NAV-figyelő, 2. hét: folytatódik az szja-forradalom


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAV mindenkit tájékoztat az szja-változásokról és arról, hogy kell adót fizetni. Számos információs füzet is megújult.


1. ÚJ ADÓNEM!

2018. január 1-től új adónemmel bővült az érvényben lévő adók csoportja, mellyel 60 fölé emelkedett a lista. A turizmusfejlesztési hozzájárulás nagyfokú kreativitásról árulkodik.

Bár 2017-ben már 18%-os áfa terhelte az éttermi szolgáltatást, amit 2018-ban 5%-ra csökkent. Ezzel szemben azonban az új adónem, a  turizmusfejlesztési hozzájárulás bevezetésével 4%-kal nőtt az éttermi szolgáltatást terhelő közteher.

2. Frissített információs füzetek

Érdemes nyomon követni a NAV által közzétett információs füzeteket és kiadott tájékoztatókat, mert 2018. évtől kötő erővel bírnak, vagyis a bennük foglaltakra tudunk hivatkozni egy esetleges ellenőrzéskor.

Az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezés szabályai

Egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó szabályok

Az ekho alapvető szabályai

Ingatlanok bérbeadása, egyéb hasznosítása

Komoly változást jelent 2018-tól, hogy az ingatlanok hosszú távú bérbeadását akkor sem terheli egészségügyi hozzájárulás kötelezettség, ha az abból származó bevétel éves szinten meghaladja az 1 millió forintot.

Az eho fizetési kötelezettség

A_társas vállalkozások, társas vállalkozók járulékfizetési szabályai

Önellenőrzés

Rendelkezés az szja 1+1%-ról

A lehetőségekről múlt heti összefoglalónkban írtunk.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek az szja 1%-ából?

A fizetési kedvezmények alapvető szabályai

A cégautóadó és az azzal összefüggő szja szabályok

A NAV előtti elektronikusan intézhető ügyek

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés

A szocho szabályai

2018. január 1-től 19,5%-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó.

A végrehajtási eljárás

A végelszámolással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A regisztrációs adóigazgatási eljárás

Adózási tudnivalók a magáncsőd eljárással kapcsolatban

A szakképzési hozzájárulás szabályai

Jövedéki termékkörök

A jövedéki adókötelezettség és adófizetési kötelezettség általános szabályai

Engedélyezési eljárás

Nyilvántartásba vétel

A jövedéki biztosíték nyújtásának alapvető szabályai

Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás során

Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

Adó-visszaigénylés

Párlat előállítás bérfőzés esetén

Párlat előállítása magánfőzés keretében

Kisüzemi bortermelés

Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékekkel történő kereskedelem

Egyszerűsített adóraktár

Energiatermékek

Jövedéki jellegű bejelentések

Ellenőrzések és jogkövetkezmények rendszere az új jövedéki jogszabályokban

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

[htmlbox art_tukor]

3. Adók befizetésének gyakorlata

A magánszemélyek gyakran esnek abba a „hibába”, hogy belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizetik be adókötelezettségüket. Fontos azonban felhívni a figyelmet, hogy ez a fizetési mód nem tartozik a lehetséges adófizetési módok közé, illetve az az adó megfizetésére nem alkalmas. Fizetéskor alapkövetelmény, hogy a befizető adózó egyértelműen beazonosítható legyen.

Mivel a rózsaszín csekket a Magyar Posta Zrt. a címzett, illetve az átvételre jogosult személy részére átadással kézbesíti, vagy postai szolgáltatóhelyen kifizeti, illetve azon az adózói befizetések beazonosításához szükséges alapadatok nem szerepelnek, ezért befizető adózó egyértelműen beazonosítható legyen feltétel nem teljesül.

A fentiek következményeképp a Magyar Posta Zrt. a belföldi postautalványon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal címére teljesített befizetéseket a feladó részére visszafizeti, így ezen esetekben az adó megfizetése – az adózói szándék ellenére – nem teljesül, amely megalapozza a befizetés nem teljesítéséhez, illetve késedelméhez kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazását.

Az adókötelezettségek NAV felé történő kiegyenlítés az alábbi módokon történhet:

I. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

II. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

III. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét a lentiekben foglaltak szerint elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

További részletek és tudnivalók itt.

 

4. Januári tájékoztatók

Az SZJA-forradalom nem ért véget 2017-ben! A NAV 2018. január 31-ig küldi a változásokról, teendőkről, lehetőségekről szóló tájékoztatóját minden magánszemély részére. A tájékoztatót a személyes Ügyfélkapun fogjuk megtalálni. Aki pedig nem rendelkezik Ügyfélkapuval, az posti úton kapja meg.

5. Tao-bevallás tervezet

Elérhető a 2017. évre vonatkozóan benyújtandó társasági adóbevallás nyomtatványtervezete.

6. EK kedvezményes származási szabályrendszere

A NAV által kiadott lista felsorolja a Közösség által létrehozott egyoldalú és a (szabadkereskedelmi területeket létrehozó) szerződéses kedvezményes elbánásokat, mely elbánások a tarifális kedvezményeket élvező termékeken alapulnak.

7.   Fizetési könnyítés, mérséklés

Bár az elmúlt hetet megelőzően már felkerültek, most frissültek a 2018-ban a fizetési könnyítés/mérséklés iránti kérelem elbírásához szükséges adatlapok.

8. Adók módjára behajtandó köztartozások

Felkerültek a tájékoztatók az adók módjára behajtandó köztartozásokra vonatkozó, elektronikus úton benyújtandó behajtási megkeresésekkel kapcsolatosan a megkereső szervezetek részére.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. § (1) bekezdés 2017. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezése alapján az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével elektronikus úton megkeresi az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 10 000 forintot, az ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja, a szabálysértési költség, valamint az elővezetési költség esetén az 5 000 forintot.  Az elektronikus megkeresés érdekében szükség van előzetes regisztrációra.

Az adók módjára behajtandó megkeresések NAV felé történő elektronikus benyújtására a regisztrációt követően van lehetőség az EMEGKER nyomtatványon keresztül.

9. Bankszámlaszámok

Friss lista itt.

10. Egy kis vám

Felkerült a NAV honlapjára a 3009/2016. útmutató a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről.

11. Év eleji fekete listák

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvánosságra hozatala

Az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók

12. Összefoglaló…

a Nemzeti Kockázatértékelés felülvizsgálatáról

13. Ajánlati felhívások

A Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Elleni Információs Iroda publikációs felület megvalósítására.

 e-BEV rendszer informatikai környezet üzemeltetés-szolgáltatásának biztosítása további 4 évre

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. május 20.

800 éves az Aranybulla – Megszületik a kiváltságlevél (4. rész)

Sok minden ismert az Aranybulláról, de nem kevés a bizonytalanság sem a kibocsátásával, hatásaival, utóéletével, megítélésével kapcsolatban. A kiváltságlevél szövege fennmaradt, de az talán kevésbé ismert, hogy mit jelentettek az egyes rendelkezések. Az értelmezést fordítási hibák is nehezítették.