NAV-figyelő 43. hét: spórolhat a feltételes adóbírság-kedvezménnyel


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bemutatta a NAV, hogy hogyan működik a feltételes adóbírság-kedvezmény a gyakorlatban. Friss adótraffipax-információkat is közölt az adóhatóság.

1. Így spórolható meg az adóbírság fele

Az adóellenőrzések során megállapított adóbírság felét törölheti a NAV, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt határidőre befizeti, és lemond a fellebbezés jogáról.

Lassan két éve, hogy az adózók automatikusan – külön kérelem nélkül – mentesülhetnek a kiszabott adóbírság 50 százalékától, ha a megállapított adókülönbözetet a határozatban rögzített határidőig megfizetik, és az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogukról lemondanak.

A feltételes adóbírság-kedvezmény érvényesítése érdekében teljesítendő feltételek részletes szabályai az alábbiak.

A fellebbezési jogról történő lemondásnak a következők szerint kell eleget tenni:

 • legkorábban az elsőfokú határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napján tehető meg – szóban bejelentett vagy postára adott, illetve elektronikus úton elküldött lemondó nyilatkozatban;
 • a lemondó nyilatkozatot legkésőbb a fellebbezési határidő végéig el kell juttatni az adóhatósághoz;
 • a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye – az adózó a kedvezménytől ez esetben elesik;
 • a fellebbezésről történő lemondásnak a teljes határozatra kell vonatkoznia, mivel a kedvezmény egyes megállapításokra nem érvényesíthető;
 • a fellebbezésről való lemondás nem vonható vissza, mivel a határozat a lemondással véglegessé válik;
 • Az elsőfokúhatározatban előírt adókülönbözetnek az esedékességig történő maradéktalan megfizetése érdekében a következők szerint kell eljárni:
 • az elsőfokú határozatban előírt összes adókülönbözetet meg kell fizetni – amennyiben van ilyen – azt is, amely után nem szabtak ki adóbírságot;
 • a jogosulatlan igénylésnek minősülő adókülönbözet esetében fizetési kötelezettség teljesítése nélkül érvényesíthető a kedvezmény;
 • az adókülönbözetet megállapító elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, azaz az eredeti esedékességig kell a megfizetést teljesíteni, akkor is, ha részletfizetést vagy fizetési halasztást kért, illetve kapott az adózó;
 • az adókülönbözetet az adott adónemre történő befizetéssel vagy átvezetéssel, adókülönbözettel érintett adónemen fennálló túlfizetés beszámításával lehet rendezni;
 • az adókülönbözet megfizetésekor (ha a választott adófizetési módnál lehetőség van rá) a „Közlemény” rovatban szükséges az elsőfokú határozat iktatószámának megadása;
 • átvezetés hiányában a más adónemen fennálló túlfizetés vagy éppen az elsőfokú határozatban más adónemben az adózó javára megállapított adókülönbözet nem vehető figyelembe az adókülönbözet megfizetéseként.

A NAV felhívta az adózók figyelmét, hogy a  feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele esetén nemcsak fellebbezés, hanem a későbbiekben felügyeleti intézkedés iránti kérelem sem nyújtható be.

A feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó formanyomtatványok és a kedvezményről bővebb információ elérhető a NAV honlapján.

A NAV-figyelőben arról is olvashat, hogy milyen állásokat kínál az adóhatóság, és hol katog a héten az adótraffipax.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2019. október 7.

NAV-figyelő 40. hét: gyakorlati kérdések a kiváról

Az elmúlt hét többségében a vámmal kapcsolatos információkról szólt, de megjelent az Adóvilág friss száma is, a kivával kapcsolatos gyakorlati kérdések mellett számos hasznos információval.