Cikkek
(44)
Adó szaklapok
(1)
Kérdés-válasz
(85)

Összes prémium cikk böngészése

 • Termőföld beszerzés egyösszegű elszámolása családi gazdaságban

  2016. február 10. 11:35

  Családi gazdálkodás vezetője elszámolhatja -e a termőföld bekerülési értékét egy összegben a beszerzés évében? SZja tv 3. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez III. Az értékcsökkenési leírás elszámolása 1. Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint a mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni. Ennek során a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint a mezőgazdasági őstermelő az egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza, azzal az eltéréssel, hogy a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint az adóév utolsó napján az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaság részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét - választása szerint - az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni. Más önálló tevékenységet végző magánszemély (ide nem értve az egyéni vállalkozót) a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra a 2. pont rendelkezéseit alkalmazza.
 • Levelező képzéses hallgató gyakorlati képzésének díjazása

  2016. február 9. 15:08

  Tisztelt Szakértő! Egy levelező tagozatos hallgató külső képzési helyen 7 hét egybefüggő szakmai gyakorlatot végez, tehát kötelező neki díjazást fizetni a NFtv. 44. § (3) a) szerinti mértékben. Értelmezésünk szerint, mivel nem nappali tagozatos, biztosítottnak minősül, be kell jelenteni, minden járulékot, SZJA-t vonni kell a kifizetett munkadíjból, és szociális hozzájárulási adót is kell fizetni. Az SZJA-tv és a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben egyértelmű, hogy a mentesség csak a nappali tagozatos hallgatókra vonatkozik. A Tbj. törvény nem nevesíti, hogy a biztosítás csak a nappali tagozatos hallgatókra nem terjed ki, szerintünk áttételesen itt is így kell érteni. (SZJA-tv. 1.sz. mell 4.12.1 b); Tbj. 11. § d); szocho tv. 455.§ (3) d) és 466.§ 9. pont). Jól értelmezzük-e a törvényeket? Köszönöm válaszukat.
 • Megbízható adózó

  2016. február 7. 21:41

  Cégünk bankszámlájára szemben bárminemű előzetes felszólítás vagy értesítés nélkül inkasszót nyújtott be a NAV 5 nappal az áfa és a társasági adó befizetésének esedékessége után. Kérdésem ,hogy ennek következtében társaságunk nem kerülhet bele a megbízható adózó kategóriájába? Az anyacégre ez lehet kihatással ugyanebben a tekintetben? Az egész egy banális hibának köszönhető, mivel az átutalási megbízás rögzítve lett, de nem került beküldésre, ez most is látható a rendszerben. Erre hivatkozva nem lehet kimentési kérelmet benyújtani? Egyébként felháborítónak tartom ezt az eljárást, tekintettel arra, hogy a NAV hónapokig elhúzza az ellenőrzéseket, de 5 nap után ők inkasszálnak. Önöknek is volt ilyen tapasztalata?
 • Alanyi mentes szolgáltatás nyújtása

  2016. február 7. 14:08

  Alanyi mentes egyéni vállalkozóm szerződést kötött ügynöki tevékenységre Romániai székhelyű társasággal , annak termékeihez megrendelés szerzésére Magyarország területén. A jutaléka a megrendelések százalékában lesz. Meg kell kérnie a közösségi adószámot ? Az alanyi mentes szolgáltatás nyújtó ebben az esetben is ÁFA mentes számlát állít ki ? Az Áfá-t az ügynöki bevétele után be kell vallania és meg kell fizetnie ? Van valamilyen értékhatár ameddig nem kell ÁFÁ-t fizetnie ?
 • saját vásárlási utalvány

  2016. február 5. 13:21

  Egy szerződésben kiadóként nyújtott szolgáltatás: megyei napi lapban reklám szolgáltatás nyújtása. A Partner társaság, saját kereskedelmi egységében beváltható vásárlási utalványt biztosít a Kiadó részére, a kiadó által nyújtott reklám szolgáltatással azonos értékben. A szerződésben a felek egymás felé történt értékesítés értékét ÁFA-val növelt összegben határozták meg, és az elszámolást a csere szerződés szabályai szerint rögzítették. Kérdések: 1./ A Partner által kibocsátott, saját kereskedelmi egységeiben beváltható vásárlási utalvány értékesítése a szerződésben megjelenhet-e mint termék/szolgáltatás értékesítése, számlázható-e a Kiadó felé ÁFA-val növelt összegben? 2./ Nem válasz esetén helyes-e az a jogértelmezés, hogy a Partner Társaság a Kiadó által nyújtott szolgáltatás ÁFA-val növelt ellenértékét utalvánnyal fizeti ki, az utalvány fizető eszköz funkciót tölt be? A Partner Társaságnál árbevétel és fizetendő ÁFA elszámolására az utalvány átadásakor nem kerül sor. A Partner Társaság árbevételt és fizetendő ÁFA összeget az utalványok beváltásakor számol el. Az utalványokról a kibocsátó az Szt. előírása alapján sorszám szerint szigorú számadású nyilvántartás vezetésére kötelezett? Tisztelettel köszönöm a segítő szakmai iránymutatást.
 • családi gazdálkodó

  2016. február 5. 11:14

  Tisztelt Szakértő! Kérdéseim családi gazdálkodóval kapcsolatosak: 1./ Létesíthet-e munkaviszonyt a családi gazdálkodó házastársa a családi gazdálkodóval, ha nem tagja a családi gazdaságnak? 2./ Kötelező-e, hogy a házastárs is a családi gazdaság tagja legyen, ha ott dolgozik? 3./ Ha a családi gazdaság tagja a házastárs akkor, lehet-e ugyanott munkaviszonyban? Válaszát előre is köszönöm.
 • Törzstőkeemelés a jövőbeni eredmény terhére

  2016. február 4. 21:22

  Tisztelt Szakértő! Lehet-e úgy rendelkezni a társasági szerződés módosításakor, hogy a kötelező törzstőke minimumot a jövőbeni szabad eredménytartalék terhére, esetleg részletekben teljesíti a társaság? Milyen adózási következményekkel kell számolni? Hogyan kell ebben az esetben könyvelni a jegyzett tőke emelését? Üdvözlettel várom szíves válaszát.
 • Új építésű lakóingatlan értékesítés 2016

  2016. február 2. 19:56

  Ügyfelem Társasházi ingatlanok építését tervezi. Az egyes lakásokhoz kapcsolódóan a tulajdonosokat megilleti a Társasházi közös tulajdonban lévő autóbeállók használata is, amennyiben ennek a használati jognak a megszerzéséért a a beruházónak külön díjat fizet. Az egyes lakásokhoz kapcsolódó használati jog a Társasházi Alapító Okiratban feltüntetésre kerül, azonban az Illetékes Földhivatalnál nem kerül bejegyzésre. Kérem írják meg jól gondolom-e, hogy amennyiben az egyes lakások értékesítésére vonatkozóan az 5% Általános Forgalmi Adó felszámítása lehetséges, mert az ingatlan megfelel a jogszabályban foglaltaknak, az autóbeállók használati jogáért fizetett díj semmiképpen nem kerülhet a kiszámlázásra a kedvezményes 5%-os adókulccsal, tekintettel arra, hogy az autóbeálló nem minősül lakóingatlannak az ÁFA törvény fogalmai szerint! Kérem írják meg, hogy amennyiben a Társasházi autóbeállók tulajdonjogát szerezné meg a vevő, mint a közös tulajdon egy hányadát, akkor alkalmazható-e a kedvezményes, 5%-os adókulcs, vagy az általános 27%-os adókulcsot kell-e alkalmazni. Egy másik ügyfelem lakóházak építését tervezi értékesítési céllal. A lakóházak földszintjén vagy pince-szintjén gépjármű tárolására alkalmas helyiség is kialakításra kerül külön garázs-bejáróval. Kérem írják meg, hogy amennyiben a lakóház megfelel a kedvezményes, 5%-os adókulcs alkalmazási feltételeinek, akkor meg kell-e bontani az eladási árat a garázs és a lakóház többi részének eladási árára, és ha igen, akkor milyen adókulcsot kell alkalmazni a garázsra jutó eladási ár meghatározása során. A garázs külön nem kerül feltüntetésre az ingatlan tulajdoni lapján, kizárólag az engedélyeztetési eljárás során benyújtott helyszínrajzokon kerül az adott helyiség garázsként feltüntetésre, mint a helység tervezett funkciója. Mielőbbi válaszukat nagyon köszönöm.
 • Adóbevallás

  2016. február 2. 13:33

  2015.szept 14-ig heti 36 órás munkaviszony mellett voltam egyéni vállakozó. A vállalkozáshoz kapcsolódó járulékot az 58-as nyomtatványon vallottam be illetve az azt helyettesítő NY jelű nyomtatványon. 2015 szept 15-től nyugdíjas lettem(40 éves munkaviszony után korhatár előtti) Ez időponttól "kiegészítő tevékenységet folytató" vállalkozónak minősülök, és 2015.szept 17-től szintén van heti 36 órát elérő munkaviszonyom is. Kérdésem az lenne,hogy a vállalkozással kapcsolatos járulékokat-mint kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó-hanyas számú nyomtatványon kell bevallanom?
 • társasági adóbevalás önellenőrzése adóhatósági ellenőrzés megállapítása okán

  2016. február 1. 13:21

  Tisztelt Hölgyem/Uram! Társaságunknál a 2012-2013-as éveket érintő átfogó adóellenőrzésre került sor. Az Adóhatóság határozatában megállapította, hogy egy a 2014-2016-os éveket érintő költségszámlát a 2013-as évre számoltunk el (a szükséges aktív időbeli elhatárolás nem került megképezésre). Az ellenőrzés megállapításaihoz szükséges könyvelési korrekciók a 2015-ös évre kerültek lekönyvelésre. Szükséges-e önellenőriznünk a 2014-es társasági adóbevallásunkat ebben az esetben? Amennyiben igen, a társasági adóbevallás melyik sorát szükséges módosítani a 2014. évi megnövekedett költséggel. Amennyiben az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat szükséges módosítani, nem okoz-e problémát, hogy ebben az esetben a 2014. évi TAO bevallásban és beszámolóban szereplő adatok el fognak egymástól térni. Válaszukat előre is nagyon köszönöm.
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok