Hatályos az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló Kormányrendelet rendelkezései 2018. január 1-jén hatályba léptek. Az Air. és az Art. átmeneti rendelkezéseihez igazodva e szabályokat a 2018. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az RSM blogbejegyzése.


Az adóigazgatási eljárásokban alkalmazandó jogszabályok 2018-tól

Ezzel ismét bővült az adózók által figyelembe veendő jogforrások köre, az adóigazgatási eljárásokban alkalmazandó eljárási szabályokat a jövőben a következő helyeken kell keresni:

A Kormányrendelet 465/2017. (XII.28.) számos, az új Air. és Art. által le nem fedett kérdésben fejti ki a részletszabályokat. Ezek zöme a korábbi szabályozás szerint az Art.-ben szerepelt, illetve pénzügyminiszteri/nemzetgazdasági miniszteri rendeletekben volt megtalálható.

A Kormányrendelet általános rendelkezései között találhatóak meg:

 • az ügyintézési határidőkre vonatkozó részletszabályok,

 • az adóhatóság előtti képviseleti jogosultság bejelentésének és vizsgálatának szabályai,

 • a változásbejelentés részletszabályai,

 • az adószám törléséhez kapcsolódó részletszabályok,

 • az adóbevallás kijavításának és kiegészítésének szabályai,

 • a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel szabályai,

 • az adófizetés módját, időpontját rögzítő szabályok, valamint az egyenlegértesítő,

 • a bizonylat és igazolás kiállítása kifizetéséről szóló szabályok, és az adóhatósági igazolások kiállítására vonatkozó szabályok.

[htmlbox art_tukor]

 

A Kormányrendelet külön fejezetben ismerteti az adófizetési biztosíték megállapítására, teljesítésére és visszafizetésére, felszabadítására vonatkozó részletes szabályokat, az adóügyek elektronikus intézésének speciális szabályait, és az ellenőrzés közös szabályait.

Utóbbi rögzíti

 • a helyszíni ellenőrzés megindítására,

 • a megbízólevél tartalmára,

 • a központosított ellenőrzésre,

 • a kapcsolódó vizsgálatra,

 • az ellenőrzés lefolytatására, valamint az ellenőrzés során az adóhatóságot megillető jogokra és kötelezettségeire,

 • és a fuvarozott termékek ellenőrzésére vonatkozó részletszabályokat.

Külön fejezet rendelkezik továbbá:

 • Az adóellenőrzés különös szabályairól. E fejezetben többek között az egyszerűsített adóellenőrzés, a becslési eljárás részletszabályait, illetve külön a személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslések részletszabályai kerültek rögzítésre.

 • A jogkövetési vizsgálatról.

 • Az adóteljesítmény számításának, a kiemelt adózók kijelölésének, illetve az legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításának szabályairól. [A korábban a 4/2012. (II. 14.) NGM rendeletben található szabályok kerültek átemelésre a Kormányrendeletbe.]

 • A feltételes adómegállapítás iránti kérelemre indult eljárás (a kérelem és nyilvántartása, a díjfizetés és visszatérítése, valamint a döntés) részletszabályairól. A korábban a 39/2006. (XII. 25.) PM rendeletben található szabályok kerültek átemelésre a Kormányrendeletbe.

 • A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelemre indult eljárás (a kérelem, nyilvántartás, az éves jelentéstételi kötelezettség, a díj kezelése stb.) részletszabályairól.

 • Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról.

​​A bejegyzés szerzője dr. Fekete Zoltán Titusz, az RSM DTM Hungary adómenedzsere. Az RSM DTM Blog az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. május 20.

800 éves az Aranybulla – Megszületik a kiváltságlevél (4. rész)

Sok minden ismert az Aranybulláról, de nem kevés a bizonytalanság sem a kibocsátásával, hatásaival, utóéletével, megítélésével kapcsolatban. A kiváltságlevél szövege fennmaradt, de az talán kevésbé ismert, hogy mit jelentettek az egyes rendelkezések. Az értelmezést fordítási hibák is nehezítették.