Az adólevonási jog korlátozása a magyar áfa rendszerében 8. (fizetős)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Maratoni hosszúságúra nyúlt adólevonási tiltásokkal foglalkozó cikksorozat utolsó állomásához érkeztünk, amely látszólag magától értetődő tilalommal, illetve annak feloldásával foglalkozik: ez a telefonszolgáltatásra vonatkozó adólevonási korlátozás.

Magától értetődőnek és könnyűnek tűnik, hiszen felületesen vizsgálva az előírásokat pusztán annyi a teendője az adóalanynak, hogy a bejövő számla legalább 30%-át számlázza tovább. Az Áfa tv. 124. § (3) bekezdése alapján a tilalom a vezetékes telefonszolgáltatásokra, a vezeték nélküli telefonszolgáltatásokra, valamint az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú szolgáltatásokra vonatkozik.

Ez a három szolgáltatási kör azonban nem fedi le a teljes telefonszolgáltatási lehetőségeket, tehát az Áfa tv-ben nem nevesített SZJ-számú távközlési szolgáltatások, illetve a nem beszédcélú adatátviteli internetszolgáltatásra nem terjed ki a tilalom, így ha adóköteles tevékenységhez kapcsolódik a szolgáltatás, akkor annak teljes adótartalma levonásba helyezhető.

Az első csavar a tilalommal kapcsolatban a magánhasználat és a 30%-os korlátozás kapcsolatára fókuszál. Emeljük ki, hogy a 30%-os korlátozás kiváltja azt az időigényes és komoly adminisztrációt igénylő eljárást, amikor azt bogarásszuk a hívásrészletezőnkön, hogy melyik hívás volt magáncélú és melyik volt üzleti célú, majd az összesítés alapján csak az üzleti célú hívások áfáját vonjuk le.…


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom vagy funkció csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával.
A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, válasszon előfizetést a Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában.


Kapcsolódó cikkek

2021. május 10.

Az adólevonási jog korlátozása a magyar áfa rendszerében 7.

Az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a 124. § (2) bekezdés c) pontja alapján a lakóingatlan építéséhez, felújításához főszabály szerint a termékbeszerzések, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele során áthárított adó nem vonható le.

Első lépésként érdemes különbséget tenni a felújítás és a karbantartás között, ugyanis az utóbbi nem esik levonási tilalom alá. A karbantartás nincs törvényileg definiálva az értelmező rendelkezések között, ezért nyugodtan induljunk ki annak hétköznapi értelmezéséből, ami alatt olyan munkákat érhetünk, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű használatát teszik lehetővé, illetve az állagmegóvó munkálatokat fedik le. Fontos különbséget tenni a felújítás és az átalakítás között is, ugyanis utóbbi esetén szabadon élhet az adóalany az adólevonási jogával. Amennyiben tehát egy lakóingatlanból iroda válik, akkor ennek az átalakításnak a ráterhelt áfa-ja levonható.

Az építkezéshez, felújításhoz beszerzett termékek a már jól ismert három esetben vonhatók le mégis, azaz továbbértékesítési cél, bérbeadás és lakóingatlan-értékesítés adóalapjába történő beépülés esetén.

A továbbértékesítés defi…

2021. április 19.

Az adólevonási jog korlátozása a magyar áfa rendszerében 6.

Továbbértékesítési célról akkor beszélünk, ha a beszerzést követően és az értékesítést megelőzően saját használatra nem kerül sor, valamint az értékváltozás a kereskedelemben bevett szokásos árváltozással magyarázható. Ez a gyakorlatba átültetve annyit jelent, hogy a továbbértékesítési cél megvalósul, amennyiben az ingatlan normál adásvétel, részletvétel, csereügylet vagy bizományba adás révén vált tulajdonost.

Az ingatlanok, és azon belül is a lakóingatlanok értékesítése/beszerzése azért is igényel nagy körültekintést, mert az ingatlanok több csoportba oszthatók és a csoporttól függően más és más lesz az ingatlanok számlázása, áfa-beli kezelése. Az első ilyen csoportképző szempont lesz az ingatlanok életkora. Ez alapján a két évnél fiatalabb ingatlanok új ingatlannak fognak minősülni, amelyek mindig áfa-val növelten értékesülnek, az adómentesség nem merül fel. A második csoportképző szempont lehet az ingatlan állapota, készültségi foka, amely szerint, ha az ingatlan még nem tekinthető befejezett ingatlannak, akkor az is mindig áfásan értékesítendő, illetve az építési telkek is mindig egyenes adózású ügyletek lesznek. Az összes többi …

2021. április 12.

Az adólevonási jog korlátozása a magyar áfa rendszerében 5.

Az Áfa tv. 125. § (2) bekezdés d) pontja szerint lakóingatlan-beszerzés esetén mentesül az adóalany a levonási tilalom alól, amennyiben az ingatlant egészben vagy túlnyomó részben bérbe adja, és a bérbeadásra az adókötelessé tételt választotta. Fontos kiemelni, hogy a bérbeadás Áfa tv. szerinti definíciója tágabb értelmű, mint a polgári jog szerinti meghatározás, mert magába foglal minden olyan egyéb jogviszonyt is, amelynek keretében a jogosult térítési díjat fizet a kötelezettnek adott termék időleges használatáért. Ennek az a gyakorlati jelentősége, hogy Áfa tv. szemszögéből az operatív lízing, vagy nyílt végű lízing is a bérlettel egy tekintet alá esik.

A tilalom alóli mentesülés gyakorlati érvényesítéséhez még két feltételnek kell teljesülnie, amelyekből az első, hogy a bérbeadásnak kizárólagosnak vagy túlnyomó részűnek kell lennie. A kizárólagosság nem igényel magyarázatot, ellenben túlnyomó rész alatt a minimum 90%-os hasznosulást értjük. A kizárólagosságnak vagy túlnyomó résznek észszerű időtartam alatt kell teljesülnie. Az észszerű időtartamot az adóalany maga határozza meg, amely jellemzően egy év szokott lenni, de ha az adóalany tud …

2021. március 16.

Az adólevonási jog korlátozása a magyar áfa rendszerében 4.

Aki rendszeresen olvassa cikkeimet, az már biztosan kitalálta, hogy első lépésben a lakóingatlan definiálásával indul az alábbi írás. A törvény értelmező rendelkezései (259. §) között találjuk a jogalkotói fogalmat (12. pont), amely szerint lakóingatlanról beszélünk, amennyiben a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró az ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

Rövid kis elemzéssel könnyen kiolvashatjuk, ahhoz hogy áfa-szemszögből lakóingatlannak minősülhessen egy ingatlan, két feltételnek kell teljesülnie, egyfelől a használat célja lakás kell, hogy legyen, másfelől vizsgálni kell az ingatlan-nyilvántartást, ugyanis abban az ingatlan besorolása lakóház vagy lakás kell, hogy legyen. A két feltétel kapcsolatából következik, hogy önmagában kevés az, hogy az ingatlan-nyilvántartásban milyen besorolás alá tartozik az ingatlan, ugyanis az első feltétel miatt a tényle…

2021. március 8.

Az adólevonási jog korlátozása a magyar áfa rendszerében 3.

Az előző cikkekben elkezdett témakörben tovább haladva vizsgáljuk meg a személygépkocsi üzemeltetéshez kapcsolódó költségek áfa-tartalmának levonhatóságát. Az előző cikkben már tárgyaltuk, hogy a személygépkocsi üzemeltetéshez szükséges bármilyen típusú üzemanyag áfa-tartalma nem helyezhető levonásba, most azonban az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés c) pontja és a 124. § (4) bekezdése szerinti korlátozásokra térünk ki.

Az előbbiek alapján nem csupán a benzin és az üzemanyag áfája esik korlátozás alá, hanem gyakorlatilag minden termék adótartalma tiltás alá esik, ha az személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódik. Ha mélyebben belegondolunk akkor ez a korlátozás termék oldalról határozza meg a tilalmakat, míg a másik hivatkozott jogszabályhely szolgáltatás oldalról, amikor kimondja a személygépkocsi üzemeltetéshez, fenntartásához szükséges szolgáltatás, bérbevétel áfa-tartalma mindössze 50%-ban helyezhető levonásba.

A levonási tilalom alóli mentesülés esetei itt is ugyanazok, mint amelyeket a normál szabályok esetén már megismertünk, így a továbbértékesítési célú beszerzésre, illetve amikor a termék közvetlen anyagjellegű felhasznál…

2021. február 15.

Az adólevonási jog korlátozása a magyar áfa-rendszerben 2.

Az első tiltás, amit górcső alá veszünk, az az üzemanyagokhoz kapcsolódó levonási tilalmak lesznek. Az üzemanyagokhoz kapcsolódó tilalmak kétirányúak, egyfelől tilalom kapcsolódik a motorbenzinhez, másfelől a személygépkocsi üzemeltetéséhez használt üzemanyagokhoz.

A motorbenzinhez kapcsolódó tiltás kapcsán arra hívom fel a figyelmet, hogy a jogalkotó nem tesz különbséget, hogy mihez használja az adóalany a benzint, arra semmi esetre sem lehet adólevonási jogot alapítani. Ezek szerint teljesen mindegy, hogy személygépkocsihoz, haszongépjárműhöz, motoros fűkaszához, vagy motorkerékpárhoz szerezzük is be a benzint, annak a beszerzésnek az áfa-ja nem lesz levonható.

A motorbenzinhez kapcsolódó tilalom alól három esetben kaphatunk felmentést, amelyekből az első az igazoltan továbbértékesítési célhoz kapcsolódó felmentés. Joggal teheti fel a kedves olvasó a kérdést, hogy mikor beszélhetünk igazolható továbbértékesítési célról. Ennek kapcsán érdemes a törvény értelmező rendelkezéseit felütni, hiszen annak 22. pontja definiálja a továbbértékesítési cél fogalmát az Áfa tv. szemszögéből a következő szerint: a mástól szerzett termék sajá…

2021. február 8.

Az adólevonási jog korlátozása a magyar áfa-rendszerben 1.

Bár megszokhattuk, hogy az áfa törvény folyamatosan változik, bizonyos finomhangolások, vagy teljes újraszabályozások történnek, ez alól mégis kivételt képeznek az adólevonási jogra vonatkozó tiltások, ugyanis ezek relatív stabilnak, kiszámíthatónak tekinthetők a törvény többi részével összevetve.

Ennek oka az, hogy a közösségi irányelv 176. cikke rögzíti, hogy a tagállamok csak olyan korlátozásokat tarthatnak fenn, amelyeket – Magyarország esetében – az Unióhoz történt csatlakozás időpontjában előírtak. Újakat nem lehet bevezetni, ugyanis ez a Közösségi jogba ütközik. Amikor például 2008-ban Magyarország újrakodifikálta az áfa szabályait, akkor ezt az előírást megszegte azzal, hogy megtiltotta a személygépkocsi, jacht, 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár bérbevételének adólevonását. Magyarország azonban, még mielőtt az ügy az Európai Bíróság elé kerülhetett volna, kivezette a tiltást a törvényből.

Az adólevonási tiltások két nagy csoportra oszthatók, úgy mint a teljes levonási tiltás alá tartozó ügyletek, valamint a részleges levonási tiltás alá tartozó ügyletek. Utóbbi kategóriába tartoznak a telefonszolgáltatá…