Kérdés: online hirdetés adókötelezettsége


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ha saját honlapot vagy blogot indítunk, megfelelő látogatottság esetén jövedelmezhető lehet hirdetéseket elhelyezni a szabad felületeken. A hirdetéseket biztosító cégek általában kattintás alapon fizetnek, viszont nem mentesülünk az adófizetés alól akkor sem, ha a bevételt magánszemélyként szerezzük meg.


Kérdés:

Magánszemélyként blogot írok, melyen a Google AdSense rendszerén keresztül hirdetéseket jelenítek meg. Nem vagyok egyéni vállalkozó és nincsen cégem, a megszerzett bevételről havonta kapok csekket, melyek az én nevemre szólnak. Milyen bejelentkezés és adófizetési kötelezettségeim vannak? Kell-e adószámot kiváltanom?

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Amennyiben a magánszemély a saját honlapján, blogján vagy egyéb internetes megjelenésén a szabad felületeket a Google rendelkezésére bocsátja, aki azon a témához kapcsolódóan hirdetéseket jelenít meg (Google Adsense), akkor a magánszemély adóköteles jövedelmet szerez. Az ilyen típusú tevékenység a szolgáltatás folyamatossága miatt az Szja tv. (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról) alkalmazásában az (ingó) bérbeadással esik egy tekintet alá, mely önálló tevékenységnek minősül.

Milyen teendői vannak a magánszemélynek a tevékenység megkezdése előtt?

1. Mivel a magánszemély adóköteles bevételszerző tevékenységet csak adószám birtokában végezhet, ennek érdekében köteles tevékenységét annak megkezdését megelőzően bejelenteni az adóhivatal felé.

Az ún. adószámos magánszemély a tevékenységi köreit a ’T101-es nyomtatványon az Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ kód) szerint jelenti be az állami adóhatósághoz. A szóban forgó tevékenység kódja 631102; a tevékenység megnevezése: „Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése”.

2. A partner (Google Inc.) egy másik tagállambeli adóalany, ezért a magánszemélynek egyúttal közösségi adószámot is igényelnie kell.

Milyen adófizetési kötelezettségek merülnek fel a megszerzett jövedelemmel kapcsolatban?

1. SZJA fizetési kötelezettség: az önálló tevékenységből származó jövedelem adója 16%. A jövedelmet a bevételből tételes költségelszámolással, vagy az igazolás nélkül elszámolható 10 százalék költséghányad levonásával kell kiszámítani. Tételes költségelszámolás esetén a kiadásokat számlával, bizonylattal kell igazolni.

Különös adózási módok az áfa rendszerében

Kiskönyvtár az áfáról címet viselő sorozatunk 5. kötete a különös adózási módok elméleti szabályanyagának a magyarázatán túl konkrét példák bemutatásával segíti az adózók mindennapos hatékony jogalkalmazását.

További információ és megrendelés >>

Az önálló tevékenységből származó jövedelem után a magánszemélynek évközben (negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig) adóelőleget kell fizetnie, ha a megrendelő nem belföldi illetőségű, és ezért az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 18. pontja szerint nem minősíthető olyan kifizetőnek, aki az adóelőleg-levonásra kötelezhető lenne.

2. Járulékfizetési kötelezettség: az AdSense szerződés nem tekinthető olyan „munkavégzésre irányuló jogviszonynak”, amely alapján a honlap tulajdonosa „személyes munkavégzésre” lenne köteles, ezért a honlap tulajdonosa e tevékenysége alapján – a bevétel összegétől függetlenül – nem válik biztosítottá, így nem kell a Tbj. szerinti járulékokat fizetni.

3. EHO fizetési kötelezettség: biztosítási jogviszony hiányában az adóköteles jövedelmeket 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás (EHO) terheli az Eho tv. 3.§ (1) és (5) bekezdése alapján. Az EHO fizetést a magánszemélynek ugyancsak előleg formájában, az SZJA előleggel egyidejűleg kell teljesítenie, és az éves ’53-as Szja bevallásban kell bevallania.

Tehát amennyiben felmerültek költségek, és azok számlával igazolhatóak, akkor a költségek levonhatóak a kapott bevételből, és ennek megfelelően kapjuk meg a jövedelmet. Ha nem állnak rendelkezésre számlák a költségekről, akkor a kapott bevétel 90%-a lesz a jövedelem.

A jövedelem után pedig 16%-os személyi jövedelemadót és 27%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig, majd mindkét adóval az évet követően az SZJA bevallásban kell elszámolni.

Általános forgalmi adóval kapcsolatos feladatok:

Az adminisztrációs kötelezettségek itt még nem érnek véget, mert az adószámos magánszemély az adószám kiváltásával az általános forgalmi adó (ÁFA) törvény alanyává válik. Az Áfa tv. 159.§ (2) bekezdés c) pontja szerint az adóalany köteles számla kibocsátásáról gondoskodni abban az esetben is, ha belföldön kívül, a Közösség területén vagy harmadik államban teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást. A számlán szerepeltetendő az „Áfa tv. területi hatályán kívüli” megjegyzés, illetve egyértelmű utalás arra, hogy az adót a szolgáltatás megrendelője fizeti. Tehát ÁFA összeget nem kell a számlán feltüntetni.

Tehát szükséges számlatömböt vásárolni és számlát kibocsátani, még abban az esetben is, ha a partner nem kéri a számlát. A kibocsátott számlák alapján elkészített nyilvántartásban foglaltakról a magánszemély negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig ÁFA bevallást készít (’65-ös bevallás), melyben csak a tájékoztató adatok között kell feltüntetnie az értékesítés összegét. Emellett a szolgáltatásról be kell nyújtani az ’A60-as Összesítő Nyilatkozatot is negyedévente.

Mindezen bevallások benyújtása elektronikus úton működik, így szükséges ügyfélkapus hozzáféréshez rendelkezni. Természetesen minden kapcsolódó bizonylatot (csekket, számításokat, bejelentkezési nyomtatványt, bizonylatokat, nyomtatvány tömböt, bevallásokat, stb.) 5 + 1 évig meg kell őrizni.

Tovább információkat itt talál a témában.

Válaszdó: Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő. További kérdéseket és válaszokat itt talál.Kapcsolódó cikkek

2022. január 27.

Hat lehetőség, amellyel szja-t spórolhat

Tovább bővült az SZJA-kedvezmények köre, így, ha valaki ma Magyarországon munkabérből él, jó eséllyel élhet valamelyikkel. A teljesség igénye nélkül személyi jövedelemadó kedvezményt élveznek a gyereket nevelő családok, a 25 év alattiak, a fogyatékkal és krónikus betegséggel élők, az első házasok, de azok is, akik a nyugdíjukról vagy az egészségükről szeretnének gondoskodni. Fontos azonban, hogy a kedvezmények nem automatikusak, hanem igényelni kell ezeket az adóelőleg-nyilatkozaton, méghozzá minél előbb, célszerűen még januárban, hogy a bérszámfejtés ezeket már az első SZJA-előleg levonásakor figyelembe vehesse. Ha a munkavállaló nem gondol ezekre, érdemes a munkáltatónak felhívnia rá a figyelmét, mert jelentős összegekről van szó. A BDO Magyarország szakértői összegyűjtötték, hogy milyen adóalap-kedvezmények érvényesíthetőek a 2022-es évre vonatkozó személyi jövedelemadó összegének megállapítása során. Természetesen az esetek egy részében a jogosultságot is igazolni kell.

2022. január 27.

Árukészlet értékesítése magánszemélyként

Adott egy volt egyéni vállalkozó, aki ruhaüzletét elévülési időn túl (2007-ben) megszüntette, a megszűnés során pedig magánszemélyként hozzájutott a maradék árukészlethez. Most úgy döntött, hogy megválna ezen készlettől, magánszemélyként értékesítené. A kapott bevételből (ruha ára plusz postaköltség) a vélelmezett bekerülési költség levonásával (a 75 százalékos szabály alapján) határozná meg a jövedelmet. Ezen kalkulált nyereség után befizeti a 15 százalék szja-t. A kérdésünk az lenne, hogy ez megállja-e a helyét? Az Adó szaklap válasza.