NAV-figyelő, 38. hét: megjelent a pénztárgép-kisokos


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAV 6 pontban foglalta össze, mire kell figyelniük az online pénztárgépet működtetőknek. Ezen túl az adóhatóság a rehab-járulék ellenőrzési tapasztalatairól és a civileknek felajánlható 1 százalékokról közölt részleteket, és újabb feketelistával bővül a kínálat.


1. Pénztárgép-kisokos

Tekintettel az online pénztárgépekre vonatkozó szabályok szigorodására, a NAV ellenőrzések során is egyre gyakrabban kerül elő a pénztárgép megfelelő alkalmazásának vizsgálata. Annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a helyes alkalmazáshoz, a NAV összeállított egy 6 pontból álló listát, hogy mire érdemes a leginkább figyelni:

  1. az értékesítésről mindig bizonylatot kell kiállítani;
  2. minden más pénzmozgásról is bizonylatot kell kiállítani;
  3. a pénztárgép AP számát jól látható helyre ki kell írni;
  4. pénztárgépnaplónak mindig a helyszínen kell lennie;
  5. az adatkapcsolat fenntartásáról gondoskodni kell;
  6. az éves felülvizsgálat elvégeztetése kötelező.

2. Rehab járulék – ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK

Az adóhatóság közzétette néhány észrevételt amelyet az ellenőrzések során tapasztalt a rehabilitációs járulékkal kapcsolatban. A járulékkal kapcsolatos szabályokat a 2011. évi CXCI. törvény 22. – 24. §-a szabályozza. A járulék mértéke nem kis összeg, a mindenkori tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. Így az adóhiány is jelentős lehet, ha hiba kerül a számításba vagy a bevallásba.

A NAV az alábbi jellemző hibákat találja ellenőrzései során:

  • az adózók jellemzően vagy egész számra vagy két tizedesjegyre kerekítenek, holott a statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni;
  • kisebb mértékben, de olyan eset is előfordul, hogy az adózó átlépi a 25 fős foglalkoztatási küszöböt, ugyanakkor megfeledkezik a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségéről;
  • ügyelni kell arra is, hogy a munkavállalónak megfelelő igazolással kell rendelkeznie ahhoz, hogy megváltozott munkaképességűként figyelembe vehető legyen. A tapasztalat az, hogy ez az igazolás nem minden esetben áll a munkáltató rendelkezésére;
  • gyakran előforduló probléma az is, hogy az igazolás ugyan tartalmazza az egészségkárosodás vagy a munkaképesség-csökkenés jogszabályi mértékét, de a munkáltató figyelmen kívül hagyja az igazolás időbeli hatályát.

3. KIVA-szabályok 2017-től

Ahogy arról már 19. heti összefoglalónkban is írtunk, a KIVA szabályai jelentősen megváltoztak 2017. január 1-től. A NAV információs füzetében tételesen bemutatásra kerülnek az egyes adóalap-módosító tételek, valamint az új szabályok.

 

4. Áfa-bevallók figyeljenek!

Októbertől új listával bővül a NAV honlapja. A szeptember 20-ai áfa-bevallási határidőt követően ugyanis közzéteszik azon adózók adatait, amelyek áfa-bevallásukat több mint két egymást követő, rájuk irányadó bevallási időszakon keresztül nem nyújtották be. A közzétett adatok között fog szerepelni az adózó neve/elnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, valamint adószáma.

A listába kerülés elkerülése végett érdemes különös figyelmet szentelni annak, hogy minden áfa-bevallás beküldésre kerüljön.

5. Tájékoztató az adók módjára behajtandó köztartozásokra vonatkozó, elektronikus úton benyújtandó behajtási megkeresésekkel kapcsolatosan a megkereső szervezetek részére

Az Art. 2017. január 1-től hatályos 161. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezése alapján az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetve a köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével elektronikus úton keresi meg az adóhatóságot a tartozás behajtása végett, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 10 000 forintot. Ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja, szabálysértési költség, valamint elővezetési költség esetén az 5 000 forintot. Az elektronikus megkeresés érdekében szükség van előzetes regisztrációra.

A regisztrációs kérelem kizárólag papír alapon nyújtható be és magának az adott szervezetnek kell regisztrálnia magát (nem az ügyintézőknek). A regisztráció során megadott kapcsolattartó személy kizárólag a regisztrációs eljárás során esetlegesen felmerült kérdések tisztázása érdekében kereshető meg.

Az adók módjára behajtandó megkeresések NAV felé történő elektronikus úton történő benyújtására a regisztrációt követően van lehetőség. Erre a célra az EMEGKER nyomtatvány szolgál 2017. január 1-től Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás esetén. Hivatali kapun keresztül történő benyújtás esetén pedig az EMEGKERH nevű nyomtatványt kell alkalmazni.

6. Októberben alkalmazandó üzemanyagárak

Az Szja tv. lehetővé teszi, hogy a kifizető a magánszemélynek adómentesen megtérítse a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint maximum 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltséget.

Év elején egy kormányrendelet-módosítás „visszaváltoztatta” a munkába járás költségtérítésének mértékét 15 Ft-ról gyakorlatilag (9+6) Forintra. Ez azonban nem befolyásolja a kiküldetés esetén elszámolható kilométerenkénti átalány fenntartási költséget, amely így maradt 15 Ft.

A NAV által közölt üzemanyagár alkalmazása nem kötelező. Ha az adott benzinkúton a literenkénti egységár ennél magasabb volt, akkor ha ezt számlával tudja igazolni a kiküldött magánszemély, úgy a valójában fizetett egységár szerint számíthatja ki a térítendő összeget. Általános tapasztalat azonban, hogy a NAV által közzétett árak túlnyomó többségben magasabbak, mint amit a magyar kutak alkalmaznak. A számla szerinti egységár alkalmazása autópályák melletti kutak vagy nyugati országokban történt tankolás esetén lehet előnyös.

 

7. Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár

Az alábbi linken megtalálhatóak a negyedik negyedévben alkalmazható ásványolaj adómértékek megállapításához szükséges, Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár.

8. Érvényes SZJA-felajánlások

 

A NAV közleményt adott ki a 2017. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, legalább 1000,- Ft érvényes Szja 1%-os felajánlással érintett kedvezményezettekről a 2017. szeptember 1-jei állapot szerint. 

A kimutatásban azon kedvezményezettek tételes adatai szerepelnek a 2017. szeptember 1-jei állapot szerint, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg a 2016. adóévi (2017. rendelkező évi) Szja 1%-os rendelkező nyilatkozataikban, és a kedvezményezettek javára érvényesen felajánlott Szja 1%-os összegek elérik, vagy meghaladják a 1000,- Ft-ot.

9. Az EK kedvezményes származási szabályrendszere

A NAV által kiadott lista felsorolja a Közösség által létrehozott egyoldalú és a (szabadkereskedelmi területeket létrehozó) szerződéses kedvezményes elbánásokat, mely elbánások a tarifális kedvezményeket élvező termékeken alapulnak.

 

10. Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Frissítésre került az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések listája.

11. Jövedéki engedéllyel rendelkezők

A jövedéki engedéllyel rendelkezők listája is frissítésre került.

12. Eheti feketelistások

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók

13. Tájékoztatás a Regisztrált Exportőri Rendszerről

14. Hirdetmények

Az elmúlt hét során az alábbi hirdetmények láttak napvilágot:

http://nav.gov.hu/data/cms442388/hirdetmeny.pdf

http://nav.gov.hu/data/cms442289/60300_2548_2015_hirdetmeny.pdf

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. május 23.

Hibás teljesítés és az áfa

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban kijavítást, kicserélést kérhet, másodsorban árleszállítással, elállással élhet. Ismertetjük a szabályozást és bemutatunk egy érdekes jogesetet.

2022. május 23.

Az ingatlanok bérbeadásának legfontosabb szabályai (4. rész)

A bérbeadás jellegétől függően két nagy csoportot különböztetünk meg: a folyamatos bérbeadást és az eseti bérbeadást. Utóbbi esetben az Áfa tv. 55. §-a alapján az esemény időpontja lesz a teljesítés időpontja. Sokkal összetettebb a helyzet, ha a folyamatos bérbeadás esetét vizsgáljuk.