Az oktatás, és az ahhoz kapcsolódó adómentességek I.

Szerző: Molnár Péter
Dátum: 2018. szeptember 10.
Címkék: ,
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Szeptemberben sokakban merül fel kérdés, hogy előrevivő lenne tanulni valami újat. A ponthatárok meghúzása óta sokan tudják már, hogy biztosan új ismeretekkel fognak gazdagodni. A következő két cikkben nekik és az egyéb oktatásban résztvevő szereplőknek próbálok segítséget nyújtani az egyes oktatások áfabeli kezelésével.

Az áfatörvény 85. § (1) bekezdés i) pontja szerint mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg -, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet köz- és felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében a közszolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény vagy – nemzetközi szerződés alapján – belföldön működő külföldi kulturális intézet – ilyen minőségében – teljesít.

Az első fontos dolog, amit vizsgálni kell az adómentesség kapcsán, hogy ki nyújtja a szolgáltatást, mivel a mentesség csak akkor áll fenn, ha az oktatást közszolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény végül belföldön működő külföldi kulturális intézet biztosítja. Utóbbi esetben csak akkor, ha mindez nemzetközi szerződés alapján történik.

Nagyon sok adómentes tevékenységnél jön elő, hogy adott szolgáltatást közszolgáltatónak kell nyújtania, ahhoz hogy az adómentességet alkalmazni lehessen. A közszolgáltató pontos meghatározását szintén a 85. §-ban találhatjuk, annak is a (4)-es bekezdésében. Minden szónak, fordulatnak, feltételnek súlya van, ezért csak példálózó felsorolásként jöjjön néhány lehetséges közszolgáltató, így például a költségvetési szerv, egyesület, szövetség, alapítvány-közalapítvány, közhasznú társaság, stb.

A szolgáltatás nyújtóján felül fontos egyértelműen meghatározni, hogy milyen oktatások esetén alkalmazhatjuk az adómentességet, ezek a köz/- felsőoktatás, a felnőttképzésből az OKJ-s szakképesítést adó oktatás, a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett oktatás, államilag-nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás végül a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése-lebonyolítása. Az utóbbi négy tevékenységet egyéb oktatás név alatt találhatjuk meg az áfatörvény 85. § (2) bekezdésében.

Ahhoz, hogy egy gazdálkodó oktatási tevékenységet végezhessen, nem kell minden személynek a cégnél engedéllyel rendelkeznie az oktatásra vonatkozóan. A jogalkotó megelégszik egyetlen személlyel, így az áfatörvény 85. § (3) bekezdése szerint, ha az adott tevékenység képesítéshez kötött, és jogszabály nem tesz kivételt akkor az adómentesség feltétele, hogy legalább egy természetes személy legyen, aki a képesítési feltételeknek igazolhatóan megfelel. Amikor a jogszabályról beszélünk, akkor jelen esetben az önkormányzati rendelet nem értjük bele.

Ne engedjük, hogy a felnőttképzési törvény címe félrevezessen bennünket, ugyanis ha az oktatáson olyan gyermekek vesznek részt, akik teljesítik tankötelezettségüket, de az iskolarendszeren kívül is részesülnek oktatásban, az ő esetükben azért lesz adómentes a szolgáltatás, mert iskolarendszeren kívül vesznek azon részt.

Az OKJ-s képzésen történő részvétel adómentes, nincs jelentősége, hogy a képzést a hallgató sikeres vizsgával fejezi-e be, vagy pótvizsgázik esetleg képzés nélkül – egyszerűen csak – vizsgázik. Annak sincs tehát jelentősége, hogy a vizsgaszervező a vizsgát egy képzés folyományaként, vagy önállóan szervezi.

Azok a közoktatás körébe tartozó képzések, amelyek nemzetközi szerződés (kormányközi megállapodás) alapján érhetők el szintén adómentesek lesznek, ha a szerződésben (megállapodásban) rögzítették, hogy a kibocsájtott bizonyítvány megfelel a külföldi állam közoktatási rendszerében kiadott bizonyítványnak.

Azok az oktatási, képzési formák, amelyeket bizonyos tevékenységek végzéséhez jogszabály kötelezően ír elő (pl. gépjárművezetés), azok az áfatörvény 85. § (2) bekezdés b) pontjának „egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás” fordulata alapján lesz adómentes, azzal együtt, hogy nem tartoznak sem az iskolarendszerű, sem a felnőttoktatás körébe.

Végül jöjjön egy olyan példa, ahol viszont nem lehet az adómentességet alkalmazni. A könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése nem lesz adómentes oktatás.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek:


Dióhéjban a december 3-án elfogadott adócsomagról
2019. december 6.

Dióhéjban a december 3-án elfogadott adócsomagról

Bővül az online számla kötelezettség, a családi vállalatok generációváltását segítik szja-változások is, a NAV az adókijátszás visszaszorítását erősítő úgynevezett „holland levelének” szabályozása is változik – írja az RSM blogja.

Az adóreform és az azóta eltelt időszak – személyi jövedelemadó 2.
2019. december 6.

A személyi jövedelemadózás 1988. évi bevezetésekor rendkívül szűkre szabták az adóalapból vagy adóból érvényesíthető kedvezmények körét. Az elmúlt három évtized alatt új kedvezmények jelentek meg, egyes kedvezmények erodálódtak, majd eltűntek. A jelentős társadalmi-gazdasági változásokat, illetve az aktuális politikai mainstream elvárásait mindig követte a kedvezményrendszer változása is.

Többletadókat töröltek el Romániában
2019. december 4.

A román parlament szerdán módosította az adótörvénykönyvet és eltörölte január 1-jei hatállyal az üzemanyagra kivetett többletadót, valamint a részmunkaidős dolgozókra kivetett többlet társadalombiztosítási járulékot.

Egyszerűbb és egységesebb lesz az áfakezelés az EU-ban
2019. december 4.

Egyszerűbb és egységesebb lesz az áfakezelés az EU-ban

2020. január 1-től az EU-tagországok körében négy területen egységessé válik a szabályozás az egyszerűbb és egységes áfakezelés érdekében. A változások részben a nyári adócsomag keretében kerültek be a magyar áfatörvénybe, míg egyes szabályok az EU közvetlenül alkalmazható rendeleteiben keresendők. Ezek az egyszerűsítések azt célozzák, hogy egységes és egyszerűbb áfaszabályok biztosítsák az áruk értékesítését az EU határain belül.