Adóelőleg-nyilatkozat


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély által írásban adott nyilatkozat (adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével állapítja meg, ha a nyilatkozatot felszólítására vagy önként a magánszemély a kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja. 

Nyilatkozat adható esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig (újabb nyilatkozattételig) érvényesen. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni.

Az adóelőleg-nyilatkozatban a magánszemély a saját helyzetétől függően nyilatkozik

 • a) a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről, költséghányadról,
 • b) az első házasok kedvezményének érvényesítéséről,
 • c) a családi kedvezmény érvényesítéséről, közös érvényesítéséről,
 • d) a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal, hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni.

Az adóelőleg-levonásra kötelezett kifizető a kifizetést megelőzően tájékoztatja a magánszemélyt az adóelőleg-nyilatkozat lehetőségéről és az adott vagy nem adott nyilatkozat következményeiről.

Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításához tett nyilatkozatában tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte, és a nyilatkozat alapján levont költség meghaladja az összevont adóalap megállapításánál az szja törvény rendelkezései szerint az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget, akkor a költség-különbözet 39%-át különbözeti-bírságként az adóévre vonatkozó bevallásban külön kötelezettségként kell feltüntetnie, és a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség szerint kell megfizetnie. 

Ha részletesen szeretné megismerni a helyi adók változásait,
akkor ezt most szakértő előadókkal konzultálva teheti meg képzésünkön. Részletekért kattintson >>>

Nem kell a különbözeti bírságot alkalmazni, ha a költség-különbözet az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett költség összegének 5 százalékát, a befizetési különbözet a 10 ezer forintot nem haladja meg.

Az adóelőleg nyilatkozat kezdetben egy nyomtatványból állt. Közben évről évre bonyolították tovább a személyi jövedelemadó rendszerét. A kedvezmények sokasága lassan elképesztő. A magánszemélyek mára már nem értik a nyomtatványokat, s ezen a kitöltési utasítás sem segít.

A bérelszámolás, jövedelem-elszámolás kiszervezése külső cégekhez tovább nehezíti a problémát, hiába tartják jó ötletnek.

Üdvözlendő viszont, hogy témánként (lásd az előző bekezdésben) szétszedték az adóelőleg nyilatkozatot.  Azonban eközben tovább bővítették az adóhatóság adatigényét, melyet a munkáltatónak kell kielégítenie, részben az adóelőleg nyilatkozatok alapján.

A különböző adóelőleg nyilatkozatok mintáit megtalálják a www.nav.gov.hu honlapon, az „adó” > „személyi jövedelemadó” > „adóelőleg nyilatkozatok 2016” útvonalon.

Ebben a cikkben a költségnyilatkozatokkal foglalkozunk. A nyomtatvány címe: „Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről”.

A nyilatkozatokat a magánszemélynek két példányban kell kitölteni, és a kifizetőnek (munkáltatónak) átadni az egyik példányt. Mindkét félnek teljesítenie kell a megőrzési kötelezettséget. A 2016-ban adott nyilatkozatok esetén a megőrzési kötelezettség 2022. december 31-ig tart.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 17.§-ának (2) bekezdése értelmében, az önálló tevékenység bevételének része az ezzel összefüggésben költségtérítés címén kapott összeg. Ezzel nincs összhangban a nyilatkozat-minta.

Az önálló tevékenységből származó jövedelem éves meghatározása történhet

 • tételes költségelszámolással, vagy
 • 10%-os költséghányad alkalmazásával.

Az önálló tevékenység adóelőlegének alapja a 47.§-ban szabályozott. Eszerint az adóalap

 • ha a bevétel adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőtől származik, a bevételből a magánszemély adóelőleg-nyilatkozata szerinti, de maximum a bevétel 50%-áig terjedő mértékű, igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható költség, költséghányad levonásával meghatározott rész, 
 • az előbbiek hiányában, valamint amely bevételből az szja törvény szerint költséget levonni nem lehet, a bevétel teljes összege, 
 • önálló tevékenység esetében a bevétel 90 százaléka.

A mintaként megjelentetett, idézett című adóelőleg nyilatkozaton a 10% költséghányad alkalmazását javaslom, ahol lehetséges, mert ezzel nem érhetünk el költségkülönbözetet. Év végén még mindig alkalmazható a tételes költségelszámolás. Az 50%-os költségrész több önálló foglalkozás esetén soknak tűnik (például: szellemi foglalkozások) és nem hiszem, hogy forintban meghatározható (főleg előre).

Három Navigátor adózási, számviteli témában,

15% kedvezménnyel

A csomag tartalmazza az Art. Navigátort, az Áfa Navigátort, és a Számviteli Navigátort, amelyek a csomagkedvezménytől függetlenül külön is rendelhetőek!

Megrendelés >>

Költségtérítés esetén, ha a költségtérítés adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik, akkor a bevételből 

 • a magánszemély adóelőleg-nyilatkozata szerinti költség levonásával, 
 • erre vonatkozó nyilatkozat hiányában legfeljebb az szja törvény rendelkezése szerint igazolás nélkül elszámolható költség, levonásával megállapított rész, 
 • az említett nyilatkozat és rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege 
 • lesz az adóelőleg alapja. (Az igazolás nélkül elszámolható költségek az szja törvény 3. számú mellékletében találhatók.) 

Az önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a bevétel 90 százaléka az adóalap. (Lásd szja törvény 47.§ 2. bek. ca. pontját!) A nyilatkozat 2. pontja ezzel ellentétes.

A belföldi árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként vagy árukísérőként foglalkoztatott személy a napi 6 órát meghaladó időtartamú belföldi hivatalos kiküldetés címén kapott bevételéből igazolás nélkül elismert költségként napi 3000 forint napidíj-átalány levonását kérheti a nyomtatványon.

Ha ezt a nyilatkozatot a munkaviszonyban külszolgálaton lévő, vagy kifizető által elrendelt külföldi kiküldetésben lévő gépkocsivezető vagy árukísérő teszi meg, a külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén kapott bevételéből (a napidíjból) igazolás nélkül elismert költségként 2016. január 1-jétől napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg vonható le.


Kapcsolódó cikkek

2023. március 28.

Hamarosan jön az újragondolt eÁFA

Idén ősszel várhatóan végre elindulhat az automatizált áfabevallás tesztelése, és 2024-re tervezik a rendszer élesítését. Az eÁFA szolgáltatás bevezetését 2021-re tervezték, de az utolsó pillanatban elhalasztották. A fejlesztés azonban az elmúlt időben is folytatódott az eredeti koncepció továbbgondolásával, a gép-gép kapcsolat megteremtésével. „Az automatizált rendszerek használata egyelőre nem lesz kötelező, de mindenkinek megéri legalább követni egyenlege alakulását. A saját számítás és a NAV tervezet közötti eltérésekre is érdemes ránézni, ugyanis ezek olyan hibákra mutathatnak rá, amelyek adóellenőrzésre való kiválasztást generálhatnak.” – figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

2023. március 28.

Hogyan kell ellenőrizni az üzleti partnereket?

A gondosan eljáró gazdasági szereplőktől elvárható, hogy még a szerződéskötés előtt tájékozódjanak üzleti partnerükről, meggyőződjenek üzletfelük megbízhatóságáról.

2023. március 28.

Rendezvényszervezés és az áfa

Magyarországon is különbséget kell tenni az adóalanyok és nem adóalanyok között nyújtott szolgáltatások tekintetében, valamint a komplex és a belépést biztosító szolgáltatások tekintetében.