartozik? 3. Társaságunk átháríthatja e (esetleg néhány vevőre, a vele történt megállapodás szerint a reklámadó fizetési kötelezettséget?
 • Közvetítői díj áfá-ja

  2015. október 7. 12:45

  „A” és „B” magyarországi székhelyű, döntően építőipari tevékenységgel (fémszerkezet-gyártás, csőszerelés) foglalkozó gazdasági társaságok. Mindketten rendelkeznek németországi telephellyel. „A” gazdasági társaság pillanatnyilag nem dolgozik építkezésen Németországban, de németországi telephelyét nem szüntette meg, a telephely rendelkezik német közösségi adószámmal. Az „A” magyarországi székhely tapasztalatai révén segíti a „B” gazdasági társaságot németországi építési munkákhoz jutni. Szerződést kötöttek, hogy az általa közvetített munkák után közvetítői jutalék illeti meg. A szerződés „A” székhelye és „B” németországi telephelye, mint teljesítéssel legközvetlenebbül érintett adóalanyok között jött létre. A szerződés aláírásának napján még „A” németországi telephelyén voltak kiküldetésben magyarországi dolgozók, de a szerződés tényleges teljesítésekor, tehát akkor, amely időszakra a közvetítői jutalék vonatkozik, már „A” németországi telephelye nem rendelkezik személyzettel. Hogyan kell számlázni az „A” magyarországi székhely és „B” németországi telephely közötti közvetítői díjat? Hol van a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye? Számlázható-e az ügylet „A” magyarországi adóalany székhelyéről magyar közösségi adószámmal a „B” németországi telephely német közösségi adószámú adóalany felé a magyar Áfa tv. 37. §-a szerinti ügyletként?
 • Szünetelő kata-s ev

  2015. október 5. 19:54

  Kata hatálya alatt szünetelő egyéni vállalkozás megszüntetésre került anélkül, hogy ujra müködött volna. Milyen bevallási kötelezettsége keletkezik a szünetelő Kata-s egyéni vállalkozónak.
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • nav_logo

  A megbízhatóság 10 kritériumát teljesítő cégek érdemi könnyítéseket kapnak az adózás rendjéről szóló törvény módosításáról szóló javaslat szerint. A NAV többmilliós nagyságrendben készíthet szja-bevallásokat, amelyeket az adózó visszautasíthat. Ezentúl az adózó kérheti túlfizetéseinek átvezetését is.

 • lakat

  Módosul a csődtörvény; az Országgyűlés elé terjesztett javaslat szerint a jövőben a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságként - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter helyett - a tárca önálló szervezeti egysége jár el, amely azonban hatósági ügyekben nem utasítható.

 • Póthatáridőt biztosítana a kormány az első ütemben kezdeményezhető adósságrendezési eljárások megindítására.

 • lakat

  Érdemben csökkent a felszámolások, a kényszertörlési eljárások és a végelszámolások száma is.

 • Tállai

  Három kategóriába sorolja majd a vállalkozásokat a NAV. 2017-ben a dolgozók döntő többségének nem kell adóbevallást készítenie. Módosul az adózás rendjéről szóló törvény. Kétszintű lesz a NAV. Tállai András sorolta a részleteket.

Szaklap ajánló