NAV-figyelő, 5. hét: áfa és reprográfiai jogdíj


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az üres hordozó vagy reprográfiai jogdíj, illetve ebből a közös jogkezelő szervezet által fizetett összeg nem áfaköteles. Frissült a NAV számos információs füzete.


1. Reprográfiai és üres hordozó jogdíjak áfa kezelése

Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a szolgáltatásnyújtás csak akkor minősül a Héa-irányelv értelmében ellenszolgáltatás fejében teljesítettnek, ha a szolgáltatásnyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő között olyan jogviszony van, amelynek keretében szolgáltatások kölcsönös nyújtása történik úgy, hogy a szolgáltatásnyújtó által kapott juttatás képezi a szolgáltatást igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatás tényleges ellenértékét, vagyis a nyújtott szolgáltatás és a kapott ellenérték között közvetlen kapcsolat áll fenn.

Összhangban az EU bírósági gyakorlattal, 2018. január 1-től az üres hordozó vagy reprográfiai jogdíj, illetve az ezen jogdíjbevételből a közös jogkezelő szervezet által fizetett összeg nem minősül az Áfa tv. hatálya alá tartozó ellenértéknek, amennyiben az ügylet teljesítési ideje 2018. január 1-re, vagy azt követő időpontra esik.

Amit azonban ennél, a NAV által kiadott tájékoztatónál, valamint a többinél is érdemes figyelembe venni, az az alábbi záradék:

„Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV itt olvasható tájékoztatójának megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. 
A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal”

2018. január 1-től ugyanis a NAV által kiadott tájékoztatóknak kötő erejük van, vagyis amennyiben az abban foglaltak szerint járunk el, akkor nem vagyunk szankcionálhatók. Valljuk be, ez nem kis biztonságérzetet ad a joggyakorlás során.

2. Újabb információs füzetek

Az elmúlt hét során is frissítésre került néhány információs füzet a 2018. január 1-én hatályba lépő adóváltozások fényében:

A reklámadó (senkit ne tévesszen meg a tájékoztató címében szereplő évszám)

Áfa alanyok Közösségi beszerzésire és értékesítéseire vonatkozó áfa szabályok

Különleges adózói kör Közösségi beszerzéseire és értékesítéseire vonatkozó áfa szabályok

Amit a közösségi adószámról tudni kell

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adó- és járulékkötelezettsége

Magánszemély külföldi jövedelmének adózása

EVA 2018

Különleges adózói kör 2018

Visszterhes illeték

Közösségi adószám

Általános Áfa alany Közösségen belüli ügyletei

NAV telefonos ügyintéző rendszer

Távközlési adó 2018

Pü. tranzakciós illeték 2018

NETA 2018

3. Adatlapok fizetési könnyítési és/vagy mérséklési kérelmek elbírálásához

Megjelentek a fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához szükséges adatlapok.

4. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről

Megjelent az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről kiállítandó igazolás legfrissebb verziója.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai alkalmazhatóak a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára, valamint az alkalmi munkára.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania és szja-bevallást benyújtania, ha a bevétel nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos minimálbér vagy – ha a magánszemély részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum napi bérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát.

5. EK kedvezményes származási szabályrendszere

A NAV által kiadott lista felsorolja a Közösség által létrehozott egyoldalú és a (szabadkereskedelmi területeket létrehozó) szerződéses kedvezményes elbánásokat, mely elbánások a tarifális kedvezményeket élvező termékeken alapulnak.

6. Vám

Megjelentek a vámigazgatási ügyekkel kapcsolatos kérelmek.

Módosításra került az egységes vámokmány kitöltéséről szóló 3008/2016. útmutató.

Tájékoztatás a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról az Áruosztályozási Véleményekről.

3008/2016. útmutató az egységes vámokmány kitöltéséről.

[htmlbox art_tukor]

7. Jövedéki statisztikák

Az alábbi statisztikák jelentek meg az önkéntes adatszolgáltatások keretében jelentett adatok eredményeként:

8. Nemzeti Kockázatértékelés

Elkészült a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatait tartalmazó Nemzeti Kockázatértékelés.

 9. VVSz Globális AEO Konferencia

2018. március 14-16-án, Ugandában kerül megrendezésre a 4. VVSz Globális AEO Konferencia. Részletesebb tájékoztató itt.

10. Ajánlati felhívás

A NAV Központi Irányítása kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatásokra hirdetett ajánlati felhívást.

11. Hirdetmény

A 60300-576/2016. bűnügyi számon folytatott eljárás során készült határozat átvételi lehetőségéről.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. január 18.

MyNAV felülettel újult meg az adóhivatal honlapja

A hétvégén debütált a NAV új információs, illetve online ügyintézésre is alkalmas portálja, amely a magánszemélyek és a szakmabeliek számára is új megoldásokat kínál – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

2022. január 18.

Adatszolgáltatás: 2022-ben a határidő január 20.

A gyermeket nevelők adóvisszatérítés-előlegének február 15-éig törtémő kiutalása érdekében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 37. §-a az adózással összefüggő adatszolgáltatásra kötelezett kifizetők és más személyek számára egyszeri alkalommal január 31-énél korábban, 2022. január 20-áig írja elő az adatszolgáltatás teljesítésének határidejét.