A végelszámolás lépései – 3. rész

Szerző: Lakatos Zsuzsa
Dátum: 2018. május 10.
Rovat:

A végelszámolás lépéseiről és határidőiről szóló cikksorozatunk harmadik részében a végelszámolás utolsó részét, a lezárást vizsgáljuk meg, és átnézzük a kapcsolódó feladatokat.


Cikksorozatunk első részében az alábbi eseményeket és a kapcsolódó feladatokat vizsgáltuk meg:

 1. Végelszámolás elhatározása és a végelszámoló megválasztása

 2. Végelszámoló legfontosabb feladatai

 3. Végelszámolás közzététele és értesítések megküldése

 4. Végelszámolás kezdetén felmerülő számviteli és adózási feladatok

A második részben áttekintettük a következőket:

 1. Végelszámolás időszaka alatti teendők

 2. Végelszámolás befejezése

A végelszámolás befejezésének vannak további záró lépései, vizsgáljuk meg ezeket a teendőket.

 1. Végelszámolás lezárása

 

A legfőbb szerv határozatot hoz:

 • a végelszámoló által előterjesztett iratok tárgyában,

 • a vagyonfelosztás tárgyában,

 • a cég teljes működési iratanyagának elhelyezéséről, őrzéséről,

 • a cég jogutód nélküli megszűnésének kimondásáról (azzal, hogy a cég ténylegesen a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg).

A határozatban – szükség esetén – rendelkezni kell továbbá:

– a végelszámoló díjáról, költségeiről, felmentéséről,

– a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is.

(A végelszámolásnak a cég megszűnése nélküli befejezésekor:

A legfőbb szerv határoz:

– a végelszámolás befejezéséről,

– a tevékenység továbbfolytatásáról,

– a végelszámoló felmentéséről és

– az új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról.)

A végelszámoló további nyilatkozatokat tesz:

– engedményezésről, kötelezettségek átruházásáról és tartozásátvállalásról;

– bírósági, hatósági eljárásokról;

– iratanyag elhelyezéséről;

– kötelezettségvállalás a vagyonfelosztás végrehajtásáról.

A végelszámoló benyújtja a törlési kérelmet és mellékleteit a cégbírósághoz. A végelszámolási eljárás során felmerülő költségek és díjak:

– változásbejegyzési eljárás illetéke: 15 000 forint

– változásbejegyzési eljárás közzétételi költsége: 3000 forint

– ügyvédi díjak.

A végelszámoló gondoskodik a vagyonfelosztás végrehajtásáról, de csak a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követően.

[htmlbox sznkk_2018]

 

Záró adóbevallások

A végelszámoló a jóváhagyott záró adóbevallásokat (leggyakrabban a ’71., ’65., ’08., ’01. számú bevallásokat, amelyek időszakának záró napja a végelszámolás befejezésének napja), a végelszámolást lezáró beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg köteles benyújtani az adóhatósághoz.

A végelszámolási eljárást lezáró bevallásokat is – függetlenül azok darabszámától – egyidejűleg kell benyújtani.

A végelszámolást lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a végelszámolást lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásakor még nem járt le.

Záró számviteli beszámoló

A végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót a gazdálkodó törlésére irányuló cégbírósághoz benyújtandó törlés iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló fordulónapját követő 60 napon belül kell letétbe helyezni és közzétenni.

Tehát a végelszámolást lezáró beszámolót (a céginformációs szolgálathoz), a záró adóbevallásokat és az ezzel együtt „lejáró” határidejű bevallásokat (az adó- és vámhatósághoz), és a törlési kérelmet (a cégbírósághoz) egyszerre kell benyújtani, mégpedig a beszámoló fordulónapjától számított 60 napos határidőben.

[htmlbox szamvitel_konyv]

 

Nyugdíjbiztosítási jogviszonyokról szóló adatszolgáltatás

A végelszámoló a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatokról. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság által – az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről – kiadott igazolást a végelszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.

Ezen igazolás kiadása iránti igényét a végelszámoló elektronikus úton, az epapir.gov.hu weboldalon keresztül – a Témacsoport – ’Adóügy’ majd az Ügytípus – ’Kérelem (Adóügy)’ űrlap kiválasztásával, a végelszámolás (pl. tájékoztató levélen, hitelezői igénybejelentésen található) 10 számjegyű ügyszámára hivatkozással – terjesztheti elő.

Az igazolást az adózónak a cégbíróságon előterjesztett törlési kérelemhez kell csatolnia, ebből adódóan az igazolás iránti kérelmet csak a végelszámolási eljárás végén, a záró bevallások benyújtását követően szükséges igényelni.

Az igazolás kiadására az Air. 50. § (2) bekezdésében meghatározott 30 napos ügyintézési határidő áll rendelkezésre, amely legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Amennyiben a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó adatokat az adó- és vámhatóság végelszámolással összefüggő ellenőrzés során állapítja meg, az adatszolgáltatási kötelezettségteljesítéséről szóló igazolás helyett az adó- és vámhatóság határozatát kell megküldenie az adózónak a cégbíróság részére.

A biztosítottak jogviszonyára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás igénylése és kiállítása az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés

23. pontja alapján az adó- és vámhatóság részéről illetékmentes.

Cégbíróság tájékoztatása folyamatban hatósági lévő eljárásokról, tartozásokról

Az adó- és vámhatóság a záró beszámoló közzétételét követő 90 napon belül, az ügyfél külön kérelme nélkül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot arról, hogy a társaságnál adó- és vámhatósági eljárás van/nincs folyamatban, valamint az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozása van/nincs.

A társaság akkor törölhető a cégjegyzékből, ha az értesítés szerint eljárás nincs folyamatban és a társaság nyilvántartott köztartozással nem rendelkezik.

Cég törlésére irányuló kérelem benyújtása

A cég a törlésére irányuló kérelmét 3 éven belül köteles a cégbíróságra benyújtani, ellenkező esetben kényszertörlési eljárás lefolytatására kerül sor.

A kényszertörlési eljárás megindításával egyidejűleg a végelszámoló tisztsége megszűnik, de az eljárás során köteles a cégbírósággal együttműködni, és a kényszertörlési eljárás lefolytatása érdekében valamennyi rendelkezésére álló információról a cégbíróságot tájékoztatni.

A végelszámolási eljárást követően elrendelt kényszertörlési eljárás során a volt végelszámoló köteles az Art. szerinti adókötelezettségeket teljesíteni, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, majd a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni.

(Az eljárással kapcsolatos további információk a 63. számú „Kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók” című információs füzetben találhatóak)

 

Forrás: NAV 60. számú tájékoztatási füzetet (A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók)

Cikksorozatunkat folytatjuk.

 

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft.


Kapcsolódó cikkek:


Nagyot nőttek az adóbevételek
2018. szeptember 24.

Nagyot nőttek az adóbevételek

Áfából és személyi jövedelemadóból mintegy 170 milliárd forinttal több bevételt számoltak el, mint 2017 első nyolc hónapjában.

Marad 120 forint a benzin jövedéki adója
2018. szeptember 24.

Marad 120 forint a benzin jövedéki adója

Nem változik októbertől az üzemanyagok jövedéki adója, mivel az adóhatóság által vizsgált időszakban 50 dollár fölött maradt az ásványolaj Brent napi jegyzések alapján meghatározott hordónkénti átlagára.

Közvetett adózás Írországban
2018. szeptember 24.

Ha valaki az előző, az Egyesült Királyság közvetett adózását érintőlegesen taglaló cikk alapján, annak néhány elemét kívánatosnak találná hazánkban is bevezetni, akkor mit fog szólni, ha egy kicsit beletekintünk az ír példába.