Áfa: így változott az adatszolgáltatás (x)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Áfa-kalauz friss számában elolvashatja, miként módosult a nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség az új Art. és az áfatörvény friss változásai nyomán. A lap 2018/2-es számát itt rendelheti meg.


Az Adóalanyként történő bejelentkezés és adatszolgáltatás az áfában című írás második részében a szerző azt mutatja be, hogy az általános forgalmi adóalanyoknak az adózás rendjére, illetve az adóigazgatási eljárásokra vonatkozó, 2018. január 1-jével bevezetésre kerülő új szabályozásra, valamint az áfatörvénynek a fenti változásokkal összefüggő, 2018. január 1-jétől hatályos módosításaira tekintettel milyen módon, és milyen jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kell teljesíteniük a nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettségeiket.

Az Engedményezés és tartozásátvállalás a forgalmi adózásban című írásban azon magánjogi intézmények forgalmi adózásbeli konzekvenciájával foglalkozik a szaklap, amelyek keretében a szerződésben eredetileg részes felek személyében, kötelezetti vagy jogosulti oldalon változás áll be, a jogosult a követelésének, illetve a kötelezett kötelezettségének más részére történő átengedésével, átvételével. Ezen, a polgári jogban sajátos szabályozási tartalommal megvalósuló szerződésekhez ugyanis a forgalmi adózásban is kapcsolódnak jogkövetkezmények, amelyek tisztázása érdekében széleskörűen áttekintjük az egyes adókötelezettségekre vonatkozó szabályokat, külön kitérve az alkalmazandó adómértékre, illetve figyelmet szentelve az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának.

Az áfabevallás 63. sora című cikkben az „áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)” megnevezésű 1765 számú kötegelt nyomtatvány 1765A–01–02-es lapjának az „Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja” megnevezésű 63. sorában szerepeltetendő adatokkal érintett ügyleteket ismerteti a szaklap.

Az Áfa-kalauz legfrissebb, 2018/2-es számát itt rendelheti meg.Kapcsolódó cikkek

2022. május 18.

Áfa: állandó telephely kérdésköre

A nemzetközi ügyleteket tekintve teljesítési hely megállapítása során elkerülhetetlen annak vizsgálata, hogy a vállalatoknak hol van a gazdasági célú letelepedettségük, egy adott országban keletkezik-e telephelye, ugyanis ennek megléte vagy hiánya befolyásolhatja az ügylet adójogi megítélését, a székhely mellett. Általános forgalmi adót illetően gazdasági letelepedettség alatt a székhelyet és az állandó telephelyet kell érteni. Mind a két fogalom fontos egyrészt a szolgáltatásnyújtások tekintetében, másrészt a megrendelőt illetően. Bemutatjuk a szabályozást és egy érdekes jogesetet.