A kata-alanyokat és kifizetőiket terhelő adminisztratív kötelezettségek (IV. rész)


Cikksorozatunkban igyekszünk átláthatóbbá tenni a katásokra és a nekik bevételt juttató vállalkozásokra vonatkozó adminisztratív kötelezettségek rendszerét. Most tovább részletezzük az idei és a 2022-es adatszolgáltatási kötelezettségeket.

Adatszolgáltatás idén és jövőre (folytatás)

2021. adóév: kibővült adatszolgáltatás

2021-től is megmarad az 1 millió forintos értékhatár feletti kifizetésekhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség mind a kata-alanyok, mind a kifizetők oldalán. Új kötelezettségként jelenik meg viszont a katások oldalán a belföldi kapcsolt vállalkozásoktól kapott bevételekre vonatkozó adatszolgáltatás.

A katás vállalkozás adatszolgáltatása

Az 1 millió forintos értékhatár tekintetében annyi változás következett be, hogy míg 2020-ig a jogszabály úgy rendelkezett, hogy az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki, az idei évtől az adatszolgáltatásnál a számlával kísért tételek mellett azt a bevételt is figyelembe kell venni, amelyről a katás költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki.

Az 1 millió forintos értékhatárt nem érinti az új 40%-os adó szabályainak bevezetése, azt nem emelték fel 3 millióra.

Tehát ha a katás egy partnerétől 1 millió forintot meghaladó, de 3 millió forintot meg nem haladó összegű bevételt kap a 2021. évben, akkor – a már korábbról ismert módon – mindkét félnek fennáll az adatszolgáltatási kötelezettsége, de a kifizetőt nem terheli az új előírások szerinti 40%-os kata.

Amennyiben a 2021. évben egy kifizető által a katásnak összesen juttatott bevétel meghaladja a 3 millió forintot, arra már vonatkoznak az új 40%-os adó előírásai. Minthogy pedig a 3 millió forint feletti összeg értelemszerűen meghaladja az 1 millió forintot is, a Katv. pedig nem tartalmaz kivételt ezen bevételekre vonatkozóan, az adatszolgáltatási kötelezettség e körben is fennáll.

A kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel tekintetében az első forinttól kezdve mindkét oldalon felmerül adminisztratív kötelezettség. A kifizetőnek havonta meg kell állapítania, be kell vallania és meg kell fizetnie a 40%-os adót, a kata-alanynak pedig a Katv. 11. § (5a) bekezdése értelmében adatot kell szolgáltatnia a bevételről.

A katások adatszolgáltatására továbbra is a ’KATA nyomtatvány szolgál. A 2021. évre vonatkozó 21KATA nyomtatvány már elérhető a NAV honlapján. Az új előírásokhoz igazodva a nyomtatvány lapjai némileg módosultak, illetve a külföldi kifizetőtől szerzett bevételeket terhelő 40%-os adó bevallására új lap is bekerült (erről részletesebben a bevallási kötelezettségről szóló részben lesz szó).

Míg a 20KATA nyomtatvány 02-es lapja még az „Adatszolgáltatás más adóalanytól a naptári évben megszerzett 1 millió forintot meghaladó bevételről” címet viselte, a 21KATA-02 címe már csak „Adatszolgáltatás más adóalanytól a naptári évben megszerzett bevételről”. Ennek az az oka, hogy egyrészről az egy kifizetőtől az adóévben megszerzett, az 1 millió forintos értékhatárt meghaladó bevétel kapcsán felmerülő adatszolgáltatást továbbra is ezen a lapon tudjuk megtenni, másrészről viszont ugyanezen nyomtatványlap szolgál 2021-től a belföldi kapcsolt vállalkozástól szerzett bevételre vonatkozó adatszolgáltatás elvégzésére is.

Kötelezően kitöltendő adat a partner neve, címe és a tőle megszerzett bevétel. Ha pedig kapcsolt vállalkozástól kapott bevételről szolgáltatunk adatot, akkor a 21KATA-02 lap új, „Kapcsolt vállalkozás (Katv. 11. § (5a))” jelölésű oszlopát is ki kell tölteni, „X” jelöléssel. A bevétel tekintetében továbbra is forintban várja az adatokat a NAV.

Az adószám változatlanul nem kötelező adat, még kapcsolt vállalkozás esetén sem, tehát ha kihagyjuk az adatszolgáltatásból, az attól még hibátlannak minősül. (Természetesen attól, hogy nem kötelező, még célszerű az adószám feltüntetése, hiszen megkönnyíti az adóhatósági feldolgozást, ezáltal bennünket is megkímélhet felesleges plusz egyeztetésektől.)

Az adatszolgáltatási határidő 2021-től is maradt az adóévet követő év február 25. (a 2021. év tekintetében tehát 2022. február 25.), vagy, ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, az adóalanyiság megszűnését követő 30 nap.

Kifizetői adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatásra kötelezett kifizetők köre 2021-ben is változatlan maradt.

A 3 millió forintos értékhatárnak a kifizetői adatszolgáltatás szempontjából sincs jelentősége, ennek értékhatára is maradt 1 millió forint.

Az értékhatárba továbbra is kizárólag azok a tételek számítanak bele, amelyek a katás partner bevételének minősülnek, és a „naptári évben juttatott” kitételből adódóan az adatszolgáltatásba csak azok a tételek kerülnek bele, amelyek kifizetése megtörtént a naptári évben.

Itt is változás viszont, hogy míg a 2020-ig hatályos előírások szerint az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki, 2021-től az adatszolgáltatásnál a számlán kívül a költségelszámolási bizonylattal kísért bevételt is figyelembe kell venni.

A Katv. nem mentesíti az adatszolgáltatási kötelezettség alól azt a kifizetőt sem, aki a 2021. évben 3 millió forint feletti összeget juttat kata-alany partnerének. A hatályos jogszabályszövegből az következik, hogy, habár a kifizetőnek ilyenkor havi bevallási kötelezettsége is fennáll a NAV felé, az egész évi kifizetéseket összesítő külön adatszolgáltatási kötelezettség alól sem mentesül.

A kapcsolt vállalkozások közötti 1 millió forint alatti kifizetésekhez kifizetői oldalon külön adatszolgáltatást nem ír elő a törvény.

A kifizetői adatszolgáltatás határideje a 2021. évben kifizetett összegek tekintetében 2022. március 31. lesz. Feltehetőleg majd a 21K102 nyomtatvány fog erre szolgálni, a távoli határidőre való tekintettel azonban a NAV még nem készítette el a nyomtatványt, ezért arról egyelőre információt sem tudunk adni.Kapcsolódó cikkek

2021. február 9.

A kata-alanyokat és kifizetőiket terhelő adminisztratív kötelezettségek (I. rész)

Tapasztalataink szerint sokak számára nem egyértelmű, hogy a 3 millió forintos értékhatár mostantól az adatszolgáltatási kötelezettségre is vonatkozik-e.; az sem egyértelmű mindenki számára, kit terhel az adófizetési, illetve bevallási kötelezettség, és a feleknek milyen tájékoztatási kötelezettségeik vannak egymással szemben. Cikksorozatunkban igyekszünk átláthatóbbá tenni a katásokra és a nekik bevételt juttató vállalkozásokra vonatkozó adminisztratív kötelezettségek rendszerét.