NAV-figyelő, 43. hét: kisokos a NAHI-ról

Szerző: Kertész Gábor
Dátum: 2017. október 30.
Rovat:

A NAV részletezi, milyen feltételek mellett vehető igénybe a növekedési adóhitel.


1. NAHI – mikor és kinek?

A növekedési adóhitel (NAHI) 2015-ben került bevezetésre. A NAHI a gyors ütemben fejlődő vállalkozások támogatását hivatott szolgálni azáltal, hogy az adott évre vonatkozó társasági adófizetési kötelezettséget nem az üzleti évet követő 5. hónap utolsó napjáig, hanem 2 év alatt, 8 egyenlő részletben kell teljesíteni. A NAHI igénybevétele esetén is az általános szabályok szerint kell megállapítani az adott évre vonatkozó társasági adó kötelezettséget – tekintettel a jövedelem- (nyereség-) minimum szabályaira is. Ami változik, az a NAHI-ra jutó adókötelezettség fizetésének ütemezése.

A NAHI abban az adóévben vehető igénybe, melyben az adózó tárgyévi adózás előtti eredménye meghaladja a megelőző adóévi adózás előtti eredmény abszolút értékének az ötszörösét. Érdemes azonban figyelni, hogy a feltétel teljesülésének vizsgálatakor nem a „klasszikus” értelemben vett adózás előtti eredményt kell vizsgálni, ugyanis a NAHI összegének számításakor nem lehet figyelembe venni a következő tételeket:

  • a kapott (járó) osztalék összegét,
  • a kapott (esedékes) kamat összegét,
  • az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá
  • az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét.

Tehát az aktuális és a megelőző év eredményének összehasonlítása során a fenti tételeket ki kell venni a számításból. Így lényegében egy módosított adózás előtti eredményt kell figyelembe venni az ötszörözési feltétel vizsgálatakor.

Nem elég azonban az üzleti évek eredményének egymáshoz való viszonyulását vizsgálni. További feltételeknek is teljesülnie kell ahhoz, hogy jogosultak legyünk a NAHI igénybevételére. Ezek az alábbiak:

  1. az adózónak legalább 4. adóéve a társasági adó alanyának kell lennie,
  2. nem lehet érintett a tárgyévben, vagy az azt megelőző 3 adóévben bármilyen szervezeti változással (átalakulással, egyesüléssel, szétválással),
  3. teljesíti a fentebb említett ötszörözési feltételt,
  4. az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a NAHI-ra vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni. Ez utóbbi feltétel azon adóalanyokra is vonatkozik, akik egyébként nem lennének kötelezettek az adóelőleg-kiegészítésre, mert az előző évi árbevételük legfeljebb 100 millió forint. Itt érdemes megjegyezni, hogy a NAHI már az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésekor is alkalmazató.

Fontos, hogy a felsorolt feltételek mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy a NAHI igénybe vehető legyen.

Ha társaságunk tehát romahos ütemben fejlődik, akkor érdemes megvizsgálni, hogy teljesíti-e a fenti feltételeket. A 93. információs füzet minden vonatkozó részletre kitér, és részletes példákkal szemlélteti a számítási módszert is. Azonban mielőtt belevágna a NAHI-ba, mindenképpen érdemes konzultálnia adószakértőinkkel a rejtett kockázatok elkerülése végett.

2. ADÓVILÁG 2017/12.

A legfrissebb szám igen változatos témákat ölel fel. Az étel-ital automaták üzemeltetésével kapcsolatos aktuális tudnivalókra hívja fel a figyelmet, ezen kívül bemutatja a szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzéssel történő teljesítésének szabályait. Bepillantást nyerünk az adózók által benyújtott átvezetési-kiutalási kérelmek intézésének gyakorlatába, annak dilemmáiba. Rövid összefoglalót találunk az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alapvető szabályairól. És nem utolsó sorban szó van benne a 2017. évi Nemzeti Adókonzultációról.

3. ENSZ BT határozatok

Újra frissítve a lista!

4. Pályázat villamos energia beszerzésére

A NAV szabadpiacon vételező objektumai számára villamos energia beszerzésére hirdetett pályázatot a NAV Központi Irányítása:

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek:


Utalványok áfabeli kezelése – 2019-től előre fizetendő?
2018. szeptember 18.

Az utalványokra vonatkozó egységes európai változtatások 2019. január 1-től Magyarországon is életbe lépnek. Szűk 4 hónap áll a cégek rendelkezésére, hogy utalványokhoz kapcsolódó gyakorlatukat áttekintsék és ha kell módosítsák, hogy az áfakötelezettség változása ne okozzon problémát januártól.

Bevándorlási különadó: a NAV szigorú lesz
2018. szeptember 18.

A NAV szigorúan ellenőrzi a bevándorlási különadóra vonatkozó szabályok végrehajtását, az adóhátralék megtérítésén túl büntetést is kell fizetniük a bevándorlást támogató, de a különadó befizetését elmulasztó szervezeteknek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Varga: máris jubilál az online számlarendszer
2018. szeptember 17.

Két és fél hónappal július elsejei indulása óta már jubilált is az online számlarendszer, múlt héten beérkezett ugyanis a tízmilliomodik számla az adóhivatalhoz - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter.

Elérkezett a bevándorlási különadó befizetésének határideje
2018. szeptember 17.

A bevándorlási különadóról szóló első bevallást szeptember 17-ig kell benyújtani, és a 25 százalékos mértékű adót is eddig az időpontig kell megfizetni - figyelmeztet közleményében a Pénzügyminisztérium. A különadót a bevándorlást segítő szervezeteknek kell fizetni.