Ismerje meg a kiva minden részletét (3.)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Sorozatunkban a lehető legrészletesebben mutatjuk be a kisvállalati adót. A harmadik részben a kisvállalati adó és a helyi adók kapcsolatáról szólunk.

A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi iparűzési adó alapját az általános szabályok szerint (Hatv. 39. §), vagy egyszerűsített módszerrel (Hatv. 39/A. §), vagy különös szabály szerint, a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatja. [Hatv. 39/B. § (2) bek.]

Az adó alapjának a különös szabály szerinti megállapítása adóévre választható és a választást be kell jelenteni. A választásról szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell megtenni az adóhatóságnál. [Hatv. 39/B. § (10) bek.]

Ha a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévére a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatja. A naptári év hátralévő részére az adóalapot tételesen (az általános módszer szerint), vagy ha az átalányadózás feltételei fennállnak, az átalányadózás szabályai szerint (az egyszerűsített módszerrel) kell megállapítani [Hatv. 39/B. § (12) bek.]

Amennyiben a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor

– kö…


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom vagy funkció csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával.
A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, válasszon előfizetést a Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában.


Kapcsolódó cikkek

2021. június 16.

Ismerje meg a kiva minden részletét! (2.)

A kisvállalati adó alapja (2012. évi CXLVII. törvény 20. §)

A kisvállalati adó alapja:

a) a növelő és csökkentő tételek, valamint a kapcsolt vállalkozásokra előírt korrekció egyenlegének

b) a személyi jellegű kifizetésekkel

növelt összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések. [2012. évi CXLVII. törvény 20. § (1) bek.]

A) Az adóalap meghatározásához szükséges egyenleg meghatározása

Aa) Az adóalap megállapításakor növelő tételként kell figyelembe venni:

a) a tőkekivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke csökkenéseként elszámolt összeget,

b) az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék összegét (ide nem értve a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság időszakában jóváhagyott osztalékot),

c) a pénztár értékének tárgyévi növekményét, de legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó részét,

d) a Tao. tv. 3. számú melléklet A) részében meghatározott, a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségeket, ráfordításokat,

e) az a…

2021. június 9.

Ismerje meg a kiva minden részletét!

A kisvállalati adó alanya (2012. évi CXLVII. törvény 16-19. §)

A kisvállalati adó alanya lehet

a) egyéni cég,

b) közkereseti társaság,

c) betéti társaság,

d) korlátolt felelősségű társaság,

e) zártkörűen működő részvénytársaság,

f) szövetkezet és a lakásszövetkezet,

g) erdőbirtokossági társulat,

h) végrehajtó iroda,

i) ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,

j) szabadalmi ügyvivői iroda,

k) külföldi vállalkozó,

l) belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy,

ha megfelel az előírt valamennyi feltételnek, és az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti, hogy adókötelezettségeit a 2012. évi CXLVII. törvény III. Fejezetének rendelkezései szerint teljesíti.

kisvállalati adóCsak akkor választható a kisvállalati adó szerinti adózás, ha az adózó

a) az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;

b) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint időarányos részét;

c) az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó-és vámhat…