• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kata-ból EVA-ba átlépés bejelentési menetei | Adózás rendje

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. december 1. 12:37

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Egy 36 órát meghaladó munkaviszony melletti KATA-s egyéni vállalkozó (alanyi áfa mentes) 2018.01.01-től az EVA alanya szeretne lenni.
  Ezzel kapcsolatban kérdéseink, hogy az átlépéssel kapcsolatban jól gondoljuk, hogy az alábbiak a teendők:
  - 17T103 eva nyomtatvány beadás dec 20ig
  - 17T101E nyomtatvány beadás dec 20 i-g melyben jelezzük a KATA kilépést
  - T 1041-s nyomtatvány, amelyen jelezzük, hogy mellékállású Katából mellékállás EVA- lett ezt is dec 20-ig.

  Véleményünk szerint egyéb bejelentési kötelezettség nem áll fenn sem áfa tekintetében (attól függetlenül hogy az EVA tv alapján áfásan számláz 2018.01.01-től) illetve az ügysegéden keresztül sincs (okmányiroda felé) bejelentési kötelezettség, ha még is lenne, kérjük szíves tájékoztatásukat.

  Továbbá jól értelmezzük, hogy az EVA mellet még negyedévente a bevételének 4 %-nak a 7, 10, és 22 % (egb, nydij és szocho)?

  ( A vállalkozó rendelkezik EV bankszámlával)

  Válaszukat előre is köszönjük!
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénzvagyonnal beolvadó kft című kérdésre adott válasz 2. kérdés kiegészí | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 27. 10:09

  Köszönettel vettük Veres László szakértő Úr fenti kérdésünk első kiegészítésére adott válaszát.
  A válaszban az szerepel, hogy a készpénvagyonnal beolvadó kft vagyonát befogadó társaságnál az átvett készpénvagyon miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettség keletkezik. Ugyanakkor az Illetéktörvény 17.§. (1) bek. n) pontja szerint illetékmentes a térítésmentes eszköuzátruházás gazdálkodó szerevezet általi megszerzése.
  2. kiegészítő kérdésünk tehát az, hogy az esetünkben a beolvadás miatt a befogadó társaságnak térítés nélküli eszközátvétel miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége a fent említett Illetéktörvény 17.§. (1) bek. n) pont figyelembevételével keletkezik-e ténylegesen?

  További megjegyzésünk egyébként a fenti kérdésen felül az, hogy beolvadásnál a befogadó társaság a beolvadó társaságnak a végleges vagyonmérleg forrásoldalán szereplő esetleges kötelezettségeit, saját tőkéjét is át kell, hogy vegye, ezért itt megítélésünk szerint nem térítés nélküli átvételről van szó figyelemmel arra, hogy a befogadó társaság a beolvadó kötelezettségeit is átveszi, amelynek nagyságrendileg meg kell egyezni a végeleges vagyonmérleg eszökoldalán szereplő készpénz összegével.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénz vagyonnal beolvadó kft- a megválaszolt kérdés 2. kiegészítése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 24. 18:15

  Ismételten köszönettel vettük Veres László szakértő Úr kiegészítő kérdésre adott válaszát.
  Tisztelt szakértő Úr azt a választ adta az első kérdés kiegészítésre,hogy az ingó (készpénz) vonatkozásában ez térítés nélküli átadás, és az Illetéktörvény értelmében ajándékozásnak minősül. Így a befogadó társaságnak készpénz térítés nélküli átvétele miatt ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Ugyanakkor az Illetéktörvény 17.§.(1) bek. n) pontja szerint "a 18.§.(2) bek. alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmenetes eszközátruházás keretében történő gazdálkodó szervezet általi megszerzése..." mentes az ajándékozási illeték alól. Ebből úgy gondoljuk, hogy esetünkben ha a beolvadásnál a beolvadó társaság által átadott pénzeszköz a befogadó társaságnak térítés nélküli eszközátadásnak minősül, akkor az egyúttal ajándékozási illetékmentesnek is minősül.
  Ismételten kérjük a szakértő Úr szíves válaszát, hogy jól értelmezzük-e a fentieket?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Alanyi mentes Kft gépjármű vétel-eladás | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 23. 15:31

  Alanyi mentes Kft Közösségen belül használt gépjárművet vásárol magánszemélytől. Áfa szablyai szerint beszerzéskor és majd értékesítéskor keletkezik e Áfa fizetési kötelezettsége?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Áfa visszaigénylés | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 22. 17:38

  Teljesen újonnan, a napokban lakásépítésre alakuló projekt cég 27 % -os áfa tartalommal építési teleket vásárol, bejegyzését követően szinte azonnal. Kérdés, hogy a telekvásárlással kapcsolatos áfa összegét (mely magas összeg lesz) azonnal visszaigényelheti - e, úgy hogy még semmi bevétele nem volt, és nem is lesz, amíg az elkészül lakások értékesítése meg nem történik, de likviditási okokból az építkezés miatt az áfa összegére szükségük lesz. Természetesen az ingatlan azonnal utalással fizetésre kerül. A vállalkozás az ingatlannal kapcsolatos ügyleteket (értékesítés, bérbeadás) áfakörössé tette.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénz vagyonnal beolvadó kft- a megválaszolt kérdés kiegészítése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 21. 15:44

  Köszönettel Vettük Veres László szakértő Úr válaszát a fenti kérdésünkre.
  A válaszban a törvényi hívatkozások szakasza után, a válasz első két bekezdésében egyértelműen arról van szó, hogy a befogadó társaságnál sem illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, sem "társasági adóalapot módosító és, így fizetési kötelezettség sem."
  A válasz további bekezdéseiben azonban arról van szó, hogy amennyiben tejesülnek az Itv. ajándékozásra vonatkozó feltételei, akkor ajándékozási illetéket is kell fizetnie a befogadó társaságnak, és a Tao. tv, értelmében térítés nélküli eszközátadásnak minősül.
  Kérem a Tisztelt szakértő Urat, hogy a fenti -az én olvasatomban egyelőre ellentmondásos- válaszát szíveskedjen pontosítani. Továbbra is arra keresem a választ, hogy a beolvadás során a befogadó társaságnak keletkezik-e illetékfizetési és adóalapot növelő kötelezettsége a beolvadó társaság készpénzvagyonát illetően?
  Szíves válaszát ezúton is köszönöm!
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Nonprofit Kft elfogadott beszámoló módosítása | Adózás rendje

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 18. 9:26

  Van egy Nonprofit Kft amely végez közhasznú tevékenységet és vállalkozási tevékenységet is.
  2016-os évben a közhasznú tevékenység bevétel 48 millió forint,vállalkozási tevékenység bevétel 51 millió forint.
  A 2016-os adózás utáni eredménye mínusz 1 millió hatszázezer forint.Ezekkel az adatokkal került közzétételre a beszámoló.
  A 2016-os évhez utólag előkerül még egy közhasznú (tevékenységhez tartózó) számla 2 000 000 Ft értékben.
  A hibahatás jelentősnek minősül.
  A kérdésem a következő:
  1.Hogyan lehet a már közzétett beszámolót újra közzétenni a módosított adatokkal?
  Legyen szíves lépésről-lépésre leírni az ügyvezető és könyvelő teendőit.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kizárólag készpénz vagyonnal beolvadó kft | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 14. 15:00

  Egy belföldi zrt-be beolvad egy másik belföldi kft nem kedvezményezett átalakulással. A beolvadó kft végleges vagyonmérlegében, vagyonleltárában kizárólag készpénzvagyon van. A beolvadás napjával a befogadó zrt vagyonába bekerül a beolvadó kft-nek a készpénzvagyona és a beolvadó kft ezzel a nappal megszűnik, az előírt adó- és egyéb bevallások megtétele után. Egyik társaságban sincs ingatlanvagyon.
  Kérdés: a belföldi befogadó zrt-nek lesz-e valamilyen fizetési kötelezettsége a beolvadó kft-től átvett készpénzvagyon miatt (pl. illeték, esetleg Tao, vagy más fizetési kötelezettség)?
  További kérdés, hogy a befogadó zrt által átvett készpénzvagyon minek minősül (ajándék, térítés nélküli átadás, vagy egyéb)?
  Köszönjük a választ.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Mulasztási bírság | Adózás rendje

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 14. 14:04

  Abban az esetben, ha cégünk neve a beszállítói számlán nem megfelelően van feltüntetve, és áfát nem igénylünk vissza, de költségként elszámoljuk, az adóhatóság kiszabhatja az Art. 172§ (1) bekezdésében leírt mulasztási bírságot? Ha igen, akkor ez a bírság számlánként értendő? A nem megfelelő név a beszállító számlázási rendszeréből a nem elegendő karakterekből adódik, azaz nem a teljes cégnév, illetve annak rövidített változata kerül a számlára.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Magyar ingatlannal rendelkező zrt részvényesének beolvadásos átalakulás illetékfizetése | Illetékek

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 13. 16:46

  Ha egy ingatlannal rendelkező magyar zrt-ben két 50%-os részvényes van, több mint 5 éve, akkor az Illetéktörvény 19.§ (5) bek. (a) pontja szerint az 50% tulajdonrészen felüli tulajdonszerzés esetén csak az 50% feletti új részesedés után kell illetéket fizetni a tulajdont megszerző részvényesnek.
  Ha a fenti magyar zrt egyik tulajdonosa beolvad a másik tulajdonosba, akkor a befogadó zrt 100% tulajdonos lesz. A beolvadó zrt is 50% tulajdonos volt a beolvadás előtt, így ha ez a tulajdonos szerzett volna 50% feletti tulajdonrészt neki is csak az 50% feletti új megszerzett részesedése után kellett volna illeétket fizetnie, azaz ezzel a joggal a beolvadó zrt is rendelkezett a beolvadást megelőzően.
  Az Art. 6.§. (3) bek kimondja, hogy a befogadó, mint jogutód zrt. örökli a beolvadó részvényes meglévő 50%-ának illetékcsökkentési jogát. Kérdésünk az, hogy a befogadó részvényesnek a megszerzett új 50% részesedés után kell-e illetéket fizetnie figyelemmel arra, hogy mint jogutód megszerzi a beolvadó zrt-nek a fentiekben említett 50% illetékcsökkentési jogát az Illetéktörvény 19.§.(5) bek. (a) pontja alapján. Ez azt jelenti, hogy a befogadó zrt-nek, mint jogutódnak nem lesz illetékfizetési kötelezettsége a megszerzett új 50% részvény tulajdona után?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • forint_pénz

  Még karácsony előtt megkapják a jogosultak a januárban esedékes családtámogatásokat, azaz a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (gyes) és a gyermeknevelési támogatást (gyet) - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

 • munkanélküliség

  Július-szeptemberben már a harmadik egymást követő negyedévben emelkedett újabb történelmi rekordra a foglalkoztatottak száma az Európai Unióban és az euróövezetben, jelezve, hogy erős gazdasági növekedés mellett egyre feszítettebbé válik a munkaerőpiac.

 • vasút

  Vasúti teherszállítmányokban, vasérc alá rejtve találtak cigarettát a pénzügyőrök - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán.

 • vám

  Jelentős változás előtt áll a nemzeti vámszabályozás. Az RSM Blog összegyűjtötte a lefontosabb tudnivalókat.

 • ajándék

  A digitális fejlődés egyik mellékhatásaként tapasztalhattuk meg ebben az évben, hogy az e-szja bevallások sikeres bevezetésével párhuzamban a civil szervezetek számára felajánlott 1 százalékos adományok összege lecsökkent. A céges adományok és ezek adókedvezménye azonban nem változott, érdemes ezzel is számolni év vége előtt!