adokodexuj Adó kódex | 2017/ 6.

iStock-637901200

Ingatlan 2017 – tudnivalók mikro-, kis- és középvállalkozások részére

Miért éppen a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv) számára adunk segítséget az ingatlanokkal összefüggő jogi, számviteli, adózási kérdések bemutatásával, azok megoldásával?

Tisztázzuk, hogy miért a kkv-kra fókuszálunk. Erre egyértelmű a válasz: nemcsak itthon, hanem az Európai Unióban is kiemelt figyelmet kapnak a kkv-k, működésük, fejlődésük segítése, folyamatos figyelemmel kísérése nemcsak nemzeti ügy. Lényeges kérdés, hogy pontosan mely vállalkozásokat tekinthetünk ebbe a körbe tartozónak. A hazai jogalkotás alapját az európai uniós szabályozás jelenti, így a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény az uniós szabályozással összhangban született.

A kkv-k meghatározására szolgáló főbb kritériumok a következők: a vállalkozás alkalmazottainak száma, árbevételének, mérlegfőösszegének nagysága, valamint a tulajdonosi önállósága. A hatályos törvényi szabályozás alapján kkv-nak minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A kkv-kategórián belül külön kategória a mikrovállalkozás és a kisvállalkozás. Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A fenti szempontoknak való megfelelést a kapcsolt vagy partnervállalkozásokkal együtt kell vizsgálni, az azonos tulajdonosi körhöz tartozó cégek mérlegfőösszegét, árbevételét és létszámát a megfelelő súlyozással egybe kell számítani. Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám, vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis-, vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket, vagy elmarad azoktól. Nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 százalékot.

A törvény vállalkozáskategória-meghatározásából adódóan a kkv-kategóriába tartozhatnak az egyéni vállalkozás formájában tevékenykedők, a társas formában működő szervezetek, az ügyvédi irodák, szövetkezetek, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá az uniós kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, illetve erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, valamint természetes személyek, így az őstermelők is. (Az őstermelők pl. jellemzően a mikrovállalkozás kategóriába tartoznak.)

A kkv-kategóriába való tartozást a vállalkozás saját bizonylatai alapján kell megállapítani. Kitér ezért a fent jelzett törvény arra is, hogy a kkv-minősítéshez szükséges mutatókat milyen dokumentáció kell, hogy alátámassza. Fő szabályként az éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg alapján kell a mutatókat meghatározni. Az egyéni vállalkozó esetében a minősítés az adóbevallás szerinti foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerinti foglalkoztatotti létszám alapján történik, ehhez a vállalkozásnak a foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. A nyilvántartás vezetésének szabályszerűsége fontos szempont, szabálytalanság esetén akár a már igénybevett támogatás is visszakövetelhető.

A Kormány az elmúlt években több intézkedést is tett a mikro-, kis- és középvállalkozások szerepének erősítése és a támogató környezet kialakítása érdekében. Ez a vállalkozói kör az, amely méretének nagyságából, finanszírozási lehetőségeiből adódóan jobban kitett minden változásnak, ugyanakkor a szabályozási környezet folyamatos figyeléséhez, a változásokhoz való alkalmazkodás megalapozásához nincs elegendő emberi erőforrása, egyéb szükséges kapacitása.

Jelen összeállítás a szektor ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseire fókuszál, ezen belül is azok jogi, adózási megoldásaira, számviteli elszámolására és vázlatosan az ingatlannal összefüggő pótlólagos pénzügyi források lehetséges bevonására.

A kkv-k ingatlanaival összefüggésben, sok tekintetben az általános szabályokat kell alkalmazni, így például nincs az ingatlan megszerzésének, értékesítésének, hasznosításának az általános jogi szabályozása ahhoz a feltételhez kötve, hogy a vállalkozás kkv-e vagy sem.

Ezeket a szabályokat azért mutatjuk be, mert például egy bérleti szerződés megkötése vagy ingatlan megvásárlása, esetleges értékesítése általában nem tekinthető e vállalkozások életében rutinszerűnek, így számtalan kényelmetlenségtől kímélhetik meg magukat, ha tisztában vannak a hatályos szabályozási környezettel, különösen azzal, hogy mire kell figyelni egy szerződés megkötésénél, milyen közterhek kapcsolódnak az egyes ügyletekhez, illetve hozzájuthatnak-e valamilyen, a saját forrásokat kiegészítő vagy esetleg saját forrást nem igénylő támogatáshoz, hitelhez, ingatlanfedezettel vagy anélkül.

Az általános szabályokon túlmenően viszont számos külön előírás, vagy olyan fontos szabályozási feltétel is érvényesül, amelyre érdemes felhívni a szektor szereplőinek a figyelmét. Az összeállítás így bemutatja azokat a szabályozási elemeket is, amelyek valamennyi vállalkozásra, azaz nemcsak a kkv-szektorra vonatkoznak, ugyanakkor részletesen kitér azokra a kedvező szabályozási elemekre, amelyeket kizárólag a szektor felzárkóztatása, versenyképességének javítása érdekében alkottak meg.

Kiadványunkkal az a célunk, hogy valamennyi szükséges szempontot és szabályt bemutassunk, amely segítséget tud nyújtani a felelős döntéshez.

A szerzők

IV. fejezet

V. fejezet

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • nav_logo

  Március 19-én éjfélig kérhetik a személyi jövedelemadó bevallási tervezetének postázását azok, akiknek nincsen ügyfélkapu regisztrációjuk, és tavaly nem voltak egyéni vállalkozók - hívta fel a figyelmet  szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). 

 • adatvédelem

  A május 25-én hatályba lépő egységes európai adatvédelmi rendelet (GDPR) különösen érzékenyen érintheti az érintett vállalkozásokat, mivel a bírság akár 20 millió euró (6,2 milliárd forint) is lehet, hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

 • dunaferr

  Több mint 15 százalékos alapbéremelésről szóló megállapodást kötöttek múlt pénteken az ISD Dunaferr Zrt. vezetői és a szakszervezetek, a DV Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Dunaferr Ifjúsági Szervezet.

 • palack, pet palack

  Az ügyintézők számára kihívást jelenthet naprakészen követni, hogy a környezetvédelmi termékdíj szabályozásába éves rendszerességgel érkező apróbb „frissítések” következtében szükséges-e az adott cég gyakorlatának kiigazítása. 2018. január 1-jétől ismét több termékkategóriában változott a díjköteles termékek köre és díjtétele. Cikkünk a változások áttekintésével segíti az értelmezést.

 • óra

  A munkaidőkeret a rugalmas munkaidőszervezés közismert eszköze. Ha valami rugalmasságot és költségmegtakarítást jelenthet a munkáltatónak, az könnyen gyanússá válik a munkavállaló számára. Munkavállalói szempontból tekintjük át, mit jelent a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás, milyen következményekkel kell számolnia, és milyen garanciákra számíthat.