Cikkek
(44)
Adó szaklapok
(1)
Kérdés-válasz
(108)

Összes prémium cikk böngészése

 • Fordított áfa

  2015. november 25. 14:39

  Cégünk még 2011-ben kivitelezési szerződést kötött építési hatóság engedély-köteles ingatlan létrehozatalára. A kivitelezési munkák közé tartozott az építési terület köré ideiglenes kerítés építése is. A kivitelező cég 2011-ben megkezdte a kivitelezési munkákat, azaz megépítette a kerítést és alapot ásott. Ezeket a munkákat ki is számlázta fordított áfásan. Ezt követően az építkezés nem folytatódott. Bár még az építési engedély nem járt le, ettől függetlenül idén a cégünk úgy döntött, hogy nem kívánja folytatni az építkezést, ezért lemondott az ezen építési engedély biztosította építési jogairól. A kivitelező céggel kötött kivitelezési szerződést is felmondtuk. A 2011-ben megépített kerítés bontására cégünk szerződést kötött egy céggel. A bontást követően a kerítés fém elemeit (horganyzott rozsdamentes trapézlemezek) értékesíteni fogjuk a bontást végző cégnek. A kerítés bontást nem kell bejelentenünk semmilyen hatóságnak. A kérdéseink az alábbiak: 1. A kerítés bontását végző cég a bontásról (a fent leírtakat figyelembe véve) egyenes áfás, vagy fordított áfás számlát kell kiállítson cégünknek? 2. Az áfa tv. 142.§ (1) bekezdés d) pontjának alkalmazása alá tartozó termék értékesítésnek minősül, ha cégünk értékesíti az elbontott kerítés fém elemeit, azaz fordított áfás számlát kell kiállítanunk a vevőnek, vagy az áfa tv. ezen rendelkezése csak a hulladékkereskedelmi tevékenységet folytató cégekre vonatkozik? Válaszukat előre is köszönjük!
 • Biztosítás

  2015. november 25. 12:48

  Társaságunknak vállalt munkája során jóteljesítési biztosítékot kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. Ennek eleget tehet bankgarancia vagy kezességvállalás nyújtásával is. Fentiek érdekében cégünk Egyszeri díjas Allianz Életprogram szerződést kötött az Allianz Biztosítóval. A kötvény szerint a biztosított személy a cég ügyvezetője. Kedvezményezett a főbiztosított halála esetén az egységszámla értékére az Allanz Hungária Zrt. Közlekedési balesetből eredő halál esetére szóló biztosítási összegre a kedvezményezett az örökös. A kötvény meghatározza a befektetési alapot, a szerződésnek van visszavásárlási értéke. A szerződés záradéka szerint a szerződés kezesi/garanciabiztosítás biztosítékának fedezetéül szolgál. Társaságunk és az Allianz Hungária Zrt. között létrejött egy zálogszerződés biztosítói kötelezvényhez kapcsolódó óvadék alapítására. Eszerint a Kötelezett a Biztosító javára pénzen alapított kézizálogjogként óvadékként nyújtja a Biztosítónál kialakított Egyszeri díjfizetésű Allianz Életprogram elnevezésű befektetési egységekhez között konstrukció keretében a biztosítási díjat tartalmazó kötvény alapján kifizetendő biztosítási (visszavásárlási) összeget a biztosítási kötvény Biztosító, mint engedményes javára kiállított Záradékának tartalma szerint (Óvadék), mely összegre szerződő felek jelen szerződéssel kézizálogjogot alapítanak. Véleményük szerint a fent részletezett esetben az szja törvény szerint keletkezik-e adófizetési kötelezettség, ha igen, mikor? Válaszukat előre is köszönöm.
 • Kockázati Tőkealap adószáma

  2015. november 25. 8:57

  Kérem segítségét arra vonatkozóan, hogy egy Kockázati Tőkealap köteles-e a NAV-tól adószámot igényelni, ha a következő tevékenységeket végzi. Tőkeszegény Cégeket pénzbeli hozzájárulással segít, melynek fejében részesedést szerez, valamint ezen cégeknek tagi kölcsönt nyújt. A Tőkealap eredménye ezen kölcsönök után kapott kamatokból, a részesedés értékesítéséből származó nyereségből ( több évvel a befektetés után értékesíti a részesedését) ill. a részesedésre elszámolt értékvesztésből, valamint a szabad pénzeszközei pénzintézeti kamatából származik. Keletkezik-e fentiek szerint a Tőkealapnak olyan jövedelme, amely társasági adó köteles? Köszönettel: Szabó Tiborné >>
 • beruházás érékesítése

  2015. november 23. 16:36

  A beruházó kft és az önkormányzat között szerződés jött létre, amelyben az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a beruházó kft. jogosult az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan alatt létrehozandó mélygarázs építési engedélyének megszerzésére,ennek meg felelően a mélygarázs megépítésére és a megépült mélygarázs földtulajdontól elkülönülő tulajdonjogának megszerzésére.Az önkormányzat hozzájárulását adta továbbá ahhoz, hogy a beruházó kft. előzőek szerinti jogait részben vagy egészben harmadik személy részére értékesítse. A mélygarázs elkészült, jelenleg a használatbavételi eljárás van folyamatban, de még nincs meg, s a tulajdoni lapon sincs az építmény bejegyezve.A beruházó kft. a jelen állapotában értékesítené az építményt és az ahhoz tartozó jogait. Kérdésem , hogy az értékesítésre az egyenes vagy a fordított adó szabályait kell alkalmazni?
 • Fordított vagy egyenes adózás

  2015. november 23. 13:32

  Tisztelt Cím! 2015. novemberében cégünk vásárolt egy ingatlant saját használatra. Az ingatlan szerkezetkész; a falai állnak, tető is és kerítés is van, a közművekre a csatlakozás elérhető, a használatba vételi engedélyeztetési eljárás folyamatban van és cégünk jogutódként szerepel az eljárás folyamán. Cégünknek a következő feladatok vannak még hátra: villanyszerelés, vízszerelés, gázszerelés, festés, riasztószerelés, burkolás. Az ELMŰ-nél kezdeményeztük saját villanyóra felszerelését közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével. Ezen szolgáltatásokat külön-külön vállalkozókkal fogjuk elkészíttetni. A kérdésünk az lenne, hogy egyenes vagy fordított áfás számlát kell nekünk kiállítsanak a szolgáltatók? Így, hogy nem mi kezdtük el az építkezést engedélyköteles ingatlannak tekinthetjük a mi szempontunkból a fent nevezett ingatlant? Ezen esetekben az építés engedély köteles ingatlan vagy az elvégzendő tevékenység az, ami a fordított vagy egyenes adózás választását indokolja? Ha valamely munkát akkor végeztetünk el, amikor már a használatba vételi engedély is megvan, akkor azt mely adózási móddal kell leszámláztatnunk? Meddig engedélyköteles ebből a szempontból egy ingatlan? Amíg felépül és a használatbavételi engedélyt megkapja? Köszönettel: Borbandi Enikő
 • Eur ban kapott tagi kölcsön visszafizetése készpénzben

  2015. november 21. 12:33

  Egy Kft aki a tajai a Cég l Euro számlájára utalak tagi kölcsönt Euro ban. A Cég bevétele készpénzben keletkezik, ezért a tagi kölcsönt ebből fizetik vissza.Milyen árfolyamon kell használnom a visszafizetésnél?A tagi hitel szerződésben ez megengedett.
 • Hatósági felügyeleti tevékenységért fizetendő eljárási díj

  2015. november 20. 10:52

  Ügyfelünk, a még forgalomba nem helyezett, új utánfutó értékesítéssel foglalkozó Kft., aki a Nemzeti Közlekedési Hatósággal 2015-ben megállapodást kötött. A megállapodás szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4.§-ának (3) bekezdése a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Hatóságot jelöli ki közlekedési hatóságként, és ügyfelünk Kft-jét, mint megbízottat, „Vezérképviselet”-ként. A Kft., mint Vezérképviselet a megállapodás alapján a KÖKIR rendszerben végzendő tevékenysége: a Járművek Megfelelőségi Nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezésében való részvétel a megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően, a Járművek EK és magyar típusjóváhagyása, az általános és sorozat forgalomba helyezési engedély kiadása, valamint az e tárgyú kérelmek elektronikus úton történő benyújtása a hatóság felé. A Vezérképviselet a hatósági eljárás megindítása előtt köteles a „Megfelelőségi Nyilatkozattal” forgalomba helyezendő Járművek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységért − a fizetendő eljárási díjat a Hatóságnak megfizetni. Vezérképviselet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a KÖKIR rendszerben az általa befizetett keretösszegből rendelkezésére álló összeget. A Hatóság félévenként külön egyezteti a Vezérképviselet által befizetett valamint a ténylegesen elvégzett forgalomba helyezés engedélyezési, ellenőrzési és felügyeleti tevékenysége alapján elszámolt díjakat. Az elszámolás alapján a Hatóság Befizetési bizonylatot állít ki. A KÖKIR rendszer által nyomtatott Műszaki adatlap hitelesítését a Vezérképviselet, mint a Hatóság közreműködője végzi. A Műszaki adatlapot a Vezérképviselet saját bélyegzőjével lebélyegzi, majd a kijelölt ügyintéző aláírja. A kérelem elbíráláshoz a Vezérképviselet által előre befizetett keretösszegből a KÖKIR rendszer automatikusan leemeli a hatósági eljárás díját. Kérdéseink: 1. A felügyeleti tevékenységért fizetendő eljárási díjról a közlekedési hatóság nevében kell-e kiállítani a számviteli bizonylatot vagy számlát (áfa felszámítása nélkül, mint közhatalmi tevékenység)? Ez esetben a Kft-nél nem adóköteles bevételként könyvelendő a befolyt összeg, hanem tartozásként a közlekedési hatóság felé. A közlekedési hatóságnak utalt összeg csökkentené a tartozást. Itt figyelemmel kell lenni az előre átutalt keretösszeg elszámolásra is. 2. A tevékenység árbevételeként vagy egyéb bevételeként kellene-e könyvelni a közhatalmi tevékenység áfa nélkül számlázott díját? A közlekedési hatóságnak fizetendő díj a társasági tevékenység érdekében felmerült költség-e? Ha a Kft. tevékenység bevételeként könyvelendő az áfa nélkül befolyt díj, az áfás és nem áfás bevétel arányában meg kellene bontani a beszerzések áfáját a levonható és le nem vonható részre. Ha árbevételként lenne elszámolandó a befolyt díj, figyelemmel kellene lenni arra is, hogy az árbevétel iparűzési adó alapot képez. Mi a helyes megoldás? Tájékoztatásukat előre is köszönöm. Horváth Ferencné ügyvezető
 • KATA-s adózásal kapcsolatos kérdések

  2015. november 17. 18:57

  Egyéni vállalkozó kisadózó vállalkozásként működik. A vállalkozás tevékenységében nem szerepel a bérbeadási tevékenység, és nem szerez vállalkozóként bevételt ebből a tevékenységből. Mint magánszemély vásárolt saját nevére ingatlant, a tulajdon szerzés nem érintette a vállalkozást. A KATA hatálya alá tartozó kisadózás megtartása mellett, mint magánszemély adhatja -e saját ingatlanát bérbe, összevonandó jövedelem szerzéseként a 14%-os Ehó fizetése mellett, és milyen formában? Másik kérdés: ha a KATA-s bevétel meghalaja a 6 millió Ft-ot, ezáltal a következő évben ÁFA köteles tevékenységnél választható-e még a mentesség?
 • Ingatlanértékesítésből származó jövedelem adókötelezettsége

  2015. november 14. 9:12

  Magánszemélyként 2015 éven 35 millió forintért értékesítettem lakóingatlanomat, melyet 2002. évben 22 millió forintért vásároltam. Kérdésem, hogy az ingatlan értékesítésekor keletkezett jövedelem adóköteles, vagy az 1995 évi CXVII. törvény 62 §. (6) bekezdésében rögzített szabályokat kell alkalmazni? A jogszabály alapján nem kell SZJA-t fizetni? Amennyiben nem kell a jövedelem után adót fizetni, a SZJA bevallásban minden esetben be kell vallani ?
 • Vásárolt nem új építésű ingatlanon végzett karbantartás

  2015. november 11. 11:44

  Termelő tevékenységet folytataó Kft nem új építésű ingatlant vásárolt. Az ingatlanon még a beköltözés, használatbavétel előtt karbantartás jellegű munkálatokat végzett (tetőszigetelés javítás, festés). A kérdésem, hogy ezek az egyébként karbantartási munkák elszámolhatóak -e költségként, vagy csak beruházásként. Továbbá - a termeléshez szükséges gépek régi helyről történő leszerelése és az új helyre történő felszerelésének költségét miként kell elszámolni?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • nő, férfi mérlegen

  Érdemes volt a kismamának az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulnia: a megszűnt határozott idejű - többször meghosszabbított - munkaszerződését visszamenőleges hatállyal 2014. május 1-től határozatlan idejű munkaszerződésre változtatták.

 • adoellenör

  Az adóvégrehajtás eszköztárának a bemutatását, aktualitását az a körülmény indokolja, hogy az egyre nagyobb számú végrehajtási eljárások tekintetében sok esetben sem az adósok, sem képviselőik nincsenek tisztában a jogaikkal és a lehetőségeikkel, valamint nem ismerik az adóhatóság kötelezettségeit sem. Az Adó szaklap cikke ezekben a kérdésekben kíván segítséget nyújtani.

 • Spar

  Az OMV után a Lukoil kutakon is üzleteket nyit a Spar - jelentette be szerdán a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Normbenz Magyarország Kft.

 • internet

  A magyar középiskolások háromnegyede még egyszer sem fizetett internetes letöltésért, ennek ellenére nagy többségük (78%) törvénytelennek ítéli meg a fájlmegosztó oldalak használatát - derül ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) legfrissebb kutatásából.

 • számla

  Fiktív számlákkal mintegy 900 millió forint adóhiányt okoztak egy cégháló tagjai, akiket kedden vettek őrizetbe - közölte a fővárosi főügyész szerdán.