Áfa: felülírta a Kúria a NAV-ot

Szerző: Ado Online
Dátum: 2014. március 31.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A jogosulatlan áfa visszaigénylés nem eredményez önálló tételként befizetendő adókülönbözetet – így döntött a Kúria.


Az elsőfokú adóhatóság a 2009. harmadik negyedévére 56.842.000 forint adókülönbözetet állapított meg a felperes terhére, melyből 19.139.000 forintot jogosulatlan visszaigénylésnek minősített, míg 37.703.000 forintot folyószámlát nem érintő tételnek. A jogosulatlan visszaigénylés kiutalását elutasította. A következő időszakra átvihető követelés összegét a 37.703.000 forinttal csökkentette. A határozat I/2. pontjában kötelezte a felperest a 19.139.000 forint megfizetésére. A II. pont második és harmadik bekezdése a 19.390.000 forint megfizetésre adott teljesítési határidőt, és a fizetési késedelemre vonatkozó figyelem felhívást tartalmazta. A jogosulatlan visszaigénylés után adóbírságot szabott ki – olvasható a Kória honlapján megjelent közleményben.

A felperes álláspontja szerint nem kötelezhető a részére ki nem fizetett jogosulatlan visszaigénylés megfizetésére.

Az elsőfokú bíróság elutasította a felperes keresetét. Jogerős ítéletét az alperessel egyezően arra alapította, hogy, a jogosulatlan visszaigénylés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 129.§ (1) bekezdés b) pontja és 178.§ 3/ pontja alapján adókülönbözet, melynek megfizetésére kötelezni kellett a felperest.

A Transzferár-szabályozás elmélete és gyakorlata

Szakmai fórum és képzés: 2014. április 8.

Jelentkezzen most!

A Kúria nem osztotta ezt az álláspontot.

Az ellenőrzés során feltárt utólagos adó megállapítás szabályait az Art. 128.-130.§-ai tartalmazzák. Az utólagosan feltárt adó mindig csak a bevalláshoz képest jelenhet meg: ahhoz képest minősül adókülönbözetnek, és előjele csak a bevalláshoz képest lehet pozitív (adózó javára mutatkozó), és negatív (adózó által megfizetendő). Az adókülönbözet megfizetésére való kötelezés során azonban nem hagyhatók figyelmen kívül az adott adónemre vonatkozó speciális előírások.

Amennyiben áfa adónemben az adózónak az adott adómegállapítási időszakban az elszámolás eredményeként keletkezett különbözete negatív előjelű, azt döntése alapján a következő adómegállapítási időszakra átviheti a fizetendő adóját csökkentő tételként (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 132.§ (2) bekezdés), vagy – ha annak feltételei fennállnak – visszaigényelheti az adóhatóságtól, az Áfa tv. 186.§ (1) bekezdés szerint. Ezekben az esetekben az adózó eleget tesz magának a bevallási kötelezettségének (Art. 106.§ (2) bekezdés), de annak alapján nem fizetési kötelezettséget, hanem visszaigénylési jogosultságot tüntet fel.

A megalapozatlan, de az adóhatóság által ki nem utalt visszaigénylés, azaz az adózó által igénybe nem vett költségvetési támogatás (Art. 178.§ 3/ pont) esetén, az adóhatóság a bevalláshoz képest nem állapít meg fizetendő adót, döntése adózó számára a jogosultság elvesztésével és ugyanilyen összegben a bevalláshoz képest többlet adókülönbözet megállapításával jár. Ugyanez történik a következő adómegállapítási időszakra átvihetőként vallott, a fizetendő adót csökkentő tételek el nem fogadása esetén is.

A jogosulatlan áfa visszaigénylés tehát nem eredményez önálló tételként befizetendő adókülönbözetet; befizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a bevallás egészéhez képest tár fel az adóhatóság fizetendő adót. Erre a felperes esetében nem került sor, a jogosulatlan visszaigénylés összegének megfizetésére való kötelezés jogszerűtlen volt – írja a Kúria.

Kiskönyvtár az áfáról 3. rész: Áfalevonás és áfa-visszaigénylés

Gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk az adólevonási jog természetét, szabályait, az adólevonás általános és különös feltételeit, kitérve a speciális termék- és szolgáltatáskörökre. Ismertetjük az adólevonás tárgyi feltételeit, valamint az áfa-visszaigénylés jelenleg hatályos rendszerét.

Rendelje meg most! Ára mindössze 2990 Ft+ 5% áfa

 


Kapcsolódó cikkek:


A BKIK adóvégrehajtási moratóriumot kér a legkiszolgáltatottabbaknak
2021. március 3.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) azt javasolja, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetben lévő vállalkozások körében központilag függesszék fel a Főpolgármesteri Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított hatósági beszedési megbízások kiadását.

A COVID-19 világjárvány következményeinek kezelése a transzferárazásban
2021. március 3.

A világjárvány nyomán a transzferárak kapcsán több a bizonytalanság, mint bármikor korábban. A NAV szakemberei a minap részleteiben is ismertették álláspontjukat a transzferár-szakmával, és megerősítették: az OECD és az adóhatóság korábban közzétett iránymutatásai továbbra is érvényesek.