Munkáltatói adóbevallás: péntekig nyilatkozhatunk

Szerző: Ado Online
Dátum: 2014. január 30.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Január 31-ig kell nyilatkozni arról, hogy munkáltatónkra bízzuk-e a tavalyi adóévről szóló személyi jövedelemadó-bevallásunk elkészítését. Arról is nyilatkozni kell a munkáltatónak, ha nem kérjük ezt. Nem minden munkavállaló élhet a lehetőséggel, és az is előfordulhat, hogy a munkáltató nem vállalja a feladatot.


A munkáltató nem köteles elkészíteni a dolgozók szja bevallását, ha azonban ezt nem vállalja, időben tájékoztatnia kell erről a dolgozókat, legkésőbb a január végéig elkészített munkáltatói jövedelemigazolás kiadásakor. Fontos, hogy a munkáltató nem kivételezhet egyetlen dolgozóval sem, vagy minden erre jogosult dolgozónak elvállalja a bevallás elkészítését, vagy egyiknek sem.

Amennyiben a munkáltató nem vállalja a bevallás elkészítését, tájékoztatnia kell dolgozóit arról, hogy élhetnek az adónyilatkozat (söralátét) kitöltésével vagy választhatják az egyszerűsített adóbevallást is. Fontos, hogy az egyzserűsített adóbevallás választásáról is nyilatkozni kell, ennek határideje 2014. február 17. (Az összes, szja-bavellással kapcsolatos határidőt itt találja.)

Ki jogosult munkáltatói adómegállapításra?

Ha a munkáltató vállalja a bevallás elkészítését, a munkavállaló a 13NY29-es nyilatkozat kitöltésével nyilatkozhat arról, hogy kéri ezt. A nyilatkozatot a munkáltatótól kell kérni. Nem mindenki jogosult azonban erre, a NAV tájékoztatása szerint az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • kizárólag az adó elszámolását végző munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani
 • az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerzett olyan bevételt, amelyet nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, feltéve, hogy a korábbi munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekintettel kiadott igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak
 • költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizető munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez tartozó kifizető(k)től szerezett olyan bevételt, amelyet nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani.
 • az adóévben – az előző pontokban említett bevétel(ek) mellett – kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevételt, feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó elszámolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély a bevételről kiállított igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak.

Nem zárja ki a munkáltatói adómegállapítást, ha

 • az adózó adókedvezményt érvényesít, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban rendelkezik, feltéve, hogy az adókedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát március 20-igátadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak, továbbá ha az adójáról külön törvényben előírtak szerint rendelkezik;
 • a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási nyilatkozatát (13NY63as nyilatkozat)az adó elszámolását vállaló munkáltatónak átadja;
 • önálló tevékenységével kapcsolatban a bevétele a munkáltatójától származott és az adóelőleget nem tételes költségelszámolással határozták meg, valamint a kifizetéskor levonták.

Nem érintik továbbá a munkáltatói adóbevallást az adómentes bevételek, illetve azok, amelyeket a magánszemélynek nem kell bevallania (ilyen például, ha a mezőgazdasági kistermelő éves bevétele nem éri el a 600 000 forintot).

A munkáltató az előzőekben felsorolt feltételek fennállását nem köteles vizsgálni, de célszerű felhívni a dolgozó figyelmét a szükséges tudnivalókra, valamint – amennyiben tudomása van a nyilatkozattételt kizáró körülményről – arra, hogy dolgozójának adóbevallást kell benyújtania nyilatkozat helyett, figyelmeztet a NAV.
 

Ki nem kérhet munkáltató adómegállapítást?

A munkavállaló nem tehet munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatot az alábbi esetekben:

 • önadózóként kötelezett bevallás benyújtására (pl. egyéni vállalkozó volt, kivéve tevékenységét az adóév egészében szüneteltetető egyéni vállalkozót);
 • nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik;
 • az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg miatt levont, kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;
 • nyugdíj-előtakarékossági számláról nem-nyugdíj szolgáltatásként felvett összeg, vagy a nyugdíj-előtakarékossági számla tartós befektetési szerződéssel történő átalakítása miatt a kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles
 • az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba adóévben befizetett összeg alapján adóalap-kedvezményt kíván igénybe venni.

Nem állapíthatja meg a munkáltató annak az adóját, aki nem rendelkezik adóazonosító jellel, továbbá más forrásból is származott olyan adóköteles jövedelme, amely kizárja a munkáltatói adómegállapítás lehetőségét.

Ha a bevallást a munkáltató készíti, az adóalapot és az adót – a magánszemély nyilatkozata és a március 20-ig átadott igazolásai alapján – május 20-ig állapítja meg és erről igazolást ad. Ha az adózó tavaly adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátásban, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetményében, esetleg munkanélküli ellátásban részesült, az erről szóló igazolást is át kell adnia munkáltatójának.

A munkáltatók, kifizetőhelyek január 31-ig igazolást adnak a tavalyi jövedelmekről és a levont adóelőlegről. Nem érintik a munkáltatói adóbevallást az adómentes bevételek, illetve azok, amelyeket a magánszemélynek nem kell bevallania (ilyen például, ha a mezőgazdasági kistermelő éves bevétele nem éri el a 600 ezer forintot).

Aki nem kéri, annak is nyitkoznia kell

Annak is nyilatkoznia kell, aki nem kéri  a munkáltatói adómegállapítást,  ezt  a 13NY30-as nyilatkozat kitöltésével teheti meg, amit szintén a munkáltatójától kérhet. A nyilatkozatok ugyan  a NAV honlapjáról is letölthetők, de a formanyomtatványok használata nem kötelező, azonos adattartatlommal  a munkáltató is készíthet saját nyilatkozatot.


Kapcsolódó cikkek:


A BKIK adóvégrehajtási moratóriumot kér a legkiszolgáltatottabbaknak
2021. március 3.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) azt javasolja, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetben lévő vállalkozások körében központilag függesszék fel a Főpolgármesteri Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított hatósági beszedési megbízások kiadását.

A COVID-19 világjárvány következményeinek kezelése a transzferárazásban
2021. március 3.

A világjárvány nyomán a transzferárak kapcsán több a bizonytalanság, mint bármikor korábban. A NAV szakemberei a minap részleteiben is ismertették álláspontjukat a transzferár-szakmával, és megerősítették: az OECD és az adóhatóság korábban közzétett iránymutatásai továbbra is érvényesek.