Esettanulmány a vállalkozási tevékenység érdekében térítés nélkül átadott eszközökről és az ide kapcsolódó nyilatkozatokról


Az alábbi esettanulmányban egy furcsa, disszonáns helyzetre szeretném felhívni a figyelmet a térítés nélkül átadott eszközök számviteli- és adójogi kezelésével kapcsolatban.

Ingatlanos Kft. 200 millió Ft könyv szerinti értékű, piaci értéken kb. 250 millió Ft értékű ingatlanvagyonnal (eladásra tartott telkekkel) rendelkezik. Ingatlanos Kft. 2020-ban térítés nélkül átadta ingatlanvagyonát Vagyonkezelő Kft-nek, amely tranzakcióhoz az alábbi számviteli elszámolásai kapcsolódnak. (Az ügylet Áfa vonzatától eltekintünk.)

T 86 Egyéb ráfordítások K 2 Áruk 200 millió Ft

Vagyonkezelő Kft. számviteli elszámolásai az alábbiak szerint alakulnak:

T 2 Áruk K 96 Egyéb bevételek 250 millió Ft

T 96 Egyéb bevételek K 483 Halasztott bevételek 250 millió Ft

A Tao. 8. § (1) d) szerint az adózás előtti eredményt növeli:

az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg – ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is –, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra,”

A Tao. 3. számú melléklet 13. pontja szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség az adózó által az adóévben térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, ha az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint

  1. a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és

  2. az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá

  3. az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.

Szöget ütött a fejembe…

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősülhet-e a telkek térítés nélküli átadása, ha a fenti – számviteli törvénynek megfelelő – elszámolások szerint Vagyonkezelő az egyéb bevételek között elszámolja a kapott telkek piaci értékét, majd ugyanezen összeggel rögtön csökkenti is egyéb bevételeit, így az ügylet – tárgyévi – bevételekre (és adóalapra) gyakorolt hatása nulla? Tud-e jogszerűen olyan nyilatkozatot adni Vagyonkezelő Kft, amely szerint „a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti”.1

A NAV álláspontja

Az adóhatóság 2019. októberében kelt2 állásfoglalásában rögzítette, hogy a Tao. 8.§ (1) d) szerinti nyilatkozatot a juttatás adóévének eredményére vonatkozóan kell kiadni,

akkor is, ha – passzív időbeli elhatárolás esetén – a támogatás összege több adóév alatt kerül bevételként elszámolásra, illetve adóévi bevétel elszámolásának hiányában is, ha a támogatás teljes összege elhatárolásra kerül.”

Bármely esetben arról kell tehát nyilatkozni, hogy a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva – függetlenül a bevétel (akár nulla) összegétől – nem lesz negatív a juttatás adóéve szerinti eredmény. Ami pedig a bevételre jutó társasági adó megfizetését – az ide kapcsolódó nyilatkozati részt – illeti:

Álláspontunk szerint kiadhatja ezt az igazolást a juttatásban részesülő – tekintet nélkül arra, hogy a bevételre jutó társasági adó nem kerül megfizetésre a számviteli elszámolás miatt – amennyiben a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív a juttatás adóéve szerinti adózás előtti eredmény.”

A NAV hivatkozott állásfoglalása szerint a juttatásban részesülő kiadhat tehát igazolást arról, hogy a „bevételre jutó társasági adót megfizeti”, tekintet nélkül arra, hogy a bevételre jutó társasági adó a valóságban csak egy későbbi időszakban kerül majd (esetleg) megfizetésre a számviteli elszámolás sajátosságai miatt.

A szerző, Kerényi Máté Fülöp az Adótanácsadók Egyesületének elnökségi tagja.

1A bevételt elszámolta, ám a számviteli törvény kötelező előírásai alapján – egy ellenirányú elszámolás miatt – e bevételre nem jutott társasági adó

2 E-iktatószám: e-446802Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 17.

Nem tisztességes bírságkedvezményért elvenni a jogorvoslati jogot

„Fogadd el még akkor is, ha nem érzed jogszerűnek, mert fele annyit fizetsz.” Ez akár egy NAV hirdetés szlogenje is lehetne. És talán nem is lenne különös mindez, ha nem arról lenne szó, hogy a NAV egy hatósági jogalkalmazó, és az ezeknek a szlogeneknek teret engedő jogszabály az adóigazgatási eljárás szabályrendszere.

2021. szeptember 17.

Dante-700 – Dante élete (1. rész)

Dante, a világirodalom egyik legnagyobb alakja 700 éve hunyt el. Főműve, az Isteni színjáték nehéz olvasmány, de ennek ellenére az értő irodalmárok a legmagasztosabb jelzőkkel illetik. Nem véletlenül, hiszen a nyugati kultúrára gyakorolt hatása egyedülálló, az irodalom, a zene, a képzőművészet, a filmművészet egyaránt sokat merített Dante nagyeposzából.