Aránytalan az adómérték, ha belátható időn belül felemészti az adótárgyat


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A telekadóról szóló szabályozás során a törvényben meghatározott elvek alkalmazása körében igazodni kell ahhoz a szemponthoz, hogy az adómérték az adótárgy telek forgalmi értékéhez képest ne legyen túlzott – a Kúria eseti döntése.

Ami a tényállást illeti, a települési önkormányzat külterületén egy telekadó hatálya alá tartozó szemétlerakó telep áll. A telep 395 547,3 m2, a földterület forgalmi értéke 2015-2016-ban 51 510 000 forint volt. A telekadóról szóló önkormányzati rendelet (R.) a telekadó mértékét azon külterületre, ahol a szeméttelep is helyezkedett, 2012. január 1. napjától négyzetméterenként 80 forintban, 2015. január 1-jétől négyzetméterenként 140 forintban határozta meg.

A Kúria ezt a 80 Ft/m2, valamint 2015. január 1-jétől 140 Ft/m2 adómértékeket az adótárgy forgalmi értékéhez képest súlyosan aránytalannak találta, ezért a 2014. december 31-ig hatályos szövegrész törvényellenességét állapította meg, továbbá a 2015. január 1. napjától hatályos rendelkezéseket megsemmisítette. Hangsúlyozta, hogy a rendelet rendelkezései ellentétesek a helyi adókról szóló törvénnyel (Htv.), mivel a telekadó mértékének meghatározásakor nincsenek tekintettel a helyi sajátosságokra és az adózóknak a telektulajdonhoz kötődő észszerű teherviselő képességére.

A döntés hatására az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásban szemétlerakó telepként nyilvántartott telkek esetében az adó mértékét 2017. március 10-étől 135 Ft/m2-ben állapította meg. A szemétlerakó tulajdonosa 2018. márciusában e rendelkezés törvényességi vizsgálatát kérte a kormányhivataltól, mivel szerinte az adó mértéke az adótárgy értékét felemészti. Az önkormányzat erre 2018. június 1-jei hatállyal a szemétlerakó telepek adómértékét 100 Ft/m2-re csökkentette. 2019. januárjában az ismételt törvényességi felhívással az önkormányzat nem értett egyet.

Az indítvány

A telep tulajdonosa kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál az önkormányzati rendelet Htv.-be ütközésének vizsgálatát. Meglátása szerint a 100 Ft/m2 összegű adómérték alapján kivetett adó (39 millió forint) az ingatlan 2016-ban megállapított 51 510 000 forintos forgalmi értékének 75%-át teszi ki, mely a Kúria gyakorlata szerint konfiskáló jellegű adómértéknek minősül, így a Htv.-be ütközik. Álláspontja szerint jogbizonytalansághoz vezetne, ha a vitatott rendelkezések Kúria által történő megsemmisítése és az új rendelkezések Közgyűlés általi megalkotása között semmilyen adómérték nem vonatkozna az érintett telkekre, különös tekintettel arra, hogy a vitatott kategória a gyakorlatban magában foglalhat más adótárgyat is, amely vonatkozásában jogszerű lehet a 140 Ft/m2 adómérték. Ezért a vitatott rendelkezések pro futuro hatályon kívül helyezését kérte.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának megállapításai

Helyi adók bevezetésére a Htv. hatalmazza fel az önkormányzatokat, melyek a Htv. rendelkezéseinek keretei között élhetnek az adómegállapítás jogával. A törvény szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a Htv.-ben meghatározottak szerint (pl.: felső határokra tekintettel) állapítsa meg. Az önkormányzati rendelet szerinti 100 Ft/m2 adótétel nem haladja meg Htv. szerinti felső határra (200 Ft/m2) figyelemmel megállapított adómértéket. A Kúria szerint tehát az adómérték önmagában nem törvénysértő. Ugyanakkor ez a tény még nem jelenti azt, hogy az adó mértéke ezáltal valamennyi törvényi követelménynek megfelel.

A Htv. értelmében az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének [7. § g) pont]. A Kúria kiemelte, hogy a telekadó konfiskáló jellegének eldöntése esetén tekintettel kell lenni a több évet átfogó adóztatási gyakorlatra, a tulajdon értékének változására, és egyéb körülményekre is. A Kúria gyakorlata szerint az az adómérték, amely évente a vagyon értékének közel 60-70%-át teszi ki, súlyosan aránytalannak minősül, mivel belátható időn belül felemészti az adótárgyat.

A Kúria elé tárt ügyben az adómérték az ingatlan forgalmi értékének 75%-át teszi ki, amely konfiskáló jellegűnek minősül. Hangsúlyozta, súlyosan aránytalannak minősül az adómérték, ha az belátható időn belül felemészti az adótárgyat, ebben az esetben a megállapított adómérték belátható időn belül, kevesebb mint 2 év alatt emészti fel az adótárgy forgalmi értékét.

Mindezek alapján a Kúria az önkormányzati rendelet rendelkezéseit megsemmisítette. Osztotta azonban az indítványozó álláspontját, hogy az ex nunc hatályú megsemmisítés a jogbiztonságot veszélyeztetné, így a vitatott rendelkezéseket pro futuro hatállyal semmisítette meg.

Az ismertetett döntés (Kúria Köf.5.012/2019.) a Kúriai Döntések 2019/12. számában 334. szám alatt jelent meg.

Releváns jogszabályhely: 1990. évi C. törvény 6. § c) pont, 7. § g) pont.Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 17.

Nem tisztességes bírságkedvezményért elvenni a jogorvoslati jogot

„Fogadd el még akkor is, ha nem érzed jogszerűnek, mert fele annyit fizetsz.” Ez akár egy NAV hirdetés szlogenje is lehetne. És talán nem is lenne különös mindez, ha nem arról lenne szó, hogy a NAV egy hatósági jogalkalmazó, és az ezeknek a szlogeneknek teret engedő jogszabály az adóigazgatási eljárás szabályrendszere.

2021. szeptember 17.

Dante-700 – Dante élete (1. rész)

Dante, a világirodalom egyik legnagyobb alakja 700 éve hunyt el. Főműve, az Isteni színjáték nehéz olvasmány, de ennek ellenére az értő irodalmárok a legmagasztosabb jelzőkkel illetik. Nem véletlenül, hiszen a nyugati kultúrára gyakorolt hatása egyedülálló, az irodalom, a zene, a képzőművészet, a filmművészet egyaránt sokat merített Dante nagyeposzából.