Áfabevallás felfüggesztett adószám esetén

Szerző: Ado Online
Dátum: 2013. október 9.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az adószám-felfüggesztés a visszaélésszerű adózói magatartás visszaszorításának egyik leghatékonyabb adminisztratív eszköze. Az Adó szaklap ismerteti az áfabevallás adószám-felfüggesztés esetén irányadó szabályait, és bemutatja, miként működik az áfalevonási és -visszaigénylési tilalom.


Ha az állami adóhatóság az adóalany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően – az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül – nem gyakorolhatja.

Amennyiben az adózó havi áfabevalló, és az adószám felfüggesztését elrendelő határozat március 10-én emelkedett jogerőre – amennyiben az adózó a februári havi áfabevallását március 10-én még nem nyújtotta be – adólevonási jogát már a február havi bevallásában sem érvényesítheti.

A felfüggesztett adószámú, az Áfa-tv. alapján adóalanynak minősülő adózó a felfüggesztés időtartama alatt adólevonási jogával tehát nem élhet, a felfüggesztés időtartama alatt bevallásban levonható adót nem állíthat be. Ki kell emelni, hogy az adóalany adózó nemcsak az ezekben az időszakokban keletkezett levonási jogát nem gyakorolhatja, hanem az elévülési időn belül keletkezett, azonban korábban még nem érvényesített, korábbi bevallásban nem szerepeltetett levonási jogát sem gyakorolhatja, azaz nem állíthat be bevallásába egy januári teljesítési időpontú számla alapján addig nem érvényesített levonható adót. Mivel az Áfa-tv. 131. § (1) bekezdése alapján levonási jog gyakorlása az is, ha az adóalany a korábbi adómegállapítási időszakban keletkezett, és onnan csökkentő tételként áthozott tétellel csökkenti a fizetendő adóját, ezért az adóalany adózó a felfüggesztés időtartama alatt korábbi időszakról áthozott csökkentő tételt sem szerepeltethet a bevallásában.

Ha az állami adóhatóság az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy nem törli az adóalany adószámát, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően – az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül – ismét gyakorolhatja.

A fenti példánál maradva, ha a március 10-én jogerős határozattal elrendelt felfüggesztést május 10-én jogerősen megszüntetik, az adózó május 10-ét követően már az április hónapra vonatkozó adóbevallásában is élhet adólevonási jogával mind a felfüggesztést megelőzően, mind az az alatt keletkezett, mind a korábbi időszakról áthozott levonható csökkentő tétel esetében, azzal, hogy a felfüggesztéssel a fentiek szerint érintett adómegállapítási időszak később nem önellenőrizhető.

Abban az esetben, ha az állami adóhatóság az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy egyúttal törli az adóalany adószámát, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjával elenyészik.

Ha tehát május 10-én nem az adószám felfüggesztését megszüntető határozat, hanem az adószám törléséről hozott határozat emelkedik jogerőre, akkor minden adólevonási jog a korábbi időszakról áthozott csökkentő tétellel egyetemben elenyészik, és többé nem érvényesíthető akkor sem, ha az adózó részére új adószám kerül megállapításra.

Az adószám-felfüggesztés vonatkozásában az Áfa-tv. az áfa visszaigénylésére nem határoz meg külön szabályokat, az adó-visszaigénylésre vonatkozó eltérő rendelkezéseket az Art. rendezi a korábban idézett 24/A. § (6) bekezdésében. A jogszabályhely két esetet foglal magában:

  • A felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését megelőző időszakra vonatkozó áfa-visszaigénylési kérelem kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően teljesíthető.
  • A felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedése és a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozat jogerőre emelkedése vagy az adószám törléséről szóló határozat jogerőre emelkedése közötti időszakra – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik – áfa-visszaigénylés a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesíthető, illetve erre az időszakra az általános forgalmi adóban fennálló túlfizetésnek visszatérítése sem kérhető.

Az első esetben, az előző példánál maradva, ha a felfüggesztésről szóló határozat március 10-én emelkedik jogerőre, a február hónapra vonatkozó áfabevallás benyújtására hiába kerül sor március 10-e előtt, az állami adóhatóság az áfa-visszaigénylést – az egyéb feltételek fennállása esetén – csak a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően teljesíti.

Abban az esetben pedig, ha a február hónapra vonatkozó áfabevallás benyújtására március 10-ig nem kerül sor – mivel a korábban ismertetett szabály szerint az adózó adólevonási jogát a felfüggesztés időtartama alatt nem gyakorolhatja, így korábbi időszakról áthozott csökkentő tételt sem szerepeltethet a bevallásában –, a február hónapra vonatkozó áfabevallásban adó-visszaigénylési igény előterjesztésére – levonható adó hiányában – nincs mód.

A második eset arra az időszakokra zárja ki véglegesen az áfa-visszaigénylést és a túlfizetés visszatérítésének a kérését, amely időszakra az adószámot felfüggesztették.

A példa szerinti esetben, ha az adószámot március 10-én jogerősen felfüggesztették, március hóra és az azt követő minden olyan adómegállapítási időszakra, amelynek akár egyetlen napja is az adószám-felfüggesztés időszakába esik, áfa-visszaigénylés nem érvényesíthető (a felfüggesztés megszüntetését követően sem), illetve erre az időszakra ebben az adónemben nem kérhető fennálló túlfizetés visszatérítése sem.

Mivel az adószám-felfüggesztés ideje alatt az adózó nem gyakorolhat áfalevonási jogot, így korábbi időszakról áthozott csökkentő tételt sem szerepeltethet a bevallásában, azon adómegállapítási időszakok esetében, amelyek alatt az adózó végig az adószám-felfüggesztés hatálya alatt állt, visszaigénylési jog nem keletkezhet.

Ha viszont az adószám-felfüggesztés május 10-én jogerősen megszűnik, az adózó, bár már az április hóra vonatkozó áfabevallásában érvényesítheti adólevonási jogát, adó-visszaigénylést csak a június hónapra vonatkozó áfabevallásában érvényesíthet először, mivel a június hónapra vonatkozó bevallásában az adó-visszaigénylést már nem a felfüggesztéssel érintett időszakra alapítja.

A felfüggesztett adószámú adózó számlabefogadója a felfüggesztett adószámú adózó által kibocsátott számlák alapján – az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó szabályok figyelembevételével – adólevonási jogával élhet, hiszen az adólevonási jog keletkezését a felfüggesztés ténye nem befolyásolja, azonban a számla elfogadója ezekben az esetekben köteles különös körültekintéssel eljárni, mindig megbizonyosodva a számla hitelességéről. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felfüggesztett adószámú adózókról az Art. 54. § (5) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján nyilvános adatbázist vezet, amely itt érhető el.

Dr. Vargha Máté az Adó szaklap 2013/14 számában megjelent cikkéből megismerheti az adószmmal kapcsolatos hatályos szabályokat, az adószám-felfüggesztés lehetséges okait és annak összes jogkövetkezményét. Az Adó szaklap 2013/14. száma a Complex Kiadó webshopjában is megvásárolható.

Mérlegképes Kreditkártya

Szerezze meg Ön is kötelező kreditpontjait Kiadónk minőségi képzésein! További részletekért kattintson ide!

Rodin mérlegképes kreditpontos rendezvények – további részletek itt.

A Complex Kiadó kreditpontot érő kiadványai


Kapcsolódó cikkek:


Adóügyi illetőség: sok a tévhit
2020. augusztus 13.

„Szlovák lakcímkártyám van, ezért Magyarországon nem kell adót fizetnem…” „Csak arra kell figyelnem, hogy 183 napnál ne töltsek itthon többet!”. Sok tévhit kering Magyarországon az adóilletőség szabályai és joggyakorlata kapcsán.

A transzferár-ellenőrzések
2020. augusztus 13.

Az adóhatóság kiemelt ellenőrzési területe a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott transzferárak vizsgálata. Tekintettel arra, hogy kapcsolt vállalkozások nemcsak belföldi, hanem nemzetközi viszonylatban is előfordulnak, a különböző országok adóhatóságai egymástól függetlenül vizsgálódnak. Arra a kérdésre, hogy a különféle adóhatóságok kötelesek-e figyelembe venni a másik ország adóellenőrzés szerinti megállapításait, a következő Kúria által hozott ítélet ad választ.