Biztos minden társasági adóalapot érintő részletet figyelembe vettünk? Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A veszélyhelyzetre tekintettel lehetősége van az adózóknak a társasági adóra vonatkozó kötelezettségük szeptember 30-ig történő teljesítésére. Akár élünk ezzel a lehetőséggel, akár nem, még van idő biztosra menni, hogy minden szabálynak megfeleljen az adóalap levezetésünk.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – azon kevésbé egyértelmű adóalap korrekciós tételeket vesszük górcső alá, melyek alkalmazása kiemelt figyelmet igényel mind az adózók, mind az adózással foglalkozó szakemberek részéről, hiszen mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik…

Értékvesztés tao elszámolása

Főleg a külföldi vállalatcsoportok magyar leányai készleteinél használatos az értékvesztés forgási sebesség alapján történő elszámolása. Bár ennek a módszernek hazánkban nincs jogszabállyal alátámasztott háttere, tapasztalatunk szerint ezt közülük sokan ún. páros módosító tételként (ti. értékvesztés elszámolásával növeli, visszaírásával csökkenti az adózás előtti eredményt) használják. Megjegyezzük, hogy a csökkentő tétel alkalmazása alapos megfontolást és szakértővel történő egyeztetést igényel.

Szabadságok, bónuszok és a céltartalék tao hatása

Szintén gyakran találkozunk azzal nemzetközi vállalatcsoport tagjaként működő társaságok esetében – ahol a mérlegkészítés napja a konszolidáció miatt korai időpontra esik -, hogy nehézséget okoz az előző évi ki nem vett szabadságok, illetve bónuszkifizetések számviteli kezelése és ebből kifolyólag adózási szempontú megítélése. Fontos figyelni arra, hogy amennyiben ezek összege a beszámolókészítéskor még bizonytalan, ezáltal céltartalékként kerül kimutatásra, úgy a kapcsolódó ráfordítással meg kell növelni a társasági adóalapot.

Engedélyköteles szolgáltatás esetén a partner engedélye ellenőrizendő.

Engedélyköteles szolgáltatás igénybevétele esetén ugye senki nem felejtett el meggyőződni arról, hogy a szolgáltatást nyújtó partner ténylegesen rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel? Pl. munkaerő-kölcsönzés, vagy őrző-védő szolgáltatás költségként történő elszámolása esetén az elszámolhatóság alapfeltétele, hogy a partner cég jogosult legyen ilyen jellegű tevékenység végzésére. Ennek hiányában a szolgáltatás értékével szükséges lehet megnövelni az adóalapot.

Munkaerő állomány kapcsán igénybe vehető kedvezmények ellenőrzése

Az adókalkuláció során célszerű lehet feltérképezni a munkaerő állományt, hiszen megváltozott munkaképességű személy és/vagy tanuló foglalkoztatása, illetve továbbfoglalkoztatása esetén – amennyiben minden feltétel fennáll –az adóalap a bér meghatározott összegével csökkentő.

Jogdíj tao vonzata

Az adóalap módosítása során pár éve már figyelemmel kell lenni arra, hogy a jogdíj fogalma jelentősen szűkült, és adóalapcsökkentő tételként nem az ebből származó bevétel, csupán a jogdíjból származó nyereség 50 százaléka érvényesíthető. Ennek érdekében célszerű úgy kialakítani az adózó számlarendjét, könyvviteli nyilvántartását, hogy a nyereség összege, alakulása kellően alátámasztott legyen. Fontos az is, hogy a Tao tv. nem minden jogilag jogdíjnak minősülő díjat ismer el jogdíjként és így adóalapcsökkentő tételként.

Az árfolyamkülönbözet kezelése évről-évre visszatérő tao kérdés

Körültekintően kell eljárni akkor is, amikor az adózó nem realizált árfolyamkülönbözettel korrigálja adóalapját. Ugye mindenki figyel arra, hogy az előző években elszámolt adóalap csökkentő tétel egy részét növelő tételként szükséges visszaforgatni, amennyiben a halasztott adófizetési kötelezettséggel érintett devizás eszköz a befektetett pénzügyi eszközök közül kikerül vagy devizás hosszú lejáratú kötelezettség esetén az adózó könyveiből kikerül?

Gondoljuk végig az értékcsökkenési leírás speciális szabályait

Az értékcsökkenési leírás tervezésével szintén befolyásolható az adóalap. A Tao. tv. több választási lehetőséget biztosít az adózók számára annak érdekében, hogy védjék nyereségüket, vagy akár kevesebb adót fizessenek be. Gondoljunk ilyenkor például a következőkre: a kizárólag film- és videógyártást szolgáló gépekre és berendezésekre vonatkozó gyorsított leírás lehetőségére, a szabad vállalkozási zónákban üzembe helyezett eszközökre, vagy a bérbe adott ingatlanokra vonatkozó szabályokra. A célnak megfelelően tekintsük át a tárgyi eszköz kartonokat, hátha van olyan berendezésünk, amelynek esetében kedvezőbb leírási kulcsot is alkalmazhatunk.

Rendkívüli tranzakciók kapcsolt, vagy független cégek között

Érdemes átgondolni, hogy voltak-e rendkívüli tranzakciók a 2019-es adóévben. Munkánk során gyakorta szembesülünk azzal a problémával, hogy két adózó közötti követelés engedményezését az adóhatóság követeléselengedéssé minősíti át, amely főleg a kapcsolt vállalkozások esetében jelenthet problémát és többlet adófizetést, ezért az engedményezés alátámasztása jogi oldalról is kiemelkedő fontosságú.

Szintén érdemes megvizsgálni, hogy voltak-e olyan költségként, ráfordításként elszámolt tételek az adóévben, amelyek alátámasztása nem megfelelő vagy hiányos. Ebben az esetben ugyanis a kapcsolódó összeg nem a vállalkozás érdekében felmerültnek minősül társasági adó szempontból, és meg kell vele növelni az adóalapot.

Tekintve a potenciális módosító tételek sokrétűségét, a társasági adóbevallás összeállítása során indokolt lehet adózási szakember bevonásával dönteni az egyes tételek alkalmazásáról. Ahogy az a fentiekből is látszik, több olyan adóalapra ható tényező is felmerülhet, amellyel nem biztos, hogy mindenki minden évben találkozik. A társasági adóbevallás elkészítéséig, főként, ha a meghosszabbított adóbevallás beadási határidő lehetőséget igénybe veszi a társaság, a még hátralévő időszakban érdemes átgondolni, hogy a törvény keretei között mely lehetőségekkel kíván élni.

A bejegyzés szerzője dr. Clamba Viktória, az RSM Hungary adóüzletágának menedzsere. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 22.

Matolcsy az inflációról: a kormány olajjal oltotta a tüzet

Egyetértve és együttműködve a jegybanki törekvésekkel a kormány az infláció letörését tekinti legfontosabb gazdaságpolitikai feladatának – jelentette ki a pénzügyminiszter csütörtökön, a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, Egerben. A jegybankelnök ugyanakkor úgy vélte: az „inflációs sokk” mélyén az ország gazdasági-pénzügyi függése rejlik, mely 2014 óta nőtt a meghatározó területeken.

2023. szeptember 22.

A magánszálláshely-szolgáltatás adózása – az áfa-szabályok (3. rész)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az általános forgalmi adó rendszerében ingatlan bérbeadásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja értelmében adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására már nem terjed ki. Tisztázzuk még az ingatlan-bérbeadás és a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás közötti különbséget.