A behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylése a gyakorlatban


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az áfatörvény 2020. január 1-jétől Magyarországon is lehetőséget biztosít a véglegesen behajthatatlanná váló követelések adóalapjának utólagos csökkentésére. Főszabály szerint a hatályba lépés után teljesülő ügyletek esetében alkalmazható, de a 2015. december 31. – 2020. január 1. közötti ügyletekre is lehet kérvényezni. „Az adóalap csökkentésnek azonban számos feltétele van, nagyon fontos tehát részletesen megvizsgálni ezeket. Ám azoknak sem szabad feladni igényüket, akik nem felelnek meg ezeknek, mert ők különös szabályok szerint kérvényezhetik a csökkentést” – emelte ki Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

Az adóalap-csökkentés önellenőrzés keretében valósítható meg, ám csak, ha a jogszabályban meghatározott összes feltételnek együttesen megfelel. Elszámolása nemcsak a hitelezőt, hanem az adós vevőt is érinti.

Első lépésként mérlegelni kell, hogy a követelés megfelel-e a behajthatatlan követelés fogalmának, amely eltér a számviteli törvény definíciójától. Lényegében csak akkor van lehetőség adóalap-csökkentésre, ha már biztos, hogy a követelés nem fog megtérülni, véglegesen behajthatatlanná vált. Behajthatatlan követelésnek csak az alábbi okok valamelyike alapján lehet minősíteni egy tartozást:

  • a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet csak részben fedezi,
  • a hitelező csődeljárás, felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedte,
  • a követelésre a felszámoló által adott írásbeli igazolás szerint nincs fedezet, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontja óta legalább 2 év telt el,
  • a követelésre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet.

A fentieken túl további feltételeknek is meg kell felelniük a behajthatatlan követeléseknek. A követelés csak eredeti, csak az adóalap-csökkentés lehetőségével élni kívánó adóalany által teljesített, csak termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból fakadó követelés lehet. Nem lehet fordított adózás alá eső ügylet. Fennálló követelésnek kell lennie.

Második lépésként össze kell gyűjteni az adott behajtási eljárásról szóló dokumentumokat – a nemleges foglalási jegyzőkönyvet; az eljárást vezető bíróság által végzéssel jóváhagyott, e törvényekben foglalt követelményeknek megfelelő egyezségi megállapodást; a felszámoló igazolását; az eljárás befejezéséről, a vagyonfelosztásról rendelkező iratokat. Ezeket az önellenőrzés jóváhagyásakor az adóhatóság is ellenőrizni fogja, ugyanis az áfa-visszatérítéshez szükséges a behajthatatlanság véglegességének és annak igazolása, hogy az hitelező mindent megtett a behajtás érdekében.

Harmadik lépésként meg kell vizsgálni, hogy az adóalany az adós és a hitelező valóban független felek-e. Nemcsak a kapcsolt vállalatok, hanem azok sem csökkenthetik adóalapjukat, akik között névre szóló tulajdonosi (tagsági) jogviszony áll fenn, vagy az egyik fél a másik félnek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy közöttük munkaviszony vagy azzal egyenértékű jogviszony áll fenn, illetve egymás, vagy a felsoroltak közeli hozzátartozói. Nincs mód adóalap-csökkentésre, ha a felek jelenleg már független felek, de a korábbiakban a fentiek szerint kapcsoltak voltak.

A hitelezőnek az adóst írásban kell értesítenie arról, hogy behajthatatlan követelés jogcímén módosítani kívánja az adóalapját, kivéve, ha a partner időközben már jogutód nélkül megszűnt. Meg kell jelölnie a módosítás jogcímét, a számla sorszámát, a behajthatatlan követelés összegét, és nyilatkoznia kell, hogy adóalapját utólag csökkenti. Az értesítés alapján az adósnak csökkentenie kell a levonható adóját.

Feltétel, hogy a hitelező nem áll és az eredeti ügylet idején sem állt csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, a végelszámolási eljárás nem kizáró ok. Továbbá, hogy az adós sem volt az ügylet időpontjában a felsorolt eljárások hatálya alatt, nem szerepelt az ügylet idején és az azt megelőző évben a nagy összegű adóhiánnyal vagy adótartozással rendelkezők adatbázisában, adószáma nem volt a teljesítés időpontjában törölve, és az adóhatóság az ügylet időpontjáig nem adott tájékoztatást a hitelező részére arról, hogy az adós megkerüli adókötelezettségének teljesítését. Az adószámokat az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett cégszolgálati lekérdező felületen lehet ellenőrizni visszamenőlegesen. A nagy összegű adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők lekérdezhető adatbázisát a NAV a honlapján fogja elérhetővé tenni 2015. január 1-jéig visszamenőleg.

Az adóalap csökkentésének feltétele, hogy a követelés megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt, valamint az is, hogy más módon nem térült vagy térül meg. Ha kezességvállalás, bankgarancia vagy biztosítás fedezi, akkor az utólagos adóalap-csökkentés köréből eleve ki van zárva. Csak adóalany vevőkkel bonyolított ügyletekkel kapcsolatos adóalap-csökkentésre van lehetőség, tehát magánszemélyekkel szemben fennálló követelésekre nem lehet alkalmazni. Az adócsökkentés érvényesítésre csak a követelés elévülésén belül van lehetőség.

Végül a következőket kell megtenni: értesíteni kell a partnert, önellenőrzést kell végre hajtani. A bevallással egy időben nyilatkozatokat kell tenni a NAV felé, az adott évre rendszeresített áfabevallás keretében: a behajthatatlan követelésként történő elszámolás okáról, az érintett ügyletről kiállított számla sorszámáról, az adóalap-csökkentés összegéről, a termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről, adószámáról, valamint arról, hogy az ügylet ellenértéke más módon nem térült meg számára. A partneri értesítés hatására a vevőnek is ki kell igazítania korábbi bevallását. Be kell vallania az előzetesen felszámított adót fizetendő adót növelő tételként értesítés utáni adó-megállapítási időszakban. Nyilatkoznia kell a különbözet összegéről, valamint az ügyletet teljesítő adóalany nevéről és adószámáról.

Ha esetleg később a vevő mégis fizet ismét önellenőrzést kell végezni, és nyilatkozni kell a felsorolt adatokról.

Mint látható, nagyon nehéz az összes feltételnek együttesen megfelelni, de azoknak sem kell lemondaniuk az adóalap-csökkentésről, akik a szigorú szabályok miatt elesnének a lehetőségtől. Annak, aki nem felel meg a szabályoknak, 2020. április 22-ig lehetősége van különös eljárás keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes szervéhez kérelmet előterjeszteni, és közvetlenül a közösségi jogra hivatkozni. Azoknak is érdemes ezzel próbálkozni, akiknek behajthatatlan követelése 2015. december 31-e előtti.


Kapcsolódó cikkek

2019. augusztus 7.

A behajthatatlan követelés a társasági adóban

A vállalkozások üzletmenetük során szembesülhetnek azzal, hogy egy másik adózóval szemben fennálló, elismert, lejárt követelésüket nem tudják érvényesíteni, mert az érintett fél nem fizet, és esetlegesen nem is elérhető. Szintén előfordul, hogy egy társaság utólag értesül arról, hogy egy korábbi partnerét – akivel szemben fennálló követelése még a könyveiben szerepel – törölték a cégnyilvántartásból, kényszertörlési, csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatását követően. A gazdálkodókban felmerül ilyenkor a kérdés: az érintett követelés tekinthető-e, és ha igen, milyen feltételekkel behajthatatlan követelésnek. Az Adó szaklap írása a behajthatatlan követelés számviteli és társaságiadó-vonatkozásait járja körbe.
2019. július 19.

Visszaigényelhetővé válhat a behajthatatlan követelések áfája

A közelmúltban nagy port kavart az Európai Bíróság behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos ítélete, illetve a magyar kormány ezen téma kapcsán benyújtott, és az Országgyűlés által a napokban elfogadott törvényjavaslata. Az új törvényi rendelkezés hatással lehet számos magyar vállalkozásra is, mégpedig pozitívan – hívták fel a figyelmet a PwC Magyarország adószakértői.