Hamarosan vallanak a katás vállalkozók


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos kérdést és bonyodalmat vet fel a 13KATA nevű nyomtatvány kitöltése. A törvényi háttér elemzésével, a kitöltés folyamatának leírásával és praktikus tanácsokkal segítünk a február 25-ig kitöltendő nyomtatvány elkészítését.


A tételes adót fizető kisadózó vállalkozás (katás vállalkozás) az adóévet követő év február 25-ig az állami adóhatóság által rendszeresített, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon (13KATA) nyilatkozatot köteles tenni az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a nyilatkozatot a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.

Ha a katás vállalkozás az adóévben megszerzett bevételének egy része – teljes naptári év esetén a 6 millió forintot meghaladó rész – után százalékos mértékű adó megfizetésére is köteles, az adóévet követő év február 25. napjáig, ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül kell a 40 százalékos mértékű adót bevallani ezen a nyomtatványon, és megfizetni.

Ne feledjük, hogy ha éves szinten a bevétel a 6 millió forintot meghaladja, akkor a következő évtől már nem alkalmazható az általános forgalmi adó rendszerében az alanyi adómentesség, amit be kell jelenteni az adóhatóságnak a változás bejelentő nyomtatványon.

A 13KATA jelű nyomtatvány

  • egyrészt nyilatkozat a katás vállalkozás tárgyévi bevételéről,
  • másrészt adatszolgáltatás azokról a vevőkről, akik a tárgyévben 1.000.000 forintnál többet fizettek a vállalkozásnak,
  • harmadrészt bevallás arról, hogy kell-e a tételes adó mellett 40%-os adót is fizetnie az adóalanynak.

A nyilatkozat, bevallás jellege kódkocka a borítólap C blokkjában, általános esetben üres marad. Egyébként itt kell majd jelölni az önellenőrzést és a javítást.

A nyilatkozat, bevallás típusa kódkockában lehet különböző betűkkel jelölni a kitöltési utasításban felsoroltak szerint, ha valamilyen megszűnési esemény miatt adjuk be a nyomtatványt. (Például: V = végelszámolás.)

Szintén a C blokkban kell jelölni, ha nem a teljes bevallási időszakban volt tételes adófizetési kötelezettsége a KATÁS vállalkozásnak, mert például
a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül,
b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
c) fogvatartott,
d) egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette (kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez).

Számviteli változások 2014
  • Először alkalmazzuk a mikrogazdálkodói beszámolót
  • A hibajavításokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
  • Milyen változásokat kell figyelembe vennünk a 2014-es üzleti évben?
  • Milyen hatása van  az új Ptk. hatályba lépésének  a számvitelre?

Értesüljön az újdonságokról, tegye fel kérdéseit szakértő előadóinknak dr. Andor Ágnesnek és Tomcsányi Erzsébetnek, jöjjön el 2014. február 25-én szakmai konferenciánkra!

A továbbképzésen való részvétel mérlegképes könyvelőknek, vállalkozási szakterületen, számviteli témakörben 8 kreditpontot ér.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Bővebb információk és jelentkezés itt

Ugyanebben a kódkockában jelölhető, ha százalékos kata fizetési kötelezettség keletkezett. Rendkívül zavaró, hogy ugyanabba a kódkockába tett X jelöli a havi tételes adó kiesését és a 40%-os adófizetési kötelezettséget.

A nyilatkozat, bevallás kódja mezőben kell számmal jelölni, hogy a nyomtatványt
1 Nyilatkozatként, vagy
2 Nyilatkozat és Bevallással kapcsolatos kötelezettség teljesítése miatt nyújtották be.

A nyilatkozat főlapjának D blokkjába kell beírni az összes bevételt ezer forintra kerekítve.

Amennyiben bevétel nagyobb, mint a bevallási időszakként jelölt hónapok száma * 500000 forint, akkor a 13KATA-01. lap (A) blokkját is ki kell tölteni.
Az első sorban az adott KATÁS vállalkozásra vonatkozó értékhatárt kell beírni, ameddig csak a tételes adót kell fizetni. Erre a sorra az arányosítás – év közben történt belépés, kilépés, megszűnés, fizetési kötelezettség szünetelése, stb. – miatt van szükség.

Ha beírjuk a tényleges bevételt, a 40%-os adót a program már kiszámítja.

A 13KATA-02-es lapon forintban kell adatot szolgáltatni az 1 M feletti vevőkről. Adószámot kell ismerni hozzá!

Figyelem! A vevő neve rovatba arab számot nem enged beírni a program, pedig sok cég nevében szerepel valamilyen szám.

És végül beszéljünk arról, ami az adatszolgáltatásban hibát generálhat az 1 millió feletti vevőkkel kapcsolatban!

1.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 12.§-a úgy rendelkezik, hogy a kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet, amelyben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges. A bevételi nyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) sorszám;
b) a bizonylat sorszáma;
c) a bevétel összege;
d) a bevétel megszerzésének időpontja.

Ennek alapján az adózók nem rögzítették a bevételi nyilvántartásban a vevők neveit. Pedig kellett volna, – a vastagon szedett mondat is erre utal a törvényben – hiszen ahhoz, hogy rendelkezésükre álljon az 1 milliós értékhatár figyelemmel kísérésének lehetősége az adatszolgáltatáshoz, a nagyobb vevők szerepeltetésére szükség van. Tehát most kell összeadni a nyilvántartásból nagyobb vevőnként az éves bevételt. (Akinek nincsenek visszatérő vevői, annak nincs ilyen problémája.)

Ez az utólagos kigyűjtés rejt magában némi hibalehetőséget, a számlák darabszámától függően. Arra már gondolni sem merek, hogy 2014-től a bevételi nyilvántartást is eltörölték! Ez egy nagyon átgondolatlan, szakmaiatlan intézkedés volt.

2.) Egy másik hibalehetőség. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá bejelentkező adóalanyok esetében nem kell a kisadózó vállalkozás bevételének tekinteni azt a bevételt, – a halmozódás miatt, – amelyet az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény alapján az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának kellett tekinteni. Ezeket a bevételeket a kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartásában fel kell tüntetni azzal a külön megjegyzéssel, hogy e bevételek az egyszerűsített vállalkozói adó alapját képezik. (Ez a KATÁ-ról szóló törvény 28/A.§-ából következik, és komoly hibalehetőségre ad okot.)

Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy bármely más adózási módról tért át a KATÁ-ra a vállalkozás, akkor is hasonló a helyzet. Ezek a bevételek azonban a KATÁS időszakban folynak be. Amennyiben szerepelnek a 2013. évi bevételi nyilvántartásban, – az éves összes bevételben, vagy az adott vevőnél, – akkor hibásan tölthető ki a 13KATA jelű nyomtatvány.

Ezért hangsúlyozottan javaslom, hogy újbóli összeadással ellenőrizzék le a nyilvántartás adatait, mielőtt kitöltik a nyomtatványt.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 25.

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz, csaknem egyharmaduk fél évente, 17 százalékuk havonta egyszer jótékonykodik – mondta a Visa Magyarországért felelős területi vezetője hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

2023. szeptember 25.

A Booking-botrány mélyére ás a Gazdasági Versenyhivatal

Még korántsem került pont a Booking-ügy végére. A Gazdasági Versenyhivatal augusztus 24-én indította el gyorsított ágazati vizsgálatát az online szálláshelyfoglalás és a szálláshely-szolgáltatás hazai piacán. A vizsgálati jelentéstervezet elkészítésének eredeti határideje 2023. szeptember 24-én járt volna le, de a hatóság ezt egy hónappal meghosszabbította, mivel a piaci folyamatok teljes feltárásához és értékeléséhez további időre van szükség.