NAV-Figyelő, 40. hét: A gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján a családi kedvezményre jogosult magánszemélyek többlet szja kedvezményt érvényesíthetnek 2021. évi adójuk adókedvezmények levonása után fennmaradó részével szemben.

A kedvezmény összege legfeljebb a 2020. év december havi KSH által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének 15 %-a ezer forintra kerekítve, vagyis 809 000 Ft.

 • A kiutalás további feltétele, hogy
 • a munkáltató, kifizető a havi adó- és járulékbevallásban adatot szolgáltat a NAV-nak arról, hogy a
 • magánszemély családi kedvezményt vesz igénybe év közben,
 • a családi pótlékot folyósító szerv NAV-nak teljesített adatszolgáltatása alapján ismert az ellátásban
 • részesülő magánszemély utalási adata (belföldi fizetési számlaszáma vagy postacíme), és
 • a magánszemély nem nyújtja be a 21SZJA bevallást 2022. február 15-éig.

nav-figyelő

Kiemeljük a nyilatkozattétel fontosságát, azon személyek esetében, akik

 • családi kedvezményt ugyan érvényesítenek év közben, jogosultak is a családi pótlékra, de azt nem nekik folyósítják, vagy
 • a családi pótlékot nekik folyósítják, de a családi kedvezményt nem ők érvényesíti, vagy
 • akik év közben családi kedvezményt egyáltalán nem vettek igénybe 2021. évben.

Ez esetben 2021. december 31-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy családi kedvezményre jogosultként az adó-visszatérítés megilleti őket és a nyilatkozattétel során közölniük kell az adóhatósággal az utaláshoz szükséges adatokat is.

A jogosult magánszemély a nyilatkozatában többek között feltünteti

 • nevét, adóazonosító számát,
 • valamennyi kedvezményezett eltartottnak minősülő eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
 • ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét és
 • annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

A nyilatkozat 2021. október 31-től lesz elérhető „VISSZADO” néven, amely a NAV-hoz benyújtható lesz elektronikus úton, de akár papíron alapon is.

Ha elmulasztaná a nyilatkozattételt 2021. december 31-éig, akkor az adó-visszatérítés a bevallási tervezet kiegészítésével vagy a 21SZJA bevallásban igényelhető.

Az EKHO szabályai szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő magánszemélyek is igényelhetik a kedvezményt a 2021. év tekintetében a tőlük levont EKHO szja része (9,5 %) erejéig. De a visszatérítés esetükben sem haladhatja meg a 809 000 Ft-ot.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő kisadózók is érvényesíthetnek kedvezményt. A kisadózó a 2021. évben őt terhelő tételes adó 25 %-ának visszatérítésére jogosult.

Az elhunyt magánszemélyre tekintettel is érvényesíthető kedvezmény, visszatérítés. Az elhunyt magánszemély házastársa vagy örököse az adózó családi kedvezményre való jogosultságára tekintettel járó, az elhunyt magánszemélyt megillető kedvezmény (ekho-kedvezmény, KATA visszatérítés) érvényesítését kérheti az adóhatóságtól.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.