Mazars: másfél hét maradt a 2016 előtti behajthatatlan számlák áfájának visszaigénylésére


Az FGSZ Földgázszállító Zrt. és a NAV Fellebbviteli Igazgatósága közötti ügyben az Európai Unió Bírósága (EUB) döntése új lehetőségeket nyitott meg az elévült behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére. A számos hazai vállalkozást nem várt bevétellel kecsegtető lehetőségek igénybevételéhez azonban két szoros – december eleji – jogvesztő határidő kapcsolódik, hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a Mazars.

Az FGSZ-ügyben (C-507/20.) 2021 márciusában az adózók számára rendkívül kedvező döntés született: az EUB kimondta, hogy ellentétes a Héa (hozzáadottérték-adó)-irányelvvel azon gyakorlat, miszerint a behajthatatlan követelések áfáját is csak az általános elévülési időn belül lehet visszaigényelni – áll a Mazars legfrissebb összefoglalójában.

“A gyakorlatból tudjuk, hogy egy ügylet teljesítési időpontja és a végleges behajthatatlanság kimondása között általában több év is eltelik, ezáltal az adózók az elévülés miatt gyakran elestek az adóalap-csökkentés lehetőségétől. Az EUB döntése nyomán immár az elévült – 5 évnél régebbi teljesítési időpontú – behajthatatlan számlák áfatartalma is visszaigényelhető, ha a követelés végleges behajthatatlanná válásától számított 1 éven belül az adóalany beadja az erre vonatkozó kérelmét.” – mutatott rá Szmicsek Sándor, a Mazars adópartnere.

A Mazars szerint az elévült (vagyis 2016 előtti) behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére – december elejéig – két lehetőség áll a vállalkozások rendelkezésére:


1.       Ha a követelés 2021. június 10-ét megelőző 1 évben vált véglegesen behajthatatlanná, akkor alkalmazható az áfatörvény szerinti különleges adó-visszatérítési eljárás. Ilyen esetben az áfa-visszaigényléshez teljesíteni kell a behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó utólagos adóalap-csökkentés áfa-törvényben meghatározott feltételeit is. Az eljárás fél évig tart, a kérelem benyújtására a jogvesztő határidő 2021. december 7-e.

2.       Ha a végleges behajthatatlanság 2020. június 10. előtt következett be, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti különös eljárás alkalmazható, mivel az FGSZ-ügyben az EUB kimondta, hogy a magyar áfatörvény közösségi jogba ütközik. A kérelemben – melyet az EUB végzés közzétételétől számított 180 napon belül kell benyújtani – közvetlenül az FGSZ-ügyre kell hivatkozni. Ebben az eljárásban a NAV-nak 30 nap áll rendelkezésére a kérelem megalapozottságának vizsgálatára. A kedvező döntés ennek a vizsgálatnak az eredményétől függ, azonban sikeres kérelem esetén az adó megfizetésétől a visszatérítés benyújtásáig még kamatot is fizet az adóhatóság. Az FGSZ-ügyben hozott végzésre hivatkozással legkésőbb a 2021. december 11-ei jogvesztő határidőig lehet kérelmet benyújtani.

A Mazars összefoglalójából az is kiderül, hogy a 2015. december 31-ét követő teljesítési idejű behajthatatlan követeléseknél, ahol az adó megállapításához való jog még nem évül el, továbbra is az áfa-törvény általános szabályai szerint, önellenőrzéssel lehet az utólagos adóalap-csökkentéssel élni, a jogszabályi feltételek teljesülése esetén.Kapcsolódó cikkek

2020. április 2.

Behajthatatlan követelés áfája: a speciális eljárás is lehetőséget jelent

Április 22-éig azoknak is van lehetőségük adóalapjuk csökkentésére, akik nem felelnek meg a behajthatatlan követelések adóalapjának utólagos csökkentésére vonatkozó a január 1-jétől hatályba lépő szabályoknak. „Mivel bizonyos iparágakban a korábbi körbetartozások jelentős terhet jelentenek, és a mostani helyzet még tovább mélyíti a nehézségeket, érdemes legalább a behajthatatlan követelések áfa-visszatérítésével mérsékelni a veszteségeket. Akik pedig eleve beleférnek a behajthatatlan áfa visszaigénylésével kapcsolatos általános szabályokba, ott akár gyors cash flow könnyítést is hozhatnak a visszaigénylések”  – mondta el Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.
2020. október 13.

Behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylése: kiknek érdemes lépnie?

Minden pénzügyi vezetőt rosszul érint, ha a társaság követelése behajthatatlanná válik, főként, ha annak áfáját is be kellett fizetnie. A behajthatatlanná vált követelések kapcsán befizetett áfa visszaigénylésére idén már a hazai szabályozás is lehetőséget biztosít, feltételekkel.