Lakásbérbeadással kapcsolatos bejelentés megváltoztatása


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az áfa-törvény módosítása értelmében április 16-ig lehet bejelenteni az adóhatósághoz, ha valaki meg szeretné változtatni a lakóingatlan bérbeadásával kapcsolatos áfabejelentését. A határidő jogvesztő

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2008. évi VII. törvény (továbbiakban: módosító törvény) – kihirdetve 2008. március 17-én a Magyar Közlöny 2008. évi 44. számában – 4. §-a módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 88. §-ának (3) bekezdését, ugyanezen paragrafust egy új (4) bekezdéssel egészítette ki, és egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölését (5) bekezdésre változtatta.

Ennek eredményeként az ingatlan bérbeadás adókötelessé tételére vonatkozó módosított szabály a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adóalanyoknak lehetőségük nyílt arra, hogy amennyiben ingatlan bérbeadási tevékenységük keretében többféle ingatlant is bérbeadnak – amelyek között az áfatörvény meghatározása szerinti fogalomnak megfelelő lakóingatlan is van –, akkor a lakóingatlan bérbeadása tekintetében az egyéb ingatlan bérbeadásától eltérően adózzanak 2008. március 18-ától.

Az ehhez kapcsolódó átmeneti rendelkezés – a módosító törvény 32. § (1) és (2) bekezdése – szerint: ha a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a módosító törvény kihirdetését követő napig – azaz 2008. március 18-áig – az állami adóhatóságnak nyilatkozott arról, hogy az áfatörvény 86. § (1) bekezdésének l)pontjában említett, ingatlan bérbeadására irányuló szolgáltatásnyújtását adókötelessé teszi, nyilatkozatát a módosító törvény kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül, azaz 2008. április 16-áig – a lakóingatlan bérbeadására vonatkozóan – az áfatörvény módosított 88. §-ának (4) bekezdésére tekintettel – megváltoztathatja. A lakóingatlan-bérbeadás adó alóli mentességére vonatkozó nyilatkozat – vagyis az adómentesség – a módosító törvény kihirdetését követő naptól, 2008. március 18-ától kezdődően alkalmazandó.

Amennyiben a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a módosító törvény kihirdetését követő napig, 2008. március 18-áig, az áfatörvény 86. § (1) bekezdésének l)pontjában említett, ingatlan bérbeadására irányuló szolgáltatásnyújtás adókötelessé tételéről nem tett nyilatkozatot, azaz ingatlanjait adómentesen adta bérbe, akkor a módosító törvény kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül – azaz 2008. április 16-áig – nyilatkozhat arról, hogy az áfatörvény 86. § (1) bekezdésének l)pontjában említett szolgáltatásnyújtást a lakóingatlan bérbeadása kivételével adókötelessé teszi. Ez a nyilatkozat is a módosító törvény kihirdetését követő naptól, 2008. március 18-ától kezdődően alkalmazandó.

Ezen változtatások bejelentésére az adóhatóság által rendszeresített, és erre vonatkozóan aktualizált adat- és változásbejelentő lapok szolgálnak, melyek az APEH internetes honlapján elérhetők és letölthetők.

Felhívjuk az adózók szíves figyelmét arra is, hogy a módosító törvény 32. §-ának (3) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezése alapján 2008. április 16-áig a 2008. évre vonatkozóan az áfa-kötelezettséggel kapcsolatban tett bejelentések megváltoztatására (egy kivétellel) is lehetőség nyílt.

Az erre vonatkozó jogszabályi előírás a következő. Abban az esetben, ha az adózó az áfatörvényben, illetve ehhez kapcsolódóan az adózás rendjéről szóló törvényben előírt 2007. november 16. és 2008. február 15. napja közötti időszakban teljesítendő bejelentési, változásbejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy teljesített bejelentésének tartalmát megváltoztatja, a mulasztás pótlását, illetve a választási jogának felülbírálatát bejelentheti a módosító törvény kihirdetését követő naptól számított 30 napon belül – azaz 2008. április 16-áig. E bejelentések teljesítését az áfatörvény és az adózás rendjéről szóló törvény alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha azt az adózó a törvényes határidőben teljesítette volna. A módosító törvény 32. §-ának ezen (3) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók az áfatörvény 269. §-ának (1) bekezdése szerinti, 2008. február 15. napjáig teljesíthető nyilatkozat pótlására, illetve a nyilatkozat módosítására. Ez a rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha a lakóingatlan és lakóingatlannak nem minősülő egyéb ingatlan bérbeadási tevékenységre egyformán kíván az adóalany adómentességet alkalmazni, vagy adófizetési kötelezettséget választani, és az ezzel kapcsolatos bejelentését korrigálja, vagy pótolja. A módosító törvény 32. § (3) bekezdésében biztosított lehetőségen alapuló változtatások szerinti adózási módot 2008. január 1-jétől (illetve 2008. évközi tevékenység kezdés esetén annak időpontjától) kezdődően kell alkalmazni.

Ezeket az előző bekezdésekben említett „korrekciós” nyilatkozatokat – az adóhatóság által az adat- és változásbejelentésre rendszeresített nyomtatványokon – legkésőbb a határidő utolsó napján – 2008. április16-án – kell az adóhatósághoz benyújtani vagy postára adni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, azaz a határidő elmulasztása jogvesztő.

Forrás: APEH


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 25.

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz, csaknem egyharmaduk fél évente, 17 százalékuk havonta egyszer jótékonykodik – mondta a Visa Magyarországért felelős területi vezetője hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

2023. szeptember 25.

A Booking-botrány mélyére ás a Gazdasági Versenyhivatal

Még korántsem került pont a Booking-ügy végére. A Gazdasági Versenyhivatal augusztus 24-én indította el gyorsított ágazati vizsgálatát az online szálláshelyfoglalás és a szálláshely-szolgáltatás hazai piacán. A vizsgálati jelentéstervezet elkészítésének eredeti határideje 2023. szeptember 24-én járt volna le, de a hatóság ezt egy hónappal meghosszabbította, mivel a piaci folyamatok teljes feltárásához és értékeléséhez további időre van szükség.