Cikkek
(24)
Adó szaklapok
(0)
Kérdés-válasz
(113)

Összes prémium cikk böngészése

 • Reklámadó

  2015. november 26. 13:05

  Egyes dekorációs és POS anyagok költségeinek reklámadó tv. szerinti megítélésében szeretném segítségüket kérni. Cégünknek több üzlete van, mindegyik bevásárlóközponton belül. A kínálat hetente változik, így rengeteg az adott heti kínálathoz igazodó anyagot kell gyártatni, melyek egy része a kirakatban, más része a bolton belül a falon, polcon, bútorokon kerül elhelyezésre. Ezek általában nyomtatott anyagok: molinók, poszterek, polccsíkok, árjelzők stb.. A rajtuk lévő szövegek jellemzően vagy a kínálathoz illeszkedő szlogenek (pl. "Ez az én karácsonyom"), vagy ajánlatok (pl. "2+1 ajánlat"). Az ilyen anyagok költségei saját célú reklám költségének minősülnek? Van különbség a között, hogy a kirakatba, vagy a bolton belülre kerülnek? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel Kiss Attila
 • Adománygyűjtés

  2015. november 26. 10:17

  Internetes kereskedelemmel foglalkozó cég vagyunk. Adománygyűjtést szeretnénk megvalósítani a webfelületünkön keresztül úgy, hogy a honlapot látogató a vásárlástól függetlenül vagy amellett dönthet arról, hogy adományoz-e a meghirdetett közhasznú szervezetnek. Az adományozás külön linken történne, függetlenül a vásárlástól. Ennek megfelelően a vállalkozásunk csak összegyűjti az adományt, de nem mi adományozunk a bevételünkből. Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen feltételekkel történő adományozás, adománygyűjtés mellet milyen előírásoknak kell megfelelnünk? Kell-e külön VPOS-t biztosítani az adományok beszedésére, gyűjtésére, külön alszámlán kell gyűjteni, vagy kezelhetjük egy alszámlán a többi bevétel mellett, ha tételes (befizetői) listával el tudunk számolni vele? Az adományozónak kell-e valamilyen bizonylatot, dokumentumot adnunk? Számvitelileg hogyan kell elszámolnunk? Be kell-e jelentenünk valahova az adomány gyűjtését? Köszönöm válaszukat!
 • Fordított áfa

  2015. november 25. 14:39

  Cégünk még 2011-ben kivitelezési szerződést kötött építési hatóság engedély-köteles ingatlan létrehozatalára. A kivitelezési munkák közé tartozott az építési terület köré ideiglenes kerítés építése is. A kivitelező cég 2011-ben megkezdte a kivitelezési munkákat, azaz megépítette a kerítést és alapot ásott. Ezeket a munkákat ki is számlázta fordított áfásan. Ezt követően az építkezés nem folytatódott. Bár még az építési engedély nem járt le, ettől függetlenül idén a cégünk úgy döntött, hogy nem kívánja folytatni az építkezést, ezért lemondott az ezen építési engedély biztosította építési jogairól. A kivitelező céggel kötött kivitelezési szerződést is felmondtuk. A 2011-ben megépített kerítés bontására cégünk szerződést kötött egy céggel. A bontást követően a kerítés fém elemeit (horganyzott rozsdamentes trapézlemezek) értékesíteni fogjuk a bontást végző cégnek. A kerítés bontást nem kell bejelentenünk semmilyen hatóságnak. A kérdéseink az alábbiak: 1. A kerítés bontását végző cég a bontásról (a fent leírtakat figyelembe véve) egyenes áfás, vagy fordított áfás számlát kell kiállítson cégünknek? 2. Az áfa tv. 142.§ (1) bekezdés d) pontjának alkalmazása alá tartozó termék értékesítésnek minősül, ha cégünk értékesíti az elbontott kerítés fém elemeit, azaz fordított áfás számlát kell kiállítanunk a vevőnek, vagy az áfa tv. ezen rendelkezése csak a hulladékkereskedelmi tevékenységet folytató cégekre vonatkozik? Válaszukat előre is köszönjük!
 • Biztosítás

  2015. november 25. 12:48

  Társaságunknak vállalt munkája során jóteljesítési biztosítékot kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. Ennek eleget tehet bankgarancia vagy kezességvállalás nyújtásával is. Fentiek érdekében cégünk Egyszeri díjas Allianz Életprogram szerződést kötött az Allianz Biztosítóval. A kötvény szerint a biztosított személy a cég ügyvezetője. Kedvezményezett a főbiztosított halála esetén az egységszámla értékére az Allanz Hungária Zrt. Közlekedési balesetből eredő halál esetére szóló biztosítási összegre a kedvezményezett az örökös. A kötvény meghatározza a befektetési alapot, a szerződésnek van visszavásárlási értéke. A szerződés záradéka szerint a szerződés kezesi/garanciabiztosítás biztosítékának fedezetéül szolgál. Társaságunk és az Allianz Hungária Zrt. között létrejött egy zálogszerződés biztosítói kötelezvényhez kapcsolódó óvadék alapítására. Eszerint a Kötelezett a Biztosító javára pénzen alapított kézizálogjogként óvadékként nyújtja a Biztosítónál kialakított Egyszeri díjfizetésű Allianz Életprogram elnevezésű befektetési egységekhez között konstrukció keretében a biztosítási díjat tartalmazó kötvény alapján kifizetendő biztosítási (visszavásárlási) összeget a biztosítási kötvény Biztosító, mint engedményes javára kiállított Záradékának tartalma szerint (Óvadék), mely összegre szerződő felek jelen szerződéssel kézizálogjogot alapítanak. Véleményük szerint a fent részletezett esetben az szja törvény szerint keletkezik-e adófizetési kötelezettség, ha igen, mikor? Válaszukat előre is köszönöm.
 • Kockázati Tőkealap adószáma

  2015. november 25. 8:57

  Kérem segítségét arra vonatkozóan, hogy egy Kockázati Tőkealap köteles-e a NAV-tól adószámot igényelni, ha a következő tevékenységeket végzi. Tőkeszegény Cégeket pénzbeli hozzájárulással segít, melynek fejében részesedést szerez, valamint ezen cégeknek tagi kölcsönt nyújt. A Tőkealap eredménye ezen kölcsönök után kapott kamatokból, a részesedés értékesítéséből származó nyereségből ( több évvel a befektetés után értékesíti a részesedését) ill. a részesedésre elszámolt értékvesztésből, valamint a szabad pénzeszközei pénzintézeti kamatából származik. Keletkezik-e fentiek szerint a Tőkealapnak olyan jövedelme, amely társasági adó köteles? Köszönettel: Szabó Tiborné >>
 • beruházás érékesítése

  2015. november 23. 16:36

  A beruházó kft és az önkormányzat között szerződés jött létre, amelyben az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a beruházó kft. jogosult az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan alatt létrehozandó mélygarázs építési engedélyének megszerzésére,ennek meg felelően a mélygarázs megépítésére és a megépült mélygarázs földtulajdontól elkülönülő tulajdonjogának megszerzésére.Az önkormányzat hozzájárulását adta továbbá ahhoz, hogy a beruházó kft. előzőek szerinti jogait részben vagy egészben harmadik személy részére értékesítse. A mélygarázs elkészült, jelenleg a használatbavételi eljárás van folyamatban, de még nincs meg, s a tulajdoni lapon sincs az építmény bejegyezve.A beruházó kft. a jelen állapotában értékesítené az építményt és az ahhoz tartozó jogait. Kérdésem , hogy az értékesítésre az egyenes vagy a fordított adó szabályait kell alkalmazni?
 • Fordított vagy egyenes adózás

  2015. november 23. 13:32

  Tisztelt Cím! 2015. novemberében cégünk vásárolt egy ingatlant saját használatra. Az ingatlan szerkezetkész; a falai állnak, tető is és kerítés is van, a közművekre a csatlakozás elérhető, a használatba vételi engedélyeztetési eljárás folyamatban van és cégünk jogutódként szerepel az eljárás folyamán. Cégünknek a következő feladatok vannak még hátra: villanyszerelés, vízszerelés, gázszerelés, festés, riasztószerelés, burkolás. Az ELMŰ-nél kezdeményeztük saját villanyóra felszerelését közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével. Ezen szolgáltatásokat külön-külön vállalkozókkal fogjuk elkészíttetni. A kérdésünk az lenne, hogy egyenes vagy fordított áfás számlát kell nekünk kiállítsanak a szolgáltatók? Így, hogy nem mi kezdtük el az építkezést engedélyköteles ingatlannak tekinthetjük a mi szempontunkból a fent nevezett ingatlant? Ezen esetekben az építés engedély köteles ingatlan vagy az elvégzendő tevékenység az, ami a fordított vagy egyenes adózás választását indokolja? Ha valamely munkát akkor végeztetünk el, amikor már a használatba vételi engedély is megvan, akkor azt mely adózási móddal kell leszámláztatnunk? Meddig engedélyköteles ebből a szempontból egy ingatlan? Amíg felépül és a használatbavételi engedélyt megkapja? Köszönettel: Borbandi Enikő
 • Hatósági felügyeleti tevékenységért fizetendő eljárási díj

  2015. november 20. 10:52

  Ügyfelünk, a még forgalomba nem helyezett, új utánfutó értékesítéssel foglalkozó Kft., aki a Nemzeti Közlekedési Hatósággal 2015-ben megállapodást kötött. A megállapodás szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4.§-ának (3) bekezdése a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Hatóságot jelöli ki közlekedési hatóságként, és ügyfelünk Kft-jét, mint megbízottat, „Vezérképviselet”-ként. A Kft., mint Vezérképviselet a megállapodás alapján a KÖKIR rendszerben végzendő tevékenysége: a Járművek Megfelelőségi Nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezésében való részvétel a megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően, a Járművek EK és magyar típusjóváhagyása, az általános és sorozat forgalomba helyezési engedély kiadása, valamint az e tárgyú kérelmek elektronikus úton történő benyújtása a hatóság felé. A Vezérképviselet a hatósági eljárás megindítása előtt köteles a „Megfelelőségi Nyilatkozattal” forgalomba helyezendő Járművek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységért − a fizetendő eljárási díjat a Hatóságnak megfizetni. Vezérképviselet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a KÖKIR rendszerben az általa befizetett keretösszegből rendelkezésére álló összeget. A Hatóság félévenként külön egyezteti a Vezérképviselet által befizetett valamint a ténylegesen elvégzett forgalomba helyezés engedélyezési, ellenőrzési és felügyeleti tevékenysége alapján elszámolt díjakat. Az elszámolás alapján a Hatóság Befizetési bizonylatot állít ki. A KÖKIR rendszer által nyomtatott Műszaki adatlap hitelesítését a Vezérképviselet, mint a Hatóság közreműködője végzi. A Műszaki adatlapot a Vezérképviselet saját bélyegzőjével lebélyegzi, majd a kijelölt ügyintéző aláírja. A kérelem elbíráláshoz a Vezérképviselet által előre befizetett keretösszegből a KÖKIR rendszer automatikusan leemeli a hatósági eljárás díját. Kérdéseink: 1. A felügyeleti tevékenységért fizetendő eljárási díjról a közlekedési hatóság nevében kell-e kiállítani a számviteli bizonylatot vagy számlát (áfa felszámítása nélkül, mint közhatalmi tevékenység)? Ez esetben a Kft-nél nem adóköteles bevételként könyvelendő a befolyt összeg, hanem tartozásként a közlekedési hatóság felé. A közlekedési hatóságnak utalt összeg csökkentené a tartozást. Itt figyelemmel kell lenni az előre átutalt keretösszeg elszámolásra is. 2. A tevékenység árbevételeként vagy egyéb bevételeként kellene-e könyvelni a közhatalmi tevékenység áfa nélkül számlázott díját? A közlekedési hatóságnak fizetendő díj a társasági tevékenység érdekében felmerült költség-e? Ha a Kft. tevékenység bevételeként könyvelendő az áfa nélkül befolyt díj, az áfás és nem áfás bevétel arányában meg kellene bontani a beszerzések áfáját a levonható és le nem vonható részre. Ha árbevételként lenne elszámolandó a befolyt díj, figyelemmel kellene lenni arra is, hogy az árbevétel iparűzési adó alapot képez. Mi a helyes megoldás? Tájékoztatásukat előre is köszönöm. Horváth Ferencné ügyvezető
 • NYESZ adókedvezmény igénybevétele

  2015. november 18. 10:55

  Jelenleg 40 éves munkaviszony után nyugdíjas vagyok 2015 szeptember hónaptól..Az öregségi nyugdíj korhatárt 2021-ben érem el.( 64,5 év) Kérdésem, hogy a NYESZ -re befizetett összeg után maximum 100 000 vagy 130 000 Ft SZJA kedvezményt érvényesíthetek a 2015 évi bevallásomban?
 • KATA-s adózásal kapcsolatos kérdések

  2015. november 17. 18:57

  Egyéni vállalkozó kisadózó vállalkozásként működik. A vállalkozás tevékenységében nem szerepel a bérbeadási tevékenység, és nem szerez vállalkozóként bevételt ebből a tevékenységből. Mint magánszemély vásárolt saját nevére ingatlant, a tulajdon szerzés nem érintette a vállalkozást. A KATA hatálya alá tartozó kisadózás megtartása mellett, mint magánszemély adhatja -e saját ingatlanát bérbe, összevonandó jövedelem szerzéseként a 14%-os Ehó fizetése mellett, és milyen formában? Másik kérdés: ha a KATA-s bevétel meghalaja a 6 millió Ft-ot, ezáltal a következő évben ÁFA köteles tevékenységnél választható-e még a mentesség?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • Kósa Lajos

  A kormány várhatóan hétfőn kivételesen sürgős eljárást kérve nyújtja be a parlamentnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) átszervezésével kapcsolatos törvénymódosító javaslatát, amelyben a települési adókivetést érintő kérdéseket is rendezi - mondta Kósa Lajos pénteken Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) kétnapos ülését záró sajtótájékoztatón.

 • ünnep

  A következő 4 vasárnapon nyitva tarthatnak az üzletek. 170-180 milliárd forint lesz a bevételük.

 • boltos, élelmiszerlánc

  A napi fogyasztási cikket értékesítő üzleteknek 2015. december 30-ig helyesbítő bevallást kell tenniük az élelmiszerlánc felügyeleti díjról, miután megváltozott annak számítási módja - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

 • munkanélküliség

  A munkanélküliek száma 27 ezerrel 290 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal 6,4 százalékra csökkent augusztus-októberben az egy évvel korábbihoz képest. A férfiak körében alacsonyabb volt a  munkanélküliség, ugyanakkor a javulás a nőknél volt nagyobb mértékű - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

 • karácsony

  Egy-egy megajándékozottra átlagosan 7 ezer forintot szánunk az idei karácsonyon. A beszerzéssel főként plázákban és bevásárlóközpontokban próbálkozunk, de nagyon jönnek fel a webáruházak is. Az InfoTandem heti infografikája.