Esettanulmány a vállalkozási tevékenység érdekében térítés nélkül átadott eszközökről és az ide kapcsolódó nyilatkozatokról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az alábbi esettanulmányban egy furcsa, disszonáns helyzetre szeretném felhívni a figyelmet a térítés nélkül átadott eszközök számviteli- és adójogi kezelésével kapcsolatban.

Ingatlanos Kft. 200 millió Ft könyv szerinti értékű, piaci értéken kb. 250 millió Ft értékű ingatlanvagyonnal (eladásra tartott telkekkel) rendelkezik. Ingatlanos Kft. 2020-ban térítés nélkül átadta ingatlanvagyonát Vagyonkezelő Kft-nek, amely tranzakcióhoz az alábbi számviteli elszámolásai kapcsolódnak. (Az ügylet Áfa vonzatától eltekintünk.)

T 86 Egyéb ráfordítások K 2 Áruk 200 millió Ft

Vagyonkezelő Kft. számviteli elszámolásai az alábbiak szerint alakulnak:

T 2 Áruk K 96 Egyéb bevételek 250 millió Ft

T 96 Egyéb bevételek K 483 Halasztott bevételek 250 millió Ft

A Tao. 8. § (1) d) szerint az adózás előtti eredményt növeli:

az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg – ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is –, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra,”

A Tao. 3. számú melléklet 13. pontja szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség az adózó által az adóévben térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, ha az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint

  1. a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és

  2. az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá

  3. az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.

Szöget ütött a fejembe…

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősülhet-e a telkek térítés nélküli átadása, ha a fenti – számviteli törvénynek megfelelő – elszámolások szerint Vagyonkezelő az egyéb bevételek között elszámolja a kapott telkek piaci értékét, majd ugyanezen összeggel rögtön csökkenti is egyéb bevételeit, így az ügylet – tárgyévi – bevételekre (és adóalapra) gyakorolt hatása nulla? Tud-e jogszerűen olyan nyilatkozatot adni Vagyonkezelő Kft, amely szerint „a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti”.1

A NAV álláspontja

Az adóhatóság 2019. októberében kelt2 állásfoglalásában rögzítette, hogy a Tao. 8.§ (1) d) szerinti nyilatkozatot a juttatás adóévének eredményére vonatkozóan kell kiadni,

akkor is, ha – passzív időbeli elhatárolás esetén – a támogatás összege több adóév alatt kerül bevételként elszámolásra, illetve adóévi bevétel elszámolásának hiányában is, ha a támogatás teljes összege elhatárolásra kerül.”

Bármely esetben arról kell tehát nyilatkozni, hogy a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva – függetlenül a bevétel (akár nulla) összegétől – nem lesz negatív a juttatás adóéve szerinti eredmény. Ami pedig a bevételre jutó társasági adó megfizetését – az ide kapcsolódó nyilatkozati részt – illeti:

Álláspontunk szerint kiadhatja ezt az igazolást a juttatásban részesülő – tekintet nélkül arra, hogy a bevételre jutó társasági adó nem kerül megfizetésre a számviteli elszámolás miatt – amennyiben a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív a juttatás adóéve szerinti adózás előtti eredmény.”

A NAV hivatkozott állásfoglalása szerint a juttatásban részesülő kiadhat tehát igazolást arról, hogy a „bevételre jutó társasági adót megfizeti”, tekintet nélkül arra, hogy a bevételre jutó társasági adó a valóságban csak egy későbbi időszakban kerül majd (esetleg) megfizetésre a számviteli elszámolás sajátosságai miatt.

A szerző, Kerényi Máté Fülöp az Adótanácsadók Egyesületének elnökségi tagja.

1A bevételt elszámolta, ám a számviteli törvény kötelező előírásai alapján – egy ellenirányú elszámolás miatt – e bevételre nem jutott társasági adó

2 E-iktatószám: e-446802


Kapcsolódó cikkek

2023. június 9.

A vártnál több adót szedett be a NAV 2022-ban

Tavaly 20 602 milliárd forint adót szedett be a hatóság, az előző évinél 17,2 százalékkal, a költségvetésben előirányzottnál 2,5 milliárd forinttal többet – áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) most megjelent 2022-es Évkönyvében.