NAV-Figyelő 2. hét: A veszélyhelyzet ideje alatt adómentesen adható a poszt-COVID szűrővizsgálat


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos frissített információs füzet jelent meg 2022. év 2. hetében.

Bevallási, adófizetési információk – 2022

Igazolások kiadása

A munkáltatóknak, kifizetőknek az SZJA-bevallás kitöltéséhez szükséges összesített igazolást 2022. január 31. napjáig kell kiadniuk, továbbá az adóalapot vagy az adót csökkentő (kedvezményekhez kapcsolódó) egyéb igazolásokat legkésőbb 2022. február 15-ig kell kiállítaniuk és átadniuk a magánszemélyeknek.

SZJA bevallás

A 2021. évi SZJA-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 2022. május 20. lesz.

A személyijövedelemadó-bevallási kötelezettség önállóan benyújtott 21SZJA jelű nyomtatványon vagy a NAV által elkészített adóbevallási tervezet elfogadásával vagy kiegészítésével és beküldésével teljesíthető.

Érdemes tudni, hogy ha egy mezőgazdasági őstermelő éves bevétele az 1 004 400 Ft-ot nem haladta meg, az őstermelői bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ezért erről bevallást sem kell benyújtania.

Az elektronikus tárhellyel rendelkező magánszemélyek várhatóan már 2022. március 15. előtt megnézhetik az adóbevallási tervezetet a NAV-honlap szja-aloldalán.

Az elektronikus tárhellyel nem rendelkező adózó – ha bevallását még nem nyújtotta be – 2022. március 16-ig kérheti a papíralapú tervezetet.

A kérelem többféle módon juttatható el a NAV-hoz:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot meghatározott formában)
 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon;
 • kötetlen formájú levélben (az adóazonosító jel és a születési dátum feltüntetésével);
 • az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy
 • a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (Infóvonal: 1819, és ÜCC: 80-20 21

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás 2022. január 1-jével megszűnt. A 2021. adóévben befizetett előleg és a 2021. adóévre vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. január 12-ig kellett megfizetni, illetve lehetett visszaigényelni.

nav-figyelő

Fizetési kedvezmények gazdálkodó szervezeteknek – 2022 és Fizetési kedvezmények magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak – 2022 c. Információs füzetek

Azok az adózók kaphatnak fizetési kedvezményt, akik fizetési kötelezettségeiket – NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások – valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudják teljesíteni.

Fizetési kedvezményt – végrehajtható okiraton alapuló – fizetési kötelezettség

 • halasztására,
 • részletfizetésére,
 • mérséklésére illetve elengedésére,

lehet kérni.

A fizetési kedvezményi kérelem elbírálásakor a NAV:

 • mérlegeli a kérelemben szereplő információkat,
 • mérlegeli a hivatalból rendelkezésére álló, valamint a külső szervek nyilvántartásaiból elérhető adatokat,
 • szükség esetén nyilatkozattételre szólítja fel az adózót,
 • és kérheti az adózó által közölt adatok, körülmények okiratokkal történő alátámasztását is.

Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben – 2022

Elektronikus ügyintézés során az ügyfélnek sem az ÁNYK űrlapot, sem az e-Papírt nem kell aláírnia vagy hitelesítenie. Ezek a szolgáltatások ugyanis biztosítják, hogy az iratot csak azonosított ügyfél nyújthassa be.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy az űrlap és az e-Papír mellékleteként beadott iratokat alá kell írni vagy hitelesíteni kell, ha az adott irat kapcsán jogszabály ezt megköveteli vagy a NAV bizonyítékként csak elektronikusan hiteles iratot fogad el.

Ilyen lehet például a meghatalmazás, amit teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ekkor szükségessé válik, hogy azt elektronikusan aláírják vagy hitelesítsék.

Hogyan történhet a beküldött elektronikus iratok hitelesítése, aláírása?

Az elektronikus formában létrehozott irat akkor minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, ha azt a kiállító

 • elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével látta el, vagy
 • azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással (AVDH) hitelesítette.

Elektronikus aláírás vagy bélyegző

Elfogadható a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző, amit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásában szereplő bizalmi szolgáltató bocsátott ki.

Elfogadható továbbá az eIDAS rendelet hatálya alá tartozó, az Európai Unióban letelepedett bizalmi szolgáltató által kibocsátott vagy tanúsított, a rendelet I-III. mellékletében meghatározott formai és technikai követelményeknek megfelelő aláírás is. Lehetőség van az Európai Unión kívüli bizalmi szolgáltatótól származó elektronikus aláírás alkalmazására is, de annak elfogadásához külön megállapodás szükséges.

AVDH

Elektronikus aláírás, illetve bélyegző hiányában ingyenesen igénybe vehető az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás, amely teljes bizonyító erővel tanúsítja, hogy a feltöltés során hitelesített irat a szolgáltatás során azonosított természetes személytől származik. A szolgáltatás KAÜ azonosítással használható.

A veszélyhelyzet idején adómentes a poszt-COVID szűrővizsgálat

A veszélyhelyzet ideje alatt adómentes juttatásként biztosítható a munkavállalóknak a poszt-COVID szűrővizsgálat akkor, ha azt a munkáltató a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28/A. § (1)-(2) bekezdései alapján 60 napon belül bejelenti a NAV részére az általa nyújtott szolgáltatás megnevezésével, mennyiségének megjelölésével.

Veszélyhelyzet után

A poszt-COVID szűrővizsgálat majd a veszélyhelyzet után is biztosítható adómentesen, de csak akkor, ha azt a kötelező, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat részeként végzik.

Ha azonban a munkáltató a poszt-COVID szűrővizsgálatot csak lehetőségként biztosítja munkavállalójának, és az nem kapcsolódik közvetlenül a munkaköri alkalmassághoz, akkor a juttatás – a felek közötti jogviszony alapján – bérrel azonos mértékben adózik.

A NAV-figyelőben többek közt olvashatnak még a bankkártyás adófizetésrő, a köztartozásmentes adózói adatbázisról, a végrehajtási eljárás alapvető szabályáról is.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. november 29.

Újkatás vállalkozó számlázhat-e adószámos magánszemélynek (bérbeadó, szállásadó)?

Egy újkatás egyéni vállalkozónak lehet-e bevétele adószámos magánszemélytől? Legyen szó egy airbnb-ző szállásadóról, lakást kiadó bérbeadóról vagy akár őstermelőről. Bár már több, mint egy éve szigorították a KATA feltételeit, még mindig vannak félreértések. Íme a teljeskörű és érthető válasz a Tudatosadózótól, majd ráadásként egy állásfoglalás a NAV-tól. Van egy varázsmondat, amit a bölcs újkatás minden számlájára ráírt, 100%-os védőpajzsot húzva az újkatája köré. 

2023. november 29.

Áfa és átalakulás

Adózás szempontjából lehetséges a nem kedvezményezett átalakulás és a kedvezményezett átalakulás. Nem kedvezményezett átalakulások esetében adóalap módosító tételeket szükséges figyelembe venni. A társaságiadó-törvény adókedvezményeket biztosít a kedvezményezett átalakulás választása és feltételeinek teljesülése esetére. A szabályozáson túl érdekes jogesetet ismertetünk.